Welkom bij Joop Freië

 • Startpagina
 • Fam. Freië
 • Fam. Hallink
 • De Freie Camper
 • Fotosite
 • Jaren 50-60
 • Voetbalplaatjes jaren 50-60
 • E-mail
 • Dit eerste hoofdstuk gaat over mijn grootvader en zijn kinderen en eventueel zijn (achter-) kleinkinderen, het tweede hoofdstuk over mijn overgrootvader en zijn kinderen, het derde hoofdstuk mijn betovergrootvader en zijn gezin, etc. Zo zal ieder nog levende Freië een "tak" vinden, waarin hij zijn grootvader of overgrootvader herkent en aldus mee terug kan gaan naar de "stam" van onze familie.
  De kop van een nieuw hoofdstuk ziet er als volgt uit b.v.:
  Hoofdstuk 1. Gerhardus Freie. 1833/9/1873.
  De aanduiding Hoofdstuk 1 spreekt voor zichzelf. De aanduiding Gerhardus Freië geeft de naam weer van de afstammeling wiens lijn we volgen in het stamboomonderzoek. In datzelfde hoofdstuk worden echter ook zijn zoons en/of dochters beschreven.
  De aanduiding 1833/9/1873 betekent het volgende: 1833 is het geboortejaar van zijn vader in wiens lijn wij teruggaan in de stamboom. Het nummer: 9 geeft aan dat hij het negende kind is uit het gezin waaruit hij stamt. En 1873 geeft zijn geboortejaar aan. Het eerste jaartal (1833) zal derhalve als laatste getal staan boven hoofdstuk 2, het hoofdstuk dat zijn vader behandelt, n.l.:
  Hoofdstuk 2. Hermann Friedrich Freie. 1789/8/1833.
  De schuinsgedrukte teksten geven wat algemene achtergrond informatie over iets of een periode, maar vaak niet direct over een persoon.
  Nog een verklaring van tekens die u tegen zult komen:
  * = geboren + = overleden x = gehuwd

  Periode familie Freie van 1873 - heden.

  Zoeken op deze pagina?? Toets Ctrl+F en vul de woorden (namen) in die u zoekt.
   
