joopfreie.nl
Home          Fam. Freie              Fam. Hallink                   Genealogie                   Duitse archief             
De Freie Camper        Jaren 50-60               Voetbalplaatjes/Luciferdoosjes          E-mail: joop@joopfreie.nl

Parenteel van Hendrikus Josephus Veldman


Privacy bescherming

In deze stamboom is de privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen 100 jaar na dato gepubliceerd worden, voor huwelijksdatums is dit na 75 jaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk. Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar of komen uit een public domain.
Datenschutz ist verwendet in diesen Ahnentafel wie verordend durch die (Holländische) Datenschutz Verordnug. Nicht erwähnt werden Geburtsdaten innerhalb die letzte 100 Jahre und Heiratsdaten innerhalb die letzte 75 Jahre. Daten von verstorben Personen werden volständig gezeigt.
Privacy protection is implemented in this family tree as instructed by the (Dutch) General Data Protection Regulation. Not presented are date of birth within the last 100 years and date of marriage within the last 75 years; data from persons already deceased are fully presented.

Na het openen van een afbeelding is deze
te vergroten met de linker muisknop.
Naar Grafisch Parenteel
Naar Namenindex


Parenteel van Hendrikus Josephus Veldman

43_nieuwe_inwoners_zwolle_1790.jpg 43_hjveltman__1834.jpg
1 Inschrijving nieuwe inwoners Zwolle 1790
2 Overlijden Hendrikus Johannes Veltman 1834
1 Hendrikus Josephus Veldman [43] (afb. 1 en 2) is geboren in december 1759 in Bentheim. Hendrikus is overleden op zaterdag 21 juni 1834 om 15:00 in Frankhuis / Zwolle, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22 juni 1834 [bron: Akte 215].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Op zijn overlijdensakte staat hij als: Veldman.
Notitie bij Hendrikus: Deze familie Veltman wordt na hun huwelijk op 6 November 1790 in Zwolle ingeschreven als nieuwe inwoners en gaat dan in de buurtschap Frankhuis bij Zwolle wonen.

BUURTSCHAP FRANKHUIS.
Buiten Zwolle, ten Noordwesten, lag de middeleeuwse polder Mastebroeck, één van de oudste polders van Nederland. Het Zuidoosten ervan reikte precies tot aan Frankhuis. Dit is het deel van de polder dat het dichtst bij Zwolle ligt en was getuige de verkaveling die afweek van de rest van de polder hier eerder ontgonnen dan de rest van de polder, waarschijnlijk al in de 13e of eerst helft van de 14e eeuw.
Met de bedijking van de Mastenbroekerpolder als bescherming tegen het Zwarte Water ontstond een driesprong van dijken op welke plek de dijknederzetting Frankhuis ontstond. (Zie hieronder de Caerte van Mastebroeck, waarbij het noorden links is.
De tegenwoordige Frankhuisweg vormt nu nog een deel van die dijk. Over die dijken liepen wegen die een belangrijke rol in het regionale en zelfs interregionale verkeer speelden. De wegen verbonden Zwolle met Kampen en Hasselt. De verbinding naar Hasselt was zelfs een van de hoofdverbindingen naar Noord-Nederland, omdat er tot in de 17e eeuw geen goede weg tussen Zwolle en Meppel was.
Vanwege de drukte vormde de driesprong een ideale locatie voor een herberg. Het niet bekend of er in het begin al een herberg stond in Frankhuis, maar die was er in ieder geval wel in de vroege 16e eeuw en heette Het Frankhuis. In de 17e eeuw droeg de herberg de naam Het Oude Frankhuis. In de omgeving van de herberg kwamen steeds meer huizen. Zeer waarschijnlijk is de naam van de nederzetting afkomstig van deze herberg. (Bron: Parels aan het water, cultuurhistorische verkenning en kansenanalyse projectgebied Zwarte Water, gemeente Zwolle)
De naam Vranckhuys wordt reeds genoemd in de wijdingsbrief voor de Heilige Kruiskapel uit 1379, die werd gebouwd bij het toen nog jonge gasthuis dat ongeveer een kilometer verder richting Zwolle lag en dienst deed als leprozenhuis.
De ligging van Frankhuis is ten noordwesten van Zwolle, ongeveer 3 kilometer van het stadscentrum. Een buurtschap is kleiner dan een dorp, een gehucht, zonder kerk.
Hoewel Frankhuis klein was, was het door zijn ligging toch een welvarende gemeenschap met tal van winkels en bedrijven. Naast een melkboer, schoenmaker, bakkerij, kapper, kleermaker, fietsenmaker, hoefsmid, café, wagenmakers en enkele kruidenierswinkels waren er ook enkele grotere bedrijven gevestigd, die voor de werkgelegenheid van de inwoners van Frankhuis zorgden. Het ene bedrijf, de Blokmelkfabriek, verwerkte de melk die de boeren dagelijks uit de verre omgeving kwamen afleveren. Het andere, de houthandel Eindhoven & Zn, verwerkte boom-stammen tot houtproducten in allerlei afmetingen.
Toen in de 60er jaren het IJssel-Zwartewaterkanaal was aangelegd werd Frankhuis volledig van Zwolle afgesloten.
Alle verkeer ging over de nieuwe Kamperweg. In een snel tempo sloten de winkels en bedrijven en toen ook de grote bedrijven zoals de houthandel en de zuivelfabriek de poorten sloten was het met de werkgelegenheid gedaan.
Thans maakt Frankhuis deel uit van de nieuwbouwwijk Stadshagen.
In en rond Frankhuis is veel van de historische, in essentie middeleeuwse, situatie bewaard gebleven, terwijl in de omliggende gebieden erg veel is veranderd in de 20e eeuw.
Naam Frankhuis
Oudere vermeldingen
1396 Frankhuys
1803 ’t Frankhuis
1843 Eerste Frankhuis, Frankhuis
In de 18e eeuw waren er 2 gehuchten, gescheiden door het water de Frankhuizerzijl, genaamd eerste en tweede Frankhuis (vanaf Zwolle gerekend)
Beroep:
Meester kleermaker
Alias:
Henricus Veldman (overlijden vrouw)
44_esmeeman__1846.jpg
3 Overlijden Elisabeth Smeemans 1846
Hendrikus trouwde, 30 jaar oud, op zondag 7 november 1790 in Zwolle met Elisabeth Smeemans [44] (afb. 3), 31 of 32 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1758 in Nienhuis (Neuenhaus) / Bentheim. Elisabeth is overleden op vrijdag 27 maart 1846 om 11:00 in Zwolle, 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1846 [bron: Akte 113].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overleden aan de Diezenstraat te Zwolle.
Alias:
Smits
Meerman
Meman
Kinderen van Hendrikus en Elisabeth:
45_hhveltman_doop_1791.jpg
4 Doop Hermanus Hendrikus Veltman 9-12-1791
1 Hermanus Hendrikus Veltman [45] [1.1] (afb. 4), geboren in december 1791 in Frankhuis / Zwolle. Hij is gedoopt op vrijdag 9 december 1791 in Zwolle (Bogenkerk).
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Doopgetuige was Aleyda Veltman in Zwolle.
Hermanus is overleden.
46_mveltman_doop_1793.jpg
5 Doop Margarita Veltman 8-11-1793
2 Margarita Veltman [46] [1.2] (afb. 5), geboren op donderdag 7 november 1793 in Frankhuis / Zwolle. Zij is gedoopt op vrijdag 8 november 1793 in Zwolle (Bogenkerk). Margarita is overleden in september 1794 in Zwolle, 9 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 9 september 1794 in Zwolle.
3 Alexander Veltman [32], geboren in juli 1795 in Zwolle. Volgt 1.3.
4 Margareta Aleida Veltmans [47], geboren in februari 1798 in Zwolle. Volgt 1.4.
5 Nicolaas (Niekes) Veltman [48], geboren op dinsdag 28 september 1802 in Westenholte / Zwollerkerspel. Volgt 1.5.
6 Theresia Veltman [49], geboren op donderdag 21 november 1805 in Zwolle. Volgt 1.6.
32_aveltman_1795.jpg 32_veltman-windholt_1821_huwelijksafkondiging.jpg 32_veltman-windholt_1821.jpg 32_veltman-windholt_1821-1.jpg 32_aveltman_militie-1.jpg
6 Doop Alexander Veltman 20-7-1795
7 Veltman - Windholt 1821 huwelijksafkondiging
8 Huwelijk Veltman - Windholt 1821 (fragment-1)
9 Huwelijk Veltman - Windholt 1821 (fragment-2)
10 Militie 1821 vrijstelling (fragment-1)
32_aveltman_militie-2.jpg 32_aveltman__1852.jpg
11 Militie signalement (fragment-2)
12 Overlijden Alexander Veltman 1852
1.3 Alexander Veltman [32] (afb. 6 t/m 12) is geboren in juli 1795 in Zwolle, zoon van Hendrikus Josephus Veldman [43] (zie 1) en Elisabeth Smeemans [44]. Hij is gedoopt op maandag 20 juli 1795 in Zwolle (Bogenkerk). Alexander is overleden op dinsdag 13 januari 1852 om 21:00 in Voorst / Zwollerkerspel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1852 [bron: Akte 4].
Beroep:
Kleermaker
33_bwindholt_1795.jpg 33_bwindholt__1866.jpg
13 Doop Berendina Windholt 10-12-1795
14 Overlijden Berendina Windholt 1866
Alexander trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 februari 1821 in Zwolle [bron: Akte 6] met Berendina Windholt [33] (afb. 13 en 14), 25 jaar oud. Berendina is geboren in december 1795 in Zwolle. Zij is gedoopt op donderdag 10 december 1795 in Zwolle (Hoornsteegkerk). Berendina is overleden op dinsdag 6 november 1866 om 06:00 in Zwolle, 70 jaar oud [bron: Akte 707].
Notitie bij overlijden van Berendina: Zij is overleden aan het Gasthuisplein in Zwolle.
Alias:
Wintholt of Wentholt
Berendina Beeldhouwer (geboorte 4e kind Hermannus 1826)
Kinderen van Alexander en Berendina:
1 Hendrikus Veltman [34], geboren op dinsdag 27 november 1821 in Mastenbroek / Zwollerkerkspel. Volgt 1.3.1.
2 Johanna Veltman [35], geboren op dinsdag 11 februari 1823 in Westenholte / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.2.
80_gveltman__1826.jpg
15 Overlijden Gerrit Veltman 1826
3 Gerrit Veltman [80] [1.3.3] (afb. 15), geboren op zaterdag 21 augustus 1824 in Westenholte / Zwollerkerspel. Gerrit is overleden op vrijdag 14 juli 1826 om 06:30 in Westenholte / Zwollerkerspel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1826 [bron: Akte 42].
4 Hermannus Veltman [89], geboren op woensdag 19 april 1826 in Westenholte / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.4.
5 Gerrit Veltman [36], geboren op zaterdag 16 juni 1827 in Westenholte / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.5.
37_eveltman_1829.jpg
16 Geboorte Elizabeth Veltman 1829
6 Elizabeth Veltman [37] [1.3.6] (afb. 16), geboren op dinsdag 8 september 1829 om 01:00 in Westenholte / Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1829 [bron: Akte 89]. Elizabeth is overleden op donderdag 23 augustus 1832 in Westenholte / Zwollerkerspel, 2 jaar oud.
7 Berendina Veltman [38], geboren op vrijdag 26 november 1830 in Westenholte / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.7.
39_nveltman_1831.jpg 39_nveltman__1832.jpg
17 Geboorte Nicolaas Veltman 1831
18 Overlijden Nicolaas Veltman 1832
8 Nicolaas Veltman [39] [1.3.8] (afb. 17 en 18), geboren op vrijdag 2 december 1831 om 11:00 in Westenholte / Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1831 [bron: Akte 117]. Nicolaas is overleden op dinsdag 8 mei 1832 om 06:00 in Westenholte / Zwollerkerspel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1832 [bron: Akte 38].
9 Nicolaas Veltman [40] [1.3.9], geboren op dinsdag 9 juli 1833 in Westenholte / Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juli 1833 [bron: Akte 61]. Nicolaas is overleden op maandag 2 september 1833 in Westenholte / Zwollerkerspel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1833 [bron: 46].
41_jvveltman_1834.jpg 41_jvveltman__1834.jpg
19 Geboorte Johannes Vitus Veltman 1834
20 Overlijden Johannes Vitus Veltman 1834
10 Johannes Vitus Veltman [41] [1.3.10] (afb. 19 en 20), geboren op woensdag 24 september 1834 om 04:00 in Westenholte / Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1834 [bron: Akte 71]. Johannes is overleden op woensdag 22 oktober 1834 in Westenholte / Zwollerkerspel, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1834 [bron: Akte 54].
