joopfreie.nl
Home    Fam. Freie    Fam. Hallink    Genealogie    De Freie Camper    Jaren 50-60    Voetbalplaatjes    E-mail

Parenteel van Hinrich Plump


Privacy bescherming

In deze stamboom is de privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen 100 jaar na dato gepubliceerd worden, voor huwelijksdatums is dit na 75 jaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk (zie de separate privacy verklaring). Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar of komen uit een public domain.
Datenschutz ist verwendet in diesen Ahnentafel wie verordend durch die (Holländische) Datenschutz Verordnug. Nicht erwähnt werden Geburtsdaten innerhalb die letzte 100 Jahre und Heiratsdaten innerhalb die letzte 75 Jahre. Daten von verstorben Personen werden volständig gezeigt.
Privacy protection is implemented in this family tree as instructed by the (Dutch) General Data Protection Regulation. Not presented are date of birth within the last 100 years and date of marriage within the last 75 years; data from persons already deceased are fully presented.

Na het openen van een afbeelding is deze
te vergroten met de linker muisknop.
Naar Grafisch Parenteel
Naar NamenindexParenteel van Hinrich Plump [234]

1 Hinrich Plump [234]. Hinrich is overleden vóór 1696 in Bremen, Dld. Hinrich ging in ondertrouw op donderdag 19 februari 1682 in Bremen, Dld met Rindel Soltauen [235]. Rindel is overleden.
Kinderen van Hinrich en Rindel:
1 Frerich Plump [227], geboren in oktober 1682 in Bremen, Dld. Volgt 1.1.
2 Rindel Plump [236] [1.2]. Zij is gedoopt op vrijdag 22 juni 1691 in Bremen, Dld. Rindel is overleden.
1.1 Frerich Plump [227] is geboren in oktober 1682 in Bremen, Dld, zoon van Hinrich Plump [234] (zie 1) en Rindel Soltauen [235]. Hij is gedoopt op zondag 25 oktober 1682 in Bremen, Dld. Frerich is overleden. Frerich trouwde, 22 of 23 jaar oud, op donderdag 1 oktober 1705 in Lesum, Dld met Anna Schwarting [228], 30 jaar oud. Anna is geboren in september 1675 in Burgdam/Lesum, Dld. Zij is gedoopt op zondag 29 september 1675 in Burgdam/Lesum, Dld. Anna is overleden na 1736 in Amsterdam, minstens 61 jaar oud.
Alias:
Anna Schwartje
Kinderen van Frerich en Anna:
1 Johann Hinrich Plump [229] [1.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 20 juni 1706 in Bremen, Dld. Johann is overleden.
2 Ernst Plump [230], geboren omstreeks 1708 in Bremen, Dld. Volgt 1.1.2.
3 Frerich Plump [231] [1.1.3], geboren in november 1712 in Bremen, Dld. Hij is gedoopt op zondag 20 november 1712 in Bremen, Dld. Frerich is overleden vóór 1717, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Frederik Plomp [113], geboren op vrijdag 18 juni 1717 in Bremen, Dld. Volgt 1.1.4.
230_ondertrouw_plomp-visschers_1733.jpg
1 ondertrouw Plomp-Visschers 1733
Ernst Plomp komt met zijn moeder: Anna Swart (!)
en Rebecka komt met haar moeder Cornelia Willems.
1.1.2 Ernst Plump [230] (afb. 1) is geboren omstreeks 1708 in Bremen, Dld, zoon van Frerich Plump [227] (zie 1.1) en Anna Schwarting [228]. Ernst is overleden in maart 1735 in Amsterdam, ongeveer 27 jaar oud. Hij is begraven op zondag 20 maart 1735 in Karthuizer kerkhof, Amsterdam. Ernst ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 3 september 1733 in Amsterdam met Rebecka Visschers [232], ongeveer 21 jaar oud. Rebecka is geboren omstreeks 1712 in Amsterdam. Rebecka is overleden.
Kind van Ernst en Rebecka:
233_doop_annatje_plomp_1734.jpg
2 doop Annatje Plomp 1734
1 Annetje Plomp [233] [1.1.2.1] (afb. 2), geboren in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 5 september 1734 in Noorderkerk Amsterdam. Annetje is overleden.
Alias:
Annatje (doop)
Anna (huwelijk)
113_huwelijk_plomp-hardas_1736.jpg
3 huwelijk Plomp-Hardas 1736
1.1.4 Frederik Plomp [113] (afb. 3) is geboren op vrijdag 18 juni 1717 in Bremen, Dld, zoon van Frerich Plump [227] (zie 1.1) en Anna Schwarting [228]. Frederik is overleden in april 1754 in Amsterdam, 36 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17 april 1754 in Noorderkerk Amsterdam. Frederik ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op donderdag 6 september 1736 in Amsterdam met Giertje Hardas [170], 18 jaar oud. Giertje is geboren op zondag 14 november 1717 in Westerkerk, Amsterdam. Giertje is overleden in april 1788 in Amsterdam, 70 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 15 april 1788 in St. Antoniskerkhof Amsterdam.
Notitie bij Giertje: Na het overlijden van Frederik Plomp trouwt zij in mei 1764 in Amsterdam met Hendrik Kuijk.
Kinderen van Frederik en Giertje:
171_doop_jacobus_plomp_1737.jpg
4 doop Jacobus Plomp 1737
1 Jacobus Plomp [171] [1.1.4.1] (afb. 4), geboren in december 1737 in Amsterdam. Hij is gedoopt op woensdag 25 december 1737 in Noorderkerk Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Doopgetuigen waren Daniel Plomp (wellicht grootvader van vaderskant) en Antje Swartings (wellicht grootmoeder van vaderskant).
Jacobus is overleden.
2 Annatje Plomp [172], geboren in juli 1740 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.2.
3 Hendrik Plomp [102], geboren in augustus 1742 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.
173_doop_dirkje_plomp_1745.jpg
5 doop Dirkje Plomp 1745
4 Dirkje Plomp [173] [1.1.4.4] (afb. 5), geboren in augustus 1745 in Amsterdam. Zij is gedoopt op woensdag 1 september 1745 in Nieuwekerk Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Getuigen: Jacobus Hardas en Cornelia Wilms
Dirkje is overleden.
5 Daniel Plomp [184], geboren in juni 1748 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.
6 Jeremias Plomp [174], geboren in juni 1751 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.
7 Cornelia Plomp [175], geboren in september 1754 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.7.
172_huwelijk_janssen-plomp_1766.jpg
6 huwelijk Janssen-Plomp 1766
1.1.4.2 Annatje Plomp [172] (afb. 6) is geboren in juli 1740 in Amsterdam, dochter van Frederik Plomp [113] (zie 1.1.4) en Giertje Hardas [170]. Zij is gedoopt op vrijdag 15 juli 1740 in Westerkerk, Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Annatje: Getuigen bij doop: Jacobus Hardas en Cornelia Willemse (wellicht grootouders van moederskant).
Annatje is overleden.
Alias:
Anna (huwelijk)
Annatje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op vrijdag 18 juli 1766 in Amsterdam met Jacob Janssen [238], ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1740 in Amsterdam. Jacob is overleden.
102_doop_hendrik_plomp_1742.jpg 102_ondertrouwakte_plomp-weijdemans_1764.jpg 102_ondertrouwakte_plomp-van_den_branden_1781.jpg raampoort_1809_-_schilderij_wj_van_troostwijk.jpg
7 doop Hendrik Plomp 1742
8 ondertrouwakte Plomp-Weijdemans 19-10-1764
Beide konden niet schrijven en
ondertekenden met X en +
9 ondertrouwakte Plomp-van den Branden 1781
Op deze akte ondertekent Hendrik Plomp wel zelf.
10 Raampoort 1809
schilderij WJ van Troostwijk
1.1.4.3 Hendrik Plomp [102] (afb. 7 t/m 10) is geboren in augustus 1742 in Amsterdam, zoon van Frederik Plomp [113] (zie 1.1.4) en Giertje Hardas [170]. Hij is gedoopt op woensdag 15 augustus 1742 in Noorderkerk Amsterdam. Hendrik is overleden in 1794, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendruk Plomp trouwt bijna 4 weken na het overlijden van zijn eerste vrouw (Susanna Weijdemans) al in het huwelijk met zijn 2e vrouw (Johanna van den Branden).
Hendrik woont bij zijn 2e huwelijk "buijten de Raampoort".
De Raampoort (brug 165) is en was een kunstwerk op de grens van Amsterdam-Centrum en het buitengebied, later Amsterdam-West. In de recente geschiedenis is het de naam van brug 165, in de oude geschiedenis een stadspoort.
De naam verwijst net als de elders in de stad liggende Raamgracht, Raamstraat, Raamsteeg en het Raamplein naar de lakenindustrie en de houten raamwerken waarop men in vroeger tijden geverfde lakense stoffen droogde, oprekte en bleekte.
Hendrik:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 19 oktober 1764 in Amsterdam met Susanna Weijdemans [103], 24 jaar oud. Susanna is geboren op zondag 24 juli 1740 in Leiden. Susanna is overleden op zondag 15 juli 1781 in Amsterdam, 40 jaar oud. Zij is begraven in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Susanna: Het Karthuizer kerkhof in Amsterdam heeft dienst gedaan van 1602 tot 1860.
Het lag midden in de wijk die nu "de Jordaan" heet.
(2) ging in ondertrouw, 38 of 39 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1781 in Amsterdam met Johanna van den Branden [108], ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Zij was weduwe van Jan Westerhoff.
Johanna is geboren omstreeks 1723. Johanna is overleden.
Kinderen van Hendrik en Susanna:
1 Giertje Plomp [106] [1.1.4.3.1]. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1765 in Nieuwekerk Amsterdam. Giertje is overleden.
2 Johanna Plomp [107], geboren op dinsdag 8 september 1767 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.
3 Frederick Plomp [90], geboren op zondag 30 juli 1769 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.3.
4 Jacoba Cornelia Plomp [104] [1.1.4.3.4], geboren in 1774 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 3 april 1774 in Nieuwekerk Amsterdam. Jacoba is overleden.
5 Daniel Plomp [110] [1.1.4.3.5], geboren op zondag 18 februari 1776 in Amsterdam. Daniel is overleden.
6 Hendrik Plomp [111] [1.1.4.3.6], geboren op zondag 13 september 1778 in Amsterdam. Hendrik is overleden.
7 Jacobus Plomp [112] [1.1.4.3.7], geboren op zondag 19 december 1779 in Amsterdam. Jacobus is overleden.
8 Johannes Plomp [105] [1.1.4.3.8], geboren in juli 1781 in Amsterdam. Hij is gedoopt op dinsdag 10 juli 1781 in Nieuwekerk Amsterdam. Johannes is overleden.
