Welkom bij Joop Freië

 • Startpagina
 • Fam. Freië
 • Fam. Hallink
 • De Freie Camper
 • Fotosite
 • Jaren 50-60
 • Voetbalplaatjes jaren 50-60
 • E-mail
 • De schuinsgedrukte teksten geven wat algemene achtergrond informatie over iets of een periode, maar vaak niet direct over een persoon.
  Nog een verklaring van tekens die u tegen zult komen:
  * = geboren + = overleden x = gehuwd

  Periode familie Freie van 1833 - 1873.

  Zoeken op deze pagina?? Toets Ctrl+F en vul de woorden (namen) in die u zoekt.
  Hoofdstuk 2. Hermann Friedrich Freie. 1789/9/1833.
  Hermann Friedrich Freie is de jongste zoon van 9 kinderen uit het gezin van Hermann Heinrich Freie en Jantje Albers Kotthus (of Jantje Alberts Korthuis). We moeten voor de geboorte van Hermann Friedrich de grens over naar Duitsland. Hij wordt geboren op 19 augustus 1833 te Herringhausen in het toenmalige Koninkrijk Hannover. Herringhausen is een gehucht bij Stirpe, een klein dorpje in de buurt van Bohmte, dat weer zo'n 40 kilometer ten noordoosten van Osnabrück ligt. Herringhausen valt kerkelijk en gemeentelijk onder Arenshorst en Osnabrück.
  Midden in de bossen van Arenshorst ligt een idyllisch kerkje met pastorie. Verder is het een agrarisch gebied. Het kerkje van Arenshorst is ook een trefpunt voor het verenigingsleven van de boeren en boerinnen. Het is voor het merendeel een Evangelisch-Lutherse gemeente.
  Op 27 augustus 1833 wordt in dit kerkje Hermann Friedrich gedoopt. Als peetouders (in de oude Duitse aktes staat hier: Gevattern) traden op Hermann Heinrich Lindemann (wellicht de voorganger van de kerk),Hermann Heinrich Freie en Maria Elisabeth Freie (waarschijnlijk een tante van Hermann Friedrich).
  Zijn ouders woonden op een "kotten", die behoorde bij de boerderij van de familie Asshorn. Een "kotten" was een klein, eenvoudig boerenhuisje, dat vaak bij een landgoed of een grote boerderij (Bauernhof) behoorde. In het Nederlands kennen we het woord "keuterboer". Dit was een boer die op een "keuter" woonde. In dit woord "keuter" vinden we het Duitse woord "kotten" terug. De familie Freie woonde dus in een Asshornkotten. "Hof Asshorn" bestaat vanaf ca.1650 en bij het "Hof" behoorden 4 "kotten". De bewoners van de kotten moesten voor de familie Asshorn werken op het land. Zij kregen hiervoor niet betaald, maar mochten vrij wonen en kregen een deel van de landopbrengst. Daarnaast hadden sommige kottenbewoners (of pachters) soms zelf een klein stukje land met 1 of 2 koeien of schapen en wat kippen. Anno 1999 bestaat het "Hof Asshorn" nog steeds. Uiteraard zijn er in de loop der tijden wel steeds delen bijgebouwd. Het was gebruikelijk dat de oudste zoon de "Hof" erfde, maar de voorlaatste Asshorn had alleen maar een dochter. Toen de dochter wilde trouwen stond haar vader er echter op dat de jongeman de naam van zijn dochter aannam. Hierdoor bleef de naam Asshorn verbonden aan de "Hof". Het heeft de oude Asshorn echter wel een paar cent gekost, want hij moest de nieuwe naam (Asshorn) voor de jongen aankopen. In 1991 heb ik nog een bezoek gebracht aan deze dochter en haar man. Zij zijn inmiddels in de 70 jaar oud en hun oudste zoon woont inmiddels ook weer op de "Hof" met zijn gezin. De "kotten" zijn echter allemaal afgestoten en verkocht. De "kotten" waar rond 1800 de familie Freie heeft gewoond is er natuurlijk niet meer, maar op dezelfde plaats staat wel een verbouwd boerderijtje. In het kerkarchief van Arenshorst komen we voor de kotten van de familie Freie de huisnummers 12 B, 33 en 33 C tegen.
  Zijn kleuterjaren brengt de jonge Hermann Friedrich op deze Asshornkotten door.
  Tussen april 1841 en januari 1842 vertrekt de familie Freie met een aantal van hun kinderen naar Oude Pekela in Groningen. Hierover meer in het volgende hoofdstuk. Eén van die kinderen is de (in dit hoofdstuk beschreven) jongste zoon Hermann Friedrich. Hier,in Oude Pekela, wordt hij zeeman. Het is mij niet bekend of hij op de binnenvaart werkt of zoals enkele van zijn zoons later buitengaats.
