Welkom bij Joop Freië

 • Startpagina
 • Fam. Freië
 • Fam. Hallink
 • De Freie Camper
 • Fotosite
 • Jaren 50-60
 • Voetbalplaatjes jaren 50-60
 • E-mail
 • De schuinsgedrukte teksten geven wat algemene achtergrond informatie over iets of een periode, maar vaak niet direct over een persoon.
  Nog een verklaring van tekens die u tegen zult komen:
  * = geboren + = overleden x = gehuwd

  Periode familie Freie van 1758 - 1833.

  Zoeken op deze pagina?? Toets Ctrl+F en vul de woorden (namen) in die u zoekt.
   
  Hoofdstuk 3. Hermann Heinrich Freie. 1758/2/1789.
  We zijn inmiddels aangeland in de 18e eeuw. Het is 1789. Om precies te zijn 15 april 1789. Op deze datum wordt er in het Koninkrijk Hannover in het gezin van Hermann Henrich Freie en Leonore Piels een zoon geboren: Hermann Heinrich.
  Links de doopaangifte van Hermann Heinrich uit 1789. We zien hier dat hij het 17e kind was, dat in dat jaar in Arenshorst werd gedoopt. Letterlijk staat er:
  17) Am 5ten April ist ein Sohnlein geboren worden der am 9ten ejus getauft worden von de Vater Hermann Hinrich Freyer und die Mutter Lenore Piels. Die Gevattern: Hermann Hinrich Büning 2)Johan Hermann Harckstette 3) Engel Dorothea Kochs. Des Kindes Names:Herman Henrich.
  Hieruit kunnen we opmaken dat Hermann Heinrich is geboren op 5 april 1789 en gedoopt op 9 april. Er waren drie "Gevattern", dit zijn peten of doopgetuigen. In de 18e en 19e eeuw was het in de Evangelisch-Lutherse kerk gebruikelijk dat er bij de doop getuigen aanwezig waren.
  Hij wordt geboren op de Bühningskotten in Stirpe, waar zijn vader dagloner/pachter is (in de oude Duitse akten staat dan als beroep vermeld: Heuermann). Op zijn overlijdens-akte in het gemeente-archief van Oude Pekela staat vermeld, dat zijn ouders (Hermann Henrich Freie en Leonore Piels) als woonplaats hadden Ostervlapperen in het vorstendom Ostnebruggen. Volgens mij wordt hier bedoelt: Ostercappeln in het vorstendom Osnabrück. En de dorpjes Stirpe en Oelingen vielen bestuurlijk onder Ostercappeln.
  Zeker is dat Hermann Heinrich na zijn huwelijk gaat wonen in Herringhausen, een klein dorpje bij Ostercappeln en Stirpe-Oelingen. De dorpjes Stirpe en Oelingen worden vaak in één adem genoemd omdat ze bijna tegen elkaar aan liggen. Dit gebied lag in het toenmalige keurvorstendom Hannover.
  Het keurvorstendom Hannover is in 1692 ontstaan uit de familiegoederen van een Brunswijkse familie. Stamvader van deze familie was de hertog Willem de Jongere van Brunswijk-Lüneburg (1559-1592). In 1814 werd Hannover een koninkrijk in Duitsland. En in 1866 werd het door Pruisen geannexeerd. George III (een nazaat van Willem de Jongere) was koning van Groot-Brittannië en Ierland en van 1760 tot 1814 ook keurvorst van Hannover en van 1814 tot 1820 koning van Hannover. In 1820 werd zijn zoon George IV koning van Groot-Brittannië en Ierland en tevens koning van Hannover tot 1830. George V, koning van Hannover van 1851 tot 1866 voerde een verbeten strijd tegen het liberalisme. In 1866 koos hij de zijde van Oostenrijk tegen Pruisen en verloor daardoor zijn troon.
  Er heerste in de eerste helft van de 19e eeuw nogal wat onrust in Europa en wellicht is dit één van de redenen geweest dat de familie Freie uit Duitsland is vertrokken om voor zichzelf en hun kinderen een betere en veiliger toekomst in Nederland te zoeken.
  Kerkelijk viel Herringhausen onder de Evangelisch-Lutherse gemeente van Arenshorst. Het kerkje van Arenshorst ligt in een bosgebied, dat weer midden in de weilanden en akkers van Herringhausen en Stirpe-Oelingen ligt.
  Veel jonge boerenzoons gaan eind achttiende en begin negentiende eeuw voor een aantal maanden naar Nederland om daar te helpen met de oogst. Zij worden in Nederland beter betaald dan in Duitsland. Deze jonge mannen werden in Duitsland de "Holland-gänger" genoemd.
  Ik verwacht dat de jonge Hermann Heinrich tijdens één van die verblijven in Nederland zijn vriendin en latere vrouw heeft leren kennen.
  Het is Jantje Alberts Korthuis.
  Zij is geboren in Oude Pekela op 17 oktober 1790 als dochter van Albert Harms en Grietje Klaassens. In het kerkarchief van Arenshorst staat haar naam geschreven als: Jantje Albers Kotthus.
  Uitgaande van de Nederlandse beschrijving zien we dat bij Jantje Alberts Korthuis voor het eerst een achternaam voorkomt. Tot die tijd was het gebruikelijk dat de zoon of de dochter als tweede -en dus eigenlijk als "familienaam"- de eerste naam van zijn/haar vader kreeg, met de toevoeging een "s". Haar vader heette Albert Harms (Albert is dus Harms' zoon). De dochter van Albert Harms krijgt als voornaam Jantje en als "familienaam" Alberts (want zij is van Albert Harms).
  Het was de Franse keizer Napoleon Bonaparte die als eerste in zijn rijk de mensen verplichtte een familienaam aan te nemen. Dit om een betere registratie en herkenning van zijn onderdanen te krijgen.


