joopfreie.nl
Home          Fam. Freie              Fam. Hallink                   Genealogie                   Duitse archief             
De Freie Camper        Jaren 50-60               Voetbalplaatjes/Luciferdoosjes          E-mail: joop@joopfreie.nl

Kwartierstaat van Thomas Hargreave Ainsworth


Privacy bescherming

In deze stamboom is de privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen 100 jaar na dato gepubliceerd worden, voor huwelijksdatums is dit na 75 jaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk. Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar of komen uit een public domain.
Datenschutz ist verwendet in diesen Ahnentafel wie verordend durch die (Holländische) Datenschutz Verordnug. Nicht erwähnt werden Geburtsdaten innerhalb die letzte 100 Jahre und Heiratsdaten innerhalb die letzte 75 Jahre. Daten von verstorben Personen werden volständig gezeigt.
Privacy protection is implemented in this family tree as instructed by the (Dutch) General Data Protection Regulation. Not presented are date of birth within the last 100 years and date of marriage within the last 75 years; data from persons already deceased are fully presented.

Na het openen van een afbeelding is deze
te vergroten met de linker muisknop.
Ainsworth Home
Naar Namenindex
Naar Grafische Kwartierstaat
Naar Genealogie Robert de AinsworthKwartierstaat van Thomas Hargreave Ainsworth

(Directe Lijn van Thomas Ainsworth naar oudst-bekende voorvader)

1_thomas_ainsworth.jpg 1_thomas_ainsworth-1.jpg 1_familiewapen.jpg kaart_bolton-ainsworth.jpg ainsworth_hall_farm_bij_gehucht_ainsworth__bolton.jpg
1 Thomas Ainsworth
2 Thomas Ainsworth
3 familiewapen
4 kaart Bolton-Ainsworth
5 Ainsworth Hall Farm bij het gehucht Ainsworth, Bolton
bolton_halliwell_st.peters_church.jpg 1_doop_thomas_a._ainsworth_1796.jpg 1_overlijden_thomas_h._ainsworth.jpg 1_grafmonument_thomas_ainsworth.jpg 1_familiawapen_op_grafmonument_thomas_ainsworth.jpg
6 Bolton Halliwell St.Peters church
(doopkerk van Thomas)
7 doop Thomas A. Ainsworth 1796
8 overlijden Thomas H. Ainsworth 1841
9 grafmonument Thomas Ainsworth
10 familiawapen op grafmonument Thomas Ainsworth
1_nederlands_opschrift_op_grafmonument_thomas_ainsworth.jpg 1_algemeen_handelsblad_16021841.jpg 1_opregte_haarlemsche_courant_23021841.jpg 1_overijsselsche_courant_26021841.jpg 1_huize_eversberg.jpg
11 Nederlands opschrift op grafmonument Thomas Ainsworth
12 Algemeen Handelsblad 16021841
Complete verslag te lezen:
13 Opregte Haarlemsche Courant 23-02-1841
13 Opregte Haarlemsche Courant 23-02-1841
14 Overijsselsche Courant 26-02-1841
Complete verslag te lezen:
Overijsselsche Courant 26021841
15 Huize Eversberg
1 Thomas Hargreave Ainsworth [1] (afb. 1 t/m 15), geboren op dinsdag 22 december 1795 in Little Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op vrijdag 19 februari 1796 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Thomas: Baptism: 19 Feb 1796 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Thomas Hargreave Ainsworth - Son of Thos. Ainsworth & Betty
Abode: L B (=Lower Bolton)
Source: LDS Family Search
Thomas is overleden op zaterdag 13 februari 1841 in Nijverdal, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1841. Hij is begraven in Goor.
Notitie bij overlijden van Thomas: Thomas Ainsworth overleed op Huize ’Eversberg’, dat destijds in de gemeente Wierden lag.
Sinds ca. 1955 behoort dit gebied aan de gemeente Hellendoorn, dorp Nijverdal.

Zijn broer Edward, die in Goor woonde, heeft er voor gezorgd dat Thomas in Goor werd begraven. Daar staat een flink grafmonument op de oude begraafplaats aan de Laarstraat.
Zie ook: Dodenakkkers
Notitie bij Thomas: Notitie bij Thomas: Thomas Ainsworth (1795-1841) was een Engelsman en de stichter van Nijverdal in 1836.
Zoon van Betty (née Hargreave Wraith) en prominente katoenindustrieel in Lancashire, Thomas Ainsworth (1758 - 1831) en kleinzoon van pionier op het gebied van chemisch bleken en oprichter van Halliwell-blekerijen, Peter Ainsworth (1713 - 1780).

Thomas Ainsworth werd geboren in Bolton le Moors, Lancashire, een textielproducerende regio in Engeland. Hij trouwde in 1820 met Jane Bower uit West Retford, Nottinghamshire en samen kregen ze 5 kinderen, 4 dochters en 1 zoon.

De familie Ainsworth behoorde vanaf de vroege Middeleeuwen al tot de Engelse landadel en de hogere sociale klasse. Er waren connecties tot aan de koninklijke familie toe. Veel jongens kwamen op hoge posten in de militaire en bestuurlijke stand. De meeste meisjes trouwden weer met iemand uit dezelfde sociale klasse. In de 17e en 18e eeuw werden veel leden van de Ainsworth familie ondernemers en grootindustriëlen, vooral in de opkomende textielindustrie.
Zij bezaten ook vaak grote landgoederen met pachtboerderijen en landhuizen.

Thomas Ainsworth Sr. dreef in samenwerking met Sir Robert Peel Sr., de vader van de latere Prime Minister, Sir Robert Peel Jr., een grote katoenfabriek. In 1819 werd de Engelse industrie geteisterd door een enorme crisis. Ook de zaken van de vader van Thomas en Edward gingen failliet.

Thomas Jr. werd in Bolton opgeleid tot ingenieur, uiteraard gespecialiseerd in de textielindustrie. Hij zou echter zijn kennis en kunde niet in Engeland aanwenden, maar juist elders in Europa.
Toen de katoenfirma van Thomas Ainsworth Sr. failliet ging, verhuisden Thomas Jr. en zijn broer, Edward Ainsworth, met hun gezinnen naar Frankrijk en later naar België om in de katoenindustrie te gaan werken. In 1827 werkte Thomas in België in de hoogovens van John Cockerill in Seraing.
Toen de Belgische Revolutie begon, verhuisde hij naar Nederland en woonde hij meer dan een jaar in de Zaanstreek.
In de tijd dat hij in Wormerveer werkte leerde hij zijn latere handelsvriend, de koopman in chemicaliën en verfhout, Cornelis Kuyper kennen. Kuyper was ook erfmarkerichter van de marke Noetsele, gelegen binnen de gemeente Hellendoorn. Hoewel Kuyper afkomstig was uit de Zaanstreek had hij door aankoop van grond in de marke recht op zijn titel als hoogste rechtsambtenaar in dit gebied. Kuyper zal wellicht Ainsworth gewezen op de potentie van de streek die later bekend zou komen te staan als Nijverdal.
Aanvankelijk kreeg hij het idee om naar Elberfeld, Duitsland te gaan om te werken met chemische producten van de textielindustrie waar hij erg in geïnteresseerd was, zoals later bleek.
Op weg naar Duitsland passeerde hij Twente. Dit was een regio die voor de Nederlandse overheid van bijzonder belang was voor een textielbedrijf en daarom was Thomas de uitverkoren man. Hij ging ook naar de textielbedrijven in Aalten, Almelo en Hengelo om bleekmachines te bouwen.

In 1833 stelde Thomas Ainsworth de secretaris van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Willem de Clercq, voor een kleine modelweverij in Twente stichten. Het plan van een modelweverij en een vlasspinnerij kon gecombineerd worden met een nog niet uitgevoerd idee van de NHM om in Twente een agentschap te stichten voor het in ontvangst nemen en kleuren van stoffen.
De contacten die Ainsworth had met Cornelis Kuyper wierpen nu vruchten af. Als geen ander kende Kuyper de omgeving van de marke Noetsele. De erfmarkerichter zal Ainsworth deze omgeving ter overweging hebben meegegeven vanwege de gunstige ligging. De straatweg van Zwolle naar Almelo kruiste hier het riviertje de Regge. Voor een agentschap was dit een ideale plaats. De directie van de NHM ging dan ook akkoord met het voorstel van Ainsworth. Het agentschap werd geleid door een landgenoot van Thomas, Robert Campbell.
Door de NHM werd grond aangekocht in de marke Noetsele en de omgeving ten westen van de rivier de Regge. Ten noorden van de straatweg werd het keurmagazijn gebouwd, ten zuiden er van bouwde Ainsworth, die niet over voldoende eigen middelen beschikte, met kapitaal van de NHM zijn modelweverij en vlasspinnerij. Ainsworth werd directeur van het agentschap. Voor zijn eigen modelweverij werd op 14 mei 1836 namens de NHM door notaris G. Kluvers de eerste steen gelegd. Er moest natuurlijk nog wel een naam bedacht worden voor het nieuwe dorpje aan de Regge. Er waren voorstellen om het nieuwe dorpje Houvenburg, naar de toenmalige directeur H.C. van der Houven noemen. Die voelt daar niet zo voor en komt met het voorstel het dorp Nijverheidoord te noemen. Ook die naam wordt afgewezen. Tot slot krijgt de plek waar al deze bedrijvigheid plaatsvond kreeg al snel de naam Nijverdal, een samentrekking van Nijver(heid) in het (Regge)dal.

In 1835 pacht de NHM ’Huize Eversberg’, gelegen aan de oostzijde van riviertje de Regge, van de familie Van Heerdt tot Eversberg. Het wordt vanaf dat moment het woonverblijf van Thomas Ainsworth.
Als hij zich in Nijverdal vestigt, blijft zijn vrouw met de kinderen in Brussel wonen. Zij ziet niets in dat "gat" in Nederland. Het mondaine en luxere Brussel heeft haar voorkeur. Het gezin bewoont daar een grote stadsvilla aan de Avenue de l’Observatoire (Sterrenwachtlaan). Af en toe komt zij met haar kinderen naar Nijverdal om hun man/vader op Huize Eversberg te bezoeken En omgekeerd reist Thomas af en toe naar Brussel. Ik heb het vermoeden dat dit niet een liefdevol huwelijk was. Hun enige zoon - Alfred- vertrekt direct na zijn huwelijk in 1851 naar Australië.

Thomas woont tot zijn overlijden op ’Eversberg’ samen met zijn hond ’Turk’. En wellicht geholpen en verzorgt door een huishoudster.
Over de oorzaak van het overlijden van Thomas in 1841 op 45-jarige leeftijd worden ook vraagtekens geplaatst: hij werkte erg hard en veel (burn-out??); miste hij zijn gezin (eenzaamheid??). Vraagtekens.