42_nveltman_1835.jpg 42_nveltman__1836.jpg
21 Geboorte Nicolaas Veltman 1835
22 Overleden Nicolaas Veltman 1836
11 Nicolaas Veltman [42] [1.3.11] (afb. 21 en 22), geboren op dinsdag 1 december 1835 om 07:00 in Westenholte / Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1835 [bron: Akte 107]. Nicolaas is overleden op zaterdag 23 april 1836 om 09:00 in Westenholte / Zwollerkerspel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 24 april 1836 [bron: Akte 38].
12 Gerhardus Johannes Veltman [24], geboren op vrijdag 1 september 1837 in Westenholte / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.12.
34_hveltman_1821.jpg 34_veltman-kleinebelder_1854.jpg 34_veltman-kleinebelder_1854-1.jpg 34_hveltman__1896.jpg
23 Geboorte Hendrikus Veltman 1821
24 Huwelijk Veltman - Kleine Belder 1854 (fragment-1)
25 Huwelijk Veltman - Kleine Belder 1854 (fragment-2)
26 Overlijden Hendrikus Veltman 1896
1.3.1 Hendrikus Veltman [34] (afb. 23 t/m 26) is geboren op dinsdag 27 november 1821 om 01:00 in Mastenbroek / Zwollerkerkspel, zoon van Alexander Veltman [32] (zie 1.3) en Berendina Windholt [33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1821 [bron: Akte 121]. Hendrikus is overleden op woensdag 26 augustus 1896 in Voorst / Zwollerkerspel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1896 [bron: Akte 98].
Beroep:
Tapper (herbergier)
Hendrikus trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 27 april 1854 in Zwollerkerspel [bron: Akte 12] met Henrica Kleine Belder [55], 35 jaar oud. Henrica is geboren op vrijdag 13 november 1818 om 15:00 in Heino, dochter van Gerrit Kleine Belder [171] en Wilhelmina Nijenkamp [172]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 november 1818 [bron: Akte 28]. Henrica is overleden op donderdag 6 mei 1886 in Voorst / Zwollerkerspel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 mei 1886 [bron: Akte 38].
Alias:
Hendrika Klein Belder
Kinderen van Hendrikus en Henrica:
1 Berendina Veltman [81], geboren op zaterdag 15 september 1855 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.1.1.
2 Grada Veltman [82], geboren op zaterdag 25 juli 1857 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.1.2.
3 Susanna Veltman [83], geboren op zondag 11 september 1859 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.1.3.
4 Bernardus Alexander Veltman [84] [1.3.1.4], geboren op donderdag 3 april 1862 in Voorst / Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1862 [bron: Akte 48]. Bernardus is overleden op dinsdag 16 december 1862 in Voorst / Zwollerkerspel, 8 maanden oud [bron: Akte 117].
5 Alexander Johannes Veltman [85] [1.3.1.5], geboren op vrijdag 15 december 1865 in Voorst / Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1865 [bron: Akte 154]. Alexander is overleden op vrijdag 18 februari 1887 in Voorst / Zwollerkerspel, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1887 [bron: Akte 13].
81_woolthuis-veltman_1880-1.jpg 81_woolthuis-veltman_1880-2.jpg
27 Huwelijk Woolthuis - Veltman 1880 (fragment-1)
28 Huwelijk Woolthuis - Veltman 1880 (fragment-2)
1.3.1.1 Berendina Veltman [81] (afb. 27 en 28) is geboren op zaterdag 15 september 1855 in Voorst / Zwollerkerspel, dochter van Hendrikus Veltman [34] (zie 1.3.1) en Henrica Kleine Belder [55]. Berendina is overleden op maandag 26 juli 1937 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juli 1937 [bron: Akte 1345]. Berendina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 november 1880 in Zwollerkerspel [bron: Akte 49] met Wilhelmus Johannes Woolthuis [88], 21 jaar oud. Wilhelmus is geboren op maandag 21 maart 1859 in Zwolle, zoon van Hermannus Woolthuis [173] en Christina Rientjes [174]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1859 [bron: Akte 157]. Wilhelmus is overleden op zaterdag 13 juli 1935 in Utrecht, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1935 [bron: Akte 1185].
Beroep:
Nachtwacht
82_budel-veltman_1892-1.jpg 82_budel-veltman_1892-2.jpg
29 Huwelijk Budel - Veltman 1892 (fragment-1)
30 Huwelijk Budel - Veltman 1892 (fragment-2)
1.3.1.2 Grada Veltman [82] (afb. 29 en 30) is geboren op zaterdag 25 juli 1857 in Voorst / Zwollerkerspel [bron: Akte 79], dochter van Hendrikus Veltman [34] (zie 1.3.1) en Henrica Kleine Belder [55]. Grada is overleden op vrijdag 18 februari 1898 in Zwolle, 40 jaar oud [bron: Akte 97]. Grada trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 14 juli 1892 in Zwollerkerspel [bron: Akte 37] met Albertus Johannes Budel [87], 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grada en Albertus: Albertus Budel was bij dit huwelijk weduwnaar van Petronella Maria van Emden.
Albertus is geboren op vrijdag 5 oktober 1860 in Velp, zoon van Johannes Budel [175] en Aleida Gamelkoorn [176]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1860 [bron: Akte 213]. Albertus is overleden op zondag 28 september 1947 in Zwolle, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 september 1947 [bron: Akte 539].
Beroep:
Metselaar
83_knoops-veltman_1892-1.jpg 83_knoops-veltman_1892-2.jpg
31 Huwelijk Knoops - Veltman 1892 fragment-1)
32 Huwelijk Knoops - Veltman 1892 fragment-2)
1.3.1.3 Susanna Veltman [83] (afb. 31 en 32) is geboren op zondag 11 september 1859 in Voorst / Zwollerkerspel, dochter van Hendrikus Veltman [34] (zie 1.3.1) en Henrica Kleine Belder [55]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1859 [bron: Akte 105]. Susanna is overleden op dinsdag 11 juli 1933 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Akte 296]. Susanna trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 22 september 1892 in Zwolle [bron: Akte 118] met Marinus Knoops [86], 23 jaar oud. Marinus is geboren op maandag 22 maart 1869 in Zwolle [bron: Akte 163], zoon van Johannes Knoops [177] en Gerritje de Groot [178]. Marinus is overleden op zaterdag 21 juli 1945 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1945 [bron: Akte 584].
35_jveltman_1823.jpg 35_willems-veltman_1848-1.jpg 35_willems-veltman_1848-2.jpg 35_jveltman__1911.jpg
33 Geboorte Johanna Veltman 1823
34 Huwelijk Willems - Veltman 1848 (fragment-1)
35 Huwelijk Willems - Veltman 1848 (fragment-2)
36 Overlijden Johanna Veltman 1911
1.3.2 Johanna Veltman [35] (afb. 33 t/m 36) is geboren op dinsdag 11 februari 1823 om 21:00 in Westenholte / Zwollerkerspel, dochter van Alexander Veltman [32] (zie 1.3) en Berendina Windholt [33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1823 [bron: Akte 26]. Johanna is overleden op maandag 29 mei 1911 om 17:00 in Rotterdam, 88 jaar oud [bron: Akte 2443]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1911.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overleden aan de Delftschevaart 84 in Rotterdam.
54_jwillems__1890.jpg
37 Overlijden Jacobus Willems 1890
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 3 mei 1848 in Den Haag [bron: Akte 131] met Jacobus Willems [54] (afb. 37), 34 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 9 augustus 1813 in Hulsel / Hogemierde (Brabant). Jacobus is overleden op vrijdag 13 juni 1890 om 19:00 in Rotterdam, 76 jaar oud [bron: Akte 2385]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juni 1890.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overleden aan de Hartmanlaan in Rotterdam.
89_hveltman_1826.jpg 89_veltman-thus_1853-1.jpg 89_veltman-thus_1853-2.jpg 89_hveltman__1886.jpg
38 Geboorte Hermannus Veltman 1826
39 Huwelijk Veltman - Thus 1853 (fragment 1)
40 Huwelijk Veltman - Thus 1853 (fragment 2)
41 Overlijden Hermannus Veltman 1886
1.3.4 Hermannus Veltman [89] (afb. 38 t/m 41) is geboren op woensdag 19 april 1826 in Westenholte / Zwollerkerspel, zoon van Alexander Veltman [32] (zie 1.3) en Berendina Windholt [33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1826 [bron: Akte 47]. Hermannus is overleden op maandag 20 september 1886 om 16:00 in Voorst / Zwollerkerspel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1886 [bron: Akte 83].
Notitie bij Hermannus: Op zowel de geboorte-akte als de huwelijksakte en overlijdensakte staat als zijn moeder beschreven: Berendina Beeldhouwer.
Functie:
Timmerman
90_jthus_1823.jpg 90_jthus__1907.jpg
42 Geboorte Johanna Thus 1823
43 Overlijden Johanna Thus 1907
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 mei 1853 in Zwollerkerspel [bron: Akte 27] met Johanna Thus [90] (afb. 42 en 43), 30 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 7 mei 1823 om 11:00 in Baak / Steenderen, dochter van Johannes Wilhelmus Thus [179] en Anna Maria Smeltink [180]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1823 [bron: Akte 29]. Johanna is overleden op dinsdag 22 oktober 1907 om 20:00 in Gelderingen / Steenwijkerwold, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1907 [bron: Akte 107].
Notitie bij overlijden van Johanna: Johanna Thus is overleden in gesticht "de Voorzienigheid" in Gelderingen, gemeente Steenwijkerwold: in 1893 opende Pastoor Muiteman het Katholieke imperium “De Voorzienigheid”. In de volksmond werd het “gesticht” genoemd en was in eerste instantie opgezet als centrum voor arme kinderen en ouden van dagen. Al in 1895 kwam er een lagere school en een normale school gereed en volgden een boerderij, bakkerij, kapel en grote moestuin. Tien jaar later waren er ook ongeveer 200 verpleegden. In 1903 was er elektriciteit,riolering, gas en telefoon.
Kinderen van Hermannus en Johanna:
1 Susanna Veltman [114], geboren op vrijdag 10 februari 1854 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.4.1.
2 Wilhelmus Veltman [115], geboren op vrijdag 19 oktober 1855 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.4.2.
3 Alexander Veltman [116] [1.3.4.3], geboren in 1857 in Voorst / Zwollerkerspel. Alexander is overleden in 1864 in Voorst / Zwollerkerspel, 6 of 7 jaar oud.
4 Gerhardus Johannes Veltman [117] [1.3.4.4], geboren in 1859 in Voorst / Zwollerkerspel. Gerhardus is overleden in 1868 in Voorst / Zwollerkerspel, 8 of 9 jaar oud.
5 Johanna Maria Veltman [118], geboren op woensdag 31 juli 1861 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.4.5.
6 Berendina Veltman [119], geboren op zaterdag 11 april 1863 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.4.6.
7 Willemina Veltman [120], geboren op woensdag 23 november 1864 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.4.7.
8 Alexander Veltman [121], geboren op woensdag 14 november 1866 in Voorst / Zwollerkerspel. Volgt 1.3.4.8.
1.3.4.1 Susanna Veltman [114] is geboren op vrijdag 10 februari 1854 in Voorst / Zwollerkerspel, dochter van Hermannus Veltman [89] (zie 1.3.4) en Johanna Thus [90]. Susanna is overleden op zondag 27 februari 1927 in Zwolle, 73 jaar oud. Susanna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1881 in Zwolle met Roelof Seuters [122], 23 jaar oud. Roelof is geboren op dinsdag 1 september 1857 in Hengelo (Gld). Roelof is overleden op donderdag 20 januari 1944 in Zwolle, 86 jaar oud.
Beroep:
Klompenmaker
1.3.4.2 Wilhelmus Veltman [115] is geboren op vrijdag 19 oktober 1855 in Voorst / Zwollerkerspel, zoon van Hermannus Veltman [89] (zie 1.3.4) en Johanna Thus [90]. Wilhelmus is overleden op zondag 11 november 1923 in Noord-Eschmarke / Lonneker, 68 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 februari 1884 in Zwollerkerspel [bron: Akte 3] met Jantien Kruithof [123], 25 jaar oud. Jantien is geboren op zondag 21 maart 1858 in Avereest. Jantien is overleden op dinsdag 22 december 1936 in Enschede, 78 jaar oud.
1.3.4.5 Johanna Maria Veltman [118] is geboren op woensdag 31 juli 1861 in Voorst / Zwollerkerspel, dochter van Hermannus Veltman [89] (zie 1.3.4) en Johanna Thus [90]. Johanna is overleden op vrijdag 2 januari 1925 in Zutphen, 63 jaar oud. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11 mei 1887 in Zutphen [bron: Akte 36] met Antonius Wilhelmus Rieff [124], 31 jaar oud. Antonius is geboren op dinsdag 11 december 1855 in Zutphen. Antonius is overleden op dinsdag 13 augustus 1901 in Zwolle, 45 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
(2) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 4 februari 1903 in Zutphen met Derk Willem Jacob Eskes [125], 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Derk: Was weduwnaar van Johanna Maria Steemers.