  Op 18 september 1816 treden Hermann Heinrich Freie en Jantje Alberts Korthuis in Termunten (bij Delfzijl) in het huwelijk. In de huwelijksaankondiging (links) zien we Hermann Heinrich vermeld met de familienaam Vrier. In de officiële huwelijksakte staat Jantje Alberts vermeld met de familienaam Van der Hey.
  Dat ze in Termunten zijn getrouwd en niet in de geboorteplaats van Jantje Alberts -Oude Pekela- komt waarschijnlijk omdat Hermann Heinrich als boerenknecht en Jantje Alberts als dienstmeid in Termunten werkzaam zijn.
  Verder is in de huwelijksakte te zien, dat Jantje Alberts niet kan schrijven, want zij plaatst een kruis als handtekening onder de huwelijksakte. Ook is bekend, dat Jantje Alberts een buitenechtelijke (of voor-echtelijke) zoon had: Jan Heikes Korthuis, welke is geboren op 29 maart 1815 te Oterdum (Delfzijl). Vader is onbekend.
  In hoofdstuk 2 heeft U kunnen lezen dat Hermann Heinrich Freie als landarbeider werk vond op Asshornshof in Herringhausen en dat hij in ruil voor dat werk van de hereboer Asshorn een "kotten" kreeg, waarin hij en zijn toekomstige gezin zouden kunnen wonen. Het wordt een vruchtbaar huwelijk, want naast het buitenechtelijke kind Jan Heikes krijgen Hermann Heinrich en Jantje Alberts samen nog 8 kinderen.

    Het tweede kind is een dochter: Anna Maria.
  Zij wordt op Bühningskotten in Stirpe geboren op 24 oktober 1817 en wordt op 31 oktober 1817 in het Evangelisch-Lutherse kerkje van Arenshorst gedoopt. We zien op haar doopakte dat Anna Maria wordt gedoopt met de familienaam Freien, terwijl haar vader's naam wordt geschreven als Freije. Haar moeder's naam wordt geschreven als Jandje Albers Kotthüs en als woonplaats staat vermeld: Bühningskotten te Stirpe. Als peten worden genoemd: Maria Elsabein Bühning (de vrouw of dochter van de hereboer, van wie de familie Freie een "kotten" heeft), Maria Elsabein Freier (haar tante en zuster van haar vader) en Johann Heinrich Freier (haar oom en broer van haar vader).
  Anna Maria overlijdt op 4 december 1831, als zij 14 jaar en 1 maand oud is in het ouderlijk huis (Asshornskotten) te Herringhausen aan zenuwkoorts (Nervenfieber).
  Zij wordt op 6 december 1831 begraven.

    Als derde wordt, eveneens op Bühningskotten in Stirpe, een dochter geboren: Maria Engel.
  En wel op 23 oktober 1819. Op 31 oktober 1819 wordt zij in de Evangelisch-Lutherse kerk van Arenshorst gedoopt. In diezelfde kerk doet zij belijdenis op 13-4-1834.
  Ook hier zien we als familienaam van Maria Engel geschreven: Freien (net als bij haar 2 jaar oudere zusje Anna Maria). Haar vader wordt hier wel als Freie geschreven. Als geboorteplaats zien we weer Bühningskotten te Stirpe. Als peten treffen we hier aan: Christine Elenore Freien (haar grootmoeder), Anna Maria Freien (haar 2 jaar oudere zusje) en Adam Heinrich Becker (de relatie tot deze man is mij onbekend).
  Zij trouwt in Duitsland met Wilhelm Heinrich Gras, die op 12 september 1816 wordt geboren in Mehner bij Lübecke. Dit ligt ook in het toenmalige Koninkrijk Hannover. Zij zijn beide Evangelisch Luthers.
  ---- In 1840 wordt er een dochter geboren: Maria Engel Louise. Zij wonen dan nog in het Koninkrijk Hanover. De exacte woonplaats is mij nog niet bekend.
  Wel is bekend dat zij samen met haar ouders Hermann Heinrich en Jantje Albers, en nog een aantal van haar broers en zussen naar Nederland vertrekken.
  In Oude Pekela is Hindrik Gras kleermaker van beroep. In het Bevolkingsregister van Oude Pekela van 1850 (deel III blz.6-2) zien we dat Maria Engel Freie wordt geschreven als Engeltje Freijer en dat hun woonadres is: Wijk 1 huisnr.319.
  ---- Op 22-1-1842 wordt er in Oude Pekela een tweede dochter geboren: Jantje. Zij is het eerste kind uit een Freie (haar vader heet Gras), dat in Nederland wordt geboren.
  ---- Op 10-5-1845 wordt in Oude Pekela het derde kind (de eerste zoon) van Hindrik Gras en Maria Engel Freie geboren: Harm.
  ---- In Oude Pekela wordt op 15-10-1848 nog een zoon geboren: Hindrik.
  ---- Op 18-2-1851 wordt in Oude Pekela Johannes Bernhard geboren.
  ---- Als zesde kind wordt op 7-11-1853 de Maria Geertruida geboren in Oude Pekela.
  ---- Dan volgt er op 27-7-1856 in Oude Pekela nog een dochter: Engelina. Op haar grafsteen op het Evang. Luth. kerkhof in Nieuwe Pekela staat als haar geboortedatum 15-7-1857 te Oude Pekela. Verder: dat ze sedert 19-11-1921 weduwe was van Kasper Klaas en dat ze is overleden op 1-5-1934 te Schiedam.
  ---- Tot slot wordt het achtste kind geboren in Oude Pekela op 14-6-1861: Willem.
  Maria Engel Gras-Freie overlijdt op 19 april 1890 in Oude Pekela.