  Hoofdstuk 1. Gerhardus Freië. 1833/9/1873.
  Zoals uit de code rechtsboven aan dit hoofdstuk te zien is, werd Gerhardus Freië geboren in 1873 en was hij het 9e kind uit een gezin, waarvan de vader geboren werd in 1833.
  Gerhardus (roepnaam: Gerrit) wordt geboren op 28 augustus 1873 in Oude Pekela in de provincie Groningen (en op de dertigste augustus bij de gemeente aangegeven). Zoals gezegd is hij het negende kind uit het gezin van Hermann Friedrich Freie en Beerendina Hovingh. Zijn godsdienst is Evangelisch-Luthers. Gerhardus wordt bakker van beroep. Hij heeft de kunst van het broodbakken afgekeken van zijn grootvader van moeder's kant, Gerhardus Jans Hovingh. In 1895 verhuist hij met zijn ouders naar de stad Groningen. Op 4 juni 1897 wordt hij echter in de gemeente Hellendoorn ingeschreven als nieuw-ingekomene uit Groningen.
  Aan het eind van de negentiende eeuw gaat het slecht in de provincies Drente en Groningen. Veel jonge veenarbeiders vertrekken naar elders. En dan is met name Twente voor veel landverhuizers een nieuw toekomstgebied. Want in Twente is er al een redelijke bloei ontstaan in de textiel. Eerst heeft zich in de negentiende eeuw in Twente de huisindustrie ontwikkeld, maar dit huisvlijt ontwikkelt zich verder tot een volwaardige fabrieksindustrie. En vele oud-veenwerkers uit Groningen en Drente vinden hier dan ook een nieuwe toekomst.
  Al deze nieuwkomers hebben echter brood nodig. En dat laatste heeft Gerhardus Freië goed opgemerkt. Hij ziet dan ook voor zichzelf in Twente een betere toekomst dan in Groningen, een provincie die op dat moment steeds meer leegloopt. Als hij in 1897 naar Nijverdal verhuist is hij bijna 24 jaar oud, staat dan te boek als bakkersknecht en komt als kostganger in huis bij de familie Werges, adres: B 550 Noetsele/ Nijverdal. Op dezelfde fabriek waar Werges als wever werkt, werkt ook een zekere Dries Ponsteen als weversbaas. Deze Dries Ponsteen, die geboren is op 12 oktober 1843 te Nunspeet, komt op 30 november 1864 via Neede (Achterhoek) naar Nijverdal. Hij is gehuwd met Gerritdina ter Hoek (geb. 16-5-1847 te Heino en overleden te Hellendoorn op 28-3-1881, bijna 34 jaar oud).
  Behalve een dochter Johanna Gezina wordt er in het gezin Ponsteen zoon Hermannus geboren op 21 april 1880. Deze Hermannus Ponsteen trouwt op 6 juni 1908 met Frederika Koopmans uit Wierden. Zij vertrekken op 18 februari 1910 met 1 zoon naar Canada.
  Een tweede zoon van Dries Ponsteen is Hendrik Jan; geboren 2 september 1867 te Hellendoorn en gehuwd op 1 oktober 1890 Alberta te Bruggencate (geb. 12-6-1869 te Hellendoorn). Uit dit huwelijk wordt op 7 augustus 1897 Andries Ponsteen geboren, het latere schoolhoofd van de eerste christelijke school in Nijverdal en bekend historicus. (Zie ook hoofdstuk 2).
  Terug naar Werges en Dries Ponsteen. Zij werken dus samen op de stoomweverij in Nijverdal. Tijdens één van hun gesprekken blijkt dat Werges een kostganger in huis heeft die Freië heet. Deze jongeman - Gerhardus Freië - is zo'n 25 jaar oud en heeft een vaste baan als bakkersknecht. En dat betekent toch een zekere mate van vast inkomen. Dries Ponsteen spitst zijn oren, want hij heeft een dochter van ruim 20 jaar jong. En het lukt de twee heren Werges en Ponsteen om deze twee jonge mensen met elkaar te laten kennis maken. En hetklikt. De dochter van Dries Ponsteen is Johanna Gezina (roepnaam: Hanna), die geboren is op 28 februari 1876 te Nijverdal. Zij is Nederlands Hervormd en op 27 juli 1901 wordt het huwelijk voltrokken en ingezegend in de Ned. Herv. Kerk te Nijverdal met Gerhardus Freië. Zij gaan wonen op de Hooge Bentert in Nijverdal (dat is het gebied rond de huidige Spijkerweg/Bonteweg).
  Behalve bakker was Gerhardus Freië ook een ondernemer, want hij kocht en verkocht percelen grond en huizen. Ook schijnt het dat Gerhardus nogal iets verdient heeft met het inzetten en opbieden bij verkoop van huizen en grond. En het was in de twintiger en dertiger jaren in Nijverdal algemeen bekend, dat de bakker Gerhardus Freië wel een paar spaarcentjes had. Hij was voor die tijd niet schatrijk maar had toch financieel gezien een redelijke stand opgebouwd. Volgens het Bevolkingsregister van de gemeente Hellendoorn wordt Gerhardus Freië in 1921 ingeschreven op het adres B nr. 241 met een latere wijziging: Wilhelminastraat 49. Waarschijnlijk woont op dit adres reeds zijn schoonvader Dries Ponsteen, dus de familie Freië gaat inwonen bij Ponsteen (vermoedelijk ook al omdat Dries Ponsteen inmiddels jaren weduwnaar is en al 78 jaar oud). Dries Ponsteen overlijdt op 19 juni 1928 en wordt begraven te Hellendoorn. Op het adres Wilhelminastraat begint Gerhardus een eigen bakkerij met winkel en is bakkersknecht af. Zijn oudste zoon Herman komt als bakker bij zijn vader in de zaak en ook Herman's oudste zoon Gerhardus zal in zijn vader's voetsporen treden. Deze Gerhardus woont en werkt anno 1993 nog steeds in de bakkerij aan de Wilhelminastraat te Nijverdal. Dat betekent reeds 3 generaties Freië in het bakkersvak. Echter in december 1993 beëindigt Gerhardus jr. de bakkerij en het geheel wordt verkocht aan een andere bakker.
  Op 14 juni 1926 overlijdt Gerhardus Freië, oud 52 jaar en 10 maanden. Hij wordt begraven op de Algemene Begraafplaats te Hellendoorn. Zijn vrouw Johanna Gezina overlijdt op 19 november 1942 als zij 66 jaar en 9 maanden oud is. Zij wordt op dezelfde begraafplaats begraven.
  De oudste zoon van Gerhardus Freië en Johanna Gezina Freië-Ponsteen is Herman. Herman wordt geboren op 7 augustus 1903 te Nijverdal. Hij wordt de opvolger van zijn vader in het bakkersvak. Op 1 november 1903 wordt hij gedoopt in de Ned. Herv. Kerk van Nijverdal. Op 28 maart 1928 doet hij Belijdenis van zijn geloof in een kerkdienst, waarin ook zijn jongere zuster Gerritdina belijdenis doet. Op 1 oktober 1931 treedt Herman in het huwelijk met Gezina Hendrika Smit, die op 23 december 1902 in Rijssen werd geboren. Gezina Hendrika (roepnaam: Sientje) is de dochter van Jan Smit (geb. 22-12-1903 te Hengelo- Overijssel) en Berendina Hermina Kraa (geb. te Rijssen).
  ----- Uit het huwelijk van Herman en Sientje wordt op 27 januari 1936 de eerste zoon Gerhardus geboren. Ook deze oudste zoon zal het bakkersvak kiezen en later het bedrijf van zijn vader overnemen. Deze Gerhardus trouwt op 27 juni 1962 met Frida van Zon, die geboren is op 28 maart 1938. In 1992 volgt een echtscheiding. En in december 1993 wordt de bakkerij opgeheven en verkocht. Hiermee komt een einde aan drie generaties bakker Freië. Gerhardus overlijdt 26 april 2015 in Almelo, waarna hij op 1 mei 2015 in Usselo wordt gecremeerd.
  ----- Het tweede kind van Herman en Sientje wordt geboren op 3 december 1936 en heet Jan. Jan huwt op 10 november 1965 Leonarda Jannie van Straaten. Zij is geboren op 31 maart 1941 te Wierden. Jan komen we in de kerkelijke notulen tegen als secretaris der kerkvoogdij van de Ned.Herv. Kerk te Nijverdal.
  ----- Dan wordt er op 5 januari 1944 een dochter geboren, die wordt genoemd naar haar grootmoeder van vaders kant: Johanna Gezina.
  De tweede wereldoorlog is inmiddels in volle gang. Herman Freië en zijn gezin wonen nog steeds in het ouderlijk huis aan de Wilhelminastraat. In 1940 is de naam Wilhelminastraat door de Duitse bezetter echter gewijzigd in Verlengde Kerkstraat, omdat de Wilhelminastraat naar de toenmalige koningin was genoemd. Direkt na de oorlog in 1945 is de naamsverandering echter weer omgedraaid, zodat vanaf dat moment de straat weer Wilhelminastraat heet. Het voorjaar van 1945 is mooi en zonnig. Dus besluit Sientje Freië om op 22 maart 1945 samen met haar moeder, die op bezoek is, en haar ruim één jaar oude dochtertje, die in een kinderwagen ligt, naar het centrum van Nijverdal te wandelen. Zij willen dan even op bezoek gaan bij haar zwager en schoonzuster, Gerhardus en Geertruida Freië, die in het centrum van Nijverdal een meubelzaak hebben. Als zij daar zijn breekt er een borbardement los op Nijverdal. En alledrie -Sientje, haar dochtertje en haar moeder- komen om. In datzelfde borbardement verliest ook haar zwager, waar zij op bezoek zijn het leven. Dit betekent, dat Herman Freië op één dag zijn vrouw, zijn ruim 1 jaar oude dochtertje, zijn schoonmoeder en zijn jongere broer verliest.
  In 1944 komt Bertha Webbink uit Vriezenveen naar Nijverdal om als huishoudhulp te gaan werken bij Gerhardus en Geertruida Freië van de meubelwinkel. Toen Herman Freië in maart 1945 weduwnaar werd, heeft Dries Freië, een jongere broer van Herman, aan Bertha Webbink gevraagd of zij ook niet af en toe het huishouden wilde doen van zijn broer Herman en diens 2 kinderen van 9 en 8 jaar. Dat heeft zij aangenomen en op 7 oktober 1948 is Bertha Webbink in het huwelijk getreden met Herman Freië.
  Bertha Webbink werd geboren op 22 april 1914 in Vriezenveen als dochter van Johannes Webbink (geb. te Vriezenveen) en Hanna Lambers (geb. 1-11-1891 te Vroomshoop, gem. Den Ham en overl. 17-2-1963). Herman en Bertha trouwen in de Ned. Herv. Kerk van Nijverdal.
  ---- Op 4 augustus 1949 wordt uit dit tweede huwelijk van Herman een zoon geboren, die Gezienus Hendrik (roepnaam:Sinus) wordt genoemd. Hij treedt op 27 juni 1975 in Hellendoorn in het huwelijk met Jantje Hermien Schipper (geb. 4-4-1953 te Almelo; ovl. 19-7-2006 Hellendoorn). Gezienus wordt chauffeur van beroep en zijn vrouw is later doktersassistente.
  ---- De vierde zoon voor Herman en de tweede voor Bertha heet: Johannes Derk (roepnaam: Hans) en wordt geboren op 28 september 1951. Deze zoon heeft het Syndroom van Down. Hans overlijdt op 31 maart 2012.
  Na de tweede wereldoorlog krijgt Herman belangstelling voor de politiek. En in de vijftiger en zestiger jaren is hij dan ook gemeenteraadslid voor de toenmalige Christelijke Historische Unie. Deze politieke partij, de C.H.U., vormt later samen met de katholieke K.V.P. en de gereformeerde A.R. een nieuwe partij: het C.D.A.
  Op 26 juli 1981 overlijdt Herman Freië in het ziekenhuis van Almelo. Hij is dan 77 jaar en 11 maanden oud. Ook hij wordt evenals zijn ouders begraven op de Algemene Begraafplaats in Hellendoorn.
  Bertha Webbink heeft een aantal jaren heeft gewoond in een verzorgingstehuis in Goor, waar zij op 88-jarige leeftijd op 21 februari 2003 overlijdt.
   