1.1.4.3.2 Johanna Plomp [107] is geboren op dinsdag 8 september 1767 in Amsterdam, dochter van Hendrik Plomp [102] (zie 1.1.4.3) en Susanna Weijdemans [103]. Zij is gedoopt op woensdag 9 september 1767 in Nieuwekerk Amsterdam. Johanna is overleden op zondag 20 december 1846 in Amsterdam, 79 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 14 augustus 1792 in Amsterdam met Christiaan Vanmeele [109], 22 jaar oud. Christiaan is geboren op vrijdag 29 december 1769 in Amsterdam. Christiaan is overleden op zondag 20 december 1846 in Amsterdam, 76 jaar oud.
90_huwelijksakte_plomp-merchelbach_1826-1.jpg 90_huwelijksakte_plomp-merchelbach_1826-2.jpg
11 huwelijksakte Plomp-Merchelbach 1826
(fragment 1)
12 huwelijksakte Plomp-Merchelbach 1826
(fragment 2)
1.1.4.3.3 Frederick Plomp [90] (afb. 11 en 12) is geboren op zondag 30 juli 1769 in Amsterdam, zoon van Hendrik Plomp [102] (zie 1.1.4.3) en Susanna Weijdemans [103]. Hij is gedoopt op zondag 30 juli 1769 in Nieuwekerk Amsterdam. Frederick is overleden op zondag 21 augustus 1853 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Beroep:
Waagdrager (vervoer van kazen etc. van en naar de waag)
Alias:
Frerik (huwelijksakte 1826)
Frederick:
91_overlijden_hendrika_de_jong_1825.jpg
13 overlijden Hendrika de Jong 1825
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 1 juni 1794 in Amsterdam met Hendrika de Jong [91] (afb. 13), 24 of 25 jaar oud. Hendrika is geboren in 1769 in Haarlem. Hendrika is overleden op maandag 3 oktober 1825 in Amsterdam, 55 of 56 jaar oud.
101_doop_marija_merchelbach_1774.jpg
14 doop Marija Merchelbach 1774
(2) trouwde, 57 jaar oud, op woensdag 4 oktober 1826 in Amsterdam met Marija Merchelbach [101] (afb. 14), 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederick en Marija: Bij dit huwelijk was zij weduwe van Pieter Christiaan van Straaten (+1805).
Zij ondertekent de huwelijksakte met MerKelbach.
Marija is geboren in december 1774 in Arnhem. Zij is gedoopt op dinsdag 20 december 1774 in Arnhem. Marija is overleden.
Notitie bij Marija: Zij was een dochter van Johannes Merchelbach en Clasina Smits.
Alias:
Maria Merkelbach.
Kinderen van Frederick en Hendrika:
1 Hendrik Plomp [92], geboren op zondag 5 april 1795 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.3.1.
2 Willem Plomp [94] [1.1.4.3.3.2], geboren op maandag 11 december 1797 in Amsterdam. Willem is overleden op donderdag 30 januari 1800 in Amsterdam, 2 jaar oud.
3 Frederik Plomp [95], geboren op zondag 23 juni 1799 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.3.3.
4 Willem Plomp [97] [1.1.4.3.3.4], geboren op maandag 13 juli 1801 in Amsterdam. Willem is overleden op dinsdag 15 september 1801 in Amsterdam, 2 maanden oud.
5 Willem Plomp [1], geboren op donderdag 21 juni 1804 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.3.5.
6 Johannes Plomp [98] [1.1.4.3.3.6], geboren op dinsdag 9 september 1806 in Amsterdam. Johannes is overleden.
7 Cornelis Plomp [99] [1.1.4.3.3.7], geboren op vrijdag 24 november 1809 in Amsterdam. Cornelis is overleden.
8 Geertruy Susanna Plomp [100] [1.1.4.3.3.8], geboren op zaterdag 12 december 1812 in Amsterdam. Geertruy is overleden op dinsdag 15 juli 1879 in Amsterdam, 66 jaar oud.
1.1.4.3.3.1 Hendrik Plomp [92] is geboren op zondag 5 april 1795 in Amsterdam, zoon van Frederick Plomp [90] (zie 1.1.4.3.3) en Hendrika de Jong [91]. Hij is gedoopt op woensdag 8 april 1795 in Westerkerk, Amsterdam. Hendrik is overleden op vrijdag 1 december 1865 in Weststellingwerf, 70 jaar oud.
93_overlijden_j.c.schikkendans_1867.jpg
15 overlijden J.C.Schikkendans 1867
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26 mei 1824 in Amsterdam met Johanna Christina Schikkendans [93] (afb. 15), 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Zij is opgenomen geweest in de "gestichten" van Veenhuizen. En ze heeft die op 14 november 1864 verlaten.
Johanna is geboren op vrijdag 13 december 1793 in Amsterdam. Johanna is overleden op zondag 3 november 1867 in Veenhuizen, Norg, 73 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Hendrica Geertruij Plomp [121], geboren op vrijdag 17 december 1824 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.3.1.1.
2 Johanna Magdalena Plomp [117], geboren op zondag 29 januari 1826 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.3.1.2.
3 Frederica Plomp [119], geboren op dinsdag 1 februari 1831 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.4.3.3.1.3.
4 Willem Plomp [114], geboren op zondag 28 april 1833 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.4.3.3.1.4.
5 Anna Elizabeth Plomp [116], geboren op donderdag 12 mei 1836 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.4.3.3.1.5.
1.1.4.3.3.1.1 Hendrica Geertruij Plomp [121] is geboren op vrijdag 17 december 1824 in Amsterdam, dochter van Hendrik Plomp [92] (zie 1.1.4.3.3.1) en Johanna Christina Schikkendans [93]. Hendrica is overleden op dinsdag 9 juni 1885 in Veenhuizen, Norg, 60 jaar oud. Hendrica trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 4 september 1852 in Steenwijkerwold met Pieter van Eijsen [122], 28 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 25 oktober 1823 in Steenwijkerwold. Pieter is overleden op zaterdag 2 mei 1908 in Assen, 84 jaar oud.
1.1.4.3.3.1.2 Johanna Magdalena Plomp [117] is geboren op zondag 29 januari 1826 in Amsterdam, dochter van Hendrik Plomp [92] (zie 1.1.4.3.3.1) en Johanna Christina Schikkendans [93]. Johanna is overleden op woensdag 13 februari 1901 in Frederiksoord. Vledder, 75 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 21 december 1848 in Weststellingwerf met Jacob Arriens Hoek [118], 25 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 25 oktober 1823 in Steggerda, Weststellingwerf. Jacob is overleden op zondag 28 oktober 1906 in Frederiksoord. Vledder, 83 jaar oud.
1.1.4.3.3.1.3 Frederica Plomp [119] is geboren op dinsdag 1 februari 1831 in Weststellingwerf, dochter van Hendrik Plomp [92] (zie 1.1.4.3.3.1) en Johanna Christina Schikkendans [93]. Frederica is overleden op zaterdag 4 maart 1911 in Weststellingwerf, 80 jaar oud. Frederica trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1852 in Steenwijkerwold met Gerrit Zwak [120], 24 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 8 januari 1828 in Steenwijkerwold. Gerrit is overleden op donderdag 3 mei 1894 in Weststellingwerf, 66 jaar oud.
1.1.4.3.3.1.4 Willem Plomp [114] is geboren op zondag 28 april 1833 in Weststellingwerf, zoon van Hendrik Plomp [92] (zie 1.1.4.3.3.1) en Johanna Christina Schikkendans [93]. Willem is overleden op zondag 25 september 1910 in Vledder, 77 jaar oud. Willem trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1856 in Steenwijkerwold met Aaltje van Agteren [115], 19 jaar oud. Aaltje is geboren op zaterdag 13 augustus 1836 in Weststellingwerf. Aaltje is overleden op maandag 27 januari 1908 in Vledder, 71 jaar oud.
1.1.4.3.3.1.5 Anna Elizabeth Plomp [116] is geboren op donderdag 12 mei 1836 in Weststellingwerf, dochter van Hendrik Plomp [92] (zie 1.1.4.3.3.1) en Johanna Christina Schikkendans [93]. Anna is overleden op zaterdag 30 maart 1872 in Willemsoord, Steenwijkerwold, 35 jaar oud. Anna trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1870 in Norg met Leendert van Kesteren [123], 34 jaar oud. Leendert is geboren op woensdag 29 juni 1836 in Steenwijkerwold. Leendert is overleden op donderdag 18 mei 1882 in Borne, 45 jaar oud.
Beroep:
Fabirksarbeider
95_huwelijk_plomp-kool_1851.jpg
16 huwelijk Plomp-Kool 1851
1.1.4.3.3.3 Frederik Plomp [95] (afb. 16) is geboren op zondag 23 juni 1799 in Amsterdam, zoon van Frederick Plomp [90] (zie 1.1.4.3.3) en Hendrika de Jong [91]. Frederik is overleden op zaterdag 30 november 1867 in Leiden, 68 jaar oud. Frederik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 november 1823 in Amsterdam met Johanna Charlotta Dirkjen van Spankeren [96], 38 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 15 oktober 1785 in Wesel, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Johanna is overleden op donderdag 5 december 1839 in Zutphen, Gld, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op woensdag 12 maart 1851 in ’s Gravenhage met Aagje Kool [124], 52 jaar oud. Aagje is geboren op maandag 11 februari 1799 in Gouda. Aagje is overleden na 1867, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Zij was eerder gehuwd met Antonie van Campen (echtscheiding).
1.1.4.3.3.5 Willem Plomp [1] is geboren op donderdag 21 juni 1804 in Amsterdam, zoon van Frederick Plomp [90] (zie 1.1.4.3.3) en Hendrika de Jong [91]. Willem is overleden op vrijdag 6 april 1877 in Nijverdal, 72 jaar oud.
Beroep:
koetsier
Willem:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 mei 1830 in Amsterdam met Antonia Faber [2], 28 jaar oud. Antonia is geboren op dinsdag 27 april 1802 in Hoorn. Antonia is overleden op vrijdag 11 maart 1859 in Willemsoord, 56 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op zaterdag 12 november 1859 in Steenwijkerwold met Elizabeth Gerhardina Forberger [3], 58 jaar oud. Elizabeth is geboren op donderdag 27 november 1800 in Amsterdam. Elizabeth is overleden op woensdag 16 december 1896 in Nijverdal, 96 jaar oud. Elizabeth is weduwe van Gerhard Christoffer Droste [4] (1798-1834), met wie zij trouwde op woensdag 17 juli 1822 in Amsterdam. Elizabeth is weduwe van Anthonie Drosten [237] (1802-1849), met wie zij trouwde op woensdag 6 april 1836 in Amsterdam.