Derk is geboren op donderdag 24 mei 1855 in Zutphen. Derk is overleden op zaterdag 24 januari 1925 in Zutphen, 69 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
1.3.4.6 Berendina Veltman [119] is geboren op zaterdag 11 april 1863 in Voorst / Zwollerkerspel, dochter van Hermannus Veltman [89] (zie 1.3.4) en Johanna Thus [90]. Berendina is overleden op vrijdag 18 september 1931 in Zwolle, 68 jaar oud. Berendina trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 1 mei 1890 in Zwolle [bron: Akte 75] met Gerrit Roetink [126], 27 jaar oud. Gerrit is geboren op maandag 10 november 1862 in Zwolle. Gerrit is overleden op woensdag 3 juni 1953 in Zwolle, 90 jaar oud.
1.3.4.7 Willemina Veltman [120] is geboren op woensdag 23 november 1864 in Voorst / Zwollerkerspel, dochter van Hermannus Veltman [89] (zie 1.3.4) en Johanna Thus [90]. Willemina is overleden op maandag 3 april 1939 in Enschede, 74 jaar oud [bron: Akte 267]. Willemina trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 2 augustus 1894 in Zwolle [bron: Akte 123] met Petrus Paulus Knoops [127], 18 jaar oud. Petrus is geboren op woensdag 23 februari 1876 in Zwolle. Petrus is overleden op maandag 2 november 1936 in Enschede, 60 jaar oud.
121_veltman-sleurink_1896-1.jpg 121_veltman-sleurink_1896-2.jpg
44 Huwelijk Veltman - Sleurink 1896 (fragment-1)
45 Huwelijk Veltman - Sleurink 1896 (fragment-2)
1.3.4.8 Alexander Veltman [121] (afb. 44 en 45) is geboren op woensdag 14 november 1866 in Voorst / Zwollerkerspel, zoon van Hermannus Veltman [89] (zie 1.3.4) en Johanna Thus [90]. Alexander is overleden op woensdag 7 september 1921 in Zwolle, 54 jaar oud.
Notitie bij Alexander: In de huwelijksakte wordt ook de (buitenechtelijke) dochter Berendina Geertruida Petronella van Antoinetta Sleurink erkend.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Alexander trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 11 juni 1896 in Zwolle [bron: Akte 90] met Antoinetta Sleurink [128], 21 jaar oud. Antoinetta is geboren op zondag 26 juli 1874 in Zwolle.
Notitie bij de geboorte van Antoinetta: Haar vader is onbekend. Zij wordt bij akte van 30-5-1896 te Zwolle erkend door Gertruda Petronella Sleurink.
Antoinetta is overleden op zondag 6 mei 1928 in Zwolle, 53 jaar oud.
Kinderen van Alexander en Antoinetta:
1 Berendina Geertruida Petronella Veltman [129] [1.3.4.8.1], geboren op donderdag 15 augustus 1895 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1895 [bron: Akte 685.].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Zij wordt bij de huwelijksakte van haar ouders (11-6-1896 Zwolle) erkend.
Berendina is overleden op zaterdag 2 maart 1918 in Zwolle, 22 jaar oud.
2 Hermannus Jacobus Veltman [130] [1.3.4.8.2], geboren op dinsdag 26 juli 1898 in Zwolle. Hermannus is overleden op maandag 11 september 1899 in Zwolle, 1 jaar oud.
3 Antoinetta Hendrika Veltman [131], geboren op donderdag 25 juli 1901 in Zwolle. Volgt 1.3.4.8.3.
4 Geertruida Petronella Veltman [133], geboren op zaterdag 22 oktober 1904 in Zwolle. Volgt 1.3.4.8.4.
5 NN Veltman [135] [1.3.4.8.5], levenloos geboren kind, geboren in 1907.
6 Alexander Veltman [136], geboren op maandag 8 februari 1909 in Zwolle. Volgt 1.3.4.8.6.
7 Susanna Regina Veltman [138] [1.3.4.8.7], geboren op maandag 28 augustus 1911 in Zwolle.
Notitie bij de geboorte van Susanna: Zij was de helft van een tweeling met haar broertje Wilhelmus Johannes.
Susanna is overleden op donderdag 17 oktober 1912 in Zwolle, 1 jaar oud.
8 Wilhelmus Johannes Veltman [139], geboren op maandag 28 augustus 1911 in Zwolle. Volgt 1.3.4.8.8.
9 Jannes Veltman [140], geboren op maandag 1 april 1918 in Zwolle. Volgt 1.3.4.8.9.
1.3.4.8.3 Antoinetta Hendrika Veltman [131] is geboren op donderdag 25 juli 1901 in Zwolle, dochter van Alexander Veltman [121] (zie 1.3.4.8) en Antoinetta Sleurink [128]. Antoinetta is overleden. Antoinetta trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 12 augustus 1924 in Zwolle [bron: Akte 158] met Johannes Jacobus Suerink [132], 27 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 9 september 1896 in Deventer. Johannes is overleden.
1.3.4.8.4 Geertruida Petronella Veltman [133] is geboren op zaterdag 22 oktober 1904 in Zwolle, dochter van Alexander Veltman [121] (zie 1.3.4.8) en Antoinetta Sleurink [128]. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 9 april 1929 in Zwolle [bron: Akte 66] met Gerrit Hendrik Traas [134], 26 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 30 oktober 1902 in Zwolle. Gerrit is overleden.
Alias:
Faas
1.3.4.8.6 Alexander Veltman [136] is geboren op maandag 8 februari 1909 in Zwolle, zoon van Alexander Veltman [121] (zie 1.3.4.8) en Antoinetta Sleurink [128]. Alexander is overleden. Alexander trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 4 oktober 1934 in Zwolle [bron: Akte 229] met Marrigje van der Molen [137], 23 jaar oud. Marrigje is geboren op vrijdag 30 december 1910 in Zwolle. Marrigje is overleden.
139_bevolkingsregister_zijpe.jpg
46 Bevolkingsregister Zijpe 1934
1.3.4.8.8 Wilhelmus Johannes Veltman [139] (afb. 46) is geboren op maandag 28 augustus 1911 in Zwolle, zoon van Alexander Veltman [121] (zie 1.3.4.8) en Antoinetta Sleurink [128].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Was helft van een tweeling met zijn zusje Susanna Regina.
Wilhelmus is overleden op donderdag 15 maart 1979, 67 jaar oud. Hij is begraven in Doornspijk.
Notitie bij Wilhelmus: Op 28 juli 1934 wordt hij ingeschreven in de gemeente Zijpe (N.H.). Hij komt dan van Zeist.
Beroep:
Kapper
Wilhelmus trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 13 juni 1952 in Doornspijk met Bertha Synave [183], 30 jaar oud. Bertha is geboren op zaterdag 6 mei 1922 in Doornspijk. Bertha is overleden.
1.3.4.8.9 Jannes Veltman [140] is geboren op maandag 1 april 1918 in Zwolle, zoon van Alexander Veltman [121] (zie 1.3.4.8) en Antoinetta Sleurink [128]. Jannes is overleden vóór 2006, ten hoogste 88 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Woonde in 1936 aan de Gasthuisstraat 68 in Tilburg.
Beroep:
Kapper
Jannes trouwde met Janneke Witveen [141]. Janneke is geboren in 1921 in Fort van der Capellen / Sumatra. Janneke is overleden in 2008, 86 of 87 jaar oud.
36_gveltman_1827.jpg 36_veltman-grooten_1860-1.jpg 36_veltman-grooten_1860-2.jpg 36_gveltman__1909.jpg
47 Geboorte Gerrit Veltman 1827
48 Huwelijk Veltman - Grooten 1860 (fragment-1)
49 Huwelijk Veltman - Grooten 1860 (fragment-2)
50 Overlijden Gerrit Veltman 1909
1.3.5 Gerrit Veltman [36] (afb. 47 t/m 50) is geboren op zaterdag 16 juni 1827 om 21:00 in Westenholte / Zwollerkerspel, zoon van Alexander Veltman [32] (zie 1.3) en Berendina Windholt [33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1827 [bron: Akte 63]. Gerrit is overleden op maandag 27 september 1909 om 09:30 in Zwolle, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1909 [bron: Akte 437].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 9 februari 1860 in Zwolle [bron: Akte 14] met Antonia Grooten [91], 32 jaar oud. Antonia is geboren op zondag 4 maart 1827 in Hulsen / Hellendoorn, dochter van Gerardus Grootenboer [169] en Alberta Pronk [170]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1827 [bron: Akte 17]. Antonia is overleden op woensdag 4 februari 1903 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Akte 131].
Kinderen van Gerrit en Antonia:
1 Alexander Gerhardus Veltman [92] [1.3.5.1], geboren op dinsdag 5 februari 1861 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1861 [bron: Akte 67]. Alexander is overleden op zondag 17 oktober 1875 in Zwolle, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1875 [bron: Akte 532].
2 Alberta Berendina Veltman [93] [1.3.5.2], geboren op dinsdag 21 maart 1865 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1865 [bron: Akte 144]. Alberta is overleden op donderdag 19 oktober 1865 in Zwolle, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1865 [bron: Akte 479].
38_bveltman_1830.jpg
51 Geboorte Berendina Veltman 1830
1.3.7 Berendina Veltman [38] (afb. 51) is geboren op vrijdag 26 november 1830 om 03:00 in Westenholte / Zwollerkerspel, dochter van Alexander Veltman [32] (zie 1.3) en Berendina Windholt [33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 november 1830 [bron: Akte 122]. Berendina is overleden op maandag 17 september 1900 in Zwolle, 69 jaar oud [bron: Akte 435]. Berendina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 12 mei 1858 in Zwollerkerspel [bron: Akte 37] met Antony Lankhorst [53], 28 jaar oud. Antony is geboren op donderdag 13 augustus 1829 in Mastenbroek / Zwollerkerkspel, zoon van Joannes Lankhorst [181] en Johanna Nibbelink [182]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1829 [bron: Akte 80]. Antony is overleden op vrijdag 5 september 1913 in Zwolle, 84 jaar oud [bron: Akte 309].
Beroep:
Molenaar
24_gjveltman_1837.jpg 24_gjveltman_militie.jpg 24_veltman-westhof_1872.jpg 24_veltman-westhof_1872-1.jpg 24_gjveltman__1903.jpg
52 Geboorte Gerhardus Johannes Veltman 1837
53 G.J. Veltman militie 28-4-1856 tot 15-5-1861
54 Huwelijk Veltman - Westhof 1872 (fragment-1)
55 Huwelijk Veltman - Westhof 1872 (fragment-2)
56 Overlijden Gerhardus Johannes Veltman 1903
1.3.12 Gerhardus Johannes Veltman [24] (afb. 52 t/m 56) is geboren op vrijdag 1 september 1837 om 04:00 in Westenholte / Zwollerkerspel, zoon van Alexander Veltman [32] (zie 1.3) en Berendina Windholt [33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1837 [bron: Akte 75]. Gerhardus is overleden op dinsdag 10 november 1903 om 21:30 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1903 [bron: Akte 657].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Overleden aan de Akkerstraat in Zwolle.
Beroep:
Landbouwer daarna ijzergieter en later gemeentereiniging
25_hwesthof_1843.jpg 25_hwesthof__1910.jpg
57 Geboorte Hendrika Westhof 1843
58 Overlijden Hendrika Westhof 1910
Gerhardus trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 25 juli 1872 in Zwolle [bron: Akte 96] met Hendrika Westhof [25] (afb. 57 en 58), 28 jaar oud. Hendrika is geboren op dinsdag 8 augustus 1843 om 15:00 in Wehl, dochter van Arnoldus Westhof [145] en Willemina Rasing [146]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1843 [bron: Akte 46]. Hendrika is overleden op zaterdag 15 januari 1910 om 15:00 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1910 [bron: Akte akte 26].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overleden aan de Akkerstraat in Zwolle.
Kinderen van Gerhardus en Hendrika:
1 Alexander Arnoldus Veltman [26] [1.3.12.1], geboren op maandag 15 september 1873 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1873 [bron: Akte 327]. Alexander is overleden op vrijdag 22 juni 1883 in Zwolle, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1883 [bron: Akte 403].
27_agveltman_1929.jpg
59 Overlijden Arnoldus Gerhardus Veltman 1929
2 Arnoldus Gerhardus Veltman [27] [1.3.12.2] (afb. 59), geboren op zaterdag 19 juni 1875 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1875 [bron: Akte 391]. Arnoldus is overleden op zondag 17 maart 1929 in Zwollerkerspel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1929 [bron: Akte 99 Hengelo].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Woonde in Hengelo.
Arnoldus bleef ongehuwd.