   Na de geboorte van Maria Engel in 1819 verhuist de familie Freie van een Bühningskotten te Stirpe naar een Asshornkotten in Herringhausen.
  Daar wordt op 18 januari 1822 het vierde kind Hermann Heinrich geboren. Hij wordt op 27-1-1822 in Arenshorst gedoopt en hij doet in hetzelfde kerkje belijdenis op 24-4-1836. Hij verhuist later met zijn ouders naar Nederland, naar Oude Pekela. Daar treedt hij op 23 januari 1850 in het huwelijk met Elsien Bekker. Zij is in Oude Pekela geboren op 21 september 1815 als dochter van de kleermaker Hindrik Bekker en Jantje Harms Balster.
  ---- Uit dit huwelijk wordt op 11 oktober 1850 in Oude Pekela een levenloos kind geboren.
  ---- Daarna wordt er op 9 oktober 1854 in Oude Pekela een tweeling (twee meisjes) geboren: Jantje en Jantina. Jantje om 00.30 uur en Jantina om 1.00 uur. Jantina overlijdt in Oude Pekela op 28-5-1855, als zij slechts 7 maanden oud is. En Jantje overlijdt ook in Oude Pekela als zij 6 1/2 jaar oud is op 13-2-1861.
  Maar dit wellicht ten gevolge van een ongeval of iets dergelijks, want op diezelfde dag overlijdt ook haar moeder Elsien Bekker.
  Later treedt Hermann Heinrich -of zoals hij dan inmiddels wordt genoemd: Harm- in Oude Pekela op 20 februari 1862 in het huwelijk met Garmina Bekker.
  Zij is een jongere zuster van zijn eerste vrouw Elsien. Garmina wordt op 7 december 1818 in Oude Pekela geboren. Garmina is naaister van beroep, terwijl Harm Freië zeeman is. Hun adres in Oude Pekela is: Wijk 2 huisnr. 340.
  In 1859 monstert Herman Heinrich (Harm) aan als stuurman op het schip "Johanna Lucia" van kapitein Jurjen van Dijk. In 1865 zien we Harm zelf als kapitein op de "Hinderika Margaretha" op een tocht naar Delfzijl. In 1867 is hij nog steeds kapitein op datzelfde schip tijdens een tocht naar Amsterdam.
  Op 20 oktober 1869 is Hermann Heinrich als gezagvoerder op de 2-mast schoener "Mina" onderweg van Kronstadt bij St. Petersburg naar Elseneur (=Helsingør-Denemarken) als het in de Oostzee schipbreuk lijdt en het schip met alle opvarenden vergaat. Ook Hermann Heinrich vindt hierbij een zeemansgraf.


  Dan wordt er op 7 november 1824 weer een dochter (het vijfde kind) geboren in het gezin van Hermann Heinrich en Jantje Alberts Korthuis. En wel in Herringhausen: Maria Gerdrud. Zij wordt op 14-11-1824 gedoopt in Arenshorst en doet daar belijdenis op 14-4-1839. Ook zij verhuist met haar ouders later naar Oude Pekela, waar zij op 18 juni 1857 trouwt met Jan Zaadhof, die op 4-2-1832 in Beerta werd geboren. Zij is dan bijna 33 jaar en hij 25 jaar oud. Een maand vóór hun huwelijk komt Jan Zaadhof van Beerta naar Oude Pekela. In hun huwelijksakte staat ook vermeld dat zij geboren is in Greven. Dit laatste zal duiden op een "Grevenkotten" in Herringhausen. Jan Zaadhof is dagloner/arbeider van beroep. Zij zijn beide Evangelisch Luthers en als hun adres staat vermeld: huisnr.340.
  ---- Op 9-10-1859 wordt in Oude Pekela een zoon geboren: Herman Jan. Op 5-6-1886 huwt hij met Stientje van der Tuuk, geboren 13-12-1865 in Oude Pekela.
  ---- zoon Karssien wordt geboren in Oude Pekela op 22-2-1863. Hij huwt op 9-5-1896 in Oude Pekela met Lambertha Engelina Gezina Grömmel, geboren 5-3-1876 in Oude Pekela.
  ---- Jantina Gezina wordt geboren op 4-7-1866 te Oude Pekela, waar zij huwt met Jacob Holvast, geb. 4-10-1864 te Oude Pekela.
  ---- Gezina Jantina wordt geboren op 24-7-1869 in Oude Pekela en overlijdt 1-9-1870 in Oude Pekela.
  Jantina Holvast-Zaadhof overlijdt op 9-8-1935 in Oude Pekela. Jacob Holvast overlijdt ook in Oude Pekela op 21-2-1929.
  Maria Geertruida -zoals ze inmiddels in Nederland heet-overlijdt in Oude Pekela op 11 mei 1885.

