joopfreie.nl
Home    Fam. Freie    Fam. Hallink    Genealogie    De Freie Camper    Jaren 50-60    Voetbalplaatjes    E-mail
Stamboom familie Hallink

Voorinfo

De familie Hallink –met voor vele nazaten als stamplaats Lemele, gemeente Ommen- blijkt eigenlijk tot de verplichte naamaanneming (vanaf 1811) een andere stamplaats te hebben en ook steeds wisselende achternamen.
Voordat de 1e Hallink zich in Lemele vestigde heette hij eigenlijk Gerrit Teunissen. Hij werd geboren in oktober 1763 in “De Costede onder het Kerkdorp”. Met dit laatste wordt bedoeld het gebied bij het kerkdorp Hellendoorn dat men de Kostede noemde. Dit gebied ligt tussen Nijverdal en Hellendoorn, iets ten noorden van het Gagelmansveentje in het “Doktersbos”.

Patroniem

Gerrit Teunissen was een zoon van Teunis Egbertsen en Geesjen Jansen. De zoon werd Gerrit gedoopt en kreeg als “achternaam” de voornaam van zijn vader (Teunis) met de toevoeging “sen”. Deze vorm van achternamen noemt men een patroniem of vadersnaam. Een patroniem of vadersnaam is een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet. Nederlandse familienamen als Jans(s)en, Willems(en) (Willemszoon), Hendriks, Jacobsen, Hermans waren oorspronkelijk patroniemen.

Naamsaanneming

Gerrit Teunissen huwt in 1791 in Ommen met Jennigje Egberts, die in Lemele woont op de boerderij “het Warmink”. Na hun huwelijk gaan zij wonen op een boerderij genaamd "erve Hallink". In 1796 kopen zij deze boerderij met een hypothecaire lening van 2100,00 Carolij Gulden (oude Nederlandse muntaanduiding).
De naamsaanneming van 1811 werd verplicht gesteld door een Decreet van het Franse Keizerrijk, waartoe Nederland nog behoorde. Voordat iedereen in Nederland een officiële naam had duurde het nog tot 1825, een aantal jaren na de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Zoals gezegd neemt Gerrit Teunissen voor hem en zijn gezin de familienaam Hallink aan in 1812. Vanaf dat moment heten alle nazaten van deze Gerrit Teunissen dus Hallink. Gerrit Hallink werd gedoopt in Hellendoorn. Zijn moeder –Geesjen Jansen- werd eveneens geboren in de Kostede-Hellendoorn. Daar leerde zij Teunis Egbertsen kennen en trouwde met hem op 1 januari 1757 in Hellendoorn.

Espelo - Holten

Buurschappen rond Holten Teunis Egbertsen werd echter geboren op het erf "Kleinen Struijck" in Espelo-Holten in augustus 1733 als zoon van Egbert Hendricks Struyk en Hendrikjen Gerrits Luykens. Ook de vader Egbert Hendricks en tot 2 generaties daarvoor worden op dat erf geboren. Maar de doopboeken van Holten gaan niet verder terug dan tot ongeveer 1706. En ik vermoed dat Egbert Hendricks net voor 1706 geboren is, omdat hij in oktober 1731 in Holten is getrouwd met genoemde Hendrikjen Gerrits Luykens.
De vader van Egbert Hendricks was Hendrick Hendriks Struijck, die geboren is ongeveer 1660-1670. Deze datum is gebaseerd op het feir dat zijn zoon - Egbert Hendricks - dus begin 1700 geboren zou zijn. En na 1706 (begin van doopboeken Holten) zijn er van deze Hendrick Hendricks geen kinderen meer te vinden. Dus ik denk dat deze Hendrick Hendricks - als hij al meer kinderen heeft gehad - deze allemaal voor 1700 geboren moeten zijn. Het is nog de vraag of Hendrick Hendricks ooit getrouwd is geweest. Bij de geboorte van zijn zoon Egbert Hendricks was de moeder namelijk onbekend. Nu is dat niet abnormaal voor die tijd dat de moeder niet werd vermeld. Maar ik kan ook verder geen kinderen van Hendrick Hendricks vinden.
In de 17e en 18e eeuw had je in en rond Holten globaal 3 gebieden waar de families Struik hun oorsprong hadden. Dat was rond Espelo (basis van de familie Hallink), de Beuseberg (met de Langstraat -ten zuiden van Holten; dichtbij de huidige A1 snelweg) en het Dorp Holten. Natuurlijk zijn er kinderen verhuisd naar andere gebieden rond Holten, zoals: Borkeld, Beuseberg, Neerdorp en Look.
Naar de Hallink Stamboom.
Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
| © 2021
JoopFreie.nl |