  Op 17 november 1859 -hij is dan 26 jaar- treedt hij in Nieuwe Pekela in het huwelijk met Beerendina Hovingh. Zij wordt op 21 augustus 1834 in Nieuwe Pekela geboren. Haar ouders zijn Gerhardus Jans Hovingh en Hinderika Berents van Dijk. Haar vader is broodbakker in Nieuwe Pekela. Zijn latere kleinzoon Gerhardus Freië (die later naar Nijverdal verhuist) heeft het broodbakken dus niet van een vreemde.
  Na hun huwelijk verhuizen Hermann Friedrich en Beerendina op 10 juni 1861 naar Oude Pekela. De familie Hovingh is Nederl. Hervormd, terwijl Hermann Friedrich Evangelisch Luthers is. Het jonge gezin van Hermann Friedrich en Beerendina wordt helemaal Evang. Luthers.
  Op 14 september 1895 verhuizen zij naar Groningen, waar op 17 juni 1901 Hermann Friedrich Freie overlijdt. Hij is dan 67 jaar en 10 maanden oud.
  Zijn vrouw Beerendina Hovingh overlijdt ruim een half jaar later, op 25 januari 1902 in Oude Pekela. Zij wordt 67 jaar en 8 maanden oud.
  De trema of dubbele punt (ë) boven de laatste e zien we eigenlijk in Nederland voor het eerst verschijnen. Hoewel niet iedereen (b.v. ambtenaren van de Burgelijke Stand etc.) hier konsekwent mee omging komen we de trema het eerst tegen bij enkele kinderen van Hermann Friedrich en Beerendina.
  Op 15 september 1861 wordt in Oude Pekela hun eerste zoon geboren: Herman. Herman wordt op 28 januari 1898 ingeschreven in de Infanterie-kazerne in Groningen. In deze stad leert hij vermoedelijk zijn latere vrouw Frederika van der Horst kennen. Zij wordt op 6 juni 1867 geboren in de stad Groningen. Frederika wordt op 27 april 1899 van Groningen overgeschreven naar Oude Pekela. Daar treden zij op 6 mei 1899 in het huwelijk. Ook zij zijn Evangelisch Luthers.
  ---- Op 2 maart 1900 wordt in Oude Pekela hun eerste zoon geboren: Herman Friedrich. Hij overlijdt echter als hij bijna 2 jaar oud is op 11 januari 1902 in Oude Pekela.
  ---- Frederik is de tweede zoon en hij wordt geboren in Oude Pekela op 28 april 1901. Hij treedt op 7 november 1925 in Oude Pekela in het huwelijk met Jantina Niezen.
  ----------- Uit dit huwelijk wordt op 23-4-1926 in Oude Pekela zoon Geert geboren.
  ----------- Deze treedt op 20-10-1945 in Oude Pekela in het huwelijk met Jeichina Alida Hilberink
  ----------- (geb.12-6-1928 in Oude Pekela).
  ----------- Het tweede kind is een dochter: Janna. Zij wordt geboren op 6-4-1930 in Oude Pekela,
  ----------- maar ze overlijdt daar als ze 7 jaar oud is.
  ----------- Op 21-9-1940 wordt in Oude Pekela zoon Herman geboren. Hij overlijdt in Sellingen op 21-12-1983.
  ----------- Het volgende kind is weer een dochter: Janna. Geboren in Oude Pekela op 10-1-1944.
  ----------- Tot slot wordt er op 5-12-1949 in Oude Pekela zoon Frederik geboren. Hij verhuist later naar Lisse.
  ---- De derde zoon van Herman Freie en Frederika van der Horst wordt net als het eerste inmiddels overleden kind- Herman Friedrich genoemd. Hij wordt eveneens in Oude Pekela
  ---- geboren en wel op 10 juli 1903, waar hij echter 15 dagen later op 25 juli overlijdt.
  ---- Op 27 februari 1905 wordt er in Oude Pekela echter nog een dochter geboren: Maria. Zij huwt met Jan Zweep. Op 23 augustus 1936 -31 jaar oud- overlijdt Maria echter in Oude Pekela.
  Herman Freië overlijdt op 25 juni 1907 in Groningen (wellicht in het ziekenhuis) op de leeftijd van 45 jaar en 9 maanden. Hiervan komt bericht van Groningen naar Oude Pekela, waarna op 4 juli 1907 in Oude Pekela een akte wordt opgemaakt.
  Frederika huwt dan op 15-10-1919 in Oude Pekela met een zekere Geert Tielman, die geboren werd op 14-4-1872 in Zuidbroek. Frederika overlijdt op 23 december 1935 in Oude Pekela, oud:68 jaar en 6 maanden. Geert Tielman overlijdt 70 jaar oud op 21-10-1942 in Groningen.