    Als zesde kind van Hermann Heinrich Freie en Jantje Alberts Korthuis wordt Johann Heinrich Bernhard geboren op 6 januari 1827. Hij wordt op 14-1-1827 in Arenshorst gedoopt, waar hij op 25-4-1841 belijdenis doet. Ook deze zoon verhuist later met zijn ouders naar Oude Pekela.
  Johann Heinrich Bernhard vertrekt op 7-11-1855 naar Nieuwe Pekela. De reden daarvan is dat hij daar op 8 november 1855 in het huwelijk treedt met Margritha Veen, die op 3-9-1827 in Oude Pekela geboren is.
  ---- Zij krijgen op 29-12-1856 in Oude Pekela een dochter: Jantina. Deze overlijdt bijna zes jaar later in Nieuwe Pekela op 28 oktober 1864.
  ---- Op 29-1-1859 wordt in Nieuwe Pekela (Johann Heinrich Bernhard en Margritha zijn inmiddels verhuisd) zoon Harm geboren. Deze huwt op 7-3-1883 in Nieuwe Pekela met Stientje Plukker.
  Van deze zoon Harm en zijn vrouw Stientje is inmiddels het volgende bekend:
  Op 5 juli 1887 wordt in Groningen zoon Hendrik geboren. Deze huwt op 6 april 1928 in Amsterdam met Geertje Greven. Zij is geboren op 8 maart 1899 in Sitoebondo (Indonesië). Hendrik overlijdt in Amsterdam op 25 januari 1954 en Geertje overlijdt eveneens in Amsterdam op 14 juli 1983. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren, t.w.:
  --- 1. dochter Margrita Christina Anna, geboren in Amsterdam op 16 december 1928. Zij huwt met Herbert John Klassen, geboren 15 april 1922 in Odessa. Zij wonen in Amerika, waar ook hun vier kinderen worden geboren:
  -------- a. Henry John, geboren 2 juni 1957 in Sonoma, Californie
  -------- b. Paul Hans, geboren 27 januari 1959 in Sonoma
  -------- c. William Peter, geboren 18 septemer 1960 in Sonoma
  -------- d. Christina Anna, geboren 10 februari 1962 in Sonoma
  Margrita Christina Anna overlijdt in Californie, USA op 5 december 2016.
  --- 2. Hendrik Gerard wordt geboren op 17 december 1929 in Amsterdam en huwt op 8 augustus 1959 in Delft met Cornelia Prins, geboren 23 november 1933 in Groningen. In 1967 volgt echter een scheiding. Hierna wordt vanaf 11 oktober 1990 Johanna Berendina Visser de levensgezellin van Hendrik Gerard. Zij wordt geboren in Haarlem op 13 maart 1946. Uit het huwelijk van Hendrik met Cornelia Prins worden de volgende kinderen geboren:
  -------- a. Jan Albert, geboren 11 juli 1960 in Amsterdam en gehuwd op 17 december 1996 met Belinda Annette van Barneveld, geboren in Den Haag op 6 maart 1965
  -------- b. dochter Magrita wordt geboren op 24 maart 1962 in Amsterdam en zij huwt op 2 april 1996 in Amsterdam met Ernst Führhop, geboren in Naarden op 24 juni 1963
  -------- c. Hendrik Christiaan wordt geboren op 27 februari 1964 in Palo Alto in Californie (USA). Hendrik Gerard overlijdt op 8 oktober 2017, 87 jaar oud, in Rijswijk.
  --- 3. Johan Hendrik Bernhard is het derde kind van Hendrik Freie en Geertje Grevers. Hij wordt geboren in Amsterdam op 10 december 1935.
  --- 4. Tot slot wordt op 8 oktober 1940 in Amsterdam de zoon Harm Maarten Paul geboren. Hij huwt in Ankara (Turkije) op 26 februari 1965 met Nurham Aral. Zij is geboren op 21 maart 1943 in Bogazliyan (Turkije). Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren, t.w.:
  -------- a. Iris Denise, geboren in Groningen op 4 april 1968
  -------- b. Lâle Pauline, ook in Groningen geboren op 25 december 1970.
  Weer terug naar het gezin van Johann Heinrich Bernhard en Margritha Veen.
  ---- Het derde kind is weer een dochter: Geessien. Zij wordt in Nieuwe Pekela geboren op 2 mei 1861, waar ze op 24 oktober 1864 overlijdt.
  ---- Herman Hendrik is het vierde kind van Johann Heinrich Bernhard en Margritha. Hij wordt in Nieuwe Pekela geboren op 12 februari 1864. Ook dit kind overlijdt echter heel jong op 21 september 1865 in Nieuwe Pekela.
  ---- Op 17 september 1866 wordt in Nieuwe Pekela Jantina Geesssina geboren.
  ---- Tot slot wordt er op 6 november 1868 in Nieuwe Pekela nog een zoon geboren: Koenraad Albert.
  Johann Heinrich Bernhard was evenals zijn oudere broer Hermann Heinrich en zijn jongste broer Hermann Friedrich zeeman van beroep. Hij heeft als kapitein/gezagvoerder op diverse (zeil)schepen een groot deel van de oceanen bevaren. Behalve veel tochten naar de Baltische staten (Letland, Litouwen, Finland, Rusland) en naar Engeland, Frankrijk en Italië heeft hij ook diverse Atlantische oversteken gemaakt naar o.a. Suriname, Brits-Guyana, Maagdeneilanden en Cuba.
  Op 19 mei 1875 keert de familie Freie weer terug naar Oude Pekela. Johann Heinrich Bernhard overlijdt op 25 mei 1907 in Groningen. Zijn vrouw Margritha overlijdt eveneens in Groningen op 14 januari 1910.