  Herman (Harm) Freië & 1. Geziena Hendrika Smit en 2. Bertha Webbink

  huwelijk:
  1. 1-10-1931 te Hellendoorn
  2. 7-10-1948 te Hellendoorn
  Herman Freië

  geboortedatum: 5-8-1903
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 26-7-1981
  overlijdensplaats: Almelo

  1.Geziena Hendrika Smit

  geboortedatum: 23-12-1902
  geboorteplaats: Rijssen

  overlijdensdatum: 22-3-1945
  overlijdensplaats: Nijverdal

  2.Bertha Webbink

  geboortedatum: 22-4-1914
  geboorteplaats: Vriezenveen

  overlijdensdatum: 21-2-2003
  overlijdensplaats: Goor

  Zoon van:
  Gerhardus Freië (3) & Johanna Gezina Ponsteen

  beroep: electriciën-winkelier

  1.Dochter van:
  Jan Smit & Berendina Hermina Kraa

  beroep:

  2.Dochter van:
  Johannes Webbink & Hanna Lambers

  beroep:

  opmerkingen:

  --

  kinderen

  1e huwelijk: Gerhardus
  geboren: 27-1-1936 te Nijverdal
  overleden: 26-4-2015 te Almelo
  huwt op 27-6-1962 te Hellendoorn
  met: Frida van Zon
  geboren: 28-3-1938 te Nijverdal
  overleden:
  1e huwelijk: Jan
  geboren: 3-12-1937 te Nijverdal
  overleden:
  huwt op 10-11-1965 te Hellendoorn
  met: Leonarda Jannie van Straaten
  geboren: 31-3-1941 te Wierden
  overleden:
  1e huwelijk: Johanna Geziena
  geboren: 5-1-1944 te Nijverdal
  overleden: 22-3-1945 te Nijverdal
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:
  2e huwelijk: Gezienus Hendrik
  geboren: 4-8-1949 te Nijverdal
  overleden:
  huwt op 27-6-1975 te Nijverdal
  met: Jantje Hermien Schipper
  geboren: 4-4-1953 te Almelo
  overleden: 19-7-2006 te Nijverdal
  2e huwelijk: Johannes Derk
  geboren: 28-9-1951 te Nijverdal
  overleden: 31-3-2012 te Nijverdal
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:


  Als tweede kind van Gerhardus Freië en Johanna Gezina Freië-Ponsteen wordt een dochter geboren. Gerritdina wordt geboren op 14 maart 1905 in Nijverdal. En op 14 mei 1905 wordt zij gedoopt in 9:59 26-9-2012 de Ned.Herv.Kerk aldaar. Op 28 maart 1928 doet zij -tegelijk met haar oudste broer Herman- belijdenis van haar geloof. Ruim een maand later - 12 november 1931 - dan haar oudste broer Herman treedt zij in het huwelijk met Willem ter Avest, die is geboren op 26 december 1901 in Zuna in de gemeente Wierden. Deze Willem was een zoon van Willem ter Avest (geb. 27-7-1865 en overl. 25-8-1945) en Gerritdina Timmerman (geb. 1-7-1864 en overl. 34-3-1948). Willem ter Avest was automonteur bij garagebedrijf Lindeman in Wierden. Gerritdina Freië wordt na haar huwelijk overgeschreven naar Wierden op 21 maart 1933.
  ---- Uit het huwelijk van Willem ter Avest en Gerritdina Freië wordt op 2 juli 1933 de zoon Willem geboren. Hij huwt op 25 februari 1960 met Berendina Pape (geb.14-11-1935). Zij zijn na hun huwelijk naar Breda verhuisd, waar Willem jr. op 22-8-1986 overlijdt.
  ---- Het tweede kind, weer een zoon, is Gerhardus,die op 22 februari 1938 wordt geboren te Wierden. Gerhardus huwt op 24 juni 1966 met Aaltje Protzman (geb.7-9-1940). Hij wordt evenals zijn vader automonteur en later vestigen zij zich in Nijverdal, het geboortedorp van zijn moeder. Hier wordt Gerhardus na een aantal jaren eigen baas en zelfstandig garagehouder. Ook vervult hij vele jaren een funktie in de diakonie van de Ned.Herv. Kerk te Nijverdal.
  ---- Reint-Jan (roepnaam: Jan) is de derde zoon van Willem en Gerritdina. Hij wordt geboren op 15 november 1939 en huwt op 28 juni 1963 met Jenneke Janna Steunenberg (geb. 14-12-1940). Jan is overleden op 3 juni 2016 in ziekenhuis te Enschede en wordt op 8 juni 2016 in Wierden begraven.
  ---- Het laatste kind is een dochter: Johanna Gezina (roepnaam: Jogé), genoemd naar haar grootmoeder van moeder's kant. Zij is geboren op 27 mei 1944. Zij huwt op 12 juli 1968 met Gerrit-Jan Makkinga (geb. 29-2-1944 en overl. 17-10-2010). Ook zij zijn in Wierden blijven wonen.
  Willem ter Avest sr. overlijdt op 19 september 1968 in het ziekenhuis te Almelo, waarna hij in Wierden is begraven. Hij wordt 66 jaar en 9 maanden oud.
  Zijn vrouw Gerritdina Freië is op bezoek bij haar zoon Willem in Breda als zij een hersenbloeding krijgt en wordt opgenomen in een verzorgingstehuis in Almelo, waar zij op 23 januari 1977 overlijdt. Zij is dan 71 jaar en 10 maanden oud.
   

  Gerritdina (Zus) Freië & Willem ter Avest

  huwelijk: 12-11-1931 te Hellendoorn
  Gerritdina Freië

  geboortedatum: 14-3-1905
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 23-1-1977
  overlijdensplaats: Almelo

  Willem ter Avest

  geboortedatum: 26-12-1901
  geboorteplaats: Wierden

  overlijdensdatum: 19-9-1968
  overlijdensplaats: Almelo

  Dochter van:
  Gerhardus Freië (3) & Johanna Gezina Ponsteen

  beroep:

  Zoon van:
  Willem ter Avest & Gerritdina Timmerman

  beroep: automonteur

  opmerkingen:

  --

  kinderen

  Willem
  geboren: 2-7-1933 te Wierden
  overleden: 22-8-1986 te Breda
  huwt op 25-2-1960 te --
  met: Berendina Pape
  geboren: 14-11-1935 te --
  overleden:
  Gerhardus
  geboren: 22-2-1938 te Wierden
  overleden:
  huwt op 24-6-1966 te --
  met: Aaltje Protzman
  geboren: 7-9-1940 te --
  overleden:
  Reint Jan
  geboren: 15-11-1939 te wierden
  overleden: 3-6-2016 te Enschede
  begraven: 8-6-2016 te Wierden
  huwt op 28-6-1963 te --
  met: Jenneke Janna Steunenberg
  geboren: 14-12-1940 te --
  overleden:
  Johanna Gezina
  geboren: 27-5-1944 te Wierden
  overleden:
  huwt op 12-7-1968 te --
  met: Gerrit Jan Makkinga
  geboren: 29-2-1944 te --
  overleden: 17-10-2010


  Dries Freië is het derde kind van Gerhardus Freië en Johanna Gezina Ponsteen. Hij wordt geboren op 23 maart 1907 te Nijverdal. En op 12 mei 1907 wordt Dries gedoopt. Dries heeft gewerkt bij zijn jongere broer Berend als elektriciën en later bij zijn broer Gerhardus Gezienus, die een meubelzaak had. Na de Tweede Wereldoorlog wordt hij electriciën bij de textielfabriek van Nijverdal-ten Cate. Op 1 september 1938 treedt Dries in het huwelijk met Dina Kroese, die geboren is op 3 augustus 1916, als dochter van Hendrikus Kroese (geb. 3-7-1886 te Nijverdal,overl. 29-8-1964 te Almelo) en Geertrui Middelesch (geb. 23-12-1890 te Wierden, overl. 13-3-1953 te Nijverdal).
  ---- Uit het huwelijk van Dries en Dina is op 30 november 1942 eerst een dochter geboren: Johanna Gezina (haar roepnaam: Annie). Zij huwt op 16-12-1966 met Albert Eeftink (geb.30-11-1942 te Hellendoorn). Annie overlijdt 19 januari 2016 in hospice in Hellendoorn, waarna ze op 23 januari 2016 in Nijverdal wordt gecremeerd.
  ---- Het tweede kind is Hendrikus (roepnaam: Henk). Hij wordt geboren op 3 december 1946. Hendrikus wordt timmerman op de onderhoudsafdeling van Nijverdal-ten Cate, waar hij later hoofd wordt van diezelfde afdeling. Op 19 juni 1970 huwt hij met Hendrika Alberts (geb.5-7-1947 te Hellendoorn).
  Het was deze Dries Freië, die in 1945 Bertha Webbink vroeg om zijn oudste broer Herman in de huishouding te komen helpen.
  Dries Freië overlijdt aan een hartstilstand in het ziekenhuis van Almelo op 29 november 1962, waarna hij op de Algemene begraafplaats in Hellendoorn wordt begraven. Hij is dan 55 jaar en 8 maanden oud.
  Na de laatste jaren in een verzorgingstehuis in Hellendoorn te hebben gewoond, overlijdt zijn vrouw Dina Kroese op 84-jarige leeftijd op 1 december 2000.
   