Via de website van de ’Oudheidkundige Vereniging Groenlo’ is in hun verenigingsblad ’Grols Verleden’ een uitgebreid verslag te lezen over het leven van Thomas Ainsworth en zijn broer Edward:
PDF-weergave hier openen
Beroep:
Textiel-fabrikant
Alias:
Thomas Hargraves Ainsworth
Thomas trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 november 1820 in West Retford, Nottinghamshire met Jane Bower [2], 22 of 23 jaar oud. Jane is geboren in november 1797, dochter van Martin Bower [145] en Elizabeth Radish [146]. Zij is gedoopt op woensdag 22 november 1797 in West Drayton, Nottinhamshire. Jane is overleden.
Kinderen van Thomas en Jane:
70_huwelijk_lecocq-ainsworth_1847-1.jpg 70_huwelijk_lecocq-ainsworth_1847-2.jpg
16 huwelijk Lecocq-Ainsworth 1847
fragment-1
17 huwelijk Lecocq-Ainsworth 1847
fragment-2
I. Elisabeth Ainsworth [70] (afb. 16 en 17), geboren op woensdag 14 november 1821 in Bolton le Moors, Lancashire. Elisabeth is overleden na 1880, minstens 59 jaar oud.
Alias:
Elisabeth Hawkesmore Ainsworth
71_overlijden_victor_lecocq_1880.jpg 71_geboorte_victor_lecocq_1812.jpg
18 overlijden Victor Lecocq 1880
19 geboorte Victor Lecocq 1812
(huwelijksbijlage)
Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 september 1847 in Brussel met Victor Charles Prosper Lecocq [71] (afb. 18 en 19), 35 jaar oud. Victor is geboren op dinsdag 2 juni 1812 in Doornijk (Tournai), Belgie. Victor is overleden op donderdag 12 augustus 1880 om 18:00 in Gent, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1880.
Alias:
Victor Carolus Prosper Lecocq (overl.)
II. Emily Harriet Ainsworth [72], geboren in november 1825 in Lancashire. Zij is gedoopt op maandag 21 november 1825 in West Retford, Nottinghamshire. Emily is overleden.
Alias:
Amelie Harriet Ainsworth
Emily trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 29 maart 1843 in Brussel met Robert Nicolaas Fynn [73]. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 1 december 1846 (Echtscheiding).
Notitie bij het huwelijk van Emily en Robert: Zij zijn getrouwd in de Britse Ambassade in Brussel in aanwezigheid van de Britse minister Sir Hamilton Seymour.
Kerkelijke inzegening vond plaats in de Katholieke Kerk van Brussel.
Robert is overleden.
Beroep:
Jurist (Was in 1840-1841 hoofrechter op Trinidad en Tobago.)
50_alfred_ainsworth.jpg
20 Alfred Ainsworth
III. Alfred Ainsworth [50] (afb. 20), geboren op dinsdag 6 november 1827 in Brussel. Alfred is overleden op zaterdag 29 mei 1920 in Murrumbeena, Victoria, Aust., 92 jaar oud. Hij is begraven in Alexandra Cemetery, Murrindindi Shire, Victoria, Australië.
Notitie bij Alfred: Alfred en gezin emigreerden in 1852 met de ’Caroline Agnes’ naar Australië, waar ze op 26 juli 1852 arriveerden in Adelaide.
Biografie van Alfred.

Na het overlijden van zijn vrouw, Elizabeth Sugden, ging hij wonen bij zijn dochter Mary Mae Cochrane-Ainsworth in Murrumbeena, Victoria.
Daar overleed hij ook.
Beroep:
Mijningenieur/ opzichter-controleur goudmijnindustrie (Hij werkte langere tijd voor de goudmijn-industrie in Woods Point.)
Alfred trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 november 1851 in Hornsey, Middelsex met Elizabeth Sugden [51], 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alfred en Elizabeth: Parents William Sugden (junior) and (1) Matilda Catherine Whitmore
Stepmother (2) Ann Morton
Stepmother (3) Ellen Augusta Tanner

Elizabeth en haar man waren de eersten van haar familie die naar Australië emigreerden - hun dochter Emily Harriet (Ellen) werd onderweg geboren op de "Caroline Agnes" die op 26 juli 1852 in Adelaide aankwam.
Elizabeth’s zus Esther was de volgende die (in Sydney) aankwam op de "Tartar" in 1852.
en haar vader en stiefmoeder Ellen en de resterende levende kinderen arriveerden in Sydney op 10 december 1854.
Elizabeth is geboren in 1830 in Londen, Middlesex. Elizabeth is overleden op donderdag 14 maart 1912 in Alexandra, Victoria, Australië, 81 of 82 jaar oud.
IV. Maria Louise Ainsworth [74], geboren omstreeks 1831 in Brussel. Maria is overleden na 1881, minstens 50 jaar oud. Maria trouwde met Martin Livesey [75]. Martin is geboren op maandag 13 juni 1825 in Little Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op woensdag 14 september 1825 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Martin: Baptism: 14 Sep 1825 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Martin Livesey - Son of John Livesey & Harriot
Born: 13 Jun 1825
Abode: Little Bolton
Occupation: Paper Maker
Baptised by: J. Slade Vicar
Martin is overleden na 1881, minstens 56 jaar oud.
V. Isabella Ainsworth [76], geboren omstreeks 1836. Isabella is overleden.

Generatie 2 (ouders)

3_huwelijk_ainsworth-wraith_1782.jpg 3_huwelijk_ainsworth-wraith_1782-1.jpg 3_huwelijk_ainsworth-wraith_1782-2.jpg 3_begraven_thomas_ainsworth_1831.jpg
21 huwelijk Ainsworth-Wraith 1782
22 huwelijk Ainsworth-Wraith 1782-1
23 huwelijk Ainsworth-Wraith 1782-2
24 begraven Thomas Ainsworth 1831
2 Thomas Ainsworth [3] (afb. 21 t/m 24), geboren op donderdag 14 december 1758 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op vrijdag 12 januari 1759 in Deane, Bolton, Lancashire.
Notitie bij de geboorte van Thomas: Baptism: 12 Jan 1759 St Mary the Virgin, Deane, Lancashire, England
Thomas Ainsworth - Son of Peter Ainsworth
Abode: Halliwell
Source: LDS Family Search
Thomas is overleden op vrijdag 4 februari 1831 in Manchester, Lancashire, 72 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 9 februari 1831 in St. George Churchyard, Bolton, Lancashire.
Notitie bij overlijden van Thomas: Burial: 9 Feb 1831 St George, Bolton, Lancashire, England
Thomas Ainsworth -
Age: 73
Abode: Manchester
Buried by: W. Thistlethwaite, Minister
Notitie bij Thomas: Thomas was de uitvinder van verschillende belangrijke verbeteringen in het weven van patronen en leverde een gulle bijdrage aan de bouw van St George’s Church Bolton.
Hoewel handweven een paar jaar na zijn dood in 1831 doorging, werd het geleidelijk vervangen door het stoomweefgetouw. In het begin was het de firma Peel and Ainsworth.
Zijn zoons Thomas, geboren op 22 december 1795 en Edward geboren op 30 juli 1800, begonnen met blekerijen in o.a Goor en Nijverdal, Holland.