Notitie bij Elizabeth: Haar 2e echtgenoot -Anthonie Drosten- was een broer van haar 1e man (Gerhard Christoffer Droste).
Alias:
Froberger
Kinderen van Willem en Antonia:
1 Jan Antonie Plomp [8], geboren op donderdag 24 augustus 1837 in Soest. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.
2 Willem Plomp [89] [1.1.4.3.3.5.2], geboren op zaterdag 24 augustus 1839 in Soest. Willem is overleden.
3 Egbertus Plomp [9], geboren op woensdag 9 februari 1842 in Soest. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.
1.1.4.3.3.5.1 Jan Antonie Plomp [8] is geboren op donderdag 24 augustus 1837 in Soest, zoon van Willem Plomp [1] (zie 1.1.4.3.3.5) en Antonia Faber [2]. Jan is overleden op zondag 4 mei 1879 in Nijverdal, 41 jaar oud.
7_graf_a.e.plomp-drosten.jpg
17 graf A.E.Plomp-Drosten
Jan trouwde, 26 jaar oud, op maandag 8 augustus 1864 in Hellendoorn met Antonetta Elizabeth Drosten [7] (afb. 17), 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonetta: Jan trouwt met zijn stiefzus Antonetta Drosten. Zij is een dochter uit het tweede huwelijk van Jan’s vader Willem Plomp met Elizabeth Forberger [3], die eerst gehuwd was met Antonie Droste [237].
Antonetta is geboren op dinsdag 24 juni 1845 in Amsterdam, dochter van Anthonie Drosten [237] en Elizabeth Gerhardina Forberger [3]. Antonetta is overleden op woensdag 9 februari 1921 in Monarch, Alberta, Canada, 75 jaar oud. Zij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Notitie bij Antonetta: Antonetta vertrekt op 8 juli 1910 vanuit Liverpool, Engeland met het stoomschip "Victorian" naar Montreal, Quebec, Canada.
Zij komt daar aan op 14 juli 1910. Ze reist samen met Naatje Plomp (*1874), schoondochter Fijkje Groen (vrouw van Egbertus Plomp)
en diens kinderen Jan Antonie (4 jr. oud), Cornelius (3 jr. oud) en Antonetta (1 jr. oud).
Kinderen van Jan en Antonetta:
1 Willem Plomp [10] [1.1.4.3.3.5.1.1], geboren op dinsdag 8 augustus 1865 in Nijverdal. Willem is overleden op donderdag 19 juli 1866 in Nijverdal, 11 maanden oud.
2 Elizabeth Gerhardina Plomp [11], geboren op vrijdag 9 augustus 1867 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.2.
3 Willem (William) Plomp [13], geboren op donderdag 23 september 1869 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.
4 Antonia Plomp [15], geboren op zondag 16 april 1871 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.4.
5 Anna Christina Plomp [17], geboren op maandag 21 oktober 1872 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.5.
6 Wilhelmina Plomp [18] [1.1.4.3.3.5.1.6], geboren op dinsdag 25 mei 1875 in Noetsele, Nijverdal. Wilhelmina is overleden op dinsdag 17 augustus 1875 in Nijverdal, 2 maanden oud.
7 Agneta Catharina Plomp [19] [1.1.4.3.3.5.1.7], geboren op donderdag 20 juli 1876 in Nijverdal. Agneta is overleden op woensdag 16 september 1896 in Nijverdal, 20 jaar oud.
Beroep:
Fabrieksarbeidster
8 Egbertus Plomp [20], geboren op maandag 6 januari 1879 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.
11_graf_boerrigter-plomp.jpg
18 graf Boerrigter-Plomp
1.1.4.3.3.5.1.2 Elizabeth Gerhardina Plomp [11] (afb. 18) is geboren op vrijdag 9 augustus 1867 in Nijverdal, dochter van Jan Antonie Plomp [8] (zie 1.1.4.3.3.5.1) en Antonetta Elizabeth Drosten [7]. Elizabeth is overleden op maandag 19 september 1910 in Holland, Lancaster Cnty, Nebraska, USA, 43 jaar oud. Zij is begraven in Holland Cemetery, Holland, Lancaster Cnty, Nebraska. Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1888 in Hellendoorn met Berend (Ben) Boerrigter [12], 26 jaar oud. Ben is geboren op zaterdag 6 april 1861 in Ommen. Ben is overleden op vrijdag 24 augustus 1945 in Holland, Lancaster Cnty, Nebraska, USA, 84 jaar oud. Hij is begraven in Holland Cemetery, Holland, Lancaster Cnty, Nebraska.
Notitie bij Ben: Vertrekt in 1910 met gezin naar Nebraska, USA.
Kinderen van Elizabeth en Ben:
1 Jan Antonie Boerrigter [22] [1.1.4.3.3.5.1.2.1], geboren op donderdag 3 mei 1888 in Nijverdal. Jan is overleden op vrijdag 11 mei 1888 in Nijverdal, 8 dagen oud.
2 Hendrikje Boerrigter [23] [1.1.4.3.3.5.1.2.2], geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Nijverdal. Hendrikje is overleden op dinsdag 9 mei 1893 in Nijverdal, 4 jaar oud.
3 Jan Antonie Boerrigter [24], geboren op zaterdag 13 september 1890 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.2.3.
4 Berend Jan Boerrigter [26], geboren op dinsdag 20 oktober 1891 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.2.4.
5 Hendrikje Boerrigter [28], geboren op donderdag 11 mei 1893 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.2.5.
6 Antonia Elizabeth Boerrigter [29] [1.1.4.3.3.5.1.2.6], geboren op woensdag 5 augustus 1896 in Nijverdal. Antonia is overleden op maandag 14 september 1896 in Nijverdal, 1 maand oud.
7 NN Boerrigter [30] [1.1.4.3.3.5.1.2.7], levenloos geboren kind, geboren op donderdag 22 juli 1897 in Nijverdal.
8 Antonius Egbertus Boerrigter [31], geboren op woensdag 30 augustus 1899 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.2.8.
9 Agnesa Catharina Boerrigter [33], geboren op maandag 31 oktober 1904 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.2.9.
10 Evert Antonie Boerrigter [34], geboren op zaterdag 11 augustus 1906 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.2.10.
1.1.4.3.3.5.1.2.3 Jan Antonie Boerrigter [24] is geboren op zaterdag 13 september 1890 in Nijverdal, zoon van Berend (Ben) Boerrigter [12] en Elizabeth Gerhardina Plomp [11] (zie 1.1.4.3.3.5.1.2). Jan is overleden op maandag 3 november 1879 in Lincoln, Nebraska. Hij is begraven in Holland Cemetery, Holland, Lancaster Cnty, Nebraska.
Beroep:
landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 10 januari 1917 in Hickman, Lancaster Cnty, Nebraska met Ruth Eva Heupel [25], 24 jaar oud. Ruth is geboren op vrijdag 11 november 1892 in Hickman, Lancaster Cnty, Nebraska. Ruth is overleden op maandag 12 september 1949 in Hickman, Lancaster Cnty, Nebraska, 56 jaar oud. Zij is begraven in Holland Cemetery, Holland, Lancaster Cnty, Nebraska.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op zondag 27 juli 1952 met Susan Allene De Shazo [84], 64 jaar oud. Susan is geboren op woensdag 27 juni 1888 in Mississippi. Susan is overleden in april 1971 in Hickman, Lancaster Cnty, Nebraska, 82 jaar oud.
(3) trouwde, 85 jaar oud, in september 1976 met Alice Schwenke [85], minstens 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1978. Alice is geboren vóór 1949 in Wisconsin, USA. Alice is overleden vóór 1985.
1.1.4.3.3.5.1.2.4 Berend Jan Boerrigter [26] is geboren op dinsdag 20 oktober 1891 in Nijverdal, zoon van Berend (Ben) Boerrigter [12] en Elizabeth Gerhardina Plomp [11] (zie 1.1.4.3.3.5.1.2). Berend is overleden op dinsdag 11 september 1984 in Lincoln, Nebraska, 92 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Berend trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 januari 1918 in Lincoln, Nebraska met Gertude Anna Wieskamp [27], 21 jaar oud. Gertude is geboren op dinsdag 20 oktober 1896 in Nebraska. Gertude is overleden op vrijdag 13 mei 1977 in Waverly, Nebraska, 80 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.1.2.5 Hendrikje Boerrigter [28] is geboren op donderdag 11 mei 1893 in Nijverdal, dochter van Berend (Ben) Boerrigter [12] en Elizabeth Gerhardina Plomp [11] (zie 1.1.4.3.3.5.1.2). Hendrikje is overleden op donderdag 1 maart 1984 in Holland, Lancaster Cnty, Nebraska, USA, 90 jaar oud. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 2 maart 1916 in Nebraska met Albert Top [82], 33 of 34 jaar oud. Albert is geboren in 1882 in Nebraska. Albert is overleden op vrijdag 15 mei 1931 in Holland, Lancaster Cnty, Nebraska, USA, 48 of 49 jaar oud. Hij is begraven in Holland Cemetery, Holland, Lancaster Cnty, Nebraska.
Beroep:
landbouwer
1.1.4.3.3.5.1.2.8 Antonius Egbertus Boerrigter [31] is geboren op woensdag 30 augustus 1899 in Nijverdal, zoon van Berend (Ben) Boerrigter [12] en Elizabeth Gerhardina Plomp [11] (zie 1.1.4.3.3.5.1.2). Antonius is overleden op woensdag 23 oktober 1968 in Pueblo, Colorado, USA, 69 jaar oud. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10 december 1927 in Pueblo, Colorado, USA met Helen Griffen [32], 26 of 27 jaar oud. Helen is geboren in 1900 in Wisconsin, USA. Helen is overleden op vrijdag 6 december 1957 in Pueblo, Colorado, USA, 56 of 57 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.1.2.9 Agnesa Catharina Boerrigter [33] is geboren op maandag 31 oktober 1904 in Nijverdal, dochter van Berend (Ben) Boerrigter [12] en Elizabeth Gerhardina Plomp [11] (zie 1.1.4.3.3.5.1.2). Agnesa is overleden op maandag 2 september 2002 in Edmond, Oklahoma, 97 jaar oud. Agnesa trouwde, 29 jaar oud, op maandag 1 januari 1934 in Pueblo, Colorado, USA met Ralph Fox [81], ongeveer 37 jaar oud. Ralph is geboren omstreeks 1897. Ralph is overleden in januari 1955, ongeveer 58 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.1.2.10 Evert Antonie Boerrigter [34] is geboren op zaterdag 11 augustus 1906 in Nijverdal, zoon van Berend (Ben) Boerrigter [12] en Elizabeth Gerhardina Plomp [11] (zie 1.1.4.3.3.5.1.2). Evert is overleden op dinsdag 11 juni 1991 in Saint George, Utah, USA, 84 jaar oud. Evert:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 19 juni 1936 met Inazal Crowley [35], 54 jaar oud. Inazal is geboren op woensdag 21 september 1881 in Chariton, Iowa. Inazal is overleden op woensdag 29 januari 1969 in Kaneohe, Hawaii, 87 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1969 in Honolulu, Hawaii met Elizabeth Jane Howe [83], 52 jaar oud. Elizabeth is geboren op vrijdag 2 februari 1917 in El Paso, Texas. Elizabeth is overleden op maandag 23 mei 2005 in Saint George, Utah, USA, 88 jaar oud.