  Na Herman Freië worden er in het gezin van Hermann Friedrich en Beerendina Hovingh drie kinderen geboren, waar ze geen geluk mee hebben:
  op 4 november 1862 wordt in Oude Pekela hun tweede zoon Gerhard geboren. Hij overlijdt echter na een paar maanden op 5 maart 1863, eveneens in Oude Pekela.
  Het derde kind wordt levenloos geboren in Oude Pekela op 7 oktober 1863.
  Vlak voor de geboorte van hun vierde kind verhuizen Hermann Friedrich en Beerendina naar Nieuwe Pekela. Hier wordt op 20 november 1864 weer een levenloos meisje geboren.
  Als vijfde kind van Hermann Friedrich en Beerendina wordt een dochter geboren: Hendrika Jantine.
  Zij wordt geboren in Nieuwe Pekela op 7 maart 1866. Zij treedt op 9 februari 1889 in Oude Pekela in het huwelijk met Harm Krul, geboren op 3 september 1863 in Oude Pekela. Deze Harm was arbeider op de kartonfabriek van Oude Pekela.
  ---- Uit dit huwelijk wordt op 7-6-1890 in Oude Pekela de zoon Herman geboren. Deze overlijdt op 17-3-1969 in Oude Pekela.
  ---- Ook in Oude Pekela wordt de dochter Aukine geboren. Zij is al vroeg het huis uit gegaan en met een schipper getrouwd. De familie heeft verder eigenlijk nooit meer van haar gehoord.
  ---- In 1895 wordt zoon Jan geboren. Hij overlijdt in augustus 1979.
  ---- Berend is het vierde kind en wordt eveneens in Oude Pekela geboren.
  ---- Zoon Fokko wordt geboren op 11-2-1899 ook in Oude Pekela. Hij is evenals zijn vader op de kartonfabriek werkzaam geweest en wel 43 jaar. Fokko trouwt 14-7-1923 met Johanna Palts (geb. 25- 6-1903 te Oude Pekela).
  Fokko overlijdt op 10 januari 1995 in Oude Pekela.
  Harm Krul overlijdt op 20 maart 1943 en Hendrika Jantine overlijdt na een leven vol ziekte in Oude Pekela op 16 augustus 1944.

  Jantina is het zesde kind en wordt in Nieuwe Pekela geboren op 21 augustus. Ook met dit kind gaat het kennelijk niet goed, want ik denk dat zij is opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Zij overlijdt namelijk in Amsterdam op 29 maart 1869. Een overlijdensakte wordt op 29 maart 1869 in Nieuwe Pekela opgemaakt.

  Jantina Hendrika is het zevende kind van Hermann Friedrich en Beerendina. Zij wordt ook in Nieuwe Pekela geboren, en wel op 15 januari 1870. Zij treedt op 14 september 1895 in Oude Pekela in het huwelijk met Willem Doesburg, die op 16-11-1864 in Groningen wordt geboren. Willem Doesburg is brigadier van politie. Op 14-9-1895 (de trouwdag) vertrekt zij samen met haar man en haar ouders naar Groningen.
  ---- Drie maanden later op 5-12-1895 wordt hier zoon Jan geboren. Deze verhuist op 25-5-1943 naar Assen.
  ---- Op 3-2-1897 wordt in Groningen geboren dochter: Berendina. Zij verhuist op 29-4-1935 naar Haren.
  Willem Doesburg overlijdt in Nijverdal op 27 augustus 1921 aan een hartinfarct. Hij is dan op bezoek bij zijn zwager Gerhardus Freië en schoonzuster Johanna Gezina Freië-Ponsteen tijdens festiviteiten in Nijverdal (85-jarig bestaan van Nijverdal).