De meeste leden van de familie Ainsworth waren Esquire, afgekort als Esq. achter de naam: Thomas Ainsworth, Esq.
Het was oorspronkelijk een lid van een adelijk geslacht, die geen ridder was. Vanaf de 19e eeuw betekent het ook "weledelgeboren heer".
Beroep:
Textiel-fabrikant (Fabrikant van katoenproducten, mousseline (dun geweven, soepele stof), cambricks (een stevig, niet rekbare stof; soms gebruikt voor zwachtels) in Great Bridge en Gilnow, Bolton, in Warrington, Atherton en andere plaatsen)
Titel:
Esq.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16 januari 1782 in St. Peter, Bolton met de 20-jarige Elizabeth (Betty) Wraith [4].
Notitie bij het huwelijk van Thomas en Betty: Marriage: 16 Jan 1782 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Thomas Ainsworth -
Betty Wraith - Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: Richard Ainsworth; Benjamin Wraith
Married by Licence by: E. Whitehead
4_begraven_betty_wraith_1828.jpg
25 begraven Betty Wraith 1828
3 Elizabeth (Betty) Wraith [4] (afb. 25), geboren in mei 1761 in Bolton le Moors, Lancashire. Zij is gedoopt op vrijdag 29 mei 1761 in Bolton le Moors, Lancashire. Betty is overleden op vrijdag 21 maart 1828 in Little Bolton, Lancashire, 66 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1828 in St. George Church, Bolton, Lancashire.
Beroep:
Spinster
Kinderen uit dit huwelijk:
35_amelia_ainsworth.jpg 35_doop_amelia_ainsworth_1783.jpg 35_huwelijk_yates-ainsworth_1807-1.jpg 35_huwelijk_yates-ainsworth_1807-2.jpg 35_huwelijk_yates-ainsworth_1807-3.jpg
26 Amelia Ainsworth
27 doop Amelia Ainsworth 1783
28 huwelijk Yates-Ainsworth 1807-1
29 huwelijk Yates-Ainsworth 1807-2
30 huwelijk Yates-Ainsworth 1807-3
35_huwelijk_yates-ainsworth_1807-4.jpg 35_begraven_amelia_ainsworth_1864.jpg
31 huwelijk Yates-Ainsworth 1807-4
32 begraven Amelia Ainsworth 1864
I. Amelia Ainsworth [35] (afb. 26 t/m 32), geboren in februari 1783 in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op vrijdag 14 februari 1783 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Amelia: Baptism: 14 Feb 1783 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Amelia Ainsworth - Daughter of Thomas Ainsworth & Betty
Abode: L B
Amelia is overleden op maandag 3 oktober 1864 in Leamington, Alveston Parish, Warwickshire, 81 jaar oud.
36_joseph_yates.jpg 36_peel_hall_-_landgoed_familie_yates.jpg
33 Joseph Yates
34 Peel Hall - landgoed familie Yates
Amelia trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 1 december 1807 in Bolton le Moors, Lancashire met Joseph Yates [36] (afb. 33 en 34), 43 jaar oud, nadat zij op zaterdag 28 november 1807 in Bolton, Lancashire in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Amelia en Joseph: Marriage: 1 Dec 1807 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Joseph Yates - Parish of Dean
Amelia Ainsworth - Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: John Pilkington; Jane Pilkington
Married by Licence by: J. Folds Lecturer
Joseph is geboren in maart 1764 in Deane, Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op woensdag 28 maart 1764. Joseph is overleden in 1820, 55 of 56 jaar oud. Joseph is weduwnaar van Charlotte St.John [37] (1763-1803), met wie hij trouwde op zaterdag 31 maart 1787 in Londen.
Beroep:
Jurist
38_overlijden_richard_ainsworth_1847.jpg
35 overlijden Richard Ainsworth 1847
II. Richard Ainsworth [38] (afb. 35), geboren op vrijdag 5 maart 1784 in Little Bolton, Lancashire. Richard is overleden op dinsdag 18 mei 1847 in Warrington, Cheshire, 63 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 22 mei 1847 in Bolton le Moors, Lancashire.
39_doop_peter_ainsworth_1787.jpg
36 doop Peter Ainsworth 1787
III. Peter Ainsworth [39] (afb. 36), geboren in mei 1787 in Great Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op dinsdag 29 mei 1787 in St. Peter, Bolton. Peter is overleden op donderdag 22 december 1803, 16 jaar oud.
40_doop_elizabeth_ainsworth1788.jpg 40_overlijden_elizabeth_ainsworth_1871.jpg
37 doop Elizabeth Ainsworth1788
38 overlijden Elizabeth Ainsworth 1871
IV. Elisabeth Ainsworth [40] (afb. 37 en 38), geboren in oktober 1788 in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op donderdag 30 oktober 1788 in St. Peter, Bolton. Elisabeth is overleden op dinsdag 19 december 1871 in Bath, Somerset, Eng., 83 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 23 december 1871 in Alveston, Warwickshire.
Notitie bij Elisabeth: Elizabeth woonde met haar zussen Harriet Ann en Alicia en Ellen (Helen) in 1861 in Bathwick with Wooley in Somerset district. Dit dorp lag enkele kilometers ten noorden van de stad Bath, waar zij alle 4 onderwijzeres waren.
Elisabeth bleef ongehuwd.
Beroep:
Lerares
V. Thomas Ainsworth [41], geboren op donderdag 22 juli 1790 in Bolton le Moors, Lancashire. Hij is gedoopt op zaterdag 4 september 1790 in Little Bolton All Saints, Lancashire. Thomas is overleden op zaterdag 7 februari 1795, 4 jaar oud.
42_doop_mary_ainsworth_1791.jpg 42_huwelijk_tong-ainsworth_1818.jpg
39 doop Mary Ainsworth 1791
40 huwelijk Tong-Ainsworth 1818
VI. Mary Ainsworth [42] (afb. 39 en 40), geboren op dinsdag 15 november 1791 in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op woensdag 14 december 1791 in St. Peter, Bolton. Mary is overleden op dinsdag 1 juli 1851 in Bolton le Moors, Lancashire, 59 jaar oud.
43_doop_james_tong_1784.jpg
41 doop James Tong 1784
Mary trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 januari 1818 in Bolton le Moors, Lancashire met James Tong [43] (afb. 41), 33 of 34 jaar oud. James is geboren in januari 1784 in Great Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1784 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van James: Baptism: 11 Jan 1784 St Peter, Bolton, Lancashire, England
James Tong - Son of Betty Tong
Abode: G B
James is overleden in mei 1821 in Manchester, Lancashire, 37 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 17 mei 1821 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij overlijden van James: Burial: 17 May 1821 St Peter, Bolton, Lancashire, England
James Tong -
Age: 38 years
Abode: Manchester
44_doop_dorothy_ainsworth_1794.jpg 44_huwelijk_sharp-ainsworth_1818.jpg
42 doop Dorothy Ainsworth 1794
43 huwelijk Sharp-Ainsworth 1818
VII. Dorothy Ainsworth [44] (afb. 42 en 43), geboren op donderdag 7 augustus 1794 in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op woensdag 10 september 1794 in Bolton le Moors, Lancashire. Dorothy is overleden in april 1862 in Chorlton on Medlock, Manchester, 67 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 april 1862 in St. George Church, Bolton, Lancashire. Dorothy trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 juli 1818 in St. Peter, Bolton met John Sharp [45], 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dorothy en John: Marriage: 30 Jul 1818 St Peter, Bolton, Lancashire, England
John Sharp - Broker, Bachelor, Tottenham in the County of Middlesex
Dorothea Ainsworth - Spinster, This parish [Bolton]
Witness: Mary Ainsworth; Hannah Ann Ainsworth; Robert Chapman Sharpe
Married by Licence by: W. Thistlethwaite Minister of St George’s
Hij is gedoopt op vrijdag 24 februari 1786 in Saint John Deansgate, Manchester, Lancashire. John is overleden in mei 1843 in Potter Lane, Preston, Lancashire, 57 jaar oud. Hij is begraven op maandag 22 mei 1843 in Walton le Dale, Preston, Lancashire.
Notitie bij overlijden van John: Burial: 22 May 1843 St Leonard, Walton le Dale, Lancashire, England
John Sharpe -
Age: 57 yrs
Abode: Potter Lane
Buried by: Th. Hugo
Register: Burials 1837 - 1861, Page 71, Entry 563
Source: LDS Film 1526061
VIII. Thomas Hargreave Ainsworth [1], geboren op dinsdag 22 december 1795 in Little Bolton, Lancashire (zie 1).
46_doop_harriet_ann_ainsworth_1797.jpg
44 doop Harriet Ann Ainsworth 1797
IX. Harriet Ann Ainsworth [46] (afb. 44), geboren in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op donderdag 14 december 1797 in St. Peter, Bolton. Harriet is overleden in februari 1882 in Bath, Somerset, Eng., 84 jaar oud. Harriet bleef ongehuwd.
Beroep:
Lerares
X. William Ainsworth [47], geboren in Little Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op zondag 2 juni 1799 in St. Peter, Bolton. William is overleden op donderdag 31 maart 1803 in Little Bolton All Saints, Lancashire, 3 jaar oud. Hij is begraven op zondag 3 april 1803 in St. George Churchyard, Bolton, Lancashire.
31_doop_edward_ainsworth_1800.jpg 31_doop_edward_ainsworth_1800__extract_bij_huwelijksbijlagen_.jpg 31_huwelijk_ainsworth-hamel_1839-1.jpg 31_huwelijk_ainsworth-hamel_1839-2.jpg 31_huwelijk_ainsworth-hamel_1839-3.jpg
45 doop Edward Ainsworth 1800
46 doop Edward Ainsworth 1800 (extract bij huwelijksbijlagen)
47 huwelijk Ainsworth-Hamel 1839-1
48 huwelijk Ainsworth-Hamel 1839-2
49 huwelijk Ainsworth-Hamel 1839-3
31_overlijden_edward_ainsworth_1878.jpg 31_overlijden_edward_ainsworth_1878_-_twentsche_courant.jpg
50 overlijden Edward Ainsworth 1878
51 overlijden Edward Ainsworth 1878 - Twentsche Courant
XI. Edward Ainsworth [31] (afb. 45 t/m 51), geboren op woensdag 30 juli 1800 in Little Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op woensdag 10 september 1800 in St. Peter, Bolton. Edward is overleden op maandag 4 februari 1878 om 02:30 in Goor, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1878.
Beroep:
Bleeker / eigenaar Textielfabriek Edward Ainsworth & Co. in Groenlo
32_doop_anna_helena_van_hamel_1812__extract_huwelijksbijlagen_.jpg 32_overlijden_anna_helena_van_hamel_1885.jpg 32_overlijden_anna_helena_van_hamel_1885_-_opregte_haarlemsche_courant.jpg
52 doop Anna Helena van Hamel 1812 (extract huwelijksbijlagen)
53 overlijden Anna Helena van Hamel 1885
54 overlijden Anna Helena van Hamel 1885 - Opregte Haarlemsche Courant
Edward trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 3 juli 1839 in Goor met Anna Helena van Hamel [32] (afb. 52 t/m 54), 27 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 7 februari 1812 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Gosewijn van Hamel [33] en Margaretha Rigolda Abilgail Haijtink [34]. Anna is overleden op dinsdag 9 juni 1885 om 18:00 in Goor, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1885.
48_doop_alicia_ainsworth_1802.jpg
55 doop Alicia Ainsworth 1802
XII. Alicia Ainsworth [48] (afb. 55), geboren in juni 1802 in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op vrijdag 11 juni 1802 in St. Peter, Bolton. Alicia is overleden op woensdag 7 februari 1883 in Bath, Somerset, Eng., 80 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 24 februari 1883 in Manchester, Lancashire. Alicia bleef ongehuwd.
Beroep:
Lerares
XIII. Ellen Ainsworth [49], geboren op woensdag 9 september 1807 in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op maandag 17 augustus 1812 in St. George Church, Bolton, Lancashire. Ellen is overleden in Bath, Somerset, Eng.. Ellen bleef ongehuwd.
Beroep:
Lerares
Alias:
Helen

Generatie 3 (grootouders)

5_doop_peter_ainsworth_1715.jpg 5_huwelijk_ainsworth-galland__gaylon__1737.jpg lightbounds_house.jpg
56 doop Peter Ainsworth 1715
Tekst: doop 12 (Januari); geboorte Xbr (= December)
57 huwelijk Ainsworth-Galland (Gaylon) 1737
58 Lightbounds House
4 Peter Ainsworth [5] (afb. 56 t/m 58), geboren op zondag 9 december 1714 in Little Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op zaterdag 12 januari 1715 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Peter: Birth: 12 Dec 1714 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Peter Ainsworth - Son of Peter Ainsworth & Mary
Abode: L Bolton
Peter is overleden op woensdag 12 april 1780 in Halliwell, Bolton, Lancashire, 65 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 14 april 1780 in Bolton le Moors, Lancashire.
Notitie bij overlijden van Peter: Burial: 14 Apr 1780 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Peter Ainsworth -
Abode: Halliwell

Hij werd begraven in het familiegraf aan de zuidzijde van de Bolton Parish Church.
In de archieven van Bolton is een weergave te vinden van de inscriptie op het familiegraf:
(vertaald): ’Hier rusten de overblijfselen van
– Mary, dochter van Peter en Alice Ainsworth van de Moss Halliwell die op 10 juli 1743 werd begraven, op de leeftijd van 3 jaar.
– Ook Robert zoon van Peter en Alice Ainsworth die op 21 juni 1751 werd begraven, 8 jaar oud.
– Hier rusten ook de overblijfselen van Peter Ainsworth van de Moss Halliwell, die stierf op 12 april 1780 in het 67e jaar van zijn leeftijd.
– Hier rusten de overblijfselen van Alice, de vrouw van Peter Ainsworth, die op 28 december 1787 stierf in het 75ste jaar van haar leeftijd.
– Ook van Ann, de vrouw van John Cort van Great Bolton en dochter van Peter en Alice Ainsworth, die in augustus 1789 stierf, in het 50ste jaar van haar leeftijd.
– Ook John Cort van Great Bolton, die stierf op 30 april 1791.
We moeten allemaal sterven AD 1842.’
Notitie bij Peter: Hij groeide samen met zijn broer Richard op in The Holcroft in de buurt van St.George’s Church, Bolton.
Hij ging op jonge leeftijd in de leer bij zijn vader en net als zijn vader werd Peter zelfstandig bleker. Hij was een pionier op het gebied van chemisch bleken en richtte Halliwell Bleachworks (blekerij) op in ongeveer 1739.
In 1743 ontving hij een legaat in het testament van zijn oom, Robert Ainsworth, uit Londen.

Als kind woonde Peter in ’The Holcroft’.
Na zijn huwelijk verhuisde het echtpaar naar een huis in Halliwell Moss Bank Park. Later, nadat ze in 1743 een legaat van een familielid hadden gekregen, verhuisden ze naar Lightbounds House op korte afstand.