13_graf_plomp-nobbe.jpg
19 graf Plomp-Nobbe
1.1.4.3.3.5.1.3 Willem (William) Plomp [13] (afb. 19) is geboren op donderdag 23 september 1869 in Nijverdal, zoon van Jan Antonie Plomp [8] (zie 1.1.4.3.3.5.1) en Antonetta Elizabeth Drosten [7]. William is overleden op woensdag 18 mei 1949 in Monarch, Alberta, Canada, 79 jaar oud. Hij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Notitie bij William: Hij emigreert met zijn gezin in 1916 naar Lethbridge, Alberta, Canada.
William trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 oktober 1893 in Hellendoorn met Jantien Nobbe [14], 25 jaar oud. Jantien is geboren op maandag 11 november 1867 in Vledder. Jantien is overleden op woensdag 8 juni 1938 in Monarch, Alberta, Canada, 70 jaar oud. Zij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Kinderen van William en Jantien:
1 Jan Antonie Plomp [36], geboren op woensdag 18 juli 1894 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.1.
2 Franciscus (Frank) Plomp [38], geboren op donderdag 8 augustus 1895 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.2.
3 Willem Plomp [39], geboren op zaterdag 22 mei 1897 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.3.
4 Fake (Fred) Plomp [42], geboren op woensdag 2 oktober 1901 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.4.
5 Antonetta Alida Wilhelmina (Nettie) Plomp [43], geboren op zaterdag 11 juli 1908 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.5.
6 Aaltje (Alice) Plomp [44], geboren op zaterdag 13 november 1909 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.6.
36_graf_jan_antonie_plomp.jpg
20 graf Jan Antonie Plomp
1.1.4.3.3.5.1.3.1 Jan Antonie Plomp [36] (afb. 20) is geboren op woensdag 18 juli 1894 in Nijverdal, zoon van Willem (William) Plomp [13] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3) en Jantien Nobbe [14]. Jan is overleden op woensdag 18 december 1968 in Monarch, Alberta, Canada, 74 jaar oud. Hij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
37_graf_pietertje_l._segboer.jpg
21 graf Jan Antonie Plomp
Jan trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 4 maart 1925 in Monarch, Alberta, Canada met Pietertje Levina Segboer [37] (afb. 21), 25 jaar oud. Pietertje is geboren op donderdag 7 september 1899 in Fijnaart en Heijningen. Pietertje is overleden in 1960 in Monarch, Alberta, Canada, 60 of 61 jaar oud. Zij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Kind van Jan en Pietertje:
1 Jacobus (Jack) Plomp [78], geboren op zaterdag 15 februari 1930. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.1.1.
78_graf_plomp-hofman.jpg
22 graf Plomp-Hofman
1.1.4.3.3.5.1.3.1.1 Jacobus (Jack) Plomp [78] (afb. 22) is geboren op zaterdag 15 februari 1930, zoon van Jan Antonie Plomp [36] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3.1) en Pietertje Levina Segboer [37]. Jack is overleden op donderdag 19 juli 2012 in Alberta. Canada, 82 jaar oud. Hij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Beroep:
landbouwer
Jack trouwde met Niet publiceren.
38_graf_plomp-bains.jpg
23 graf Plomp-Bains
1.1.4.3.3.5.1.3.2 Franciscus (Frank) Plomp [38] (afb. 23) is geboren op donderdag 8 augustus 1895 in Nijverdal, zoon van Willem (William) Plomp [13] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3) en Jantien Nobbe [14]. Frank is overleden op zaterdag 17 januari 1953 in Monarch, Alberta, Canada, 57 jaar oud. Hij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada. Frank trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1922 met Lilian Amelia Catherine Bains [58], 18 of 19 jaar oud. Lilian is geboren op woensdag 1 april 1903 in Walthamstow, Engeland. Lilian is overleden op donderdag 10 februari 2000 in Picture Butte, Lethbridge, Alberta, 96 jaar oud. Zij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Notitie bij Lilian: Emigreert met haar ouders in 1906 naar Canada.
Kind van Frank en Lilian:
1 William Franciscus Plomp [64] [1.1.4.3.3.5.1.3.2.1], geboren in 1924 in Alberta, Canada.
39_graf_plomp-visscher.jpg 39_memorial_willem_plomp.jpg
24 graf Plomp-Visscher
25 memorial Willem Plomp
1.1.4.3.3.5.1.3.3 Willem Plomp [39] (afb. 24 en 25) is geboren op zaterdag 22 mei 1897 in Nijverdal, zoon van Willem (William) Plomp [13] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3) en Jantien Nobbe [14]. Willem is overleden op dinsdag 22 april 1975 in Monarch, Alberta, Canada, 77 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Willem:
40_graf_jenny_van_dyke_en_dochter.jpg
26 graf Jennie van Dyke en dochter
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1927 in Monarch, Alberta, Canada met Jennie van Dyke [40] (afb. 26), ongeveer 27 jaar oud. Jennie is geboren op vrijdag 2 november 1900. Jennie is overleden op zondag 10 augustus 1930 in Monarch, Alberta, Canada, 29 jaar oud. Zij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Notitie bij overlijden van Jennie: Jennie is overleden op kraambed. Haar dochtertje overleed 2 dagen later.
(2) trouwde, 41 jaar oud, in oktober 1938 in Monarch, Alberta, Canada met Minnie Visscher [41], ongeveer 26 jaar oud. Minnie is geboren omstreeks 1912. Minnie is overleden in 1990 in Monarch, Alberta, Canada, ongeveer 78 jaar oud.
Kind van Willem en Jennie:
1 NN Plomp [73] [1.1.4.3.3.5.1.3.3.3], geboren in augustus 1930 in Monarch, Alberta, Canada. NN is overleden op dinsdag 12 augustus 1930 in Monarch, Alberta, Canada, 12 dagen oud. Zij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Kinderen van Willem en Minnie:
2 Jennie Plomp [74]. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.3.1.
3 William (Bill) Plomp [76] [1.1.4.3.3.5.1.3.3.2].
1.1.4.3.3.5.1.3.3.1 Jennie Plomp [74], dochter van Willem Plomp [39] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3.3) en Minnie Visscher [41]. Jennie trouwde met Niet publiceren.
42_graf_fred_plomp.jpg
27 graf Fred Plomp
1.1.4.3.3.5.1.3.4 Fake (Fred) Plomp [42] (afb. 27) is geboren op woensdag 2 oktober 1901 in Nijverdal, zoon van Willem (William) Plomp [13] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3) en Jantien Nobbe [14]. Fred is overleden op woensdag 9 april 1980 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA, 78 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan. Fred trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 3 juni 1926 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA met Grace ter Haar [59], 23 jaar oud. Grace is geboren op zaterdag 25 oktober 1902 in Georgetown Township, Ottawa Cnty, Michigan, USA. Grace is overleden op donderdag 15 februari 1962 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA, 59 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan.
Kinderen van Fred en Grace:
1 William (Bill) Plomp [60], geboren op zondag 17 juli 1927 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.
2 Niet publiceren [1.1.4.3.3.5.1.3.4.2].
60_william_plomp.jpg
28 William Plomp
1.1.4.3.3.5.1.3.4.1 William (Bill) Plomp [60] (afb. 28) is geboren op zondag 17 juli 1927 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA, zoon van Fake (Fred) Plomp [42] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3.4) en Grace ter Haar [59]. Bill is overleden op donderdag 18 februari 2016 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA, 88 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan.
61_graf_abylyne_deroos.jpg
29 graf Abylynne Deroos
Bill trouwde met Abylynne Deroos [61] (afb. 29). Abylynne is geboren op vrijdag 5 juli 1929 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA. Abylynne is overleden op woensdag 15 september 2010 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA, 81 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan.
Kinderen van Bill en Abylynne:
62_graf_gregory_plomp.jpg
30 graf Gregory Plomp
1 Gregory Dale Plomp [62] [1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.1] (afb. 30), geboren op vrijdag 2 maart 1951 in Holland, Ottawa cnty, Michigan, USA. Gregory is overleden op zaterdag 6 oktober 1984 in Saugatuck, Allegan Cnty, Michigan, 33 jaar oud. Hij is gecremeerd in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan.
2 Niet publiceren [1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.2].
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3.
1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3 Niet publiceren, zoon van William (Bill) Plomp [60] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1) en Abylynne Deroos [61]. Hij begon een relatie met Niet publiceren.
1.1.4.3.3.5.1.3.5 Antonetta Alida Wilhelmina (Nettie) Plomp [43] is geboren op zaterdag 11 juli 1908 in Nijverdal, dochter van Willem (William) Plomp [13] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3) en Jantien Nobbe [14]. Nettie is overleden op dinsdag 3 juni 1986 in Nobleford, Lethbridge, Alberta, 77 jaar oud. Zij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada. Nettie trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 23 november 1927 met Maurice (Morris) Hofman [57], 25 jaar oud. Morris is geboren op dinsdag 7 januari 1902 in Strasburg, Emmons Cnty, North Dakota, USA. Morris is overleden op dinsdag 16 november 1982 in Nobleford, Lethbridge, Alberta, 80 jaar oud. Hij is begraven in Nobleford Monarch Cemetery, Nobleford, Lethbridge, Alberta, Canada.
Beroep:
landbouwer
Alias:
Maurits Hofman
44_graf_dekker-plomp.jpg
31 graf dekker-plomp
1.1.4.3.3.5.1.3.6 Aaltje (Alice) Plomp [44] (afb. 31) is geboren op zaterdag 13 november 1909 in Nijverdal, dochter van Willem (William) Plomp [13] (zie 1.1.4.3.3.5.1.3) en Jantien Nobbe [14]. Alice is overleden op woensdag 15 december 1993 in Lethbridge, Alberta, Canada, 84 jaar oud. Zij is begraven in Mountain View Cemetery, Lethbridge, Alberta, Canada. Alice trouwde met Jacob Dekker [77]. Jacob is geboren in 1909. Jacob is overleden in 1998 in Lethbridge, Alberta, Canada, 88 of 89 jaar oud. Hij is begraven in Mountain View Cemetery, Lethbridge, Alberta, Canada.