3 Berendina Maria Veltman [28] [1.3.12.3], geboren op maandag 15 oktober 1877 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1877 [bron: Akte 623].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Tweeling met Willemina Berendina.
Berendina is overleden op woensdag 26 maart 1879 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 maart 1879 [bron: Akte 174].
4 Willemina Berendina Veltman [148] [1.3.12.4], geboren op maandag 15 oktober 1877 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1877 [bron: Akte 624].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Tweeling met Berendina Maria.
Willemina is overleden op maandag 24 maart 1879 in Zwolle, 1 jaar oud [bron: Akte 162].
5 Gerhardus Hendrikus Veltman [11], geboren op vrijdag 18 april 1879 in Zwolle. Volgt 1.3.12.5.
6 Willemina Berendina Veltman [29], geboren op dinsdag 28 juni 1881 in Zwolle. Volgt 1.3.12.6.
7 Berendina Susanna Veltman [30], geboren op woensdag 5 december 1883 in Zwolle. Volgt 1.3.12.7.
8 Alexander Hendrikus Veltman [31], geboren op maandag 30 juni 1890 in Zwolle. Volgt 1.3.12.8.
11_ghveltman_1879.jpg 11_veltman-thannhauser_1902.jpg 11_veltman-thannhauser_1902-1.jpg 11_veltman-thannhauser_1902-2.jpg 11_ghveltman_huwelijksbijlage_onvermogen.jpg
60 Geboorte Gerhardus Hendrikus Veltman 1879
61 Huwelijk Veltman - Thannhauser 1902
62 Huwelijksafragment-1 Veltman - Thannhauser 1902
63 Huwelijksfragment-2 Veltman - Thannhauser 1902
64 Huwelijksbijlage: betalingsonvermogen G.H.Veltman
11_ghveltman_huwelijksbijlage_onvermogen_tannhauser.jpg 11_ghveltman_huwelijksbijlage_toestemming_tannhauser.jpg 11_ghveltman_huwelijksbijlage_militie.jpg 11_ghveltman_1951.jpg
65 Huwelijksbijlage: betalingsonvermogen Tannhauser
66 Huwelijksbijlage: toestemming tot huwelijk door vader Tannhauser
67 Huwelijksbijlage: militie/dienstplicht
68 Overlijden Gerhardus Hendrikus Veltman 1951
1.3.12.5 Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (afb. 60 t/m 68) is geboren op vrijdag 18 april 1879 om 15:00 in Zwolle [bron: Akte 241], zoon van Gerhardus Johannes Veltman [24] (zie 1.3.12) en Hendrika Westhof [25]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1879. Gerhardus is overleden op maandag 19 maart 1951 om 00:30 in Hengelo, 71 jaar oud [bron: Akte 141].
Beroep:
Zandvormer (= iemand die gietmallen maakt voor ijzergieterijen)
12_thannhauser_willemsoort_1889.jpg 11_willemsoord.jpg
69 Thannhauser Willemsoord 1889
70 Willemsoord
Gerhardus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 juni 1902 in Zwolle [bron: Akte 94] met Wilhelmina Henriette Thannhauser [12] (afb. 69 en 70), 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zondag 3 april 1881 in Rotterdam, dochter van Henri Thannhauser [78] en Anna Margrietha Brom [79]. Wilhelmina is overleden op vrijdag 6 september 1957 in Hengelo, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1957 [bron: Akte 284].
Notitie bij Wilhelmina: Op 30-12-1889 wordt zij (8,5 jaar oud) samen met haar broertje Arnoldus Joseph (6,5 jaar oud) ondergebracht in Willemsoord.
WILLEMSOORD werd gesticht in 1820. In dat jaar werd in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid begonnen met de aanleg van wegen en de bouw van de eerste 100 huizen. Met daarnaast de grotere gebouwen zoals de woning voor de onderdirecteur, de spinzaal met washok, een woning voor de adjunct-directeur fabriekswezen en de school met onderwijzerswoning. De benodigde grond was daarvoor gekocht van onder meer Het Heideveld Steenwijkerwold.
Generaal Johannes van den Bosch was de geestelijk vader van de plannen om in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord drie vrije koloniën te stichten om kansarme gezinnen uit het westen van Nederland de gelegenheid te bieden een nieuw bestaan op te bouwen. De kolonisten kregen een woning met een hectare grond, er werd voorzien in hun onderhoud, er was geneeskundige hulp, alsmede godsdienst- en schoolonderwijs. Dankzij de contributie van een flink aantal redelijk gefortuneerde Nederlanders konden de leefomstandigheden van die lagere volksklassen aanzienlijk verbeterd worden. Het Huis van Oranje was geïnteresseerd in de plannen. De kroonprins van Oranje, de latere Koning Willem II, gaf Willemsoord zijn naam. Willem betaalde de bouw van de school en onderwijzerswoning; de kosten bedroegen 1400 gulden voor de realisatie van beide gebouwen.
Het regiem van de Maatschappij was streng. De jeugd ging zes dagen per week naar school. Willemsoord telde een relatief groot aantal opleidingen naast de lagere school. Zo was er nabij het centrum een naai- en breischool alsmede een tekenschool. De jeugd kon ook opgeleid worden in verschillende takken van nijverheid. Zo was er een zakkenweverij, een touwbaan, een timmerwinkel en een verfwinkel, terwijl de bos- en landbouw de jeugd perspectief bood om op de administratie van de Maatschappij terecht te komen. Maar Willemsoord kende ook een eigen landbouwvakschool die op de Ronde Blesse was gesitueerd: de Gerard Adriaan van Swieten Landbouwschool. De maatschappij bezat in de directe omgeving drie grote boerderijen (Hoeve Utrecht, Hoeve Amsterdam en Hoeve Generaal van den Bosch) waardoor er voldoende grond beschikbaar was voor het aanleggen van proefvelden voor de studenten. Verder waren een veearts, stoomzuivelfabriek en een ontromingsfabriek binnen handbereik. De landbouwschool werd in 1890 gesticht en 1910 gesloopt vanwege het stopzetten van de rijksfinanciering voor deze vorm van onderwijs, waarna de school tot woonhuis werd omgebouwd.
Het eerste kerkgebouw dat in de drie vrije koloniën werd gesticht was bestemd voor de joodse kolonisten. Die gezinnen werden in het noordoostelijke deel van de kolonie Willemsoord (op De Pol) gehuisvest en dat gebied kreeg in de volksmond de naam Jodenhoek. Er werd later (1837) ook een Israëlitisch bijschooltje gebouwd samen met een kleine synagoge. In 1860 woonden er nog 24 joodse gezinnen in de kolonie Willemsoord. De Nederlands-hervormde kerk aan de Steenwijkerweg in Willemsoord werd in januari 1855 ingewijd.
Kinderen van Gerhardus en Wilhelmina:
1 Gerhardus Johannes Veltman [13] [1.3.12.5.1], geboren op zaterdag 19 juli 1902 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1902 [bron: Akte 536]. Gerhardus is overleden op maandag 3 november 1902 in Zwolle, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1902 [bron: Akte 464].
2 Gerhardus Johannes Veltman [14], geboren op woensdag 23 september 1903 in Zwolle. Volgt 1.3.12.5.2.
3 Arnoldus Gerhardus Veltman [15], geboren op woensdag 27 december 1905 in Zwolle. Volgt 1.3.12.5.3.
4 Hendrikus Johannes Veltman [16], geboren op maandag 22 juni 1908 in Zwolle. Volgt 1.3.12.5.4.
5 Hendrika Anna Margaretha Veltman [17], geboren op vrijdag 10 juni 1910 in Zwolle. Volgt 1.3.12.5.5.
6 Johan Alexander Veltman [9], geboren op woensdag 27 september 1911 in Zwolle. Volgt 1.3.12.5.6.
7 Wilhelmina Berendina Veltman [18], geboren op vrijdag 8 november 1912 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.7.
8 Anna Margaretha Veltman [19], geboren op zondag 12 april 1914 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.8.
9 Alexander Hendrikus Veltman [20], geboren op dinsdag 21 maart 1916 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.9.
10 Bernardus Marinus Veltman [21], geboren op dinsdag 5 juni 1917 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.10.
11 Marinus Veltman [22], geboren op maandag 4 november 1918 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.11.
12 Margaretha Veltman [23], geboren in 1923 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.12.
14_gjveltman_1903.jpg
71 Geboorte Gerhardus Johannes Veltman 1903
1.3.12.5.2 Gerhardus Johannes Veltman [14] (afb. 71) is geboren op woensdag 23 september 1903 om 12:00 in Zwolle, zoon van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1903 [bron: Akte 698].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Geboren aan de Akkerstraat in Zwolle.
Gerhardus is overleden op vrijdag 1 juni 1979 in Hengelo, 75 jaar oud. Hij is gecremeerd in Usselo.
Beroep:
Zandvormer (= iemand die gietmallen maakt voor ijzergieterijen)
Gerhardus trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1937 in Hengelo met Johanna Hendrika Maria Luierweert [67], 28 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 24 maart 1909 in Hengelo. Johanna is overleden op woensdag 13 december 1989 in Hengelo, 80 jaar oud. Zij is begraven in Hengelo.
15_agveltman1905.jpg
72 Geboorte Arnoldus Gerhardus Veltman1905
1.3.12.5.3 Arnoldus Gerhardus Veltman [15] (afb. 72) is geboren op woensdag 27 december 1905 om 09:00 in Zwolle, zoon van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1905 [bron: Akte 958].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Geboren aan de Akkerstraat in Zwolle.
Arnoldus is overleden op zondag 25 mei 1980 in Hengelo, 74 jaar oud. Arnoldus trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 21 augustus 1936 in Hengelo met Marie ten Heggeler [66], 25 of 26 jaar oud. Marie is geboren in 1910. Marie is overleden.
1.3.12.5.4 Hendrikus Johannes Veltman [16] is geboren op maandag 22 juni 1908 in Zwolle, zoon van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1908 [bron: Akte 472]. Hendrikus is overleden op zondag 1 januari 1984 in Hengelo, 75 jaar oud.
Beroep:
wever
Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 22 november 1935 in Hengelo met Johanna Catharina Overbeek [63], 25 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 12 oktober 1910 in Hengelo. Johanna is overleden op zaterdag 25 januari 1986 in Hengelo, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd in Usselo.
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Gerhardus Hendrikus Antonius (Gerard) Veltman [187], geboren op zondag 17 januari 1937 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.4.1.
2 Antonius Johannes Veltman [64] [1.3.12.5.4.2], geboren op maandag 2 september 1940 in Hengelo. Antonius is overleden op woensdag 27 april 1983 in Hengelo, 42 jaar oud. Hij is gecremeerd in Usselo.
3 Hendrikus Johannes (Harry) Veltman [65] [1.3.12.5.4.3], geboren op donderdag 4 september 1941 in Hengelo. Harry is overleden op donderdag 29 december 1994 in Hengelo, 53 jaar oud.
1.3.12.5.4.1 Gerhardus Hendrikus Antonius (Gerard) Veltman [187] is geboren op zondag 17 januari 1937 in Hengelo, zoon van Hendrikus Johannes Veltman [16] (zie 1.3.12.5.4) en Johanna Catharina Overbeek [63]. Gerard is overleden op zaterdag 16 mei 2009 in Hengelo, 72 jaar oud. Gerard trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1961 in Hengelo met Magret Wilma Thos [188], 22 jaar oud. Magret is geboren op zondag 3 juli 1938 in Klostermoor, Dld. Magret is overleden op zaterdag 30 januari 2010 in Hengelo, 71 jaar oud.
17_hamveltman_1910.jpg
73 Geboorte Hendrika Anna Margaretha Veltman 1910
1.3.12.5.5 Hendrika Anna Margaretha Veltman [17] (afb. 73) is geboren op vrijdag 10 juni 1910 om 23:00 in Zwolle, dochter van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1910 [bron: Akte 379].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Geboren aan de Akkerstraat in Zwolle.
Hendrika is overleden op vrijdag 14 maart 1986 in Hengelo, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd in Usselo. Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1939 in Hengelo met Subertus Antonius Nijhuis [61], 31 jaar oud. Subertus is geboren op dinsdag 26 maart 1907 in Hengelo. Subertus is overleden op zondag 7 augustus 1977 in Hengelo, 70 jaar oud. Hij is gecremeerd in Usselo.
9_javeltman_1911.jpg
74 Geboorte Johan Alexander Veltman 1911
1.3.12.5.6 Johan Alexander Veltman [9] (afb. 74) is geboren op woensdag 27 september 1911 om 20:00 in Zwolle [bron: Akte 643], zoon van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1911. Johan is overleden op dinsdag 5 augustus 1969 in Hengelo, 57 jaar oud.
Beroep:
Kousenwever
Johan trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 11 april 1947 in Hengelo met Gezina Gerharda Ensink [10], 25 jaar oud. Gezina is geboren op dinsdag 2 augustus 1921 in Hengelo. Gezina is overleden op zondag 13 december 1981 in Hengelo, 60 jaar oud.