  Berendina Freie

  Het achtste kind van Hermann Friedrich en Beerendina Freie wordt op maandag 4 maart 1872 geboren in Nieuwe Pekela: Berendina.
  Op dinsdag 14 februari 1893 treedt zij in Nieuwe Pekela in het huwelijk met Christiaan Beumee. Christiaan Beumee is geboren op 7 juli 1859 te Veendam. En in mei 1887 verhuist hij naar Nieuwe Pekela. Hij is een zoon van Johan Godlieb Benjamin Beumee en Mensina Houwen. Christiaan Beumee is houthandelaar en meubelmaker van beroep.
  ---- Op woensdag 31 januari 1894 in Nieuwe Pekela hun eerste dochter geboren: Mensina Jennelina. Zij was gehuwd met Luiken Lammers, geboren 8 juli 1893 te Vlagtwedde. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Mensina Jennelina overlijdt op donderdag 9 februari 1978 in Stadskanaal.
  ---- Het tweede kind is een zoon, Christiaan, die levenloos wordt geboren op 4 oktober 1894.
  ---- Het derde kind is weer een dochter Dina Jantina wordt ook in Nieuwe Pekela geboren en wel op donderdag 5 september 1895. Zij is overleden op maandag 11 september 1995 in Leiden, waar ze op 15 september 1995 is gecremeerd. Zij is op 18 mei 1917 in Nieuwe Pekela getrouwd met de politieman Bruino Gunster Bruins, geboren te Oude Pekela op 23 januari 1895. Hij overlijdt eveneens in Leiden op 1 mei 1956, oud 61 jaar en 3 maanden.
  ---- Ook het vierde kind, Christiaan, wordt levenloos geboren en wel op 16 september 1896.
  ---- Het vijfde kind is weer een zoon: Johan Godlieb Benjamin. Hij wordt in Nieuwe Pekela geboren op donderdag 13 mei 1897, en hij overlijdt - slechts 3 dagen oud - op 16 mei 1897 eveneens in Nieuwe Pekela.
  ---- Trijntje is het zesde kind van Berendina en Christiaan Beumee. Zij wordt in Nieuwe Pekela geboren op zondag 27 maart 1898 en overlijdt ook slechts 10 dagen oud- op 6 april 1898.
  ---- Dan wordt er als zevende kind weer een zoon geboren in Nieuwe Pekela. Deze heet net als zijn jong overleden broertje: Johan Godlieb Benjamin en hij wordt geboren op woensdag 8 februari 1899. Maar ook met dit kind hebben Berendina en Christiaan Beumee geen geluk, want de kleine Johan Godlieb Benjamin overlijdt op 15 april 1899 in Nieuwe Pekela als hij 46 dagen oud is.
  ---- Het achtste kind is weer een meisje en wordt naar haar overlijden zusje genoemd: Trijntje. Zij wordt geboren op vrijdag 12 januari 1900 in Nieuwe Pekela. Maar ook dit kind overlijdt na een half jaar op 19 juli 1900.
  ---- Johan Godlieb Benjamin is het negende kind en hij wordt geboren op 12 oktober 1900. Slechts drie weken oud overlijdt hij op zaterdag 3 november 1900.
  ---- Als tiende kind wordt weer een Trijntje geboren. Trijntje Janneline komt in Nieuwe Pekela ter wereld op 14 oktober 1901. Met dit kind hebben Christiaan en Berendina Beumee-Freië wellicht meer geluk, want zij treedt op woensdag 10 oktober 1928 in Leiden in het huwelijk met Egbertus Wilhelm Midderham, boekhouder van beroep en geboren te Leiden op 6 januari 1901. Hij overlijdt op bijna 93-jarige leeftijd in Maarssen.
  Anno 1999 leeft Trijntje Janneline nog steeds en woont in het Leger-des-Heils tehuis in Maarssen. Zij overlijdt op 19 januari 2000 in Maarssen, waar ze op maandag 24 januari wordt begraven.
  ---- Christiaan Johan is het elfde en laatste kind. Hij wordt geboren op zondag 12 oktober 1902 in Nieuwe Pekela, waar hij -slechts een maand oud- op zondag 23 november 1902 overlijdt.
  Twee dagen voor de geboorte van zijn laatste zoon overlijdt Christiaan Beumee op de leeftijd van 43 jaar en 3 maanden op vrijdag 10 oktober 1902 in Nieuwe Pekela.
  Berendina Beumee-Freië is later op zaterdag 2 juli 1910 in Nieuwe Pekela hertrouwd met Arend van Bruggen uit Alteveer/Onstwedde, waar hij timmerman was van beroep. Arend was weduwnaar van Maria Langerhuizen. Verder is van Arend bekend dat hij rond 1869 geboren is in Slochteren als zoon van Anthony van Bruggen en Anje Stalman. Berendina woonde op latere leeftijd bij haar dochter Dina Jantina in Leiden.