15_graf_ten_donkelaar-plomp.jpg
32 graf ten Donkelaar-Plomp
1.1.4.3.3.5.1.4 Antonia Plomp [15] (afb. 32) is geboren op zondag 16 april 1871 in Nijverdal, dochter van Jan Antonie Plomp [8] (zie 1.1.4.3.3.5.1) en Antonetta Elizabeth Drosten [7]. Antonia is overleden op donderdag 4 december 1947 in Nijverdal, 76 jaar oud. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats Hellendoorn. Antonia trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 21 november 1891 in Hellendoorn met Evert Jan ten Donkelaar [16], 26 jaar oud. Evert is geboren op dinsdag 29 november 1864 in Hellendoorn. Evert is overleden op zaterdag 23 januari 1954 in Hellendoorn, 89 jaar oud. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats Hellendoorn.
1.1.4.3.3.5.1.5 Anna Christina Plomp [17] is geboren op maandag 21 oktober 1872 in Nijverdal, dochter van Jan Antonie Plomp [8] (zie 1.1.4.3.3.5.1) en Antonetta Elizabeth Drosten [7]. Anna is overleden. Anna trouwde met Leendert Geleijnse [240]. Leendert is geboren op zondag 26 september 1869 in Haamstede, Zeeland. Leendert is overleden.
20_graf_plomp-groen.jpg
33 graf Plomp-Groen
1.1.4.3.3.5.1.8 Egbertus Plomp [20] (afb. 33) is geboren op maandag 6 januari 1879 in Nijverdal, zoon van Jan Antonie Plomp [8] (zie 1.1.4.3.3.5.1) en Antonetta Elizabeth Drosten [7]. Egbertus is overleden op donderdag 28 augustus 1975 in Lethbridge, Alberta, Canada, 96 jaar oud. Hij is begraven in Mountain View Cemetery, Lethbridge, Alberta, Canada.
Beroep:
handelsreiziger
21_ss_victorian.jpg
34 Stoomschip Victorian
Egbertus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1905 in Hellendoorn met Fijkje Groen [21] (afb. 34), 23 jaar oud. Fijkje is geboren op dinsdag 14 februari 1882 in Ambt Hardenberg. Fijkje is overleden op zaterdag 14 augustus 1965 in Lethbridge, Alberta, Canada, 83 jaar oud. Zij is begraven in Mountain View Cemetery, Lethbridge, Alberta, Canada.
Notitie bij Fijkje: Fijkje reisde in 1910 samen met haar 3 oudste kinderen en haar schoonmoeder, de weduwe Antonetta Elizabeth Drosten
van Liverpool naar Montreal met de ss Victorian. Zij vertrokken 8 juli 1910 iuit Liverpool en kwamen 14 juli 1910 in Montreal aan.
Kinderen van Egbertus en Fijkje:
1 Jan Antonie (John) Plomp [45], geboren op maandag 5 februari 1906 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.1.
2 Cornelis Jacobus (Casey) Plomp [46], geboren op dinsdag 12 maart 1907 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.2.
3 Antonetta Elizabeth (Nettie) Plomp [47] [1.1.4.3.3.5.1.8.3], geboren op zondag 2 mei 1909 in Wierden. Nettie is overleden.
4 Christian Plomp [48], geboren op donderdag 28 maart 1912 in Monarch, Alberta, Canada. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.4.
5 Nellie Plomp [49] [1.1.4.3.3.5.1.8.5], geboren omstreeks 1914 in Alberta. Nellie is overleden vóór 2009, ten hoogste 95 jaar oud.
6 Fanny Plomp [50] [1.1.4.3.3.5.1.8.6], geboren omstreeks 1919 in Alberta. Fanny is overleden.
7 Albert Plomp [51] [1.1.4.3.3.5.1.8.7], geboren omstreeks 1922 in Alberta. Albert is overleden vóór 2009, ten hoogste 87 jaar oud.
45_graf_john_plomp.jpg
35 graf John Plomp
1.1.4.3.3.5.1.8.1 Jan Antonie (John) Plomp [45] (afb. 35) is geboren op maandag 5 februari 1906 in Nijverdal, zoon van Egbertus Plomp [20] (zie 1.1.4.3.3.5.1.8) en Fijkje Groen [21]. John is overleden op zondag 16 december 1962, 56 jaar oud. Hij is begraven in Hillside Cemetery, Medicine Hat, Alberta, Canada. John trouwde met Maria Magdalena Ellik [53]. Maria is geboren op vrijdag 5 april 1918 in Medicine Hat, Alberta, Canada. Maria is overleden op zondag 9 december 2012 in Medicine Hat, Alberta, Canada, 94 jaar oud. Zij is begraven in Hillside Cemetery, Medicine Hat, Alberta, Canada.
Notitie bij Maria: Na het overlijden van John Plomp in 1962 trouwt zij met Alfred Gunerius Hovik.
Kinderen van John en Maria:
1 Joan Mary Plomp [54], geboren op dinsdag 5 april 1938 in Calgary, Alberta, Canada. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.1.1.
2 Lloyd John Plomp [56] [1.1.4.3.3.5.1.8.1.2], geboren op maandag 5 mei 1941 in Medicine Hat, Alberta, Canada. Lloyd is overleden op donderdag 24 april 1997 in Calgary, Alberta, Canada, 55 jaar oud. Hij is begraven in Hillside Cemetery, Medicine Hat, Alberta, Canada.
1.1.4.3.3.5.1.8.1.1 Joan Mary Plomp [54] is geboren op dinsdag 5 april 1938 in Calgary, Alberta, Canada, dochter van Jan Antonie (John) Plomp [45] (zie 1.1.4.3.3.5.1.8.1) en Maria Magdalena Ellik [53]. Joan is overleden op vrijdag 15 november 2013 in Medicine Hat, Alberta, Canada, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hillside Cemetery, Medicine Hat, Alberta, Canada. Joan begon een relatie met Lawrence [55]. Hij is overleden.
46_krantmemorial-1.jpg 46_krantmemorial-2.jpg
36 Krantmemorial Casey Plomp
Lethbridge Herald 16-7-1991
37 Krantmemorial Casey Plomp
Lethbridge Herald 16-7-1991
1.1.4.3.3.5.1.8.2 Cornelis Jacobus (Casey) Plomp [46] (afb. 36 en 37) is geboren op dinsdag 12 maart 1907 in Nijverdal, zoon van Egbertus Plomp [20] (zie 1.1.4.3.3.5.1.8) en Fijkje Groen [21]. Casey is overleden op zaterdag 13 juli 1991 in Lethbridge, Alberta, Canada, 84 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 17 juli 1991 in Lethbridge, Alberta, Canada. Casey trouwde met Frances M. McLeod [52]. Frances is overleden na 1991.
48_memorial_christian_plomp.jpg
38 memorial Christian Plomp
1.1.4.3.3.5.1.8.4 Christian Plomp [48] (afb. 38) is geboren op donderdag 28 maart 1912 in Monarch, Alberta, Canada, zoon van Egbertus Plomp [20] (zie 1.1.4.3.3.5.1.8) en Fijkje Groen [21]. Christian is overleden op zaterdag 25 april 2009 in Lethbridge, Alberta, Canada, 97 jaar oud. Christian trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 30 oktober 1937 met Camille Katherine Freel [65], 19 jaar oud. Camille is geboren op zondag 31 maart 1918 in Lethbridge, Alberta, Canada. Camille is overleden op maandag 5 mei 2003 in Lethbridge, Alberta, Canada, 85 jaar oud.
Kinderen van Christian en Camille:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.4.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.4.2.
3 Niet publiceren [1.1.4.3.3.5.1.8.4.3].
4 Niet publiceren. Volgt 1.1.4.3.3.5.1.8.4.4.
1.1.4.3.3.5.1.8.4.1 Niet publiceren, dochter van Christian Plomp [48] (zie 1.1.4.3.3.5.1.8.4) en Camille Katherine Freel [65]. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.4.3.3.5.1.8.4.2 Niet publiceren, zoon van Christian Plomp [48] (zie 1.1.4.3.3.5.1.8.4) en Camille Katherine Freel [65]. Hij trouwde met Niet publiceren.
1.1.4.3.3.5.1.8.4.4 Niet publiceren, zoon van Christian Plomp [48] (zie 1.1.4.3.3.5.1.8.4) en Camille Katherine Freel [65]. Hij trouwde met Niet publiceren.
1.1.4.3.3.5.3 Egbertus Plomp [9] is geboren op woensdag 9 februari 1842 in Soest, zoon van Willem Plomp [1] (zie 1.1.4.3.3.5) en Antonia Faber [2]. Egbertus is overleden op woensdag 30 juli 1924 in Almelo, 82 jaar oud. Egbertus trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 september 1866 in Hellendoorn met Alberdina Hoogland [80], 21 jaar oud. Alberdina is geboren op woensdag 30 juli 1845 in Meppel. Alberdina is overleden op zaterdag 2 januari 1909 in Notter, Wierden, 63 jaar oud. Zij is begraven in Hellendoorn.
Kinderen van Egbertus en Alberdina:
142_overlijden_antonia_plomp_1959.jpg
39 overlijden Antonia Plomp 1959
1 Antonia Plomp [142] [1.1.4.3.3.5.3.1] (afb. 39), geboren op vrijdag 25 mei 1866 in Nijverdal. Antonia is overleden op vrijdag 4 september 1959 in Almelo, 93 jaar oud.
Notitie bij Antonia: Zij is buiten de echt geboren als Antonia Hoogland en bij het huwelijk van haar moeder met Plomp geecht.
2 Johannes Plomp [125] [1.1.4.3.3.5.3.2], geboren op vrijdag 11 oktober 1867 in Nijverdal. Johannes is overleden op donderdag 31 oktober 1867 in Nijverdal, 20 dagen oud.
3 Johanna Plomp [126] [1.1.4.3.3.5.3.3], geboren op woensdag 11 november 1868 in Nijverdal. Johanna is overleden op dinsdag 13 december 1870 in Nijverdal, 2 jaar oud.
4 Willem Plomp [127], geboren op woensdag 17 augustus 1870 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.4.
5 Johannes Plomp [128], geboren op vrijdag 30 mei 1873 in Wierden. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.
6 Johanna Hendrika Plomp [129] [1.1.4.3.3.5.3.6], geboren op zondag 6 juni 1875 in Wierden. Johanna is overleden op donderdag 30 december 1875 in Wierden, 6 maanden oud.
7 Jan Antonie Plomp [130] [1.1.4.3.3.5.3.7], geboren op donderdag 5 oktober 1876 in Wierden. Jan is overleden op maandag 6 februari 1956 in Almelo, 79 jaar oud. Hij is begraven in Hellendoorn. Jan bleef ongehuwd.