  Johann Hermann Wilhelm is het zevende kind dat in Herringhausen wordt geboren, en wel op 29 oktober 1829. Hij wordt op 8-11-1829 in Arenshorst gedoopt. Ook hij verhuist met zijn ouders naar Oude Pekela, waar hij later zeeman zal worden net als twee van zijn broers. In Oude Pekela wordt hij later Willem genoemd.

  Op 18 oktober 1831 wordt het achtste kind, een zoon, geboren. Hij wordt op 30-10-1831 te Arenshorst gedoopt met de namen: Johann Friedrich. Echter 10 maanden later op 6-9-1832 overlijdt hij op Asshornskotten te Herringhausen en wordt op 8-9-1832 begraven. Johann Friedrich is overleden aan kinkhoest (Stickhusten).

  Het levensverhaal van de negende en jongste Freie-telg: Hermann Friedrich heeft U kunnen lezen in hoofdstuk 2.


  U heeft al kunnen lezen dat Hermann Heinrich Freie en Jantje Alberts Korthuis met (een aantal van) hun kinderen naar Nederland zijn verhuisd. Zeker is dat kind nr.3: Maria Engel (samen met haar man Hindrik Gras en 1 kind); nr.4: Hermann Heinrich; nr.5: Maria Gerdrud; nr.6: Johann Heinrich Bernhard; nr.7: Johann Hermann Wilhelm en nr.9: Hermann Friedrich met hun ouders zijn meegekomen.
  De verhuizing moet plaats gevonden hebben tussen: april 1841 (= belijdenis van kind nr.5: Johann Heinrich Bernhard) en 22-1-1842 (= geboorte van Jantje, een dochter van kind nr.2: Maria Engel).
  Ook in Oude Pekela sluiten Hermann Heinrich en Jantje Alberts zich aan bij de Evangelisch-Lutherse kerkgemeenschap.
  Volgens het Bevolkingsregister van Oude Pekela van 1850 (deel III, blz.103) woonden Harm Freier(!) en Jantje Korthuis op het adres: Wijk 2 en huisnr. 340 (hier woont ook een Joodse familie Levie). De ambtenaar heeft hier een "r" achter de naam gevoegd maar in latere officiële stukken komt dit niet voor. Verder zien we hier al de vernederlandste voornamen. Dat vinden we ook later bij de kinderen terug. Alleen in officiële aktes staan nog de (Duitse) doopnamen.
  Op een andere kopie uit het Bevolkingsregister van Oude Pekela zien we dat er bij de familie Freie een zekere familie Nieweg is komen inwonen.
  Hier zien we Hermann Heinrich genoemd: Harm Freije. Met als geboorteplaats Oude Pekela. Inmiddels weten we dat dit niet correct is.
  Werd in Duitsland voor zijn vrouw als meisjesnaam geschreven: Kotthüs, hier zien we weer de eigenlijke naam: Korthuis.
  Hermann Heinrich (in Oude Pekela wordt hij dus Harm genoemd) overlijdt op 5 december 1873 in Oude Pekela. Hij is dan 84 jaar en 8 maanden oud, terwijl er op zijn overlijdensakte wordt vermeld dat hij 86 jaar oud is.
  Zijn vrouw Jantje Alberts Korthuis is dan negen maanden eerder overleden op 31 maart 1873, eveneens in Oude Pekela. Zij werd 82 jaar en 5 maanden oud.