  Op 6 mei 1873 verhuist de familie Freie weer van Nieuwe Pekela naar Oude Pekela, waar op 28 augustus van datzelfde jaar hun negende kind wordt geboren: Gerhardus.
  Zijn levensverhaal heeft U kunnen lezen in hoofdstuk 1.

  Het tiende kind van Hermann Friedrich Freie en Beerendina Hovingh is Harm.

  Harm voor zijn schoenwinkel in Oude Pekela.

  Harm wordt op 31 juli 1875 in Oude Pekela geboren. Hij wordt schoenmaker van beroep en heeft een eigen schoenenzaak in Oude Pekela. In 1901 treedt hij in Groningen in het huwelijk met Jantina Henderika Vos, geboren op 13 december 1875 in Nieuwe Pekela. Zij zijn beide Evangelisch Luthers.
  ---- Uit dit huwelijk wordt op 2 april 1903 in Oude Pekela geboren: Berendina. Zij verhuist op 17-6-1921 naar Nieuwe Pekela, waar zij op 9-4-1925 in het huwelijk treedt met Hendrik Uitvlugt. Hendrik was melkboer van beroep.
  ---- Het tweede kind: Hendrik wordt in Oude Pekela geboren op 25-11-1904, waar het op 3 januari 1905 weer overlijdt.
  ---- Het derde kind wordt later een reislustig type. Het is ook een dochter: Jantiena. Zij wordt geboren op 1 januari 1906 in Oude Pekela. Zij verhuist op 17-7-1922 naar Maarssen (Maarsserveen) en komt op 24-6-1925 weer terug naar Oude Pekela.
  Enkele maanden later op 12-3-1926 vertrekt zij naar Heemstede, om op 10-7-1933 van Utrecht (waar ze dan inmiddels woont) terug te keren naar Oude Pekela. Hier treedt zij in het huwelijk op 18-8-1933 met Klaas Lantinga, die verpleger is van beroep, waarna zij samen een maand later op 18-9-1933 vertrekken naar Avereest/Balkbrug in Overijssel. In 1939 verhuizen ze naar Winschoten en in 1946 weer naar Utrecht. Hier overlijdt Klaas Lantinga op 15 september 1993 aan de gevolgen van een verkeersongeluk.
  ---- Herman Friedrich is het vierde kind van Harm Freië en Jantina Henderika Freië-Vos.
  Hij wordt in Oude Pekela geboren op 25 maart 1908. Herman Friedrich wordt net als zijn vader schoenmaker. Op 3-4-1936 huwt hij met Pietertje Hilberdink (geb. 3-1-1910 in Nieuwe Pekela). Zij verhuizen op 9-4-1936 naar Veelerveen (gem. Vlagtwedde), waar ze een schoenenzaak beginnen, maar beëindigen deze een paar jaar later om op 30-1-1939 te verhuizen naar de Kloosterstraat te Groningen.
  Hermann Friedrich wordt dan als beroepsmilitair korporaal-schoenmaker. En in 1971 verhuizen ze naar Assen.
  -------- Hun kinderen zijn: Jantina Henderika, geboren 11-3-1937 en deze verhuist op 2-10-1951 naar Assen. Zij huwt met C. Sloff.
  -------- Het tweede kind Harm (genoemd naar zijn grootvader) wordt op 26-2-1943 in Groningen geboren en hij verhuist later ook naar Assen.
  -------- Als derde kind wordt op 23 mei 1947 geboren Anna. Zij huwt Roelof Boerma en verhuist naar Sleen in de provincie Drenthe.
  Hermann Friedrich Freië overlijdt op 10-11-1978 in Assen. Zijn vrouw Pietertje overlijdt ook in Assen op 20-2-1994.
  ---- Het laatste kind van Harm en Jantina Henderika Freië-Vos is: Henderika. Zij wordt in Oude Pekela geboren op 15 oktober 1910. En zij trouwt op 3-12-1927 (slechts 17 jaar oud) met Willem de Haan. Zij verhuizen naar Enschede waar ze een groentezaak beginnen. Henderika overlijdt als zij 31 jaar oud is.
  Harm Freië overlijdt op 24 juli 1949 in Oude Pekela aan een hartstilstand. Hij overlijdt één week voor zijn 74-ste verjaardag.