8 Johanna Plomp [131], geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Wierden. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.8.
9 Hendrikus Plomp [132] [1.1.4.3.3.5.3.9], geboren op maandag 7 november 1881 in Nijverdal. Hendrikus is overleden op woensdag 2 mei 1883 in Nijverdal, 1 jaar oud.
10 Alida Elisabeth Plomp [133] [1.1.4.3.3.5.3.10], geboren op maandag 7 november 1881 in Nijverdal. Alida is overleden op woensdag 21 maart 1883 in Nijverdal, 1 jaar oud.
11 Geertruida Hendrika Plomp [134], geboren op woensdag 27 februari 1884 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.11.
12 Hendrikus Plomp [135], geboren op donderdag 10 maart 1887 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.12.
127_graf_plomp-sijbrandi.jpg
40 graf Plomp-Sijbrandi
1.1.4.3.3.5.3.4 Willem Plomp [127] (afb. 40) is geboren op woensdag 17 augustus 1870 in Nijverdal, zoon van Egbertus Plomp [9] (zie 1.1.4.3.3.5.3) en Alberdina Hoogland [80]. Willem is overleden in 1948 in Alberta, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven in Queens Park Cemetery and Mausoleum, Calgary, Alberta.
Notitie bij Willem: Is met gezin in 1910 naar Alberta, Canada geëmigreerd.
Ze vestigen zich als landbouwers in de omgeving van Red Deer, een stad tussen Galgary en Edmonton.
Beroep:
landbouwer
189_geboorte_sasanna_magdalena_sijbrandi_1867.jpg
41 geboorte Sasanna Magdalena Sijbrandi 1867
Willem trouwde, minstens 33 jaar oud, na 1903 met Susanna Magdalena Sijbrandi [189] (afb. 41), minstens 36 jaar oud. Susanna is geboren op woensdag 3 april 1867 in Laren, Gld. Susanna is overleden in 1955 in Alberta, 87 of 88 jaar oud. Zij is begraven in Queens Park Cemetery and Mausoleum, Calgary, Alberta.
Notitie bij Susanna: Zij is 8-5-1890 in Haarlem getrouwd met Ulrich Jan Huber. En zij zijn weer gescheiden 4-6-1903 in Winterswijk (vonnis echtscheiding in Zutphen).
Alias:
Susanna Magdalena HAMP (Canada).
Kind van Willem en Susanna:
1 Egbertus Plomp [190] [1.1.4.3.3.5.3.4.1], geboren in maart 1905 in Nederland. Egbertus is overleden in Canada.
1.1.4.3.3.5.3.5 Johannes Plomp [128] is geboren op vrijdag 30 mei 1873 in Wierden, zoon van Egbertus Plomp [9] (zie 1.1.4.3.3.5.3) en Alberdina Hoogland [80]. Johannes is overleden op vrijdag 3 augustus 1934 in Nijverdal, 61 jaar oud.
Beroep:
Fabirksarbeider
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 4 augustus 1894 in Hellendoorn met Hendrika Balster [136], 21 jaar oud. Hendrika is geboren op dinsdag 6 mei 1873 in Hellendoorn. Hendrika is overleden op donderdag 21 november 1940 in Nijverdal, 67 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Egbertus Plomp [137], geboren op woensdag 2 oktober 1895 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.1.
2 Arend Plomp [143], geboren op dinsdag 15 maart 1898 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.2.
3 Albert Dirk Plomp [144] [1.1.4.3.3.5.3.5.3], geboren op zaterdag 2 juni 1900 in Nijverdal. Albert is overleden op zondag 9 februari 1902 in Nijverdal, 1 jaar oud.
4 Albert Dirk Plomp [145], geboren op maandag 10 augustus 1903 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.4.
5 Johannes Hendrikus Plomp [146], geboren op donderdag 20 december 1906 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.5.
6 Antonius Plomp [162], geboren op vrijdag 18 april 1913 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.6.
1.1.4.3.3.5.3.5.1 Egbertus Plomp [137] is geboren op woensdag 2 oktober 1895 in Nijverdal, zoon van Johannes Plomp [128] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5) en Hendrika Balster [136]. Egbertus is overleden op dinsdag 15 januari 1946 in Nijverdal, 50 jaar oud. Egbertus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 juli 1921 in Hellendoorn met Tonia Johanna Schipper [141], 23 jaar oud. Tonia is geboren op maandag 9 mei 1898 in Nijverdal. Tonia is overleden op maandag 28 september 1987 in Nijverdal, 89 jaar oud.
Kinderen van Egbertus en Tonia:
1 Johannes Plomp [150], geboren op dinsdag 15 augustus 1922 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.1.1.
2 Jan Plomp [151], geboren op vrijdag 4 september 1925 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.1.2.
3 Hendrika (Henny) Plomp [152], geboren op zaterdag 5 januari 1929 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.1.3.
1.1.4.3.3.5.3.5.1.1 Johannes Plomp [150] is geboren op dinsdag 15 augustus 1922 in Nijverdal, zoon van Egbertus Plomp [137] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5.1) en Tonia Johanna Schipper [141]. Johannes is overleden op donderdag 16 februari 2012 in Hellendoorn, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 28 december 1955 in Hellendoorn met Wijtske Maris [153], 23 jaar oud. Wijtske is geboren op zondag 11 september 1932 in Hellendoorn. Wijtske is overleden op dinsdag 16 maart 1971 in Hellendoorn, 38 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.3.5.1.2 Jan Plomp [151] is geboren op vrijdag 4 september 1925 in Nijverdal, zoon van Egbertus Plomp [137] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5.1) en Tonia Johanna Schipper [141]. Jan is overleden op donderdag 7 april 1988 in Almelo, 62 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1955 in Hellendoorn met Hendrika Wilhelmina Stobbelaar [154], 23 jaar oud. Hendrika is geboren op woensdag 10 februari 1932 in Hellendoorn. Hendrika is overleden op vrijdag 14 april 2017 in Raalte, 85 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.3.5.1.3 Hendrika (Henny) Plomp [152] is geboren op zaterdag 5 januari 1929 in Nijverdal, dochter van Egbertus Plomp [137] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5.1) en Tonia Johanna Schipper [141]. Henny is overleden op vrijdag 26 september 2008 in Nijverdal, 79 jaar oud. Henny trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25 april 1952 in Hellendoorn met Thijs Westra [155], 25 jaar oud. Thijs is geboren op zaterdag 1 mei 1926 in Lonneker. Thijs is overleden op donderdag 11 mei 2000 in Nijverdal, 74 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.3.5.2 Arend Plomp [143] is geboren op dinsdag 15 maart 1898 in Nijverdal, zoon van Johannes Plomp [128] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5) en Hendrika Balster [136]. Arend is overleden op maandag 15 september 1975 in Nijverdal, 77 jaar oud. Arend trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 september 1919 in Hellendoorn met Willemina Schuurman [147], 21 jaar oud. Willemina is geboren op maandag 10 januari 1898 in Ambt Ommen. Willemina is overleden op zondag 24 september 1978 in Nijverdal, 80 jaar oud.
Kinderen van Arend en Willemina:
1 Geesje (Grace) Plomp [158], geboren in 1920 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.2.1.
2 Hendrikus Plomp [156], geboren op donderdag 18 oktober 1928 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.2.2.
3 Arend Plomp [160], geboren op maandag 18 februari 1935 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.5.2.3.
158_graf_mensink-plomp.jpg
42 graf Mensink-Plomp
1.1.4.3.3.5.3.5.2.1 Geesje (Grace) Plomp [158] (afb. 42) is geboren in 1920 in Nijverdal, dochter van Arend Plomp [143] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5.2) en Willemina Schuurman [147]. Grace is overleden in 2006 in Innerkip, Oxford Cnty, Ontario, Canada, 85 of 86 jaar oud. Zij is begraven in Innerkip Cemetery, Ontario, Canada. Grace trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1944 in Hellendoorn met Johan (John) Mensink [159], 21 of 22 jaar oud. John is geboren op donderdag 27 juli 1922 in Wierden, zoon van Jan Mensink [191] en Jennigje Kiefman [192]. John is overleden op zaterdag 1 juli 2006 in Innerkip, Oxford Cnty, Ontario, Canada, 83 jaar oud. Hij is begraven in Innerkip Cemetery, Ontario, Canada.
Notitie bij John: Gezin is verhuist naar Canada in 1948
1.1.4.3.3.5.3.5.2.2 Hendrikus Plomp [156] is geboren op donderdag 18 oktober 1928 in Nijverdal, zoon van Arend Plomp [143] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5.2) en Willemina Schuurman [147]. Hendrikus is overleden op zaterdag 17 januari 2004 in Nijverdal, 75 jaar oud.
Beroep:
smid bankwerker
Hendrikus trouwde met Aleida Bouwhuis [157]. Aleida is geboren omstreeks 1928. Aleida is overleden op dinsdag 11 augustus 2020 in Hellendoorn, ongeveer 92 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.3.5.2.3 Arend Plomp [160] is geboren op maandag 18 februari 1935 in Nijverdal, zoon van Arend Plomp [143] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5.2) en Willemina Schuurman [147]. Arend is overleden op donderdag 4 maart 2004 in Hellendoorn, 69 jaar oud. Arend trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16 januari 1959 in Hellendoorn met Mina Gezina van de Riet [161], 20 jaar oud. Mina is geboren op donderdag 21 april 1938 in Wierden. Mina is overleden op donderdag 7 januari 1993 in Almelo, 54 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.3.5.4 Albert Dirk Plomp [145] is geboren op maandag 10 augustus 1903 in Nijverdal, zoon van Johannes Plomp [128] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5) en Hendrika Balster [136]. Albert is overleden op vrijdag 6 oktober 1978 in Almelo, 75 jaar oud.
Beroep:
schilder
Albert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1931 in Hellendoorn met Johanna van der Straaten [149], 20 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 24 oktober 1910 in Alblasserdam. Johanna is overleden.
1.1.4.3.3.5.3.5.5 Johannes Hendrikus Plomp [146] is geboren op donderdag 20 december 1906 in Nijverdal, zoon van Johannes Plomp [128] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5) en Hendrika Balster [136]. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Emigreert met gezin in 1952 naar Canada.
Beroep:
schilder
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 19 maart 1927 in Enschede met Johanna Grietje Bakker [148], 19 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 10 september 1907 in Enschede. Johanna is overleden.
1.1.4.3.3.5.3.5.6 Antonius Plomp [162] is geboren op vrijdag 18 april 1913 in Nijverdal, zoon van Johannes Plomp [128] (zie 1.1.4.3.3.5.3.5) en Hendrika Balster [136]. Antonius is overleden. Antonius trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 maart 1939 in Hellendoorn met Maria Elizabeth Dekker [163], 23 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 13 november 1915 in Nijverdal. Maria is overleden.