Kind van Johan en Gezina:
1 Gerhardus Hendrikus (Gerrit) Veltman [5], geboren op zondag 20 juni 1948 in Hengelo. Volgt 1.3.12.5.6.1.
1.3.12.5.6.1 Gerhardus Hendrikus (Gerrit) Veltman [5] is geboren op zondag 20 juni 1948 in Hengelo, zoon van Johan Alexander Veltman [9] (zie 1.3.12.5.6) en Gezina Gerharda Ensink [10]. Gerrit is overleden op donderdag 19 juli 2007 in Hellendoorn, 59 jaar oud. Hij is gecremeerd in Zwolle. Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 27 augustus 1971 in Nijverdal met Wilhelmina Elisabeth Maria Schwarte [6], 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op vrijdag 23 januari 1948 in Nijverdal. Wilhelmina is overleden op woensdag 30 januari 2013 in Nijverdal, 65 jaar oud. Zij is gecremeerd in Zwolle.
Kinderen van Gerrit en Wilhelmina:
1 Johan Alexander (Richard) Veltman. Volgt 1.3.12.5.6.1.1.
2 Robert Johan Wilhelm Anton (Robert) Veltman. Volgt 1.3.12.5.6.1.2.
1.3.12.5.6.1.1 Johan Alexander (Richard) Veltman, zoon van Gerhardus Hendrikus (Gerrit) Veltman [5] (zie 1.3.12.5.6.1) en Wilhelmina Elisabeth Maria Schwarte [6]. Richard trouwde met Berlina Hendrika (Berlie) Freie.
Kinderen van Richard en Berlie:
1 Luuk Jorrit Veltman [1.3.12.5.6.1.1.1].
2 Senna William (Senna) Veltman [1.3.12.5.6.1.1.2].
1.3.12.5.6.1.2 Robert Johan Wilhelm Anton (Robert) Veltman, zoon van Gerhardus Hendrikus (Gerrit) Veltman [5] (zie 1.3.12.5.6.1) en Wilhelmina Elisabeth Maria Schwarte [6]. Robert trouwde met Miranda Wolbink.
1.3.12.5.7 Wilhelmina Berendina Veltman [18] is geboren op vrijdag 8 november 1912 in Hengelo, dochter van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Wilhelmina is overleden op dinsdag 24 juli 1990 in Hengelo, 77 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 15 september 1939 in Hengelo met Hendrikus Bernardus te Wierik [62], 27 jaar oud. Hendrikus is geboren op zondag 11 februari 1912 in Goor. Hendrikus is overleden op zondag 25 maart 1984 in Hengelo, 72 jaar oud.
1.3.12.5.8 Anna Margaretha Veltman [19] is geboren op zondag 12 april 1914 in Hengelo, dochter van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Anna is overleden op dinsdag 13 mei 1997 in Stad Delden, 83 jaar oud. Zij is gecremeerd in Usselo. Anna trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 29 juli 1938 in Hengelo met Marinus Gerhardus Geerdink [60], 26 jaar oud. Marinus is geboren op zondag 12 mei 1912 in Hengelo. Marinus is overleden op dinsdag 25 maart 1986 in Hengelo, 73 jaar oud. Hij is gecremeerd in Usselo.
1.3.12.5.9 Alexander Hendrikus Veltman [20] is geboren op dinsdag 21 maart 1916 in Hengelo, zoon van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Alexander is overleden op dinsdag 27 september 1994 in Hengelo, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd in Usselo. Alexander trouwde met Hendrika Berendina Maria te Wierik [189]. Hendrika is geboren in 1915 in Goor. Hendrika is overleden op donderdag 27 november 2003 in Goor, 87 of 88 jaar oud. Zij is gecremeerd in Usselo.
1.3.12.5.10 Bernardus Marinus Veltman [21] is geboren op dinsdag 5 juni 1917 in Hengelo, zoon van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Bernardus is overleden op zaterdag 2 augustus 1997 in Hengelo, 80 jaar oud. Bernardus trouwde, 33 jaar oud, op maandag 26 maart 1951 in Hengelo met NN NN [142]. NN is overleden.
1.3.12.5.11 Marinus Veltman [22] is geboren op maandag 4 november 1918 in Hengelo, zoon van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Marinus is overleden op maandag 9 maart 1992 in Hengelo, 73 jaar oud. Marinus trouwde, 32 jaar oud, op maandag 11 juni 1951 in Hengelo met Elisabeth Helena Zonneveld [59], 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 3 maart 1917 in Beverwijk. Elisabeth is overleden op maandag 2 november 2009 in Hengelo, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd in Usselo.
Kind van Marinus en Elisabeth:
1 Simon Veltman [143] [1.3.12.5.11.1], geboren op maandag 5 oktober 1953 in Hengelo. Simon is overleden op zondag 3 februari 1974 in Winterswijk, 20 jaar oud. Hij is gecremeerd in Usselo.
1.3.12.5.12 Margaretha Veltman [23] is geboren in 1923 in Hengelo, dochter van Gerhardus Hendrikus Veltman [11] (zie 1.3.12.5) en Wilhelmina Henriette Thannhauser [12]. Margaretha is overleden in 1999, 75 of 76 jaar oud. Margaretha trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1947 in Hengelo met NN NN [144]. NN is overleden.
1.3.12.6 Willemina Berendina Veltman [29] is geboren op dinsdag 28 juni 1881 in Zwolle, dochter van Gerhardus Johannes Veltman [24] (zie 1.3.12) en Hendrika Westhof [25]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1881 [bron: Akte 428]. Willemina is overleden op woensdag 7 april 1954 in Beverwijk, 72 jaar oud. Willemina trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1923 in Beverwijk [bron: Akte 47] met Simon Zonneveld [56], 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Simon: Zonneveld was bij dit huwelijk weduwnaar van Guurtje Duinmaijer.
Simon is geboren op zaterdag 8 december 1877 in Haarlemmermeer, zoon van Jan Zonneveld [151] en Maartje Telleman [152]. Simon is overleden op donderdag 17 april 1958 in Beverwijk, 80 jaar oud.
Beroep:
Pakhuisknecht
1.3.12.7 Berendina Susanna Veltman [30] is geboren op woensdag 5 december 1883 in Zwolle, dochter van Gerhardus Johannes Veltman [24] (zie 1.3.12) en Hendrika Westhof [25]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1883 [bron: Akte 750]. Berendina is overleden.
Beroep:
Dienstbode
Berendina trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 13 juni 1907 in Zwolle [bron: Akte 100] met Marinus Vrijburg [57], 26 jaar oud. Marinus is geboren op zaterdag 7 augustus 1880 in Zwolle [bron: Akte 496], zoon van Jacobus Vrijburg [153] en Willemina Parkementis [154]. Marinus is overleden op zondag 28 juni 1970 in Hengelo, 89 jaar oud.
Beroep:
Zandvormer
31_veltman-straatsburg_1916.jpg 31_veltman-straatsburg_1916-1.jpg 31_veltman-straatsburg_1916-2.jpg
75 Huwelijk Veltman - Straatsburg 1916
76 Huwelijksfragment-1 Veltman - Straatsburg 1916
77 Huwelijksfragment-2 Veltman - Straatsburg 1916
1.3.12.8 Alexander Hendrikus Veltman [31] (afb. 75 t/m 77) is geboren op maandag 30 juni 1890 in Zwolle [bron: Akte 454], zoon van Gerhardus Johannes Veltman [24] (zie 1.3.12) en Hendrika Westhof [25]. Alexander is overleden op dinsdag 21 mei 1974 in Hengelo, 83 jaar oud.
Notitie bij Alexander: Hij vertrekt 12-11-1915 vanuit Zwolle naar Zaandam.
Beroep:
Zandvormer bij machinefabriek
Alexander trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 14 januari 1916 in Almelo [bron: Akte 5] met Maria Fredrika Straatsburg [58], 27 jaar oud. Maria is geboren op zondag 11 maart 1888 in Stad Almelo, dochter van Hendrikus Hermanus Straatsburg [149] en Antonia Jacoba Meijer [150]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1888 [bron: Akte 57]. Maria is overleden op zaterdag 25 juni 1966 in Hengelo, 78 jaar oud.
Kinderen van Alexander en Maria:
1 Antonius Jacobus Veltman [94], geboren op dinsdag 6 maart 1917 in Almelo of Hengelo. Volgt 1.3.12.8.1.
2 Gerhardus Johannes Veltman [95], geboren op dinsdag 22 oktober 1918 in Hengelo. Volgt 1.3.12.8.2.
3 Hendrika Veltman [96], geboren in 1922 in Hengelo. Volgt 1.3.12.8.3.
4 Hendrikus Hermannus Veltman [97], geboren op zondag 23 december 1923 in Hengelo. Volgt 1.3.12.8.4.
1.3.12.8.1 Antonius Jacobus Veltman [94] is geboren op dinsdag 6 maart 1917 in Almelo of Hengelo, zoon van Alexander Hendrikus Veltman [31] (zie 1.3.12.8) en Maria Fredrika Straatsburg [58]. Antonius is overleden op vrijdag 3 september 2004 in Hengelo, 87 jaar oud. Antonius trouwde met van ’t Rood [184]. Zij is overleden.
1.3.12.8.2 Gerhardus Johannes Veltman [95] is geboren op dinsdag 22 oktober 1918 in Hengelo, zoon van Alexander Hendrikus Veltman [31] (zie 1.3.12.8) en Maria Fredrika Straatsburg [58]. Gerhardus is overleden op maandag 19 mei 2008 in Hengelo, 89 jaar oud. Gerhardus trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1948 in Hengelo met Maria Anna Francisca Steffens [98], ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1918. Maria is overleden op maandag 8 maart 2010 in Hengelo, ongeveer 92 jaar oud.
1.3.12.8.3 Hendrika Veltman [96] is geboren in 1922 in Hengelo, dochter van Alexander Hendrikus Veltman [31] (zie 1.3.12.8) en Maria Fredrika Straatsburg [58]. Hendrika is overleden in 1994 in Hengelo, 71 of 72 jaar oud. Hendrika trouwde met Gerrit Jan Haasewinkel [99]. Gerrit is geboren in 1908 in Hengelo. Gerrit is overleden op maandag 11 juli 1966 in Hengelo, 57 of 58 jaar oud.
1.3.12.8.4 Hendrikus Hermannus Veltman [97] is geboren op zondag 23 december 1923 in Hengelo, zoon van Alexander Hendrikus Veltman [31] (zie 1.3.12.8) en Maria Fredrika Straatsburg [58]. Hendrikus is overleden op vrijdag 16 april 2010 in Hengelo, 86 jaar oud. Hendrikus trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 29 mei 1953 in Hengelo met Hermina Fredrika Wissink [100], 30 jaar oud. Hermina is geboren op vrijdag 9 juni 1922 in Hengelo. Hermina is overleden op zondag 20 november 1988 in Hengelo, 66 jaar oud.
47_maveltman_doop_1798.jpg 47_swakenberg-veltmans_1828-1.jpg 47_swakenberg-veltmans_1828-2.jpg 47_borgmeyer-veltmans_1844-1.jpg 47_borgmeyer-veltmans_1844-2.jpg
78 Doop Margareta Aleida Veltman 27-2-1798
79 Huwelijk Swakenberg - Veltmans 1828 (fragment-1)
80 Huwelijk Swakenberg - Veltmans 1828 (fragment-2)
81 Huwelijk Borgmeyer - Veltmans 1844 (fragment-1)
82 Huwelijk Borgmeyer - Veltmans 1844 (fragment-2)
1.4 Margareta Aleida Veltmans [47] (afb. 78 t/m 82) is geboren in februari 1798 in Zwolle, dochter van Hendrikus Josephus Veldman [43] (zie 1) en Elisabeth Smeemans [44]. Zij is gedoopt op dinsdag 27 februari 1798 in Zwolle (Bogenkerk).
Notitie bij de geboorte van Margareta: Doopgetuige was Aleida Veltman.
Haar moeder wordt hier genoemd: Elisabeth Smit.
Margareta is overleden op woensdag 6 juli 1864 in Zwolle, 66 jaar oud. Margareta:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 8 mei 1828 in Zwolle [bron: Akte 33] met Gerardus Joannes Swakenberg [52], 26 jaar oud. Gerardus is geboren in oktober 1801 in Zwolle, zoon van Gerardus Joannis Swakenberg [167] en Margarita Veldhuis [168]. Hij is gedoopt op woensdag 7 oktober 1801 in Zwolle (Koestraatkerk). Gerardus is overleden op maandag 11 juni 1838 in Zwolle, 36 jaar oud.
Beroep:
Koopmansbediende
Alias:
Zwakenberg
(2) trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1844 in Zwolle [bron: Akte 99] met Joannes Christiaan Borgmeijer [51], 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Margareta en Joannes: Was bij dit huwelijk weduwnaar van Maria Alferink.