  Tot slot wordt er in het gezin van Hermann Friedrich Freie en Beerendina Hovingh op 29-8-1878 in Oude Pekela nog een dochter geboren: Tunsina Catharina. Zij overlijdt echter als ze drie maanden oud is op 6-12-1878 in Oude Pekela.

  Hermann Friedrich Freie & Beerendina Hovingh

  huwelijk: 17-11-1859 te Nieuwe Pekela
  Hermann Friedrich Freie(4)

  geboortedatum: 19-8-1833
  geboorteplaats: Herringhausen

  overlijdensdatum: 17-6-1901
  overlijdensplaats: Groningen

  Beerendina Hovingh

  geboortedatum: 21-8-1834
  geboorteplaats: Nieuwe Pekela

  overlijdensdatum: 25-1-1902
  overlijdensplaats: Oude Pekela

  Zoon van:
  Hermann Heinrich Freie (5) & Jantje Albers Korthuis

  beroep: Landbouwer (Heuermann)

  Dochter van:
  Gerhardus Jans Hovingh & Hinderika Berents van Dijk

  beroep:

  opmerkingen:

  kinderen

  Herman
  geboren: 15-9-1861 te Oude Pekela
  overleden: 25-6-1907 te Groningen
  huwt op 6-5-1899 in Oude Pekela
  met: Frederika van der Horst
  geboren: 6-6-1867 te Groningen
  overleden: 23-12-1935 te Oude Pekela
  Zij huwt (na overlijden van Herman) op 15-10-1910 met
  Geert Tielman (* 14-4-1872 Zuidbroek + 21-10-1942 Groningen)
  Gerhard
  geboren: 4-11-1862 te Oude Pekela
  overleden: 5-3-1863 te Oude Pekela
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:
  Levenloos
  geboren: 7-10-1863 te Oude Pekela
  overleden: 7-10-1863 te Oude Pekela
  huwt -- te --
  met:
  geboren:
  overleden:
  Levenloos
  geboren: 20-11-1864 te Nieuwe Pekela
  overleden: 20-11-1864 te Nieuwe Pekela
  huwt op -- te --
  met:
  geboren:
  overleden:
  Hendrika Jantine
  geboren: 7-3-1866 te Nieuwe Pekela
  overleden: 16-8-1944 te Oude Pekela
  huwt op 9-2-1889 te Oude Pekela
  met: Harm Krul
  geboren: 3-9-1863 te Oude Pekela
  overleden: 20-3-1943 te --
  Jantina
  geboren: 21-8-1868 te Nieuwe Pekela
  overleden: 29-3-1969 te Amsterdam
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:
  Jantina Hendrika
  geboren: 15-1-1870 te Nieuwe Pekela
  overleden: -- te Groningen?
  huwt op 14-9-1895 te Oude Pekela
  met: Willem Doesburg
  geboren: 16-11-1864 te Groningen
  overleden: 27-8-1921 te Nijverdal
  Berendina
  geboren: 4-3-1872 te Nieuwe Pekela
  overleden: -- te --
  huwt op 14-12-1893 te Nieuwe Pekela
  met: Christiaan Beumee
  geboren: 7-7-1859 te Veendam
  overleden: 10-10-1902 te Nieuwe Pekela
  Gerhardus(3)
  geboren: 28-8-1873 te Oude Pekela
  overleden: 14-6-1926 te Nijverdal
  huwt op 27-7-1901 te Hellendoorn
  met: Johanna Gezina Ponsteen
  geboren: 28-2-1876 te Nijverdal
  overleden: 19-11-1942 te Nijverdal
  Harm
  geboren: 31-7-1875 te Oude Pekela
  overleden: 24-7-1949 te Oude Pekela
  huwt op 00-00-1901 te Groningen?
  met: Jantina Henderika Vos
  geboren: 13-12-1875 te Nieuwe Pekela
  overleden: -- te --
  Tunsina Catharina
  geboren: 29-8-1878 te Oudee Pekela
  overleden: 6-12-1878 te Oude Pekela
  huwt op -- te --
  met: --
  geboren:
  overleden:


  joop freie
  joop freie stamboom freie stamboom hallink camperreis nijverdal jaren 50 rock and roll jaren 60 hellendoorn vakantie frankrijk genealogie freije pekela groningen arenshorst stirpe oelingen pruissen
  Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van mijn website.
  | © 2017 JoopFreie.nl |