1.1.4.3.3.5.3.8 Johanna Plomp [131] is geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Wierden, dochter van Egbertus Plomp [9] (zie 1.1.4.3.3.5.3) en Alberdina Hoogland [80]. Johanna is overleden op maandag 21 mei 1956 in Almelo, 77 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 maart 1900 in Hellendoorn met Egbert Twilhaar [138], 23 jaar oud. Egbert is geboren op zaterdag 9 december 1876 in Wierden. Egbert is overleden op vrijdag 17 oktober 1958 in Almelo, 81 jaar oud.
1.1.4.3.3.5.3.11 Geertruida Hendrika Plomp [134] is geboren op woensdag 27 februari 1884 in Nijverdal, dochter van Egbertus Plomp [9] (zie 1.1.4.3.3.5.3) en Alberdina Hoogland [80]. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 december 1908 in Enschede met Joost van Urk [140], 27 jaar oud. Joost is geboren op zaterdag 27 augustus 1881 in Giethoorn. Joost is overleden op donderdag 19 maart 1953 in Almelo, 71 jaar oud.
135_graf_plomp-blok.jpg
43 graf Plomp-Blok
1.1.4.3.3.5.3.12 Hendrikus Plomp [135] (afb. 43) is geboren op donderdag 10 maart 1887 in Nijverdal, zoon van Egbertus Plomp [9] (zie 1.1.4.3.3.5.3) en Alberdina Hoogland [80]. Hendrikus is overleden op woensdag 5 april 1961 in Nijverdal, 74 jaar oud. Hendrikus trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1907 in Enschede met Geertruida Johanna Blok [139], 22 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 28 september 1884 in Almelo. Geertruida is overleden op vrijdag 11 juli 1975 in Nijverdal, 90 jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Geertruida:
1 Alberdina Plomp [164], geboren op maandag 19 juli 1909 in Enschede. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.12.1.
2 Albertus Hendrikus (Bats) Plomp [165], geboren op maandag 19 april 1915 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.12.2.
3 Hendrikus Gerhardus Johannes Plomp [166], geboren op woensdag 17 oktober 1917 in Nijverdal. Volgt 1.1.4.3.3.5.3.12.3.
1.1.4.3.3.5.3.12.1 Alberdina Plomp [164] is geboren op maandag 19 juli 1909 in Enschede, dochter van Hendrikus Plomp [135] (zie 1.1.4.3.3.5.3.12) en Geertruida Johanna Blok [139]. Alberdina is overleden. Alberdina trouwde met Arie Oostlander [167]. Arie is geboren omstreeks 1908 in Capelle a/d IJssel. Arie is overleden.
1.1.4.3.3.5.3.12.2 Albertus Hendrikus (Bats) Plomp [165] is geboren op maandag 19 april 1915 in Nijverdal, zoon van Hendrikus Plomp [135] (zie 1.1.4.3.3.5.3.12) en Geertruida Johanna Blok [139]. Bats is overleden op zondag 9 mei 1976 in Almelo, 61 jaar oud.
Beroep:
Winkelier ijzerwaren "Riek & Bats"
Bats trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 12 december 1942 in Hellendoorn met Hendrika Smit [168], 20 jaar oud. Hendrika is geboren op donderdag 18 mei 1922 in Hardenberg. Hendrika is overleden op woensdag 30 augustus 2000 in Nijverdal, 78 jaar oud.
166_graf_plomp-kamperman.jpg
44 graf Plomp-Kamperman
1.1.4.3.3.5.3.12.3 Hendrikus Gerhardus Johannes Plomp [166] (afb. 44) is geboren op woensdag 17 oktober 1917 in Nijverdal, zoon van Hendrikus Plomp [135] (zie 1.1.4.3.3.5.3.12) en Geertruida Johanna Blok [139]. Hendrikus is overleden op zondag 1 januari 2006 in Nijverdal, 88 jaar oud. Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1944 in Hellendoorn met Fennigje Kamperman [169], 24 jaar oud. Fennigje is geboren op vrijdag 3 oktober 1919 in Hellendoorn. Fennigje is overleden op dinsdag 19 juli 2011 in Hellendoorn, 91 jaar oud.
184_doop_daniel_plomp_1748.jpg 184_huwelijk_plomp-de_ruyter_1773.jpg 184_huwelijk_plomp-hermans_1796.jpg zaagpoort.jpg zaagpoor-tekst.jpg 184_overlijden_daniel_plomp_1801.jpg
45 doop Daniel Plomp 1748
46 huwelijk Plomp-de Ruyter 1773
47 huwelijk Plomp-Hermans 1796
48 Zaagpoort
(voor beschrijving; zie volgende afbeelding)
49 Zaagpoort - tekst
50 overlijden Daniel Plomp 27-3-1801
buitengasthuis.jpg buitengasthuis-tekst.jpg 184_begraven_daniel_plomp_1801.jpg
51 Buitengasthuis (eind 17e eeuw)
heette toen ’t Pesthuys.
(voor beschrijving: zie volgende afbeelding)
52 buitengasthuis - tekst
53 begraven Daniel Plomp 3-4-1801
buiten de R(aam)poort
1.1.4.5 Daniel Plomp [184] (afb. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 en 10) is geboren in juni 1748 in Amsterdam, zoon van Frederik Plomp [113] (zie 1.1.4) en Giertje Hardas [170]. Hij is gedoopt op zondag 30 juni 1748 in Nieuwekerk Amsterdam. Daniel is overleden op vrijdag 27 maart 1801 in Amsterdam, 52 jaar oud. Hij is begraven in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Daniel: Daniel Plomp is overleden in het "Mannen Buitengasthuis". Zijn woonadres was destijds: "buijten de Raampoort".
De Raampoort (brug 165) is en was een kunstwerk op de grens van Amsterdam-Centrum en het buitengebied, later Amsterdam-West. In de recente geschiedenis is het de naam van brug 165, in de oude geschiedenis een stadspoort.
De naam verwijst net als de elders in de stad liggende Raamgracht, Raamstraat, Raamsteeg en het Raamplein naar de lakenindustrie en de houten raamwerken waarop men in vroeger tijden geverfde lakense stoffen droogde, oprekte en bleekte.
Daniel:
(1) ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op vrijdag 26 maart 1773 in Amsterdam met Margaretha (Grietje) de Ruijter [185], 37 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 12 oktober 1735 in Amsterdam. Grietje is overleden in december 1795 in Amsterdam, 60 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 11 december 1795 in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
Notitie bij Grietje: Bij huwelijk was zij weduwe van Jacobus van der Werf.
(2) ging in ondertrouw, 47 jaar oud, op vrijdag 1 april 1796 in Amsterdam met Catharina Hermans [186], ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Catharina: Bij het huwelijk met Catharina Hermans woonde Daniel Plomp "buijten de Zaagpoort aan de molen D’ Oranjeboom".
Catharina is geboren omstreeks 1774 in Amsterdam. Catharina is overleden.
Alias:
Catrina Willemina Hermans
Kind van Daniel en Grietje:
1 Fredrik Hendrik Plomp [193], geboren in september 1773 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.
Kinderen van Daniel en Catharina:
2 Giertie Plomp [187] [1.1.4.5.2], geboren op maandag 22 mei 1797 in Amsterdam. Zij is gedoopt op maandag 22 mei 1797 in Noorderkerk Amsterdam. Giertie is overleden op zondag 15 maart 1801 in Amsterdam, 3 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 19 maart 1801 in St. Antoniskerkhof Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Giertie: Giertje is overleden in het St. pietersgasthuis (vrouwen ziekenhuis).
3 Femmetje Plomp [188] [1.1.4.5.3], geboren op vrijdag 4 januari 1799 in Amsterdam. Zij is gedoopt op maandag 7 januari 1799 in Noorderkerk Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Femmetje: Ze is geboren "buijten de Zaagmolenpoort".
Femmetje is overleden op zaterdag 27 oktober 1855 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Femmetje: Femmetje is overleden in het Buitengasthuijs.
Femmetje bleef ongehuwd.
193_doop_fredruk_plomp.jpg 193_huwelijk_plomp-van_gortel_1801.jpg
54 doop Fredruk Plomp
55 huwelijk Plomp-van Gortel 1801
1.1.4.5.1 Fredrik Hendrik Plomp [193] (afb. 54 en 55) is geboren in september 1773 in Amsterdam, zoon van Daniel Plomp [184] (zie 1.1.4.5) en Margaretha (Grietje) de Ruijter [185]. Hij is gedoopt op zondag 19 september 1773 in Nieuwekerk Amsterdam. Fredrik is overleden op donderdag 18 november 1819 in Amsterdam, 46 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 23 november 1819 in Karthuizer kerkhof, Amsterdam. Fredrik ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op vrijdag 17 april 1801 in Amsterdam met Alida van Gortel [194], 26 jaar oud. Alida is geboren op vrijdag 22 juli 1774 in Barneveld. Alida is overleden op dinsdag 16 mei 1837 in Amsterdam, 62 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19 mei 1837 in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
Kinderen van Fredrik en Alida:
1 Daniel Geijsbertes Plomp [195], geboren op vrijdag 19 maart 1802 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.1.
2 Geijsbertis Jacobus Plomp [196], geboren op maandag 10 juni 1805 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.2.
3 Fredrik Hendrik Plomp [203], geboren op zaterdag 8 april 1809 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.3.
4 Alida Margaretha Plomp [215] [1.1.4.5.1.4], geboren op zondag 8 september 1811 in Amsterdam. Alida is overleden op zaterdag 16 juli 1814 in Amsterdam, 2 jaar oud.
5 Alida Margaretha Plomp [216] [1.1.4.5.1.5], geboren op woensdag 18 september 1816 in Amsterdam. Alida is overleden op woensdag 8 december 1819 in Amsterdam, 3 jaar oud.
195_kosten_koets_begrafenis.jpg
56 kosten koets begrafenis
1.1.4.5.1.1 Daniel Geijsbertes Plomp [195] (afb. 56) is geboren op vrijdag 19 maart 1802 in Amsterdam, zoon van Fredrik Hendrik Plomp [193] (zie 1.1.4.5.1) en Alida van Gortel [194]. Hij is gedoopt in Noorderkerk Amsterdam. Daniel is overleden op vrijdag 21 augustus 1835 in Amsterdam, 33 jaar oud. Hij is begraven in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Daniel: Uit een boedelakte van 15-6-1837 Amsterdam ( https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22daniel%20plomp%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D ) blijkt dan zij beiden zijn overleden.