  Dries Freië & Dina Kroese

  huwelijk: 1-9-1938 te Hellendoorn
  Dries Freië

  geboortedatum: 23-3-1907
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 29-11-1962
  overlijdensplaats: Almelo

  Dina Kroese

  geboortedatum: 3-8-1916
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 1-12-2000
  overlijdensplaats: Nijverdal

  Zoon van:
  Gerhardus Freië (3) & Johanna Gezina Ponsteen

  beroep: electriciën

  Dochter van:
  Hendrikus Kroese & Geertrui Middelesch

  beroep:

  opmerkingen:

  --

  kinderen

  Johanna Gezina
  geboren: 30-11-1942 te Nijverdal
  overleden: 19-1-2016 te Hellendoorn
  huwt op 16-12-1966 te Hellendoorn
  met: Albert Eeftink
  geboren: 30-11-1942 te Nijverdal
  overleden:
  Hendrikus
  geboren: 3-12-1946 te Nijverdal
  overleden:
  huwt op 19-6-1970 te Nijverdal
  met: Hendrika Alberts
  geboren: 5-7-1947 te Nijverdal
  overleden:


  Het vierde kind van Gerhardus Freië en Johanna Gezina Ponsteen is Berend. Hij wordt in Nijverdal, gem. Hellendoorn geboren op 17 februari 1910. Op 1 mei 1910 wordt hij gedoopt in de Ned. Herv. Kerk te Nijverdal.
  In 1930 - hij is dan 20 jaar oud - begint hij voor zichzelf een technisch-installatiebedrijfje. In datzelfde jaar op 20 november 1930, treedt hij in het huwelijk met Janna Hallink. Zij is op 2 januari 1911 te Nijverdal geboren als jongste dochter van de jachtopziener Hendrik Hallink (geboren 13 december 1868 te Ambt Ommen en overleden op 20 februari 1947 in het ziekenhuis te Almelo) en Johanna Eikenaar (geboren 15 januari 1870 te Heino en in Nijverdal op 9 januari 1953 overleden).

  Huwelijksfoto Berend Freië en Janna Hallink.


  Hoewel ze er zelf nooit over spraken en zij 's zondags regelmatig de Ned. Herv. Kerk bezochten, zijn zij voor hun huwelijk NIET in de kerk getrouwd. De reden hiervan was, dat Janna zwanger was voor zij in het huwelijk traden. Het was in die periode gebruikelijk, dat als een jong stel moest trouwen, zij in een kerkdienst één tot twee weken voor hun huwelijk, spijt en zonde moesten betuigen tegenover alle aanwezigen in die kerk. Zij hebben dit geweigerd. Zij waren van mening, dat zij door het verwekken van hun eerste kind geen zonde hadden gedaan. Daarop werd hen te verstaan gegeven door de kerkeraad, dat zij niet in de kerk hun huwelijk konden laten voltrekken.