Meer over deze familie is te vinden op: Ainsworth in Halliwell
Titel:
Esq.
Alias:
Peter of the Moss
Peter Aynsworth
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11 april 1737 in Bolton le Moors, Lancashire met de 24 of 25-jarige Alice Galland [6].
Notitie bij het huwelijk van Peter en Alice: Marriage: 11 Apr 1737 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Peter Aynsworth - L. B.
Alice Gaylon - G. B.
6_alice_galland_1787.jpg
59 Alice Galland 1787
5 Alice Galland [6] (afb. 59), geboren in 1712 in Bolton le Moors, Lancashire. Alice is overleden op vrijdag 28 december 1787 in Bolton le Moors, Lancashire, 74 of 75 jaar oud. Zij is begraven op zondag 30 december 1787 in St. Peter, Bolton.
Alias:
Alice Gaylon
Kinderen uit dit huwelijk:
77_peter_ainsworth.jpg 77_huwelijk_ainsworth-aspenwall_1761.jpg 77_huwelijk_ainsworth-aspenwall_1761-2.jpg
60 Peter Ainsworth
61 huwelijk Ainsworth-Aspenwall 1761
62 huwelijk Ainsworth-Aspenwall 1761-2
I. Peter Ainsworth [77] (afb. 60 t/m 62), geboren omstreeks 1737 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt in Deane, Bolton, Lancashire. Peter is overleden in september 1807 in Halliwell, Bolton, Lancashire, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 1 oktober 1807 in St. George Churchyard, Bolton, Lancashire.
Notitie bij overlijden van Peter: Burial: 1 Oct 1807 St George, Bolton, Lancs.
Peter Ainsworth -
Abode: Halliwell
Source: LDS Film 1966136
Notitie bij Peter: Meer over deze familie is te vinden op: Ainsworth in Halliwell
Beroep:
Bleker
Titel:
Esq.
Peter trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 17 juli 1761 in St. Peter, Bolton met Alice Aspinall [78], 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Alice: Marriage: 17 Jul 1761 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Peter Ainsworth - Whitster, Parish of Dean
Alice Aspinall - Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: John Yates; Jas. Livesey
Married by Licence by: E Whitehead
Register: Marriages 1758 - 1762, Entry 338
Source: LDS Family Search

Zijn volgens huwelijksakte beide 21 jaar oud en moeten dus geboren zijn ca. 1740.
Alice is geboren op woensdag 27 juli 1740 in Eccles, Salford, Lancashire. Alice is overleden in november 1802 in Halliwell, Bolton, Lancashire, 62 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 30 november 1802 in St. George Churchyard, Bolton, Lancashire.
Notitie bij overlijden van Alice: Burial: 30 Nov 1802 St George, Bolton, Lancashire, England
Alice Ainsworth - wife of Peter Ainsworth
Abode: Halliwell
Source: LDS Film 1966136
Beroep:
Spinster
Alias:
Aspenwall
147_doop_ann_ainsworth_1739.jpg 147_overlijden_ann_ainsworth_1789.jpg
63 doop Ann Ainsworth 1739
64 overlijden Ann Ainsworth 1789
II. Ann Ainsworth [147] (afb. 63 en 64), geboren in 1739 in Little Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op woensdag 5 augustus 1739 in St. Peter, Bolton. Ann is overleden op zaterdag 1 augustus 1789 in Bolton le Moors, Lancashire, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven op zondag 16 augustus 1789 in St. Peter, Bolton.
148_begraven_jon_cort_1791.jpg
65 begraven Jon Cort 1791
Ann trouwde, 28 of 29 jaar oud, op dinsdag 29 november 1768 in Bolton le Moors, Lancashire met John Cort [148] (afb. 65), 25 jaar oud. John is geboren op woensdag 15 mei 1743 in Warrington, Cheshire. John is overleden op zaterdag 30 april 1791 in Great Bolton, Lancashire, 47 jaar oud. Hij is begraven op zondag 8 mei 1791 in St. Peter, Bolton.
Beroep:
Slager
156_begraven_mary_ainsworth_1743.jpg
66 begraven Mary Ainsworth 1743
III. Mary Ainsworth [156] (afb. 66), geboren in 1742. Zij is gedoopt op woensdag 31 januari 1742 in Deane, Bolton, Lancashire. Mary is overleden in juli 1743 in Halliwell, Bolton, Lancashire, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19 juli 1743 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij overlijden van Mary: Zij verdronk in een waterput, genaamd ’The Holy Well’. Naar deze oude put werd de wijk Halliwell bij Deane, Bolton genoemd.
157_doop_richard_ainsworth_1743.jpg 157_huwelijk_ainsworth-morris_1765.jpg 157_huwelijk_ainsworth-morris_1765-1.jpg 157_huwelijk_ainsworth-morris_1765-2.jpg 157_huwelijk_ainsworth-morris_1765-3.jpg
67 doop Richard Ainsworth 1743
68 huwelijk Ainsworth-Morris 1765
69 huwelijk Ainsworth-Morris 1765-1
70 huwelijk Ainsworth-Morris 1765-2
71 huwelijk Ainsworth-Morris 1765-3
157_begraven_richard_ainsworth_1813.jpg
72 begraven Richard Ainsworth 1813
IV. Richard Ainsworth [157] (afb. 67 t/m 72), geboren in oktober 1743 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1743 in Deane, Bolton, Lancashire.
Notitie bij de geboorte van Richard: Baptism: 13 Oct 1743 St Mary the Virgin, Deane, Lancashire, England
Richard Ainsworth - son of Peter Ainsworth
Abode: Halliwell
Register: Baptisms 1716 - 1751, Page 346, Entry 3
Source: Private Transcription
Richard is overleden in september 1813 in Haulgh, Bolton, Lancashire, 69 jaar oud. Hij is begraven op zondag 3 oktober 1813 in St. George Churchyard, Bolton, Lancashire.
158_begraven_betty_morris_1809.jpg
73 begraven Betty Morris 1809
Richard trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 26 november 1765 in Bolton le Moors, Lancashire met Betty Morris [158] (afb. 73), 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Richard en Betty: Marriage: 26 Nov 1765 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Richd Ainsworth - Whitster, Parish of Dean
Betty Morris - Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: John Dane; Jas. Livesey
Married by Licence by: E Whitehead Vicr.
Register: Marriages 1765 - 1771, Page 15, Entry 69
Source: LDS Family Search
Betty is geboren in maart 1747 in Great Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op woensdag 5 april 1747 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Betty: Baptism: 5 Apr 1747 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Betty Morris - Daughter of Peter Morris & Sarah
Abode: G.B.
Occupation: Dier
Source: LDS Family Search
Betty is overleden in april 1809 in Great Bolton, Lancashire, 62 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 19 april 1809 in St. George Churchyard, Bolton, Lancashire.
Notitie bij overlijden van Betty: Burial: 19 Apr 1809 St George, Bolton, Lancashire, England
Betty Ainsworth - wife of Richard Ainsworth
Abode: G. Bolton
Source: LDS Film 1966136
170_huwelijk_ainsworth-rosbotham_1764.jpg 170_huwelijk_ainsworth-nield_1768.jpg 170_huwelijk_ainsworth-nield_1768-1.jpg 170_huwelijk_ainsworth-nield_1768-2.jpg
74 huwelijk Ainsworth-Rosbotham 1764
75 huwelijk Ainsworth-Nield 1768
76 huwelijk Ainsworth-Nield 1768-1
77 huwelijk Ainsworth-Nield 1768-2
V. John Ainsworth [170] (afb. 74 t/m 77), geboren in februari 1746 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op woensdag 2 maart 1746 in St. Mary the Virgin, Deane. John is overleden. John:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 1 maart 1764 in Deane, Bolton, Lancashire met Mary Rosbotham [171], ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van John en Mary: Marriage: 1 Mar 1764 St Mary the Virgin, Deane, Lancashire, England
John Ainsworth - Batchelor, Parish of Dean in the County of Lancaster
Mary Rosbotham - Spinster, Parish of Dean in the County of Lancaster
Witness: Holland Bradley; Samuel Rosbotham
Banns Read: 12 Feb 1764, 2nd: 19 Feb 1764, 3rd: 26 Feb 1764
Married by Banns by: Richd. Rothwell Rector of Sephton
Register: Marriages 1754 - 1769, Entry 497
Source: LDS Film 2113068
Mary is geboren omstreeks 1743 in Deane, Bolton, Lancashire. Mary is overleden.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 5 juli 1768 in Bolton le Moors, Lancashire met Betty Nield [172], ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van John en Betty: Marriage: 5 Jul 1768 St Peter, Bolton, Lancashire, England
John Ainsworth - Dyer, This Parish [Bolton]
Betty Nield - Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: John Rothwell; Jas. Livesey
Married by Licence by: E Whitehead
Notes: [Bride signed Betty Neild]
Register: Marriages 1765 - 1771, Page 84, Entry 426
Source: LDS Family Search
Betty is geboren omstreeks 1744. Betty is overleden.
VI. Robert Ainsworth [173], geboren in november 1746 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Robert is overleden in januari 1747 in Halliwell, Bolton, Lancashire, 2 maanden oud. Hij is begraven op dinsdag 10 januari 1747 in St. Peter, Bolton.
174_doop_james_ainsworth_1748.jpg 174_huwelijk_ainsworth-mason_1771.jpg 174_huwelijk_ainsworth-greenl_1775.jpg 174_huwelijk_ainsworth-nuttall_1780.jpg 174_begraven_james_ainsworth_1810.jpg
78 doop James Ainsworth 1748
79 huwelijk Ainsworth-Mason 1771
80 huwelijk Ainsworth-Greenl 1775
81 huwelijk Ainsworth-Nuttall 1780
82 begraven James Ainsworth 1810
174_turton_manor.jpg
83 Turton Manor
VII. James Ainsworth [174] (afb. 78 t/m 83), geboren in 1748 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op woensdag 18 december 1748 in St. Mary the Virgin, Deane. James is overleden in maart 1810 in Turton, Lancashire, 61 of 62 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 2 maart 1810 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij James: Bij zijn huwelijk met Ellen Green in 1775 woont hij in Breightnet.