Joannes is geboren in juni 1805, zoon van Hillebrand Borgmeijer [185] en Anna Maria Horstink [186]. Hij is gedoopt op maandag 17 juni 1805 in Zwolle. Joannes is overleden op vrijdag 31 juli 1885 in Zwolle, 80 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
48_nveltman_doop_1802.jpg 48_veltman-elskamp_1825.jpg 48_veltman-elskamp_1825-1.jpg 48_nveltman__1849.jpg
83 Doop Nicolaus Veltman 28-10-1802
84 Huwelijk Veltman - Elskamp 1825 (fragment-1)
85 Huwelijk Veltman - Elskamp 1825 (fragment-2)
86 Overlijden Nicolaas Veltman 1849
1.5 Nicolaas (Niekes) Veltman [48] (afb. 83 t/m 86) is geboren op dinsdag 28 september 1802 in Westenholte / Zwollerkerspel, zoon van Hendrikus Josephus Veldman [43] (zie 1) en Elisabeth Smeemans [44]. Hij is gedoopt op donderdag 28 oktober 1802 in Zwolle (Bogenkerk).
Notitie bij de geboorte van Niekes: Bij de doop wordt zijn moeder vermeld als: Elisabeth Smits
Niekes is overleden op zaterdag 24 februari 1849 om 05:00 in Zwolle, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1849 [bron: Akte 61].
Notitie bij Niekes: De familienaam van zijn kinderen wordt bij allen geschreven met een d, dus Veldman.
Beroep:
Kleermaker - landbouwer - visser
Alias:
Nicolaus
Niekes
68_relskamp_1796.jpg 68_relskamp__1864.jpg
87 Doop Rebecca Elskamp 1796
88 Overlijden Rebecca Elskamp 1864
Niekes trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 april 1825 in Zwolle [bron: Akte 23] met Rebecca Elskamp [68] (afb. 87 en 88), 29 jaar oud. Rebecca is geboren in maart 1796 in Zwolle, dochter van Derk Elskamp [157] en Gerdina Middelwijk [158]. Zij is gedoopt op donderdag 10 maart 1796 in Zwolle (Hoornsteegkerk). Rebecca is overleden op dinsdag 18 oktober 1864 om 16:00 in Zwolle, 68 jaar oud [bron: Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1864.
Notitie bij overlijden van Rebecca: Ze is overleden op de Hoogstraat buiten de Kamperpoort te Zwolle.
Kinderen van Niekes en Rebecca:
1 Hendrik Veldman [69] [1.5.1], geboren op zaterdag 3 september 1825 in Zwolle. Hendrik is overleden in 1827, 1 of 2 jaar oud.
2 Catharina Veldman [70], geboren op maandag 16 april 1827 in Zwolle. Volgt 1.5.2.
3 Gerridiena Veldman [71], geboren op zondag 31 juli 1831 in Zwolle. Volgt 1.5.3.
4 Hermannus Veldman [72], geboren op woensdag 9 april 1834 in Zwolle. Volgt 1.5.4.
5 Derk Veldman [73], geboren op vrijdag 23 juni 1837 in Zwolle. Volgt 1.5.5.
70_hoekman-veldman_1853-1.jpg 70_hoekman-veldman_1853-2.jpg
89 Huwelijk Hoekman - Veldman 1853 (fragment-1)
90 Huwelijk Hoekman - Veldman 1853 (fragment-2).
Bruid en moeder van bruid konden niet schrijven.
1.5.2 Catharina Veldman [70] (afb. 89 en 90) is geboren op maandag 16 april 1827 in Zwolle, dochter van Nicolaas (Niekes) Veltman [48] (zie 1.5) en Rebecca Elskamp [68]. Catharina is overleden op woensdag 23 december 1863 in Zwolle, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1863 [bron: Akte 558]. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 maart 1853 in Zwolle [bron: Akte 27] met Derk Jan Hoekman [74], 30 jaar oud. Derk is geboren op vrijdag 13 december 1822 in Olst, zoon van Evert Hoekman [159] en Berendina Ramaker [160]. Derk is overleden op donderdag 14 januari 1864 in Zwolle, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1864 [bron: Akte 19].
Beroep:
Landbouwer
71_gveldman_1831.jpg
91 Geboorte Gerridiena Veldman 1831
1.5.3 Gerridiena Veldman [71] (afb. 91) is geboren op zondag 31 juli 1831 om 07:00 in Zwolle, dochter van Nicolaas (Niekes) Veltman [48] (zie 1.5) en Rebecca Elskamp [68]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1831 [bron: Akte 290]. Gerridiena is overleden op zaterdag 24 september 1910 in Zwolle, 79 jaar oud. Gerridiena trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 april 1855 in Zwolle [bron: Akte 26] met Hendrik Hendriks [75], 27 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 27 september 1827 in Zwolle, zoon van Garrid Hendrikzen [161] en Lucrese Splinter [162]. Hendrik is overleden op dinsdag 18 maart 1879 in Zwolle, 51 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
72_hveldman_1834.jpg
92 Geboorte Hermannus Veldman 1834
1.5.4 Hermannus Veldman [72] (afb. 92) is geboren op woensdag 9 april 1834 om 01:00 in Zwolle, zoon van Nicolaas (Niekes) Veltman [48] (zie 1.5) en Rebecca Elskamp [68]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1834 [bron: Akte 132]. Hermannus is overleden op zondag 24 januari 1864 in Zwolle, 29 jaar oud. Hermannus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 mei 1862 in Zwolle met Aleida Brinkman [76], 27 jaar oud. Aleida is geboren op dinsdag 2 september 1834 in Zwartsluis, dochter van Johannes Brinkman [163] en Maria Overmars [164]. Aleida is overleden op dinsdag 8 december 1903 in Zwolle, 69 jaar oud.
Kind van Hermannus en Aleida:
1 Rebecca Veldman [101], geboren op vrijdag 6 februari 1863 in Zwolle. Volgt 1.5.4.1.
1.5.4.1 Rebecca Veldman [101] is geboren op vrijdag 6 februari 1863 in Zwolle, dochter van Hermannus Veldman [72] (zie 1.5.4) en Aleida Brinkman [76]. Rebecca is overleden op vrijdag 11 mei 1951 in Nijmegen, 88 jaar oud. Rebecca trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 mei 1888 in Zwolle met Hilarius Kamper [102], 27 jaar oud. Hilarius is geboren op zaterdag 29 september 1860 in Zwolle. Hilarius is overleden op maandag 1 oktober 1900 in Nijmegen, 40 jaar oud.
1.5.5 Derk Veldman [73] is geboren op vrijdag 23 juni 1837 in Zwolle, zoon van Nicolaas (Niekes) Veltman [48] (zie 1.5) en Rebecca Elskamp [68]. Derk is overleden op donderdag 3 augustus 1916 in Zwolle, 79 jaar oud. Derk trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 april 1862 in Zwolle met Hendrika Mensink [77], 28 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 24 februari 1834 in Zwolle, dochter van Bernardus Mensink [165] en Geertruida Gerrits [166]. Hendrika is overleden op zondag 24 maart 1907 in Zwolle, 73 jaar oud.
Kinderen van Derk en Hendrika:
1 Hendrika Johanna Veldman [103], geboren op zondag 8 februari 1863 in Zwolle. Volgt 1.5.5.1.
2 Bernardus Hermannus Veldman [105], geboren op zondag 27 november 1864 in Zwolle. Volgt 1.5.5.2.
3 Rebecca Margrita Veldman [107] [1.5.5.3], geboren op vrijdag 20 juli 1866 in Zwolle. Rebecca is overleden.
4 Hermannus Bernardus Veldman [108], geboren op dinsdag 7 januari 1868 in Zwolle. Volgt 1.5.5.4.
5 Gerhardus Lourentius Veldman [110], geboren op dinsdag 10 augustus 1869 in Zwolle. Volgt 1.5.5.5.
6 Johanna Catharina Veldman [112] [1.5.5.6], geboren op zondag 23 juli 1871 in Zwolle. Johanna is overleden in 1944, 72 of 73 jaar oud.
7 Catharina Maria Veldman [113] [1.5.5.7], geboren op zondag 21 september 1873 in Zwolle. Catharina is overleden op zondag 4 april 1875 in Zwolle, 1 jaar oud.
1.5.5.1 Hendrika Johanna Veldman [103] is geboren op zondag 8 februari 1863 in Zwolle, dochter van Derk Veldman [73] (zie 1.5.5) en Hendrika Mensink [77]. Hendrika is overleden in 1941 in Zwolle, 77 of 78 jaar oud. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29 april 1885 in Zwollerkerspel met Johannes van den Berg [104], 24 of 25 jaar oud. Johannes is geboren in 1860 in Oldeneel / Zwollerkerspel. Johannes is overleden in 1937 in Zwolle, 76 of 77 jaar oud.
1.5.5.2 Bernardus Hermannus Veldman [105] is geboren op zondag 27 november 1864 in Zwolle, zoon van Derk Veldman [73] (zie 1.5.5) en Hendrika Mensink [77]. Bernardus is overleden in 1937 in Heino, 72 of 73 jaar oud. Bernardus trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 3 januari 1889 in Zwollerkerspel met Maria Catharina van den Berg [106], 30 jaar oud. Maria is geboren op maandag 22 november 1858 in Oldeneel / Zwollerkerspel. Maria is overleden.
Kind van Bernardus en Maria:
1 Henricus Veldman [147] [1.5.5.2.1], geboren op maandag 13 maart 1893 in Schelle / Zwollerkerspel. Henricus is overleden op maandag 26 januari 1948, 54 jaar oud.
1.5.5.4 Hermannus Bernardus Veldman [108] is geboren op dinsdag 7 januari 1868 in Zwolle, zoon van Derk Veldman [73] (zie 1.5.5) en Hendrika Mensink [77]. Hij is gedoopt op dinsdag 7 januari 1868 in Zwolle (O.L.V.kerk). Hermannus is overleden op vrijdag 6 januari 1950 in Zwolle, 81 jaar oud. Hij is begraven op maandag 9 januari 1950 in RK kerkhof Zwolle. Hermannus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 januari 1894 in Zwolle met Everdina Maria Klunder [109], 24 jaar oud. Everdina is geboren op dinsdag 26 oktober 1869 in Zwolle. Zij is gedoopt op dinsdag 26 oktober 1869 in Zwolle (O.L.V.kerk). Everdina is overleden op donderdag 2 februari 1950 in Zwolle, 80 jaar oud. Zij is begraven op maandag 6 februari 1950 in RK kerkhof Zwolle.
1.5.5.5 Gerhardus Lourentius Veldman [110] is geboren op dinsdag 10 augustus 1869 in Zwolle, zoon van Derk Veldman [73] (zie 1.5.5) en Hendrika Mensink [77]. Gerhardus is overleden in 1931 in Zwolle, 61 of 62 jaar oud. Gerhardus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 17 augustus 1899 in Zwolle met Gerardina Roescher [111], 25 of 26 jaar oud. Gerardina is geboren in 1873 in Raalte. Gerardina is overleden.
49_doop_1805_theresia_veltman.jpg 49_oostendorp-veltman_1845-1.jpg 49_oostendorp-veltman_1845-2.jpg
93 doop 1805 Theresia Veltman
94 Huwelijk Oostendorp - Veltman 1845 (fragment-1)
95 Huwelijk Oostendorp - Veltman 1845 (fragment-2)
1.6 Theresia Veltman [49] (afb. 93 t/m 95) is geboren op donderdag 21 november 1805 in Zwolle, dochter van Hendrikus Josephus Veldman [43] (zie 1) en Elisabeth Smeemans [44]. Zij is gedoopt op vrijdag 22 november 1805 in Zwolle (Bogenkerk).
Notitie bij de geboorte van Theresia: Bij de doop wordt zijn moeder vermeld als: Elisabeth Smits.
Theresia is overleden op zondag 20 juni 1880 om 09:00 in Zwolle, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 juni 1889 [bron: Akte 293].
Notitie bij overlijden van Theresia: Overleden aan de Nieuwstraat in Zwolle.
Theresia trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 30 april 1845 in Zwolle [bron: Akte 33] met Martienus Oostendorp [50], 30 jaar oud. Martienus is geboren op donderdag 5 januari 1815 in Wilp / Voorst, zoon van Gradus Oostendorp [155] en Aleida Dekker [156]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1815 [bron: Akte 1]. Martienus is overleden op zaterdag 23 juli 1892 om 08:00 in Zwolle, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1892 [bron: Akte 499].
Notitie bij overlijden van Martienus: Overleden aan de Nieuwstraat in Zwolle.