  Na hun huwelijksinzegening zijn zij gaan wonen aan de Rijssensestraat 255 te Nijverdal. Naast zijn installatiebedrijfje werd er ook een winkeltje geopend van elektrische apparaten - zo die er in die tijd al waren. Ze zijn later nog een aantal keren verhuisd, o.a. na het bombardement op het centrum van Nijverdal op 22 maart 1945 toen hun winkel-woning totaal verwoest werd. Zij zijn toen verhuisd naar de Grotestraat 174 en in 1952 naar Grotestraat 158. Begin 50-er jaren komt hun tweede zoon Hendrik in het bedrijf en in de jaren 90 is het weer een zoon -Berend Gerrit-Jan- van deze Hendrik die het bedrijf van zijn vader en zijn grootvader voortzet. Uiteindelijk wordt in maart 2000 het familiebedrijf verkocht, waarmee een einde komt aan drie generaties Radio Freië.
  ---- Op 17 mei 1931 wordt de eerste zoon van Berend en Janna geboren: Gerhardus Freie. Let hierbij op het ontbreken van de twee puntjes op de laatste e. Door een ambtenaar van het gemeentehuis werd verzuimd of vergeten op de laatste e een trema te plaatsen. Derhalve gaat Gerhardus Freie zonder trema door het leven. Gerhardus (roepnaam: Gerrit) treedt op 4 november 1957 in het huwelijk met Henriëtte Poelakker, geboren 12-8-1933 te Hellendoorn. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest op het kantoor van een onderdeel van het textielconcern Nijverdal-ten Cate begint Gerhardus een eigen grossiersbedrijf in elektro- technische onderdelen en stofzuigers.
  ---- De tweede zoon van Berend en Janna is: Hendrik. Hij wordt geboren op 8 mei 1934 in Nijverdal, gem. Hellendoorn. Na zijn schoolperiode komt hij in de zaak van zijn vader, waar hij later de ontwikkeling van televisie en stereo zal gebruiken om het bedrijf te laten groeien. Op 7 november 1960 treedt hij in het huwelijk met Hendrikje Marsman, geboren 13 januari 1936 te Vroomshoop. Op zondag 23 januari 2011 overlijdt Hendrikje in Nijverdal (Alzheimer). Zij wordt begraven op de Algemene Begraafplaats in Hellendoorn op vrijdag 28 januari 2011. Hendrik overlijdt op zaterdag 10 september 2016 in zijn huis in Nijverdal na een lange ziekteperiode.
  ---- Johannes Gezienus is de derde zoon van Berend en Janna. Hij wordt geboren op 5 november 1937 te Nijverdal. Na de Lagere School en de Technische School (in die tijd heette die de Ambachtschool) begon hij als onderhoudsmonteur bij de Nederlandse Stoombleekerij. Dit was een onderdeel van Nijverdal-ten Cate, het textielconcern, waar ook zijn oudste broer Gerhardus werkzaam was. Johannes Gezienus (roepnaam: Hans) komt echter na een aantal jaren ook bij zijn vader in de zaak. In 1971 besluit hij echter samen met zijn vrouw een eigen zaak te starten in sportartikelen. U hebt inmiddels begrepen, dat Johannes Gezienus getrouwd was. Op 15 juli 1963 huwt hij met Johanna Preuter, geboren 24 september 1941 te Almelo. Hans overlijdt op 17 maart 2015, waarna hij op 21 maart wordt begraven op de nieuwe begraafplaats Meester Ponsteenlaan te Nijverdal.
  ---- Op 10 mei 1947 wordt de jongste zoon geboren: Johan Gerhardus (roepnaam: Joop). Na de Lagere School, de M.U.L.O.-school en de Middelbare Handels-dagschool begint hij als verkoper bij een fabriek in slijpmaterialen. In het begin van de jaren 70 vraagt zijn oudere broer Hendrik hem om in het bedrijf van Radio Freië te komen werken. Op 18 september 1972 huwt hij met Wilhelmina Hendrika Nijenhuis. Zij (roepnaam: Willie) is geboren op 30 augustus 1949 als oudste dochter van Hendrik Jan Nijenhuis en Wilhelmina Hendrika Aal.
  Nu nog even weer terug naar het verleden.
  Vanaf 1987 gaat het met de geestelijke gezondheid van hun vader en grootvader Berend Freië echter wat achteruit. Na een noodopvang in het ziekenhuis van Almelo wordt hij begin januari 1988 geplaatst in het verzorgingstehuis "Krönnenzommer" te Hellendoorn. Hij lijdt dan aan de ziektes van Alzheimer en Parkinson.
  Op 16 december 1988 overlijdt Berend Freië in Hellendoorn en wordt op 21 december 1988 op de Algemene Begraafplaats te Hellendoorn begraven. Hij is dan 78 jaar en 10 maanden oud.
  Zijn vrouw Janna Hallink overlijdt op 22 juni 1989 aan een hartstilstand. Zij wordt 78 jaar en 6 maanden oud.
   

  Berend Freië & Janna Hallink

  huwelijk: 20-11-1930 te Hellendoorn
  Berend Freië

  geboortedatum: 17-2-1910
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 16-12-1988
  overlijdensplaats: Nijverdal

  Janna Hallink

  geboortedatum: 2-1-1911
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 22-6-1989
  overlijdensplaats: Nijverdal

  Zoon van:
  Gerhardus Freië (3) & Johanna Gezina Ponsteen

  beroep: electriciën-winkelier

  Dochter van:
  Henrik Hallink & Johanna Èikenaar

  beroep:

  opmerkingen:

  --

  kinderen

  Gerhardus
  geboren: 17-5-1931 te Nijverdal
  overleden:
  huwt op 4-11-1957 te Hellendoorn
  met: Henriëtte Poelakker
  geboren: 12-8-1933 te Nijverdal
  overleden:
  Hendrik
  geboren: 8-5-1934 te Nijverdal
  overleden: 10-9-2016 te Nijverdal
  begraven: te Hellendoorn
  huwt op 7-11-1960 te Den Ham
  met: Hendrikje Marsman
  geboren: 13-1-1936 te Den Ham/Vroomshoop
  overleden: 23-1-2011 te Nijverdal
  begraven: 28-1-2011 te Hellendoorn
  Johannes Gezienus
  geboren: 5-11-1937 te Nijverdal
  overleden: 17-3-2015 te Nijverdal begraven: 21-3-2015 op begraafplaats Meester Ponsteenlaan te Nijverdal
  huwt op 15-7-1963 te Hellendoorn
  met: Johanna Preuter
  geboren: 24-9-1941 te Almelo
  overleden:
  Johan Gerhardus (1)
  geboren: 10-5-1947 te Nijverdal
  overleden:
  huwt op 18-9-1972 te Nijverdal
  met: Wilhelmina Hendrika Nijenhuis
  geboren: 30-8-1949 te Nijverdal
  overleden:


  Op 23 november 1912 wordt Gerhardus Gezienus geboren als vijfde kind van Gerhardus en Johanna Gezina Freië-Ponsteen. Gerhardus Gezienus (roepnaam: Gerrit wordt gedoopt op 12 januari 1913 in Nijverdal. Deze doop is niet zonder gevolgen gebleven, want in diverse uitgaven van het Ned. Herv. Kerkblad "Ons Gemeenteblad" komen we de naam van Gerhardus jr. nogal eens tegen. O.a. als leider van de jongelingvereniging. En in nr. 10 van de 1e jaargang van datzelfde blad (5-3-1932) lezen we dat Gerhardus Freië in een dienstrooster staat vermeld voor de kerkdienst van 13 maart 1932. Gerhardus Gezienus Freië was dus kennelijk nogal meelevend binnen de Ned. Herv. Kerk van Nijverdal. Gerhardus Gezienus werkt tot zijn huwelijk bij garagebedrijf Lindeman te Wierden, waar ook zijn zwager Willem ter Avest werkzaam is. Kort voor zijn huwelijk, in februari 1939, begint hij als meubelmaker een eigen meubelzaak aan de Kerkstraat (naast de Hervormde Kerk) in Nijverdal. In de zomer van 1940 verhuist hij met zijn zaak naar de Rijssensestraat 6 in het centrum van Nijverdal. In 1940 wordt hij opgeroepen voor de mobilisatie van het Nederlandse leger, maar mag na een paar maanden weer naar huis omdat hij een éénmanszaak heeft. Op 15 augustus 1940 treedt hij in Rijssen in het huwelijk met Geertruida Wolters, die geboren is op 27 januari 1914 te Rijssen. Zij is een dochter van Gerhard Wolters (geb. 2-9-1871 te Wierden, overl. 5-5-1941 te Rijssen) en Johanna Schipper (geb. 27-2-1875 te Wierden en overl. 12-2-1960 in Rijssen).
  ---- Samen krijgen zij drie dochters, t.w.: Johanna Gezina, genoemd naar grootmoeder Freië. Johanna Gezina (roepnaam: Jozien) wordt geboren op 28 mei 1941 en zij huwt op 21 december 1961 met Gerrit Jan van Heun (geb. 8-5-1934). Ook zij is evenals haar vader een aantal jaren aktief in de Ned. Herv. Kerk.
  ---- Het tweede kind, ook een dochter, Gerharda, wordt op 20 augustus 1943 's morgens om half 10 geboren, maar overlijdt diezelfde avond om half 10.
  ---- Als derde dochter wordt in Rijssen geboren op 6 mei 1945 Gerharda Geziena, genoemd naar haar vader. Zij treedt op 29 september 1966 in het huwelijk met Derk Jan Berentschot (geb. 26-9-1944). Helaas zal de jongste dochter haar vader nooit kennen, want als zij wordt geboren in mei 1945 leeft haar vader niet meer. Hij, Gerhardus Gezienus, komt tijdens het borbardement in de tweede wereldoorlog op Nijverdal (22 maart 1945) om het leven. (Zie hiervoor ook de geschiedenis van zijn oudste broer Herman). Als hij in Rijssen wordt begraven is Gerhardus Gezienus 32 jaar en 4 maanden oud. Zijn weduwe Geertruida Freië-Wolters overlijdt op 1 november 2002 in Nijverdal en wordt op 6 november 2002 in Rijssen begraven.
   

  Gerhardus Gezienus Freië & Geertruida Wolters

  huwelijk: 15-8-1940 te Rijssen
  Gerhardus Gezienus (Gerrit) Freië

  geboortedatum: 23-11-1912
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 22-3-1945
  overlijdensplaats: Nijverdal

  Geertruida (Trui) Wolters

  geboortedatum: 27-1-1914
  geboorteplaats: Rijssen

  overlijdensdatum: 1-11-2002
  overlijdensplaats: Nijverdal

  Zoon van:
  Gerhardus Freië (3) & Johanna Gezina Ponsteen

  beroep: meubelzaak

  Dochter van:
  Gerhard Wolters & Johanna Schipper

  beroep:

  opmerkingen:

  --

  kinderen

  Johanna Geziena
  geboren: 28-5-1941 te Nijverdal
  overleden:
  huwt op 21-12-1961 te Hellendoorn
  met: Gerrit Jan van Heun
  geboren: 8-5-1934 te Nijverdal
  overleden:
  Gerharda
  geboren: 20-8-1943 te Nijverdal
  overleden: 20-8-1943 te Nijverdal
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren: --
  overleden: --
  Gerharda Geziena
  geboren: 6-5-1945 te Nijverdal
  overleden:
  huwt op 19-9-1966 te Hellendoorn
  met: Derk Jan Berentschot
  geboren: 26-9-1944 te Nijverdal
  overleden:


  De jongste uit het gezin van Gerhardus Freië en Johanna Geziena Ponsteen is Hendrik Jan.
  Hij wordt in Nijverdal geboren op 19 oktober 1917 en gedoopt op 2 december in datzelfde jaar. Hendrik Jan (roepnaam:Henk) wordt kantoorbediende. Hij woont dan bij zijn ouders aan de Verlengde Kerkstraat 49 (door de oorlog is de Wilhelminastraat omgedoopt in Verlengde Kerkstraat). Op 3-12-1942 verhuist hij naar de Verlengde Kerkstraat 47.
  Op 29 juni 1944 huwt hij met Agnetha Maria de Graaf, een dochter van Johannes Dirk de Graaf en Maria Agneta Dagevos. Zij is in Domburg in de provincie Zeeland op 9 april 1915 geboren. Haar vader is schoolmeester o.a. aan een school in Bornerbroek en is weduwnaar. Agnetha Maria (roepnaam: Annie) bezoekt dan de meisjesvakschool in Almelo en raakt bevriend met een meisje uit Nijverdal, Grietje Braakman, die dezelfde school bezoekt. Toen Annie wees werd na het overlijden van haar vader heeft haar vriendin Grietje Braakman ervoor gezorgd dat zij opgenomen werd in het gezin van Tiem Bokhove in Nijverdal. En toen heeft zij Henk Freië leren kennen, waarna zij getrouwd zijn. Vanaf hun huwelijksdag op 29-6-1944 wonen zij bij een oudere broer, Dries, aan de Schoolstraat 6 te Nijverdal. Waarna zij op 10-10-1945 verhuizen naar Goes in Zeeland. Daar vindt Henk werk op een bedrijf van landbouwmachines en waar hij later procuratiehouder wordt.
  ---- Op 5 oktober 1947 wordt in Goes hun zoon geboren: Gerhardus Johannes (genoemd naar beide grootvaders). Harry (zijn roepnaam) wordt onderwijzer in Kapelle-Biezelinge in Zeeland. Op 28 december 1972 treedt hij in Rotterdam in het huwelijk met Ingetje Sekeris (geb.9-3-1948 te Rotterdam).
  Hendrik Jan Freië overlijdt aan een hartinfarct in Goes op 12 september 1980. Hij is dan 62 jaar en 11 maanden oud. Agnetha Maria (Annie) overlijdt op 89-jarige leeftijd op 11 augustus 2004 in Goes, waar zij op 14 augustus wordt begraven.
   