James begon zijn blekerij bij Breightmet Fold, iets ten oosten van Bolton, en verhuisde in 1780 naar Turton, ten noorden van Bolton.
Vanaf dat moment leidde hij de blekerijen van Horrobin Mill Bleachworks (blekerijen) op basis van een huurovereenkomst van James Greene van Turton Towers, Lord of the Manor of Turton.
James woonde met zijn gezin (met Betty Nuttall) ook in dit landhuis (gehuurd van de Landlord).
In 1798 werd hij failliet verklaard, maar hij bleef daar mogelijk wonen tot aan zijn dood in 1810.
Beroep:
Bleker
James:
175_begraven_betty_mason_1774.jpg
84 begraven Betty Mason 1774
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op dinsdag 18 juni 1771 in St. Peter, Bolton met Betty Mason [175] (afb. 84).
Notitie bij het huwelijk van James en Betty: Marriage: 18 Jun 1771 St Peter, Bolton, Lancashire, England
James Ainsworth - Whitster, Parish of Dean
Betty Mason - Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: Richd. Rhodes; Jas. Livesey
Married by Licence by: E Whitehead
Betty is overleden in maart 1774 in Great Bolton, Lancashire. Zij is begraven op zaterdag 5 maart 1774 in St. Peters Churchyard, Halliwell, Bolton.
Beroep:
Spinster
176_begraven_ellen_green_1776.jpg
85 begraven Ellen Green 1776
(2) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 23 maart 1775 in St. Peter, Bolton met Ellen Green [176] (afb. 85).
Notitie bij het huwelijk van James en Ellen: Marriage: 23 Mar 1775 St Peter, Bolton, Lancashire, England
James Ainsworth - Widower, This Parish [Bolton]
Ellen Green - Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: John Bell; Jas. Livesey
Married by Licence by: E. Whitehead
Register: Marriages 1774 - 1784, Page 28, Entry 109
Source: LDS Family Search
Ellen is overleden. Zij is begraven op maandag 24 juni 1776 in St. Peter, Bolton.
Beroep:
Spinster
178_begraven_betty_nuttall_1828.jpg
86 begraven Betty Nuttall 1828
(3) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op zaterdag 4 maart 1780 in St. Peter, Bolton met Betty Nuttall [178] (afb. 86), 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van James en Betty: Marriage: 4 Mar 1780 St Peter, Bolton, Lancashire, England
James Ainsworth - Widower, This Parish [Bolton]
Betty Nuttall - (X), Spinster, This Parish [Bolton]
Witness: Alexr. Holroide; Jno. Bell
Married by Licence by: E. Whitehead
Register: Marriages 1774 - 1784, Page 218, Entry 929
Source: LDS Family Search
Betty is geboren in 1760. Zij is gedoopt op woensdag 12 november 1760 in Turton, Lancashire. Betty is overleden in maart 1828 in Little Bolton, Lancashire, 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1828 in St. George Church, Bolton, Lancashire.
VIII. Robert Ainsworth [155], geboren in juni 1751 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op maandag 5 juli 1751 in St. Mary the Virgin, Deane. Robert is overleden in juni 1759 in Halliwell, Bolton, Lancashire, 7 of 8 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 21 juni 1759 in St. Peter, Bolton.
IX. Alice Ainsworth [151], geboren in februari 1754 in Deane, Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op woensdag 20 februari 1754 in Deane, Bolton, Lancashire.
Notitie bij de geboorte van Alice: Baptism: 20 Feb 1754 St Mary the Virgin, Deane, Lancashire, England
Alice Ainsworth - Daughter of Peter Ainsworth
Abode: Halliwell
Register: Baptisms 1751 - 1784
Source: LDS Family Search
Alice is overleden in april 1845 in Little Bolton, Lancashire, 91 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 april 1845 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij overlijden van Alice: Burial: 24 Apr 1845 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Alice Cocksey -
Age: 91 years
Abode: Little Bolton
Buried by: J. Slade Vicar
Register: Burials 1844 - 1847, Page 65, Entry 516
Source: LDS Film 1966472
Alice:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 4 januari 1774 in Bolton le Moors, Lancashire met Charles Charlton [152], 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alice en Charles: Marriage: 4 Jan 1774 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Charles Charlton - Widower, This Parish [Bolton]
Alice Ainsworth - Parish of Dean
Witness: Thos. Ainsworth; Jas. Livesey
Married by Banns by: E Whitehead
Register: Marriages 1771 - 1774, Entry 335
Source: LDS Family Search
Charles is geboren in 1752 in Bolton le Moors, Lancashire. Charles is overleden in 1782 in Bolton le Moors, Lancashire, 29 of 30 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 1 augustus 1782 in Bolton le Moors, Lancashire.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 2 maart 1783 in Bolton le Moors, Lancashire met Thomas Parkinson [153], 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alice en Thomas: Marriage: 2 Mar 1783 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Thos. Parkinson - Butcher, This Parish [Bolton]
Alice Charlton - Widow, This Parish [Bolton]
Witness: Thos. Crompton; Jno. Bell
Married by Licence by: Jno. Whittle
Register: Marriages 1774 - 1784, Page 331, Entry 1382
Source: LDS Family Search
Thomas is geboren in 1762. Thomas is overleden in mei 1789 in Great Bolton, Lancashire, 26 of 27 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 mei 1789 in St. Peter, Bolton.
(3) trouwde, 36 jaar oud, op zondag 7 maart 1790 in Bolton le Moors, Lancashire met Joseph Cocksey [154], 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alice en Joseph: Marriage: 7 Mar 1790 St Peter, Bolton, Lancs.
Joseph Cocksey - Manufacturer, This Parish [Bolton]
Alice Parkinson - Widow, This Parish [Bolton]
Witness: Thos. Ainsworth; Richd. Ainsworth
Married by Licence by: Jerem: Gilpin Vicar
Register: Marriages 1784 - 1792, Page 246, Entry 892
Source: LDS Family Search
Joseph is geboren op zaterdag 10 februari 1753 in Davenham, Cheshire. Joseph is overleden.
149_doop_jenny_ainsworth_1756.jpg 149_huwelijk_hansby-ainsworth_1780.jpg 149_huwelijk_hansby-ainsworth_1780-1.jpg 149_huwelijk_hansby-ainsworth_1780-2.jpg 149_huwelijk_hansby-ainsworth_1780-3.jpg
87 doop Jenny Ainsworth 1756
88 huwelijk Hansby-Ainsworth 1780
89 huwelijk Hansby-Ainsworth 1780-1
90 huwelijk Hansby-Ainsworth 1780-2
91 huwelijk Hansby-Ainsworth 1780-3
149_huwelijk_hansby-ainsworth_1780-4.jpg
92 huwelijk Hansby-Ainsworth 1780-4
X. Jenny Ainsworth [149] (afb. 87 t/m 92), geboren in 1756 in Halliwell, Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op zondag 9 mei 1756 in St. Mary the Virgin, Deane.
Notitie bij de geboorte van Jenny: Baptism: 9 May 1756 St Mary the Virgin, Deane, Lancashire, England
Jenny Ainsworth - Daughter of Peter Ainsworth
Abode: Halliwell
Source: LDS Family Search
Jenny is overleden.
Alias:
Jane; na haar huwelijk met Thomas Hanby.
150_thomas_hanby.jpg
93 Thomas Hanby
Jenny trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 20 december 1780 in St. Peter, Bolton met Thomas Hanby [150] (afb. 93), 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenny en Thomas: Marriage: 20 Dec 1780 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Thos. Hanby - Widower, This Parish [Bolton]
Jenny Ainsworth - Spinster, Parish of Dean
Witness: Chris. Hopper; George Eskrick
Married by Licence by: J. Folds
Register: Marriages 1774 - 1784, Page 249, Entry 1052
Source: LDS Family Search
Thomas is geboren in 1733 in Barnard Castle, Durham. Thomas is overleden in 1796, 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven op maandag 23 januari 1797 in Nottingham, Nottinghamshire.
Notitie bij Thomas: Thomas Hanby werd geboren in Barnard Castle, een klein stadje met ca. 5000 inwoners in het Graafschap Durham.
Thomas werd vanaf zijn 21e een zeer bekend en vooraanstaand Methodistenpredikant.
Hij was vele jaren predikant in Bolton le Moors. Daar trouwde hij in 1780 met Jenny (na haar huwelijk Jane genoemd) Ainsworth.

Hij doopte ook zijn tweelingdochters Miranda en Sophia in 1789:
Baptism: 14 Nov 1789 Ridgway Gates Wesleyan Methodist Chapel, Bolton, Lancs.
Miranda and Sophia Hanby - Daughters of Thos. Hanby & Jane >>>>>>> Jane = Jenny Ainsworth <<<<<<<<<
Born: 13 Nov 1789
Abode: Parish of Bolton
Baptised by: Thos. Hanby
Register: Baptisms 1789 - 1814, Page 4
Source: LDS Film 560877

Laatste doopdienst van Th. Hanby in Bolton was 12-8-1791

Zie ook: The beginning of Methodism in Ashbourne
Beroep:
Methodistenpredikant
XI. Thomas Ainsworth [3], geboren op donderdag 14 december 1758 in Halliwell, Bolton, Lancashire (zie 2).
265_james_wraith.jpg
94 James Wraith
6 James Wraith [265] (afb. 94), geboren op vrijdag 28 mei 1734 in Elland, Yorkshire. James is overleden op maandag 1 mei 1815 in Hampstead, Londen, 80 jaar oud.
Notitie bij James: De oorsprong van de familie Wraith lag bij de Schotse adel.
Beroep:
Predikant
James begon een relatie (2), minstens 55 jaar oud, na 1789 met Sarah Tyler [267].
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op woensdag 26 maart 1755 in Birstall, Yorkshire met de 13-jarige
7 Mary Mann [266], geboren op zaterdag 28 oktober 1741 in Birstall, Yorkshire. Mary is overleden in 1789 in Hampstead, Londen, 47 of 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth (Betty) Wraith [4], geboren in mei 1761 in Bolton le Moors, Lancashire (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