Beroep:
Schilder

Index (189 personen)

Berg, Johannes van den (*1860, †1937) [Partner van 1.5.5.1]  1.5.5.1
Berg, Maria Catharina van den (*22-11-1858) [Partner van 1.5.5.2]  1.5.5.2
Borgmeijer, Hillebrand (*25-08-1773, †06-06-1864) [Schoonvader van 1.4]  1.4
Borgmeijer, Joannes Christiaan (*?-06-1805, †31-07-1885) [Partner van 1.4]  1.4
Brinkman, Aleida (*02-09-1834, †08-12-1903) [Partner van 1.5.4]  1.5.4; 1.5.4.1
Brinkman, Johannes (*?-07-1799, †26-07-1869) [Schoonvader van 1.5.4]  1.5.4
Brom, Anna Margrietha (*15-01-1855, †15-11-1886) [Schoonmoeder van 1.3.12.5]  1.3.12.5
Budel, Albertus Johannes (*05-10-1860, †28-09-1947) [Partner van 1.3.1.2]  1.3.1.2
Budel, Johannes (*16-12-1826, †13-12-1899) [Schoonvader van 1.3.1.2]  1.3.1.2
Dekker, Aleida (*?-08-1777, †27-03-1859) [Schoonmoeder van 1.6]  1.6
Elskamp, Derk (*?-06-1758, †31-07-1837) [Schoonvader van 1.5]  1.5
Elskamp, Rebecca (*?-03-1796, †18-10-1864) [Partner van 1.5]  1.5; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5
Ensink, Gezina Gerharda (*02-08-1921, †13-12-1981) [Partner van 1.3.12.5.6]  1.3.12.5.6; 1.3.12.5.6.1
Eskes, Derk Willem Jacob (*24-05-1855, †24-01-1925) [Partner van 1.3.4.5]  1.3.4.5
Freie, Berlina Hendrika (Berlie) [Partner van 1.3.12.5.6.1.1]  1.3.12.5.6.1.1
Gamelkoorn, Aleida (*31-03-1830, †19-02-1914) [Schoonmoeder van 1.3.1.2]  1.3.1.2
Geerdink, Marinus Gerhardus (*12-05-1912, †25-03-1986) [Partner van 1.3.12.5.8]  1.3.12.5.8
Gerrits, Geertruida (*?-11-1799, †15-02-1878) [Schoonmoeder van 1.5.5]  1.5.5
Groot, Gerritje de (*30-12-1841, †19-10-1883) [Schoonmoeder van 1.3.1.3]  1.3.1.3
Grooten, Antonia (*04-03-1827, †04-02-1903) [Partner van 1.3.5]  1.3.5
Grootenboer, Gerardus (*?-02-1777, †01-09-1865) [Schoonvader van 1.3.5]  1.3.5
Haasewinkel, Gerrit Jan (*1908, †11-07-1966) [Partner van 1.3.12.8.3]  1.3.12.8.3
Heggeler, Marie ten (*1910) [Partner van 1.3.12.5.3]  1.3.12.5.3
Hendriks, Hendrik (*27-09-1827, †18-03-1879) [Partner van 1.5.3]  1.5.3
Hendrikzen, Garrid (*?-12-1785, †11-10-1867) [Schoonvader van 1.5.3]  1.5.3
Hoekman, Derk Jan (*13-12-1822, †14-01-1864) [Partner van 1.5.2]  1.5.2
Hoekman, Evert (*±1781, †30-03-1837) [Schoonvader van 1.5.2]  1.5.2
Horstink, Anna Maria (*23-04-1784, †15-03-1848) [Schoonmoeder van 1.4]  1.4
Kamper, Hilarius (*29-09-1860, †01-10-1900) [Partner van 1.5.4.1]  1.5.4.1
Kleine Belder, Gerrit (*23-07-1782) [Schoonvader van 1.3.1]  1.3.1
Kleine Belder, Henrica (*13-11-1818, †06-05-1886) [Partner van 1.3.1]  1.3.1; 1.3.1.1; 1.3.1.2; 1.3.1.3
Klunder, Everdina Maria (*26-10-1869, †02-02-1950) [Partner van 1.5.5.4]  1.5.5.4
Knoops, Johannes (*±1838, †14-01-1881) [Schoonvader van 1.3.1.3]  1.3.1.3
Knoops, Marinus (*22-03-1869, †21-07-1945) [Partner van 1.3.1.3]  1.3.1.3
Knoops, Petrus Paulus (*23-02-1876, †02-11-1936) [Partner van 1.3.4.7]  1.3.4.7
Kruithof, Jantien (*21-03-1858, †22-12-1936) [Partner van 1.3.4.2]  1.3.4.2
Lankhorst, Antony (*13-08-1829, †05-09-1913) [Partner van 1.3.7]  1.3.7
Lankhorst, Joannes (*?-10-1792, †25-05-1876) [Schoonvader van 1.3.7]  1.3.7
Luierweert, Johanna Hendrika Maria (*24-03-1909, †13-12-1989) [Partner van 1.3.12.5.2]  1.3.12.5.2
Meijer, Antonia Jacoba (*03-10-1860, †02-02-1917) [Schoonmoeder van 1.3.12.8]  1.3.12.8
Mensink, Bernardus (*?-01-1799, †18-10-1858) [Schoonvader van 1.5.5]  1.5.5
Mensink, Hendrika (*24-02-1834, †24-03-1907) [Partner van 1.5.5]  1.5.5; 1.5.5.1; 1.5.5.2; 1.5.5.4; 1.5.5.5
Middelwijk, Gerdina (*?-06-1763, †04-08-1841) [Schoonmoeder van 1.5]  1.5
Molen, Marrigje van der (*30-12-1910) [Partner van 1.3.4.8.6]  1.3.4.8.6
Nibbelink, Johanna (*?-03-1798, †14-03-1873) [Schoonmoeder van 1.3.7]  1.3.7
Nijenkamp, Wilhelmina (*?-07-1792) [Schoonmoeder van 1.3.1]  1.3.1
Nijhuis, Subertus Antonius (*26-03-1907, †07-08-1977) [Partner van 1.3.12.5.5]  1.3.12.5.5
NN, NN [Partner van 1.3.12.5.10]  1.3.12.5.10
NN, NN [Partner van 1.3.12.5.12]  1.3.12.5.12
Oostendorp, Gradus (*?-12-1775, †23-02-1866) [Schoonvader van 1.6]  1.6
Oostendorp, Martienus (*05-01-1815, †23-07-1892) [Partner van 1.6]  1.6
Overbeek, Johanna Catharina (*12-10-1910, †25-01-1986) [Partner van 1.3.12.5.4]  1.3.12.5.4; 1.3.12.5.4.1
Overmars, Maria (*16-02-1807, †19-06-1857) [Schoonmoeder van 1.5.4]  1.5.4
Parkementis, Willemina (*19-02-1848, †06-02-1920) [Schoonmoeder van 1.3.12.7]  1.3.12.7
Pronk, Alberta (*?-06-1795, †10-08-1858) [Schoonmoeder van 1.3.5]  1.3.5
Ramaker, Berendina (*±1782, †15-08-1830) [Schoonmoeder van 1.5.2]  1.5.2
Rasing, Willemina (*22-08-1806, †27-12-1857) [Schoonmoeder van 1.3.12]  1.3.12
Rieff, Antonius Wilhelmus (*11-12-1855, †13-08-1901) [Partner van 1.3.4.5]  1.3.4.5
Rientjes, Christina (*10-04-1820, †10-10-1902) [Schoonmoeder van 1.3.1.1]  1.3.1.1
Roescher, Gerardina (*1873) [Partner van 1.5.5.5]  1.5.5.5
Roetink, Gerrit (*10-11-1862, †03-06-1953) [Partner van 1.3.4.6]  1.3.4.6
Rood, van ’t [Partner van 1.3.12.8.1]  1.3.12.8.1
Schwarte, Wilhelmina Elisabeth Maria (*23-01-1948, †30-01-2013) [Partner van 1.3.12.5.6.1]  1.3.12.5.6.1; 1.3.12.5.6.1.1; 1.3.12.5.6.1.2
Seuters, Roelof (*01-09-1857, †20-01-1944) [Partner van 1.3.4.1]  1.3.4.1
Sleurink, Antoinetta (*26-07-1874, †06-05-1928) [Partner van 1.3.4.8]  1.3.4.8; 1.3.4.8.3; 1.3.4.8.4; 1.3.4.8.6; 1.3.4.8.8; 1.3.4.8.9
Smeemans, Elisabeth (*1758, †27-03-1846) [Partner van 1]  1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6
Smeltink, Anna Maria (*?-10-1791, †16-12-1860) [Schoonmoeder van 1.3.4]  1.3.4
Splinter, Lucrese (*?-08-1795, †24-09-1881) [Schoonmoeder van 1.5.3]  1.5.3
Steffens, Maria Anna Francisca (*±1918, †08-03-2010) [Partner van 1.3.12.8.2]  1.3.12.8.2
Straatsburg, Hendrikus Hermanus (*09-08-1858, †28-02-1940) [Schoonvader van 1.3.12.8]  1.3.12.8
Straatsburg, Maria Fredrika (*11-03-1888, †25-06-1966) [Partner van 1.3.12.8]  1.3.12.8; 1.3.12.8.1; 1.3.12.8.2; 1.3.12.8.3; 1.3.12.8.4
Suerink, Johannes Jacobus (*09-09-1896) [Partner van 1.3.4.8.3]  1.3.4.8.3
Swakenberg, Gerardus Joannes (*?-10-1801, †11-06-1838) [Partner van 1.4]  1.4
Swakenberg, Gerardus Joannis (~17-11-1763, †03-03-1811) [Schoonvader van 1.4]  1.4
Synave, Bertha (*06-05-1922) [Partner van 1.3.4.8.8]  1.3.4.8.8
Telleman, Maartje (*24-12-1850, †07-03-1913) [Schoonmoeder van 1.3.12.6]  1.3.12.6
Thannhauser, Henri (*27-02-1853) [Schoonvader van 1.3.12.5]  1.3.12.5
Thannhauser, Wilhelmina Henriette (*03-04-1881, †06-09-1957) [Partner van 1.3.12.5]  1.3.12.5; 1.3.12.5.2; 1.3.12.5.3; 1.3.12.5.4; 1.3.12.5.5; 1.3.12.5.6; 1.3.12.5.7; 1.3.12.5.8; 1.3.12.5.9; 1.3.12.5.10; 1.3.12.5.11; 1.3.12.5.12
Thos, Magret Wilma (*03-07-1938, †30-01-2010) [Partner van 1.3.12.5.4.1]  1.3.12.5.4.1
Thus, Johanna (*07-05-1823, †22-10-1907) [Partner van 1.3.4]  1.3.4; 1.3.4.1; 1.3.4.2; 1.3.4.5; 1.3.4.6; 1.3.4.7; 1.3.4.8
Thus, Johannes Wilhelmus (*27-10-1791, †12-09-1839) [Schoonvader van 1.3.4]  1.3.4
Traas, Gerrit Hendrik (*30-10-1902) [Partner van 1.3.4.8.4]  1.3.4.8.4
Veldhuis, Margarita (*?-08-1776, †12-02-1814) [Schoonmoeder van 1.4]  1.4
Veldman, Bernardus Hermannus (*27-11-1864, †1937) [Nummer 1.5.5.2]  1.5.5.2
Veldman, Catharina (*16-04-1827, †23-12-1863) [Nummer 1.5.2]  1.5.2
Veldman, Catharina Maria (*21-09-1873, †04-04-1875) [Dochter van 1.5.5]  1.5.5.7
Veldman, Derk (*23-06-1837, †03-08-1916) [Nummer 1.5.5]  1.5.5; 1.5.5.1; 1.5.5.2; 1.5.5.4; 1.5.5.5
Veldman, Gerhardus Lourentius (*10-08-1869, †1931) [Nummer 1.5.5.5]  1.5.5.5
Veldman, Gerridiena (*31-07-1831, †24-09-1910) [Nummer 1.5.3]  1.5.3
Veldman, Hendrik (*03-09-1825, †1827) [Zoon van 1.5]  1.5.1
Veldman, Hendrika Johanna (*08-02-1863, †1941) [Nummer 1.5.5.1]  1.5.5.1
Veldman, Hendrikus Josephus (*?-12-1759, †21-06-1834) [Nummer 1]  1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6
Veldman, Henricus (*13-03-1893, †26-01-1948) [Zoon van 1.5.5.2]  1.5.5.2.1
Veldman, Hermannus (*09-04-1834, †24-01-1864) [Nummer 1.5.4]  1.5.4; 1.5.4.1
Veldman, Hermannus Bernardus (*07-01-1868, †06-01-1950) [Nummer 1.5.5.4]  1.5.5.4
Veldman, Johanna Catharina (*23-07-1871, †1944) [Dochter van 1.5.5]  1.5.5.6