   

  Hermann Heinrich Freie & Jantje Alberts Korthuis

  huwelijk: 18-9-1816 te Termunten
  Hermann Heinrich Freie(104)

  geboortedatum: 5-4-1789
  geboorteplaats: Stirpe

  overlijdensdatum: 5-12-1873
  overlijdensplaats: Oude Pekela

  Jantje Alberts Korthuis

  geboortedatum: 17-10-1790
  geboorteplaats: Oude Pekela

  overlijdensdatum: 31-3-1873
  overlijdensplaats: Oude Pekela

  Zoon van:
  Hermann Heinrich Freie (135) & Leonore Piels

  beroep: Landbouwer (Heuermann)

  Dochter van:
  Albert Harms & Grietje Klaassens

  beroep:

  opmerkingen:

  kinderen

  Johann Heinrich (ook genoemd: Jan Heikes Korthuis)
  geboren: 29-3-1815 te Oterdum/Delfzijl
  overleden: 27-12-1891 te Oude Pekela
  huwt op 25-7-1848 in Oude Pekela
  met: Pietertje Zadelhoff
  geboren: 18-8-1814 te Blijham
  overleden: 19-4-1886 te Oude Pekela
  Anna Maria
  geboren: 24-10-1817 te Stirpe
  overleden: 4-12-1831 te Herringhausen
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:
  Maria Engel
  geboren: 23-10-1819 te Stirpe
  overleden: 19-4-1890 te Oude Pekela
  huwt 16-8-1839 te Blasheim
  met: Wilhelm Heinrich Gras
  geboren: 12-9-1816 te Mehner/Lübecke
  overleden: 21-3-1909 te Smeerling/Onswedde
  Hermann Heinrich
  geboren: 18-1-1822 te Herringhausen
  overleden: 20-10-1869 te Op zee
  huwt 1. op 23-1-1850 te Oude Pekela
  met: Elsien Bekker
  geboren: 21-9-1815 te Oude Pekela
  overleden: 13-2-1861 te Oude Pekela
  huwt 2. op 20-2-1862 te Oude Pekela
  met: Garmina Bekker
  geboren: 7-12-1818 te Oude Pekela
  overleden: -- te --
  Maria Gerdrud
  geboren: 7-11-1824 te Herringhausen
  overleden: 11-5-1885 te Oude Pekela
  huwt op 18-6-1857 te Oude Pekela
  met: Jan Zaadhof
  geboren: 4-2-1832 te Beerta
  overleden: 12-4-1894 te Oude Pekela
  Johann Heinrich Bernhard
  geboren: 6-1-1827 te Herringhausen
  overleden: 25-5-1907 te Groningen
  huwt op 8-11-1855 te Oude Pekela
  met: Margritha Veen
  geboren: 3-9-1827 te Oude Pekela
  overleden: 14-1-1910 te Groningen
  Johann Hermann Wilhelm
  geboren: 29-10-1829 te Herringhausen
  overleden: -- te --
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:
  Johann Friedrich
  geboren: 18-10-1831 te Herringhausen
  overleden: 6-9-1832 te Herringhausen
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:
  Hermann Friedrich(70)
  geboren: 19-8-1833 te Herringhausen
  overleden: 17-6-1901 te Groningenl
  huwt op 17-11-1859 te Nieuwe Pekela
  met: Beerendina Hovingh
  geboren: 21-8-1834 te Nieuwe Pekela
  overleden: 25-1-1902 te Oude Pekela


   
  Hoofdstuk 4. Hermann Heinrich Freie. 1758/./17..
  Hermann Heinrich is een zoon van Gerdt Heinrich Freie en Maria Elsabein Brüggemann. Hij wordt geboren in februari 1758 op Bühningskotten te Stirpe waar zijn vader "Heuermann" (pachter) is.
  Nadat Hermann Heinrich in het huwelijk is getreden met Christine Leonore Piels wordt hij ook pachter, en eveneens op een Bühningskotten in Stirpe. De hereboer Bühning(of Büning) had meerdere kotten.
  Hier ziet u een deel uit de huwelijkslijst van het kerkje in Arenshorst uit het jaar 1785. Links bovenaan staat vermeld dat het hier gaat om de namen van de "copulierten" (gehuwden) in Arenshorst. Rechts-onder staat het huwelijk vermeld op 15 September van Hermann Hinrich Freye uit Oelingen en Christina Leonora Piels uit Stirpe.
  Christine Leonore Piels wordt in 1763 geboren als dochter van Christoph Heinrich Piel en Maria Elisabeth Hackstädt. Ook haar vader is pachter van een "kotten" van Bühning.
  Op de overlijdensakte van zijn zoon Gerdt Heinrich zien we als beroep van zijn vader opgegeven: Heuermann und Chausseewärter of Chausseewächter.
  Hieruit blijkt dat Hermann Heinrich naast pachter van Bühningkotten ook nog een andere functie had. Een Chausseewärter (of -wächter) kan iemand zijn die verantwoordelijk was voor het onderhoud van een straat, een weg of een deel daarvan. Verder kan het ook iemand zijn die dienst doet als nachtwacht in een bepaald gebied.
    Als eerste wordt een zoon geboren: Gerdt Heinrich (genoemd naar zijn grootvader) en wel op 1 december 1786. Hij wordt in december 1786 in Arenshorst gedoopt.
  Hier ziet u de doopvermelding van Gerd Henrich in 1786. Als zoon van Hermann Henrich Freye en Christina Lenora Piels.
  We kunnen hieruit lezen dat Gerd Henrich op 1 December is geboren en op de 3e is gedoopt.
  De kinderen werden meestal al binnen een paar dagen gedoopt. Eén van de redenen hiervoor was o.a. dat veel kinderen al op zeer jonge leeftijd -soms een paar dagen oud- overleden.
  Als één van de peten zien we hier waarschijnlijk zijn grootvader (waar hij ook naar vernoemd is). Als 3e peettante zien we Maria Engel Heuers, zij was de echtgenoot van Gerdt Heinrich Bühning, de eigenaar van Bühningshof. Maria Engel Heuers overlijdt in 1825.
  Gerdt Heinrich trouwt met Maria Engel Spellmann en zij gaan bij zijn ouders wonen op Bühningskotten in Stirpe. Gerdt Heinrich wordt net als zijn vader ook "Heuermann" (dagloner/pachter).
  Op 22-8-1826 overlijdt Gerdt Heinrich al op de leeftijd van 39 jaar en 9 maanden aan "Gesichtsrose" (gezichtsroos) en 2 dagen later wordt hij begraven.