7_huwelijk_ainsworth-hilton_1707.jpg 7_begraven_peter_ainsworth_1729.jpg
95 huwelijk Ainsworth-Hilton 1707
96 begraven Peter Ainsworth 1729
8 Peter Ainsworth [7] (afb. 95 en 96), geboren in februari 1682 in Prestwich, Lancashire. Hij is gedoopt op zaterdag 14 februari 1682 in Prestwich, Lancashire.
Notitie bij de geboorte van Peter: Baptism: 14 Feb 1681/2 St Mary the Virgin, Prestwich, Lancashire, England
Peter Answorth - filius John Answorth
Notes: apud Ringley
Register: Baptisms 1665 - 1689, Page 38, Entry 24
Source: LDS Film 2356156
Peter is overleden in april 1729 in Little Bolton, Lancashire, 47 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 april 1729 in Bolton le Moors, Lancashire.
Notitie bij overlijden van Peter: Burial: 27 Apr 1729 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Peter Aynsworth -
Abode: L. B.
Occupation: Whitster
Source: Microfilm of register at Manchester Library
Notitie bij Peter: Peter woonde op ’The Holcroft’, een buitenplaats in de buurt van St.George’s Church, Bolton.
Hij was Meester Bleker en zijn zoon Peter was bij hem in de leer.
Zijn andere zoon Richard stierf in 1758 in Honduras.
Beroep:
Bleker
Titel:
Esq.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 11 januari 1707 in St. Peter, Bolton met de 21-jarige Mary Hilton [8].
Notitie bij het huwelijk van Peter en Mary: Marriage: 11 Jan 1707/8 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Peter Ainsworth -
Mary Hilton -
Source: Rev. Canon Powell Transcripts
8_geboorte_mary_hilton_1685.jpg 8_begraven_mary_hilton_1722.jpg
97 geboorte Mary Hilton 1685
98 begraven Mary Hilton 1722
9 Mary Hilton [8] (afb. 97 en 98), geboren op maandag 12 februari 1685 in Haulgh, Bolton, Lancashire. Zij is gedoopt op woensdag 21 februari 1685 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Mary: Baptism: 21 Feb 1685/6 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Mary Hilton - Daughter of Henry Hilton & Margaret
Born: 12 Feb 1685/6
Abode: Haulgh
Source: Rev. Canon Powell Transcripts
Mary is overleden in februari 1722 in Little Bolton, Lancashire, 36 jaar oud. Zij is begraven op zondag 1 maart 1722 in Bolton le Moors, Lancashire.
Alias:
Mary Hulton
Kinderen uit dit huwelijk:
I. John Ainsworth [104], geboren in december 1707 in Little Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op zaterdag 17 december 1707 in Little Bolton All Saints, Lancashire.
Notitie bij de geboorte van John: Baptism: 17 Dec 1707 St Peter, Bolton, Lancashire, England
John Hulton - Son of Peter Ainsworth, reputed father & Mary Hulton
Born: Dec 1707
Abode: Little Bolton
Source: Rev. Canon Powell Transcripts
John is overleden in oktober 1739 in Little Bolton, Lancashire, 31 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 17 oktober 1739 in Bolton le Moors, Lancashire.
II. NN Ainsworth [105], levenloos geboren kind, geboren op woensdag 31 mei 1713 in Little Bolton, Lancashire.
Notitie bij de geboorte van NN: Burial: May 1713 St Peter, Bolton, Lancashire, England
[unnamed] Ainsworth - [Child] of Peter Ainsworth & Mary
Abode: L. Bolton
Notes: An Abortive (vroegtijdig - levenloos)
III. Peter Ainsworth [5], geboren op zondag 9 december 1714 in Little Bolton, Lancashire (zie 4).
106_doop_richard_ainsworth_1717.jpg
99 doop Richard Ainsworth 1717
IV. Richard Ainsworth [106] (afb. 99), geboren op zaterdag 2 oktober 1717 in Little Bolton, Lancashire. Hij is gedoopt op zaterdag 9 oktober 1717 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Richard: Baptism: 9 Oct 1717 St Peter, Bolton, Lancashire, England
Richard Ainsworth - Son of Peter Ainsworth & Mary
Born: 2 Oct 1717
Abode: L Bolton
Source: LDS Family Search
Richard is overleden in 1758 in Honduras, 40 of 41 jaar oud.
Notitie bij Richard: Hij werd rijk en bezat een persoonlijk landgoed in de baai van Honduras, bestaande uit geld, slaven, groot bossengebied voor de productie van blokhout
Na zijn overlijden ging dit, bij volmacht van 19 oktober 1764, over op zijn broer en een neef.
Beroep:
Leverancier van linnengoed bij Tower Hill in Londen. (Verhuisde later naar Honduras, waar hij een blokhouthandel had.)
V. NN Ainsworth [107], levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 16 januari 1720 in Little Bolton, Lancashire.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 John Ainsworth [9], geboren in 1656 in Eccles, Salford, Lancashire. Hij is gedoopt op dinsdag 12 september 1656 in Eccles, Salford, Lancashire. John is overleden in februari 1712 in Kersal, Salford, Lancashire, 55 of 56 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 19 februari 1712 in Prestwich, Lancashire.
Notitie bij overlijden van John: Burial: 19 Feb 1711/2 St Mary the Virgin, Prestwich, Lancashire, England
John Ainsworth -
Abode: Kersal
Register: Burials 1689 - 1712, Page 39, Entry 15
Source: LDS Film 2356156
Notitie bij John: Nadat hun ouders redelijk jong overleden werden John en zijn broers Robert en William oopgevoed door hun grootmoeder, de weduwe Ann Liptrott.
Titel:
Esq.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1681 in Prestwich, Lancashire met de 26-jarige Anne Oldham [10].
Notitie bij het huwelijk van John en Anne: Marriage: 18 Oct 1681 St Mary the Virgin, Prestwich, Lancashire, England
John Ainsworth -
Anne Oldham -
Register: Marriages 1665 - 1689, Page 71, Entry 14
Source: LDS Film 2356156
10_begraven_ann__alice__oldham.jpg
100 Begraven Ann (Alice) Oldham
17 Anne Oldham [10] (afb. 100), geboren in juli 1655 in Prestwich, Lancashire. Zij is gedoopt op donderdag 8 juli 1655 in Prestwich, Lancashire.
Notitie bij de geboorte van Anne: Baptism: 8 Jul 1655 St Mary the Virgin, Prestwich, Lancashire, England
An Ould__ - Daughter of Peter Ould__
Notes: [Surname partly lost - page damage]
Register: Baptisms 1653 - 1665, Page 3, Entry 21
Source: LDS Film 2356156
Anne is overleden in maart 1713 in Kersal, Salford, Lancashire, 57 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 14 maart 1713 in Prestwich, Lancashire.
Notitie bij overlijden van Anne: Burial: 14 Mar 1712/3 St Mary the Virgin, Prestwich, Lancashire, England
Alice Oldham -
Abode: Kersal
Alias:
Ann Ouldham
Alice Oldham
Kinderen uit dit huwelijk:
I. John Ainsworth [108]. John is overleden.
Notitie bij overlijden van John: Is op jonge leeftijd overleden.
II. Robert Ainsworth [109]. Robert is overleden.
Notitie bij overlijden van Robert: Is op jonge leeftijd overleden.
III. Peter Ainsworth [7], geboren in februari 1682 in Prestwich, Lancashire (zie 8).
110_huwelijk_crosley-ainsworth_1713.jpg
101 huwelijk Crosley-Ainsworth 1713
IV. Elizabeth Ainsworth [110] (afb. 101), geboren in juni 1690 in Pleasington, Blackburn. Zij is gedoopt op donderdag 15 juni 1690 in Blackburn Saint Mary, Lancashire. Elizabeth is overleden op zaterdag 5 maart 1763 in Eaton Socon, Bedfordshire, 72 jaar oud. Elizabeth trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 25 mei 1713 in St. Mary All Saints, Whalley, Lancashire met Anthony Crosley [111], ongeveer 23 jaar oud. Anthony is geboren omstreeks 1690 in Padiham, Lancashire. Anthony is overleden.

Generatie 6 (oudouders)

32 Roger Ainsworth [11], geboren in november 1625 in Bolton le Moors, Lancashire. Hij is gedoopt op vrijdag 21 november 1625 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij de geboorte van Roger: Baptism: 21 Nov 1625 St Peter, Bolton le Moors, Lancashire, England
Rodger Aynsworth - Son of John Aynsworth
Abode: Boulton
Register: Baptisms 1611 - 1635, Page 89, Entry 3
Source: Private Transcription
Roger is overleden omstreeks 1665 in Clifton, Eccles, Lancashire, ongeveer 40 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 3 mei 1656 in Eccles, Salford, Lancashire met de 26-jarige Ellen Warburton [12]. Roger en Ellen gingen op donderdag 13 april 1656 in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Roger en Ellen: Marriage: 3 May 1656 St Mary the Virgin, Eccles, Lancashire, England
Rodger Aynsworth - Collier, Clifton in ye p[ar]ish. of Eccles
Ellen Warburton -
Groom’s Father: John Aynsworth, of Boulton pish., deceased
Bride’s Father: William Warburton, of Clifton aforesayd, deceased
Banns Read: 13 Apr 1656, 2nd: 20 Apr 1656, 3rd: 27 Apr 1656
33 Ellen Warburton [12], geboren in februari 1630 in Eccles, Salford, Lancashire. Zij is gedoopt op vrijdag 15 februari 1630 in Eccles, Salford, Lancashire. Ellen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. John Ainsworth [9], geboren in 1656 in Eccles, Salford, Lancashire (zie 16).
II. Robert Ainsworth [114], geboren in 1661 in Eccles, Salford, Lancashire. Hij is gedoopt op woensdag 17 augustus 1661 in Eccles, Salford, Lancashire. Robert is overleden op donderdag 2 mei 1743 in Poplar, Londen, 81 of 82 jaar oud. Hij is begraven na donderdag 2 mei 1743 in St. Matthias Churchyard, Poplar.
Notitie bij Robert: Nadat zijn ouders stierven, werden Robert en zijn broers John en William opgevoed door hun grootouders in Bolton, waar Robert een klassieke opleiding aan het gymnasium kreeg.
Na het verlaten van de school gaf hij ongeveer drie jaar les op een kleine privéschool voordat hij de hoofdonderwijzer werd, een positie die hij vele jaren bekleedde voordat hij in of voor 1698 naar Londen verhuisde.
In Londen richtte hij een succesvol internaat op in Bethnal Green, dat toen een dorp was, en liet zijn eerste literaire werk publiceren, een kort artikel over onderwijsmethoden.
Robert produceerde later in 1736 het eerste Latin Dictionary. Dit was een woordenboek-lexicon Latijn-Engels en Engels-Latijn. Dit Latin Dictionary was 150 jaar het standaardwerk en het is bekend dat er ten minste 24 geautoriseerde edities in Engeland en 2 in Boston, Massachusetts zijn gedrukt. In de loop der jaren zijn er veel herzieningen aangebracht en de laatste uitgave is vermoedelijk die van Ward, Lock & Co. in 1882.
Hij werd in 1723 bekend als één van de meest deskundige muntenverzamelaars in Engeland en hij werd ook expert op het gebied van oudheden.

Hij woonde op verschillende plaatsen in Londen, waaronder Bethnal Green, Hackney en Poplar, waar hij werd begraven.
III. William Ainsworth [115], geboren omstreeks 1664 in Eccles, Salford, Lancashire. William is overleden.

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 John Ainsworth [15]. Hij is gedoopt in 1579 in Bolton le Moors, Lancashire. John is overleden op woensdag 1 oktober 1642 in Ainsworth, Bolton, 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 oktober 1642 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij overlijden van John: Burial: 2 Oct 1642 St Peter, Bolton, Lancashire, England
John Aynsworth -
Abode: Aynsworth
Register: Burials 1632 - 1661, Page 677, Entry 12
Source: Private Transcription
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 18 november 1604 in St. Peter, Bolton met de 17-jarige Anne Liptrott [16].
Notitie bij het huwelijk van John en Anne: Marriage: 18 Nov 1604 St Peter, Bolton, Lancashire, England
John Ainsworth - this p[ar]ish
Anne Liptrott - this p[ar]ish
Register: Marriages 1573 - 1661, Page 130, Entry 5
Source: Private Transcription
16_begraven_anne_liptrott_1670.jpg
102 begraven Anne Liptrot 1670
65 Anne Liptrott [16] (afb. 102). Zij is gedoopt op vrijdag 5 juni 1587 in St. Mary the Virgin, Leigh.
Notitie bij de geboorte van Anne: Baptism: 5 Jun 1587 St Mary the Virgin, Leigh, Lancashire, England
Anne Lyptrot -
Register: Baptisms 1558 - 1625, Page 68
Source: J.H.Stanning Transcript
Anne is overleden in september 1670 in Eccleston, 83 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 27 september 1670 in St. Mary the Virgin, Eccleston.
Notitie bij overlijden van Anne: Burial: 27 Sep 1670 St Mary the Virgin, Eccleston, Lancashire, England
Ann Liptrot, Widow -
Abode: Eccleston
Register: Burials 1603 - 1695, Page 60, Entry 20
Source: LDS Film 1526114
Kind uit dit huwelijk:
I. Roger Ainsworth [11], geboren in november 1625 in Bolton le Moors, Lancashire (zie 32).
66 William Warburton [112]. William is overleden in mei 1671 in Clifton, Eccles, Lancashire. Hij is begraven op zaterdag 9 mei 1671 in St. Peter, Bolton.
Hij trouwde op zondag 15 februari 1615 in Eccles, Salford, Lancashire met
67 Isabelle Asmall [113]. Isabelle is overleden in februari 1630 in Eccles, Salford, Lancashire. Zij is begraven op zaterdag 23 februari 1630 in St. Peter, Bolton.
Notitie bij overlijden van Isabelle: Zij overlijd op kraambed, na geboorte van dochter Ellen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ellen Warburton [12], geboren in februari 1630 in Eccles, Salford, Lancashire (zie 33).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Richard Ainsworth [17]. Richard is overleden.
Kind van Richard uit onbekende relatie:
I. John Ainsworth [15], gedoopt in 1579 in Bolton le Moors, Lancashire (zie 64).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Robert Ainsworth [18]. Robert is overleden.
Kind van Robert uit onbekende relatie:
I. Richard Ainsworth [17] (zie 128).