  Hendrik Jan Freië & Agnetha Maria de Graaf

  huwelijk: 29-6-1944 te Hellendoorn
  Hendrik Jan (Henk) Freië

  geboortedatum: 19-10-1917
  geboorteplaats: Nijverdal

  overlijdensdatum: 12-9-1980
  overlijdensplaats: Goes

  Agnetha Maria (Annie) de Graaf

  geboortedatum: 9-4-1915
  geboorteplaats: Domburg

  overlijdensdatum: 11-8-2004
  overlijdensplaats: Goes

  Zoon van:
  Gerhardus Freië (3) & Johanna Gezina Ponsteen

  beroep: administrateur/procuratiehouder

  Dochter van:
  Johannes Dirk de Graaf & Maria Agneta Dagevos

  beroep:

  opmerkingen:

  --

  kinderen

  Gerhardus Johannes
  geboren: 5-10-1947 te Goes
  overleden:
  huwt op 28-12-1979 te Rotterdam
  met: Ingetje Sekeris
  geboren: 19-3-1948 te Rotterdam
  overleden:


   

  Gerhardus Freië & Johanna Gezina Ponsteen

  huwelijk: 27-7-1901 te Hellendoorn
  Gerhardus (Gerrit) Freië

  geboortedatum: 28-8-1873
  geboorteplaats: Oude Pekela

  overlijdensdatum: 14-6-1926
  overlijdensplaats: Nijverdal

  Johanna Gezina (Sientje) Ponsteen

  geboortedatum: 28-2-1876
  geboorteplaats: Nijverdal/Hellendoorn

  overlijdensdatum: 19-11-1942
  overlijdensplaats: Nijverdal

  Zoon van:
  Hermann Friedrich Freie (4) & Beerendina Hovingh

  beroep: Bakker

  Dochter van:
  Dries Ponsteen & Gerritdina ter Hoek

  beroep:

  opmerkingen:

  Gerhardus wordt bakker van beroep. Hij heeft de kunst van het broodbakken afgekeken van zijn grootvader van moeder's kant, Gerhardus Jans Hovingh. In 1895 verhuist hij met zijn ouders naar de stad Groningen. Op 4 juni 1897 wordt hij echter in de gemeente Hellendoorn ingeschreven als nieuw-ingekomene uit Groningen. Als hij in 1897 naar Nijverdal verhuist is hij bijna 24 jaar oud, staat dan te boek als bakkersknecht en komt als kostganger in huis bij de familie Werges, adres: B 550 Noetsele/ Nijverdal.

  kinderen

  Herman
  geboren: 7-8-1903 te Nijverdal/Hellendoorn
  overleden: 26-7-1981 te Almelo
  huwt op 1-10-1931 in Hellendoorn
  met: 1. Gezina Hendrika Smit
  geboren: 23-12-1902 te Rijssen
  overleden: 22-3-1945 te Nijverdal

  huwt op 7-10-1948 in Hellendoorn
  met: 2. Bertha Webbink
  geboren: 22-04-1914 te Vriezenveen
  overleden: 21-2-2003 te Goor
  Gerritdina
  geboren:14-3-1905 te Nijverdal/Hellendoorn
  overleden: 23-1-1977 te Almelo
  huwt op 12-11-1931 te Nijverdal
  met: Willem ter Avest
  geboren: 26-12-1901 te Wierden
  overleden: 19-9-1968 te Almelo
  Dries
  geboren: 23-3-1907 te Nijverdal/Hellendoorn
  overleden: 29-11-1962 te Almelo
  huwt op 1-9-1938 te Hellendoorn
  met: Dina Kroese
  geboren: 3-8-1916 te Nijverdal
  overleden: 1-12-2000 te Nijverdal
  Berend(2)
  geboren: 17-2-1910 te Nijverdal/Hellendoorn
  overleden: 16-12-1988 te Hellendoorn
  huwt op 20-11-1931 te Hellendoorn
  met: Janna Hallink
  geboren: 2-1-1911 te Nijverdal
  overleden: 22-6-1989 te Nijverdal
  Gerhardus Gezienus
  geboren: 23-11-1912 te Nijverdal/Hellendoorn
  overleden: 22-3-1945 te Nijverdal/Hellendoorn
  huwt op 15-8-1640 te Rijssen
  met: Geertruida Wolters
  geboren: 27-1-1914 te Rijssen
  overleden: 1-2-2002 te Nijverdal
  Hendrik Jan
  geboren: 19-10-1917 te Nijverdal/Hellendoorn
  overleden: 12-9-1980 te Goes
  huwt op 26-9-1944 te Nijverdal
  met: Agnetha Maria de Graaf
  geboren: 9-4-1915 te Domburg
  overleden: 11-8-2004 te Goes


  joop freie
  joop freie stamboom freie stamboom hallink camperreis nijverdal jaren 50 rock and roll jaren 60 hellendoorn vakantie frankrijk genealogie freije pekela groningen arenshorst stirpe oelingen pruissen
  Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van mijn website.
  | © 2017 JoopFreie.nl |