  Het tweede kind van Hermann Heinrich Freie en Christine Leonore Piels is: Hermann Heinrich.
  Zijn geschiedenis staat beschreven in hoofdstuk 3.

    Het derde kind is een meisje: Maria Elsabein. Zij wordt op 22 juli 1791 geboren op Bühningskotten in Stirpe. Zij is ruim 30 jaar oud als zij op 30-12-1821 overlijdt, waarna ze op 1 januari 1822 wordt begraven.

    Als vierde kind wordt er een dochter geboren: Maria Engel. Zij wordt geboren in Stirpe op 21 december 1793, gedoopt in de kerk van Arenshorst op 24 december 1793 en zij trouwt in diezelfde kerk op 11 mei 1822 met Hermann Heinrich Lindemann. Deze Hermann wordt geboren op 8 februari 1797 en is "Heuermann" van beroep. De woonplaats na hun huwelijk is op Lüppkeskotten in Stirpe.

  Het vijfde kind is: Everd Hinrich. Hij wordt op 29 oktober 1797 op Bühningskotten in Stirpe geboren en op 31 oktober 1797 in kerk van Arenshorst gedoopt. Hij vertrekt naar de regio Rotterdam, waar hij op 25 augustus 1826 in 's Gravenambacht in het huwelijk treedt met Maaike Koster. Zij is geboren in Charlois (Rotterdam) op 26 augustus 1802 als dochter van Dirk Pietersz Coster en Neeltje Pietersdr van de Waal. Haar vader was visser van beroep.
  Voor zij met Everd Hinrich huwt is ze al moeder van 2 kinderen (vader(s) onbekend). Samen krijgen ze nog 17 kinderen. Slechts 3 meisjes bereiken een leeftijd van 64,65 en 74 jaar. De rest van de kinderen overlijdt al voor hun 6e levensjaar. Daarmee is deze tak Freie uitgestorven.
  Maaike komen we in archieven ook tegen als Maayke Dirksdr Coster en Everd Hinrich Freie komen we tegen als Freije en Vrijer.

  Dan wordt er een zesde kind geboren: Johann Heinrich. Ook hij komt op Bühningskotten ter wereld en wel op 3 februari 1800. Hij wordt bijna 25 jaar oud, want op 20-1-1825 overlijdt ook Johann Heinrich, waarna hij 2 dagen later wordt begraven.
  Johann Heinrich overlijdt net als zijn 4 jaar eerder overleden zuster Maria Elsabein aan "Nervenfieber". Ook hier zien we een verschrijving, want de naam van zijn moeder wordt geschreven als Catharine in plaats van Christine.

  Als zevende kind wordt er nog een dochter geboren: Maria Elisabeth. Zij wordt geboren op 9 april 1803. Maar ook met dit laatste kind hebben Hermann Heinrich Freie en Christine Eleonore Piels geen geluk, want zij overlijdt op 25-4-1822. Ze is dan ruim 19 jaar.
  In haar overlijdensakte kunnen we lezen dat ze gestorven is op 25 April en begraven op 27 April. In de kolom met haar naam staat verder: geboren am 9 April 1803 alt geworden 19 Jahre. Het adres waar ze is overleden: Bühningskotten no. 6C in Stirpe.

  Tot slot wordt er nog een zoon geboren: Berend Heinrich. Hij wordt op Bühningskotten geboren op 9 augustus 1806 en wordt op 15 augustus 1806 in de kerk van Arenshorst gedoopt.