Generatie 10 (stamouders)

512 John Ainsworth [19], geboren omstreeks 1500 in Pleasington, Blackburn. John is overleden omstreeks 1530, ongeveer 30 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1519 met de 16 of 17-jarige
513 Alice Radcliffe [231], geboren in 1502 in Wymersley. Alice is overleden in 1545, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Thomas Ainsworth [117]. Thomas is overleden.
II. Robert Ainsworth [18] (zie 256).
III. Lawrence Ainsworth [262], geboren op zondag 1 januari 1520 in Pleasington, Blackburn. Lawrence is overleden op donderdag 26 maart 1573 in Pleasington, Blackburn, 53 jaar oud.

Generatie 11 (stamgrootouders)

1024 Lawrence Ainsworth [20], geboren omstreeks 1420 in Pleasington, Blackburn. Lawrence is overleden. Lawrence is weduwnaar van Elizabeth Talbot [21] (geb. ±1420), met wie hij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1440.
Hij trouwde (2), minstens 65 jaar oud, na 1485 met
1025 Margaret Wych [197], geboren in Preston. Margaret is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. John Ainsworth [19], geboren omstreeks 1500 in Pleasington, Blackburn (zie 512).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2048 Elias Ainsworth [22], geboren in 1398 in Pleasington, Blackburn. Elias is overleden omstreeks 1460 in Pleasington, Blackburn, ongeveer 62 jaar oud.
Alias:
Ellis
Kind van Elias uit onbekende relatie:
I. Lawrence Ainsworth [20], geboren omstreeks 1420 in Pleasington, Blackburn (zie 1024).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4096 John Ainsworth [23], geboren omstreeks 1360 in Ainsworth. John is overleden omstreeks 1420 in Pleasington, Blackburn, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij John: Door zijn huwelijk met Agnes de Winckley komt hij in het bezit van ’Pleasington Hall’.
Deze Manor blijft in bezit van de familie Ainsworth tot een verre nazaat -Edward Ainsworth- het landgoed in 1777 verkoopt aan Richard Butler uit Preston.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1396 met de ongeveer 19-jarige
4097 Agnes de Winckley [24], geboren omstreeks 1377 in Pleasington, Blackburn. Agnes is overleden.
Notitie bij Agnes: Agnes was een nazaat van de legendarische en invloedrijke monnik, later bisschop (Engelse, Anglicaanse kerk) van Lichfield en Coventry: Leofwin (11e eeuw).
Zij was een dochter van een rijke familie, die veel bezittingen had rond Blackburn. Waaronder dus ook het landgoed (en landerijen) van Pleasington.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elias Ainsworth [22], geboren in 1398 in Pleasington, Blackburn (zie 2048).

Generatie 14 (stamoudouders)

ainsworth_hulton_pilkington.jpg
103 Ainsworth family
8192 John Ainsworth [122] (afb. 103), geboren omstreeks 1342 in Ainsworth. John is overleden op zondag 3 oktober 1389, ongeveer 47 jaar oud.
Hij trouwde met Ellen NN [215].
Notitie bij het huwelijk van John en Ellen: Hij krijgt op 24-6-1347 van zijn ouders het landhuis in Middleton.
8193 Ellen NN [215], geboren in Glossop, High Peak, Debyshire. Ellen is overleden.
Notitie bij Ellen: Zij is geboren in Glossop in het district High Peak in Derbyshire. Ligt ca. 25 km ten oosten van Manchester - op de grens Derbyshire en Lancashire.
Ellen bezit gronden in Glossop en in Mellor, ca. 20 km ten zuid-oosten van Manchester.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Alexander Ainsworth [216]. Alexander is overleden. Alexander trouwde met Margery de Walkalete [226]. Margery is overleden.
II. John Ainsworth [23], geboren omstreeks 1360 in Ainsworth (zie 4096).
III. Katherine Ainsworth [219] (afb. 103), geboren omstreeks 1362 in Ainsworth. Katherine is overleden omstreeks 1413 in Rivington, ongeveer 51 jaar oud.
Alias:
Katherine de Aynesworth
Katherine trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 6 november 1383 in Castleton, Derbyshire met Robert Pilkington [220], 43 of 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Katherine en Robert: Het huwelijk van Robert en Katherine was omgeven met veel pracht en praal en werd bezocht door een groot aantal hooggeplaatste persoonlijkheden uit Lancashire.
Zie: Pilkington Family
Robert is geboren in 1339 in Rivington. Robert is overleden in 1403 in Rivington, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Robert: Robert werd geboren op de ’Manor of Rivington’. Dit landgoed behoorde aan zijn ouders, evenals alle gronden in en rond Rivington.
Na het overlijden van zijn ouders werd hij ’Lord of the Manor Rivington’.
Robert was eerder gehuwd met Alice de Astley van 1379 tot de echtscheiding in 1383.
8194 Adam de Winckley [305]. Adam is overleden.
Notitie bij Adam: Adam schonk de Manor aan zijn dochter Agnes toen zij in het huwelijk trad met John Ainsworth in 1396.
Kind van Adam uit onbekende relatie:
I. Agnes de Winckley [24], geboren omstreeks 1377 in Pleasington, Blackburn (zie 4097).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

16384 John Ainsworth [119], geboren in Ainsworth. John is overleden.
Notitie bij John: John en Maud erven van Maud’s zuster Alice alle landerijen en huizen in de gehuchten Hindgrandchadir, Berdsill, Birkehill, Asheworth en Anysworth, die onder de stad Middleton vielen.
Hij trouwde omstreeks 1342 met de ongeveer 38-jarige Maud de Middleton [120].
Notitie bij het huwelijk van John en Maud: John huwt met zijn volle nicht Maud (ook: Matilda) de Middleton. Hun vaders zijn broers.
16385 Maud de Middleton [120], geboren omstreeks 1304. Maud is overleden omstreeks 1350, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Maud: Zie: Lost ladies of Middleton - pag. 8
Alias:
Matilda de Middleton
Maud is weduwe van Thomas de Barton [121] (±1300-±1340).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joan Ainsworth [214]. Joan is overleden.
II. John Ainsworth [122], geboren omstreeks 1342 in Ainsworth (zie 8192).

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

32768 Robert Ainsworth [26]. Robert is overleden.
Notitie bij Robert: Robert ontving van zijn vader (Robert de Ainsworth) bij zijn huwelijk in 1324 aanzienlijke stukken land in het dorp Ainsworth.
Hij trouwde in 1324 met
32769 Isabelle Woolston [27], geboren in Woolston, Cheshire. Isabelle is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. John Ainsworth [119], geboren in Ainsworth (zie 16384).
II. Robert Ainsworth [25], geboren in Ainsworth. Robert is overleden in Ainsworth.
32770 Roger de Middleton [189], geboren omstreeks 1275. Roger is overleden op vrijdag 6 augustus 1322, ongeveer 47 jaar oud.
Titel:
Lord of Middleton
Alias:
Roger Ainsworth
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1300 met de ongeveer 15-jarige
32771 Agnes de Hulton [190], geboren omstreeks 1285. Agnes is overleden omstreeks 1350, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Agnes: Zie: Lost ladies of Middleton - pag. 8
Agnes trouwde (2), minstens 37 jaar oud, na 1322 met John de Barton [211] (±1240-vóór 1329), minstens 82 jaar oud. Agnes trouwde (3), minstens 44 jaar oud, na 1329 met John de New Malton [212] (ovl. vóór 1335).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maud de Middleton [120], geboren omstreeks 1304 (zie 16385).
II. Alice de Middleton [213]. Alice is overleden.

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

65536 Robert de Ainsworth [209], geboren omstreeks 1250 in Ainsworth. Hij is gedoopt in Middleton. Robert is overleden omstreeks 1302 in Middleton, ongeveer 52 jaar oud.
Alias:
Robert de Middleton
Kinderen van Robert uit onbekende relatie:
I. Robert Ainsworth [26] (zie 32768).
II. Roger de Middleton [189], geboren omstreeks 1275 (zie 32770).
65538 Richard de Woolston [208]. Richard is overleden.
Kind van Richard uit onbekende relatie:
I. Isabelle Woolston [27], geboren in Woolston, Cheshire (zie 32769).
65540 Robert de Ainsworth [209] (dezelfde als 65536).
65542 Richard de Hulton [228], geboren in 1270. Richard is overleden in 1312, 41 of 42 jaar oud.
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1292 in Hulton bij Bolton met de 20 of 21-jarige
65543 Margaret de Radcliffe [229], geboren in 1271. Margaret is overleden na 1312, minstens 41 jaar oud.
Alias:
Margery de Radeclive
Kind uit dit huwelijk:
I. Agnes de Hulton [190], geboren omstreeks 1285 (zie 32771).

Generatie 18 (edelouders)

131072 William Ainsworth [28], geboren omstreeks 1230 in Ainsworth. Hij is gedoopt in Middleton. William is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1250 in Middleton met
131073 NN NN [303]. NN is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Robert de Ainsworth [209], geboren omstreeks 1250 in Ainsworth (zie 65536).
II. John Ainsworth [304], geboren omstreeks 1260 in Ainsworth. Hij is gedoopt in Middleton. John is overleden.
III. William Ainsworth [123], geboren omstreeks 1270 in Ainsworth. William is overleden.

Generatie 19 (edelgrootouders)

262144 Robert de Ainsworth [29], geboren omstreeks 1205 in Ainsworth. Hij is gedoopt in Middleton. Robert is overleden.
Alias:
Robert de Middleton
Kinderen van Robert uit onbekende relatie:
I. Maud de Middleton [210]. Maud is overleden.
II. William Ainsworth [28], geboren omstreeks 1230 in Ainsworth (zie 131072).