Veldman, Rebecca (*06-02-1863, †11-05-1951) [Nummer 1.5.4.1]  1.5.4.1
Veldman, Rebecca Margrita (*20-07-1866) [Dochter van 1.5.5]  1.5.5.3
Veltman, Alberta Berendina (*21-03-1865, †19-10-1865) [Dochter van 1.3.5]  1.3.5.2
Veltman, Alexander (*?-07-1795, †13-01-1852) [Nummer 1.3]  1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.12
Veltman, Alexander (*1857, †1864) [Zoon van 1.3.4]  1.3.4.3
Veltman, Alexander (*14-11-1866, †07-09-1921) [Nummer 1.3.4.8]  1.3.4.8; 1.3.4.8.3; 1.3.4.8.4; 1.3.4.8.6; 1.3.4.8.8; 1.3.4.8.9
Veltman, Alexander (*08-02-1909) [Nummer 1.3.4.8.6]  1.3.4.8.6
Veltman, Alexander Arnoldus (*15-09-1873, †22-06-1883) [Zoon van 1.3.12]  1.3.12.1
Veltman, Alexander Gerhardus (*05-02-1861, †17-10-1875) [Zoon van 1.3.5]  1.3.5.1
Veltman, Alexander Hendrikus (*30-06-1890, †21-05-1974) [Nummer 1.3.12.8]  1.3.12.8; 1.3.12.8.1; 1.3.12.8.2; 1.3.12.8.3; 1.3.12.8.4
Veltman, Alexander Hendrikus (*21-03-1916, †27-09-1994) [Nummer 1.3.12.5.9]  1.3.12.5.9
Veltman, Alexander Johannes (*15-12-1865, †18-02-1887) [Zoon van 1.3.1]  1.3.1.5
Veltman, Anna Margaretha (*12-04-1914, †13-05-1997) [Nummer 1.3.12.5.8]  1.3.12.5.8
Veltman, Antoinetta Hendrika (*25-07-1901) [Nummer 1.3.4.8.3]  1.3.4.8.3
Veltman, Antonius Jacobus (*06-03-1917, †03-09-2004) [Nummer 1.3.12.8.1]  1.3.12.8.1
Veltman, Antonius Johannes (*02-09-1940, †27-04-1983) [Zoon van 1.3.12.5.4]  1.3.12.5.4.2
Veltman, Arnoldus Gerhardus (*19-06-1875, †17-03-1929) [Zoon van 1.3.12]  1.3.12.2
Veltman, Arnoldus Gerhardus (*27-12-1905, †25-05-1980) [Nummer 1.3.12.5.3]  1.3.12.5.3
Veltman, Berendina (*26-11-1830, †17-09-1900) [Nummer 1.3.7]  1.3.7
Veltman, Berendina (*15-09-1855, †26-07-1937) [Nummer 1.3.1.1]  1.3.1.1
Veltman, Berendina (*11-04-1863, †18-09-1931) [Nummer 1.3.4.6]  1.3.4.6
Veltman, Berendina Geertruida Petronella (*15-08-1895, †02-03-1918) [Dochter van 1.3.4.8]  1.3.4.8.1
Veltman, Berendina Maria (*15-10-1877, †26-03-1879) [Dochter van 1.3.12]  1.3.12.3
Veltman, Berendina Susanna (*05-12-1883) [Nummer 1.3.12.7]  1.3.12.7
Veltman, Bernardus Alexander (*03-04-1862, †16-12-1862) [Zoon van 1.3.1]  1.3.1.4
Veltman, Bernardus Marinus (*05-06-1917, †02-08-1997) [Nummer 1.3.12.5.10]  1.3.12.5.10
Veltman, Elizabeth (*08-09-1829, †23-08-1832) [Dochter van 1.3]  1.3.6
Veltman, Geertruida Petronella (*22-10-1904) [Nummer 1.3.4.8.4]  1.3.4.8.4
Veltman, Gerhardus Hendrikus (*18-04-1879, †19-03-1951) [Nummer 1.3.12.5]  1.3.12.5; 1.3.12.5.2; 1.3.12.5.3; 1.3.12.5.4; 1.3.12.5.5; 1.3.12.5.6; 1.3.12.5.7; 1.3.12.5.8; 1.3.12.5.9; 1.3.12.5.10; 1.3.12.5.11; 1.3.12.5.12
Veltman, Gerhardus Hendrikus (Gerrit) (*20-06-1948, †19-07-2007) [Nummer 1.3.12.5.6.1]  1.3.12.5.6.1; 1.3.12.5.6.1.1; 1.3.12.5.6.1.2
Veltman, Gerhardus Hendrikus Antonius (Gerard) (*17-01-1937, †16-05-2009) [Nummer 1.3.12.5.4.1]  1.3.12.5.4.1
Veltman, Gerhardus Johannes (*01-09-1837, †10-11-1903) [Nummer 1.3.12]  1.3.12; 1.3.12.5; 1.3.12.6; 1.3.12.7; 1.3.12.8
Veltman, Gerhardus Johannes (*1859, †1868) [Zoon van 1.3.4]  1.3.4.4
Veltman, Gerhardus Johannes (*19-07-1902, †03-11-1902) [Zoon van 1.3.12.5]  1.3.12.5.1
Veltman, Gerhardus Johannes (*23-09-1903, †01-06-1979) [Nummer 1.3.12.5.2]  1.3.12.5.2
Veltman, Gerhardus Johannes (*22-10-1918, †19-05-2008) [Nummer 1.3.12.8.2]  1.3.12.8.2
Veltman, Gerrit (*21-08-1824, †14-07-1826) [Zoon van 1.3]  1.3.3
Veltman, Gerrit (*16-06-1827, †27-09-1909) [Nummer 1.3.5]  1.3.5
Veltman, Grada (*25-07-1857, †18-02-1898) [Nummer 1.3.1.2]  1.3.1.2
Veltman, Hendrika (*1922, †1994) [Nummer 1.3.12.8.3]  1.3.12.8.3
Veltman, Hendrika Anna Margaretha (*10-06-1910, †14-03-1986) [Nummer 1.3.12.5.5]  1.3.12.5.5
Veltman, Hendrikus (*27-11-1821, †26-08-1896) [Nummer 1.3.1]  1.3.1; 1.3.1.1; 1.3.1.2; 1.3.1.3
Veltman, Hendrikus Hermannus (*23-12-1923, †16-04-2010) [Nummer 1.3.12.8.4]  1.3.12.8.4
Veltman, Hendrikus Johannes (*22-06-1908, †01-01-1984) [Nummer 1.3.12.5.4]  1.3.12.5.4; 1.3.12.5.4.1
Veltman, Hendrikus Johannes (Harry) (*04-09-1941, †29-12-1994) [Zoon van 1.3.12.5.4]  1.3.12.5.4.3
Veltman, Hermannus (*19-04-1826, †20-09-1886) [Nummer 1.3.4]  1.3.4; 1.3.4.1; 1.3.4.2; 1.3.4.5; 1.3.4.6; 1.3.4.7; 1.3.4.8
Veltman, Hermannus Jacobus (*26-07-1898, †11-09-1899) [Zoon van 1.3.4.8]  1.3.4.8.2
Veltman, Hermanus Hendrikus (*?-12-1791) [Zoon van 1]  1.1
Veltman, Jannes (*01-04-1918, †<2006) [Nummer 1.3.4.8.9]  1.3.4.8.9
Veltman, Johan Alexander (*27-09-1911, †05-08-1969) [Nummer 1.3.12.5.6]  1.3.12.5.6; 1.3.12.5.6.1
Veltman, Johan Alexander (Richard) [Nummer 1.3.12.5.6.1.1]  1.3.12.5.6.1.1
Veltman, Johanna (*11-02-1823, †29-05-1911) [Nummer 1.3.2]  1.3.2
Veltman, Johanna Maria (*31-07-1861, †02-01-1925) [Nummer 1.3.4.5]  1.3.4.5
Veltman, Johannes Vitus (*24-09-1834, †22-10-1834) [Zoon van 1.3]  1.3.10
Veltman, Luuk Jorrit [Zoon van 1.3.12.5.6.1.1]  1.3.12.5.6.1.1.1
Veltman, Margaretha (*1923, †1999) [Nummer 1.3.12.5.12]  1.3.12.5.12
Veltman, Margarita (*07-11-1793, †?-09-1794) [Dochter van 1]  1.2
Veltman, Marinus (*04-11-1918, †09-03-1992) [Nummer 1.3.12.5.11]  1.3.12.5.11
Veltman, Nicolaas (Niekes) (*28-09-1802, †24-02-1849) [Nummer 1.5]  1.5; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5
Veltman, Nicolaas (*02-12-1831, †08-05-1832) [Zoon van 1.3]  1.3.8
Veltman, Nicolaas (*09-07-1833, †02-09-1833) [Zoon van 1.3]  1.3.9
Veltman, Nicolaas (*01-12-1835, †23-04-1836) [Zoon van 1.3]  1.3.11
Veltman, NN (levenloos *1907) [Kind van 1.3.4.8]  1.3.4.8.5
Veltman, Robert Johan Wilhelm Anton (Robert) [Nummer 1.3.12.5.6.1.2]  1.3.12.5.6.1.2
Veltman, Senna William (Senna) [Zoon van 1.3.12.5.6.1.1]  1.3.12.5.6.1.1.2
Veltman, Simon (*05-10-1953, †03-02-1974) [Zoon van 1.3.12.5.11]  1.3.12.5.11.1
Veltman, Susanna (*10-02-1854, †27-02-1927) [Nummer 1.3.4.1]  1.3.4.1
Veltman, Susanna (*11-09-1859, †11-07-1933) [Nummer 1.3.1.3]  1.3.1.3
Veltman, Susanna Regina (*28-08-1911, †17-10-1912) [Dochter van 1.3.4.8]  1.3.4.8.7
Veltman, Theresia (*21-11-1805, †20-06-1880) [Nummer 1.6]  1.6
Veltman, Wilhelmina Berendina (*08-11-1912, †24-07-1990) [Nummer 1.3.12.5.7]  1.3.12.5.7
Veltman, Wilhelmus (*19-10-1855, †11-11-1923) [Nummer 1.3.4.2]  1.3.4.2
Veltman, Wilhelmus Johannes (*28-08-1911, †15-03-1979) [Nummer 1.3.4.8.8]  1.3.4.8.8
Veltman, Willemina (*23-11-1864, †03-04-1939) [Nummer 1.3.4.7]  1.3.4.7
Veltman, Willemina Berendina (*15-10-1877, †24-03-1879) [Dochter van 1.3.12]  1.3.12.4
Veltman, Willemina Berendina (*28-06-1881, †07-04-1954) [Nummer 1.3.12.6]  1.3.12.6
Veltmans, Margareta Aleida (*?-02-1798, †06-07-1864) [Nummer 1.4]  1.4
Vrijburg, Jacobus (*27-02-1843, †10-11-1903) [Schoonvader van 1.3.12.7]  1.3.12.7
Vrijburg, Marinus (*07-08-1880, †28-06-1970) [Partner van 1.3.12.7]  1.3.12.7
Westhof, Arnoldus (*?-02-1808, †07-08-1866) [Schoonvader van 1.3.12]  1.3.12
Westhof, Hendrika (*08-08-1843, †15-01-1910) [Partner van 1.3.12]  1.3.12; 1.3.12.5; 1.3.12.6; 1.3.12.7; 1.3.12.8
Wierik, Hendrika Berendina Maria te (*1915, †27-11-2003) [Partner van 1.3.12.5.9]  1.3.12.5.9
Wierik, Hendrikus Bernardus te (*11-02-1912, †25-03-1984) [Partner van 1.3.12.5.7]  1.3.12.5.7
Willems, Jacobus (*09-08-1813, †13-06-1890) [Partner van 1.3.2]  1.3.2
Windholt, Berendina (*?-12-1795, †06-11-1866) [Partner van 1.3]  1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.12
Wissink, Hermina Fredrika (*09-06-1922, †20-11-1988) [Partner van 1.3.12.8.4]  1.3.12.8.4
Witveen, Janneke (*1921, †2008) [Partner van 1.3.4.8.9]  1.3.4.8.9
Wolbink, Miranda [Partner van 1.3.12.5.6.1.2]  1.3.12.5.6.1.2
Woolthuis, Hermannus (*05-02-1823, †01-03-1892) [Schoonvader van 1.3.1.1]  1.3.1.1
Woolthuis, Wilhelmus Johannes (*21-03-1859, †13-07-1935) [Partner van 1.3.1.1]  1.3.1.1
Zonneveld, Elisabeth Helena (*03-03-1917, †02-11-2009) [Partner van 1.3.12.5.11]  1.3.12.5.11
Zonneveld, Jan (*18-06-1852, †05-11-1920) [Schoonvader van 1.3.12.6]  1.3.12.6
Zonneveld, Simon (*08-12-1877, †17-04-1958) [Partner van 1.3.12.6]  1.3.12.6
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1

Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
| © 2022
JoopFreie.nl |