  We kunnen nu ook aannemen, dat Hermann Heinrich Freie en Christine Piels na het overlijden van hun laatste dochter Maria Elisabeth in 1822 (zij woonden toen op Bühningskotten 6C) en het overlijden van hun zoon Johann Heinrich in 1825 (zij woonden toen op Lüppkerskotten) moeten zijn verhuisd.
  Op 21 maart 1829 overlijdt Christine Eleore Piels op de leeftijd van 66 jaar. Op 23 maart wordt ze begraven. Uit haar overlijdensakte (waarvan een gedeelte hier is afgebeeld) kunnen we opmaken dat Christine Eleonore Piel(s) is overleden aan een "brustkrankheit" (longontsteking) en dat haar ouders (die bijna zeker niet meer geleefd zullen hebben) ook op een "kotten" van Bühning gewoond hebben.
  Hermann Heinrich Freie verhuist na het overlijden van zijn vrouw kennelijk nog een keer, want hij overlijdt 2 1/2 jaar na zijn vrouw op 5 November 1831 op Heckmannkotten te Oelingen op de leeftijd van 73 jaar.


   

  Hermann Heinrich Freie & Christine Eleonore Piels

  huwelijk: 15-9-1785 te Arenshorst
  Hermann Heinrich Freie(135)

  geboortedatum: 00-02-1758
  geboorteplaats: Stirpe

  overlijdensdatum: 5-11-1831
  overlijdensplaats: Oelingen

  Christine Eleonore Piels

  geboortedatum: 28-11-1763
  geboorteplaats: Arenshorst

  overlijdensdatum: 21-3-1829
  overlijdensplaats: Oelingen

  Zoon van:
  Gerdt Heinrich Freie (144) & Maria Elsabein Brüggemann

  beroep: Pachtboer (Heuermann)

  Dochter van:
  Chistoph Heinrich Piel & Maria Elisabeth Hackstädt

  beroep: Pachtboer (Heuermann)

  opmerkingen:

  kinderen

  Gerd Heinrich
  geboren: 1-12-1786 te Oelingen
  overleden: 22-8-1826 te Stirpe
  huwt op 14-10-1819 in Arenshorst
  met: Maria Engel Spellmann
  geboren: 03-11-1793 te Harpenfeld
  overleden: 29-11-1842 te Stirpe
  Hermann Heinrich
  geboren: 5-4-1789 te Herringhausen
  overleden: 5-12-1873 te Oude Pekela
  huwt op 18-9-1816 te Termunten(Groningen)
  met: Jantje Albers Korthuis
  geboren: 17-10-1790 te Oude Pekela
  overleden: 31-3-1873 te Oude Pekela
  Maria Elsabein
  geboren: 22-7-1791 te Oelingen
  overleden: 30-12-1821 te Stirpe
  huwt -- te --
  met: --
  geboren: -- te --
  overleden: -- te --
  Maria Engel
  geboren: 21-12-1793 te Stirpe
  overleden: -- te --
  huwt op 11-5-1822 te Arenshorst
  met: Hermann Heinrich Lindemann
  geboren: 08-02-1797 te --
  overleden: -- te --
  Everd Hinrich
  geboren: 27-10-1797 te Stirpe
  overleden: 09-04-1857 te Pernis/Rotterdam
  huwt op 25-8-1826 te 's Gravenambacht
  met: Maaike Koster
  geboren: 26-8-1802 te Charlois/Rotterdam
  overleden: 7-10-1874 te Pernis
  Johann Heinrich
  geboren: 3-2-1800 te Oelingen
  overleden: 20-1-1825 te Oelingen
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren: -- te --
  overleden: -- te --
  Maria Elisabeth
  geboren: 9-4-1803 te Oelingen
  overleden: 25-4-1822 te Stirpe
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:
  Berend Heinrich
  geboren: 9-8-1806 te Stirpe
  overleden: -- te --
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren: -- te --
  overleden: -- te --


   
  Hoofdstuk 5. Gerd Heinrich Freie. ...././17..

  Gerdt Heinrich Freie is gehuwd met Maria Elsabein Brüggeman.
  Hij is "Heuermannn", dus pachter/dagloner en zij wonen op Bühningskotten te Stirpe. Daar wordt in februari 1758 een zoon geboren: Hermann Heinrich. Over Hermann Heinrich heeft U kunnen lezen in hoofdstuk 4.

   

  Gerd Heinrich Freie & Maria Elsabein Brüggemann

  huwelijk: 14-5-1754 te Arenshorst??
  Gerd Heinrich Freie(144)

  geboortedatum: --
  geboorteplaats: --

  overlijdensdatum: --
  overlijdensplaats: --

  Maria Elsabein Brüggemann

  geboortedatum: --
  geboorteplaats: --

  overlijdensdatum: --
  overlijdensplaats: --

  Zoon van:
  -- & --

  beroep: --

  Dochter van:
  -- & --

  beroep:

  opmerkingen:

  --

  kinderen

  Hermann Heinrich Freie(135)
  geboren: 00-02-1758 te Stirpe
  overleden: 5-11-1831 te Oelingen
  huwt op 15-9-1785 te Arenshorst
  met: Christine Eleonore Piels
  geboren: 28-11-1763 te Arenshorst
  overleden: 21-3-1829 te Oelingen


  joop freie
  joop freie stamboom freie stamboom hallink camperreis nijverdal jaren 50 rock and roll jaren 60 hellendoorn vakantie frankrijk genealogie freije pekela groningen arenshorst stirpe oelingen pruissen
  Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van mijn website.
  | © 2017 JoopFreie.nl |