Generatie 20 (edelovergrootouders)

524288 Robert de Ainsworth [30], geboren omstreeks 1170 in Ainsworth. Robert is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1195 in Middleton met
524289 NN NN [302]. NN is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elias Ainsworth [124], geboren omstreeks 1200 in Ainsworth. Hij is gedoopt in Middleton. Elias is overleden.
II. Robert de Ainsworth [29], geboren omstreeks 1205 in Ainsworth (zie 262144).

Index (125 personen)

Ainsworth, Alexander [Zoon van 8192 en 8193]  8192,I
Ainsworth, Alfred (*06-11-1827, †29-05-1920) [Zoon van 1]  1,III
Ainsworth, Alice (*?-02-1754, †?-04-1845) [Dochter van 4 en 5]  4,IX
Ainsworth, Alicia (*?-06-1802, †07-02-1883) [Dochter van 2 en 3]  2,XII
Ainsworth, Amelia (*?-02-1783, †03-10-1864) [Dochter van 2 en 3]  2,I
Ainsworth, Ann (*1739, †01-08-1789) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Ainsworth, Dorothy (*07-08-1794, †?-04-1862) [Dochter van 2 en 3]  2,VII
Ainsworth, Edward (*30-07-1800, †04-02-1878) [Zoon van 2 en 3]  2,XI
Ainsworth, Elias (*±1200) [Zoon van 524288 en 524289]  524288,I
Ainsworth, Elias (*1398, †±1460) [Nummer 2048]  2048
Ainsworth, Elisabeth (*?-10-1788, †19-12-1871) [Dochter van 2 en 3]  2,IV
Ainsworth, Elisabeth (*14-11-1821, †>1880) [Dochter van 1]  1,I
Ainsworth, Elizabeth (*?-06-1690, †05-03-1763) [Dochter van 16 en 17]  16,IV
Ainsworth, Ellen (*09-09-1807) [Dochter van 2 en 3]  2,XIII
Ainsworth, Emily Harriet (*?-11-1825) [Dochter van 1]  1,II
Ainsworth, Harriet Ann (~14-12-1797, †?-02-1882) [Dochter van 2 en 3]  2,IX
Ainsworth, Isabella (*±1836) [Dochter van 1]  1,V
Ainsworth, James (*1748, †?-03-1810) [Zoon van 4 en 5]  4,VII
Ainsworth, Jenny (*1756) [Dochter van 4 en 5]  4,X
Ainsworth, Joan [Dochter van 16384 en 16385]  16384,I
Ainsworth, John [Zoon van 16 en 17]  16,I
Ainsworth, John [Nummer 16384]  16384
Ainsworth, John (*±1260) [Zoon van 131072 en 131073]  131072,II
Ainsworth, John (*±1342, †03-10-1389) [Nummer 8192]  8192
Ainsworth, John (*±1360, †±1420) [Nummer 4096]  4096
Ainsworth, John (*±1500, †±1530) [Nummer 512]  512
Ainsworth, John (~1579, †01-10-1642) [Nummer 64]  64
Ainsworth, John (*1656, †?-02-1712) [Nummer 16]  16
Ainsworth, John (*?-12-1707, †?-10-1739) [Zoon van 8 en 9]  8,I
Ainsworth, John (*?-02-1746) [Zoon van 4 en 5]  4,V
Ainsworth, Katherine (*±1362, †±1413) [Dochter van 8192 en 8193]  8192,III
Ainsworth, Lawrence (*±1420) [Nummer 1024]  1024
Ainsworth, Lawrence (*01-01-1520, †26-03-1573) [Zoon van 512 en 513]  512,III
Ainsworth, Maria Louise (*±1831, †>1881) [Dochter van 1]  1,IV
Ainsworth, Mary (*1742, †?-07-1743) [Dochter van 4 en 5]  4,III
Ainsworth, Mary (*15-11-1791, †01-07-1851) [Dochter van 2 en 3]  2,VI
Ainsworth, NN (levenloos *31-05-1713) [Kind van 8 en 9]  8,II
Ainsworth, NN (levenloos *16-01-1720) [Kind van 8 en 9]  8,V
Ainsworth, Peter (*?-02-1682, †?-04-1729) [Nummer 8]  8
Ainsworth, Peter (*09-12-1714, †12-04-1780) [Nummer 4]  4
Ainsworth, Peter (*±1737, †?-09-1807) [Zoon van 4 en 5]  4,I
Ainsworth, Peter (*?-05-1787, †22-12-1803) [Zoon van 2 en 3]  2,III
Ainsworth, Richard [Nummer 128]  128
Ainsworth, Richard (*02-10-1717, †1758) [Zoon van 8 en 9]  8,IV
Ainsworth, Richard (*?-10-1743, †?-09-1813) [Zoon van 4 en 5]  4,IV
Ainsworth, Richard (*05-03-1784, †18-05-1847) [Zoon van 2 en 3]  2,II
Ainsworth, Robert [Zoon van 16 en 17]  16,II
Ainsworth, Robert [Nummer 32768]  32768
Ainsworth, Robert [Zoon van 32768 en 32769]  32768,II
Ainsworth, Robert [Nummer 256]  256
Ainsworth, Robert de (*±1170) [Nummer 524288]  524288
Ainsworth, Robert de (*±1205) [Nummer 262144]  262144
Ainsworth, Robert de (*±1250, †±1302) [Nummer 65536]  65536; 65540
Ainsworth, Robert (*1661, †02-05-1743) [Zoon van 32 en 33]  32,II
Ainsworth, Robert (*?-11-1746, †?-01-1747) [Zoon van 4 en 5]  4,VI
Ainsworth, Robert (*?-06-1751, †?-06-1759) [Zoon van 4 en 5]  4,VIII
Ainsworth, Roger (*?-11-1625, †±1665) [Nummer 32]  32
Ainsworth, Thomas [Zoon van 512 en 513]  512,I
Ainsworth, Thomas (*14-12-1758, †04-02-1831) [Nummer 2]  2
Ainsworth, Thomas (*22-07-1790, †07-02-1795) [Zoon van 2 en 3]  2,V
Ainsworth, Thomas Hargreave (*22-12-1795, †13-02-1841) [Nummer 1]  1
Ainsworth, William (*±1230) [Nummer 131072]  131072
Ainsworth, William (*±1270) [Zoon van 131072 en 131073]  131072,III
Ainsworth, William (*±1664) [Zoon van 32 en 33]  32,III
Ainsworth, William (~02-06-1799, †31-03-1803) [Zoon van 2 en 3]  2,X
Asmall, Isabelle (†?-02-1630) [Nummer 67]  67
Aspinall, Alice (*27-07-1740, †?-11-1802) [Schoondochter van 4 en 5]  4,I
Barton, John de (*±1240, †<1329) [Partner van 32771]  32771
Barton, Thomas de (*±1300, †±1340) [Partner van 16385]  16385
Bower, Jane (*?-11-1797) [Partner van 1]  1
Bower, Martin (*1754, †<06-09-1826) [Schoonvader van 1]  1
Charlton, Charles (*1752, †1782) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,IX
Cocksey, Joseph (*10-02-1753) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,IX
Cort, John (*15-05-1743, †30-04-1791) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,II
Crosley, Anthony (*±1690) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,IV
Fynn, Robert Nicolaas [Schoonzoon van 1]  1,II
Galland, Alice (*1712, †28-12-1787) [Nummer 5]  5
Green, Ellen ([]24-06-1776) [Schoondochter van 4 en 5]  4,VII
Haijtink, Margaretha Rigolda Abilgail (*23-01-1789, †04-07-1869) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,XI
Hamel, Anna Helena van (*07-02-1812, †09-06-1885) [Schoondochter van 2 en 3]  2,XI
Hamel, Nicolaas Gosewijn van (*08-08-1776, †20-03-1854) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,XI
Hanby, Thomas (*1733, †1796) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,X
Hilton, Mary (*12-02-1685, †?-02-1722) [Nummer 9]  9
Hulton, Agnes de (*±1285, †±1350) [Nummer 32771]  32771
Hulton, Richard de (*1270, †1312) [Nummer 65542]  65542
Lecocq, Victor Charles Prosper (*02-06-1812, †12-08-1880) [Schoonzoon van 1]  1,I
Liptrott, Anne (~05-06-1587, †?-09-1670) [Nummer 65]  65
Livesey, Martin (*13-06-1825, †>1881) [Schoonzoon van 1]  1,IV
Mann, Mary (*28-10-1741, †1789) [Nummer 7]  7
Mason, Betty (†?-03-1774) [Schoondochter van 4 en 5]  4,VII
Middleton, Alice de [Dochter van 32770 en 32771]  32770,II
Middleton, Maud de [Dochter van 262144]  262144,I
Middleton, Maud de (*±1304, †±1350) [Nummer 16385]  16385
Middleton, Roger de (*±1275, †06-08-1322) [Nummer 32770]  32770
Morris, Betty (*?-03-1747, †?-04-1809) [Schoondochter van 4 en 5]  4,IV
New Malton, John de (†<1335) [Partner van 32771]  32771
Nield, Betty (*±1744) [Schoondochter van 4 en 5]  4,V
NN, Ellen [Nummer 8193]  8193
NN, NN [Nummer 524289]  524289
NN, NN [Nummer 131073]  131073
Nuttall, Betty (*1760, †?-03-1828) [Schoondochter van 4 en 5]  4,VII
Oldham, Anne (*?-07-1655, †?-03-1713) [Nummer 17]  17
Parkinson, Thomas (*1762, †?-05-1789) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,IX
Pilkington, Robert (*1339, †1403) [Schoonzoon van 8192 en 8193]  8192,III
Radcliffe, Alice (*1502, †1545) [Nummer 513]  513
Radcliffe, Margaret de (*1271, †>1312) [Nummer 65543]  65543
Radish, Elizabeth (*?-04-1759, †>1822) [Schoonmoeder van 1]  1
Rosbotham, Mary (*±1743) [Schoondochter van 4 en 5]  4,V
Sharp, John (~24-02-1786, †?-05-1843) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,VII
St.John, Charlotte (~15-03-1763, †27-07-1803)  2,I
Sugden, Elizabeth (*1830, †14-03-1912) [Schoondochter van 1]  1,III
Talbot, Elizabeth (*±1420) [Partner van 1024]  1024
Tong, James (*?-01-1784, †?-05-1821) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,VI
Tyler, Sarah [Partner van 6]  6
Walkalete, Margery de [Schoondochter van 8192 en 8193]  8192,I
Warburton, Ellen (*?-02-1630) [Nummer 33]  33
Warburton, William (†?-05-1671) [Nummer 66]  66
Winckley, Adam de [Nummer 8194]  8194
Winckley, Agnes de (*±1377) [Nummer 4097]  4097
Woolston, Isabelle [Nummer 32769]  32769
Woolston, Richard de [Nummer 65538]  65538
Wraith, Elizabeth (Betty) (*?-05-1761, †21-03-1828) [Nummer 3]  3
Wraith, James (*28-05-1734, †01-05-1815) [Nummer 6]  6
Wych, Margaret [Nummer 1025]  1025
Yates, Joseph (*?-03-1764, †1820) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,I
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1

Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
| © 2022
JoopFreie.nl |