Notitie bij Daniel: Veel informatie is te vinden op de akte van Boedelpapieren van 15-6-1837 Amsterdam: https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22daniel%20plomp%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D
Beroep:
Molenaarsknecht
Alias:
Daniel Gijsbertus Plomp
197_begraafkosten_elsje_menting.jpg
57 begraafkosten Elsje Menting
Daniel trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 28 oktober 1829 in Amsterdam met Elsje Menten [197] (afb. 57), 30 jaar oud. Elsje is geboren in juli 1799 in Amsterdam. Zij is gedoopt op woensdag 17 juli 1799 in Noorderkerk Amsterdam. Elsje is overleden op zondag 4 juni 1837 in Amsterdam, 37 jaar oud. Zij is begraven in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
Alias:
Elsje Menting (begrafenis)
Kinderen van Daniel en Elsje:
1 Alida Cornelia Plomp [198], geboren op zaterdag 19 november 1831 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.1.1.
2 Cornelia Frederika Plomp [199], geboren op maandag 8 december 1834 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.1.2.
1.1.4.5.1.1.1 Alida Cornelia Plomp [198] is geboren op zaterdag 19 november 1831 in Amsterdam, dochter van Daniel Geijsbertes Plomp [195] (zie 1.1.4.5.1.1) en Elsje Menten [197]. Zij is gedoopt in Westerkerk, Amsterdam. Alida is overleden. Alida trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 9 mei 1860 in Amsterdam met Petrus Kessler [201], 24 jaar oud. Petrus is geboren op zondag 14 februari 1836 in Amsterdam. Petrus is overleden. Petrus trouwde later op woensdag 8 juni 1910 in Amsterdam met Johanne Olsen [202] (geb. 1850).
Beroep:
Evangelist
1.1.4.5.1.1.2 Cornelia Frederika Plomp [199] is geboren op maandag 8 december 1834 in Amsterdam, dochter van Daniel Geijsbertes Plomp [195] (zie 1.1.4.5.1.1) en Elsje Menten [197]. Zij is gedoopt in Nieuwekerk Amsterdam. Cornelia is overleden op zaterdag 12 september 1896 in Rosmalen, 61 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 29 mei 1861 in Amsterdam met Lambertus Falch [200], 22 jaar oud. Lambertus is geboren op zaterdag 21 juli 1838 in Amsterdam. Lambertus is overleden na 1904, minstens 66 jaar oud.
1.1.4.5.1.2 Geijsbertis Jacobus Plomp [196] is geboren op maandag 10 juni 1805 in Amsterdam, zoon van Fredrik Hendrik Plomp [193] (zie 1.1.4.5.1) en Alida van Gortel [194]. Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1805 in Noorderkerk Amsterdam. Geijsbertis is overleden op maandag 27 december 1847 in Amsterdam, 42 jaar oud. Geijsbertis trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 22 juli 1829 in Amsterdam met Jannetje van der Veen [214], 23 jaar oud. Jannetje is geboren in Amsterdam. Zij is gedoopt op woensdag 4 juni 1806 in Noorderkerk Amsterdam. Jannetje is overleden in 1857, 50 of 51 jaar oud.
Kinderen van Geijsbertis en Jannetje:
1 Frederik Plomp [217], geboren op maandag 24 januari 1831 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.2.1.
2 Gerritje Plomp [219], geboren op zaterdag 1 december 1832 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.2.2.
3 Gijsbertus Jacobus Plomp [221] [1.1.4.5.1.2.3], geboren op donderdag 5 januari 1837 in Amsterdam. Gijsbertus is overleden op woensdag 15 juli 1840 in Amsterdam, 3 jaar oud.
4 Daniel Gijsbertus Plomp [222] [1.1.4.5.1.2.4], geboren op dinsdag 1 januari 1839 in Amsterdam. Daniel is overleden.
5 Alida Jeanette Plomp [223] [1.1.4.5.1.2.5], geboren op maandag 20 september 1841 in Amsterdam. Alida is overleden.
6 Jeanette Hendrina Plomp [224], geboren op donderdag 11 juli 1844 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.2.6.
7 Gijsbertus Jacobus Plomp [226] [1.1.4.5.1.2.7], geboren op donderdag 29 april 1847 in Amsterdam. Gijsbertus is overleden.
1.1.4.5.1.2.1 Frederik Plomp [217] is geboren op maandag 24 januari 1831 in Amsterdam, zoon van Geijsbertis Jacobus Plomp [196] (zie 1.1.4.5.1.2) en Jannetje van der Veen [214]. Frederik is overleden op donderdag 21 november 1901 in Amsterdam, 70 jaar oud. Frederik trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 november 1855 in Amsterdam met Maria Bruger [218], 32 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 13 november 1823 in Rheden. Maria is overleden vóór 1902, ten hoogste 79 jaar oud.
1.1.4.5.1.2.2 Gerritje Plomp [219] is geboren op zaterdag 1 december 1832 in Amsterdam, dochter van Geijsbertis Jacobus Plomp [196] (zie 1.1.4.5.1.2) en Jannetje van der Veen [214]. Gerritje is overleden op zaterdag 27 mei 1905 in Amsterdam, 72 jaar oud. Gerritje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 1 april 1857 in Amsterdam met Jan Falkema de Jong [220], 32 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 6 juli 1824 in Amsterdam. Jan is overleden in 1873, 48 of 49 jaar oud.
1.1.4.5.1.2.6 Jeanette Hendrina Plomp [224] is geboren op donderdag 11 juli 1844 in Amsterdam, dochter van Geijsbertis Jacobus Plomp [196] (zie 1.1.4.5.1.2) en Jannetje van der Veen [214]. Jeanette is overleden op maandag 16 januari 1928 in Amsterdam, 83 jaar oud. Jeanette trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 februari 1874 in Amsterdam met Reimer Kohl [225], 39 jaar oud. Reimer is geboren op zondag 6 juli 1834 in Nesserdeich, Holstein, Dld. Reimer is overleden vóór 1901, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Reimer: Reimer Kohl komt in mei 1868 naar Amsterdam om te gaan varen bij de koopvaardij.
Hij woont daar op kamers bij mevrouw Hendriksen (slaapstedehoudster) aan de Gelderschekade tot 1874.
Beroep:
zeeman
1.1.4.5.1.3 Fredrik Hendrik Plomp [203] is geboren op zaterdag 8 april 1809 in Amsterdam, zoon van Fredrik Hendrik Plomp [193] (zie 1.1.4.5.1) en Alida van Gortel [194]. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1809 in Noorderkerk Amsterdam. Fredrik is overleden op dinsdag 9 augustus 1870 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Fredrik trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 13 mei 1835 in Amsterdam met Hendrika Maria Vleck [204], 26 jaar oud. Hendrika is geboren op woensdag 15 juni 1808 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 26 juni 1808 in Amsterdam. Hendrika is overleden op zaterdag 29 april 1848 in Amsterdam, 39 jaar oud.
Kinderen van Fredrik en Hendrika:
1 Alida Hendrika Plomp [212] [1.1.4.5.1.3.1], geboren op maandag 9 oktober 1837 in Amsterdam. Alida is overleden op vrijdag 20 december 1839 in Amsterdam, 2 jaar oud.
2 Maria Plomp [213] [1.1.4.5.1.3.2], geboren op zaterdag 26 oktober 1839 in Amsterdam. Maria is overleden op woensdag 30 oktober 1839 in Amsterdam, 4 dagen oud.
3 Fredrik Hendrik Plomp [205], geboren op zaterdag 21 augustus 1841 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.3.3.
4 Alida Plomp [208], geboren op woensdag 4 oktober 1843 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.3.4.
5 Hendrika Maria Plomp [210], geboren op zondag 23 augustus 1846 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.1.3.5.
1.1.4.5.1.3.3 Fredrik Hendrik Plomp [205] is geboren op zaterdag 21 augustus 1841 in Amsterdam, zoon van Fredrik Hendrik Plomp [203] (zie 1.1.4.5.1.3) en Hendrika Maria Vleck [204]. Fredrik is overleden op maandag 22 juli 1889, 47 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
Fredrik trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13 mei 1869 in Amsterdam met Hendrina Margaretha Schroder [206], 25 jaar oud. Hendrina is geboren op dinsdag 16 april 1844 in Amsterdam. Hendrina is overleden op maandag 13 november 1905 in Amsterdam (Watergraafsmeer), 61 jaar oud.
Kind van Fredrik en Hendrina:
1 Carl Bernard Plomp [207] [1.1.4.5.1.3.3.1], geboren op donderdag 21 oktober 1875 in Olst. Carl is overleden op woensdag 5 oktober 1960, 84 jaar oud.
1.1.4.5.1.3.4 Alida Plomp [208] is geboren op woensdag 4 oktober 1843 in Amsterdam, dochter van Fredrik Hendrik Plomp [203] (zie 1.1.4.5.1.3) en Hendrika Maria Vleck [204]. Alida is overleden op donderdag 8 mei 1879 in Amsterdam, 35 jaar oud. Alida trouwde, 20 jaar oud, op maandag 2 november 1863 in Amsterdam met Franciscus Gerardus Meilink [209], 22 jaar oud. Franciscus is geboren op zaterdag 13 maart 1841 in Amsterdam. Franciscus is overleden op zondag 2 juli 1905 in Amsterdam, 64 jaar oud.
1.1.4.5.1.3.5 Hendrika Maria Plomp [210] is geboren op zondag 23 augustus 1846 in Amsterdam, dochter van Fredrik Hendrik Plomp [203] (zie 1.1.4.5.1.3) en Hendrika Maria Vleck [204]. Hendrika is overleden op zaterdag 23 november 1929 in Velsen, 83 jaar oud. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16 april 1868 in Velsen met Pieter Vermeulen [211], 24 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 30 april 1843 in Amsterdam. Pieter is overleden op zondag 22 januari 1922 in Velsen, 78 jaar oud.
Beroep:
hoofdonderwijzer
174_doop_jeremias_plomp_1751.jpg 174_huwelijk_plomp-ter_weijde_1774.jpg 174_huwelijk_plomp-struijkenkamp_1780.jpg
58 doop Jeremias Plomp 1751
59 huwelijk Plomp-ter Weijde 1774
60 huwelijk Plomp-Struijkenkamp 1780
1.1.4.6 Jeremias Plomp [174] (afb. 58, 59, 60 en 10) is geboren in juni 1751 in Amsterdam, zoon van Frederik Plomp [113] (zie 1.1.4) en Giertje Hardas [170]. Hij is gedoopt op zondag 6 juni 1751 in Nieuwekerk Amsterdam. Jeremias is overleden na 1809, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Jeremias: Jeremias woonde bij zijn eerste huwelijk "buijten de Raampoort".
De Raampoort (brug 165) is en was een kunstwerk op de grens van Amsterdam-Centrum en het buitengebied, later Amsterdam-West. In de recente geschiedenis is het de naam van brug 165, in de oude geschiedenis een stadspoort.
De naam verwijst net als de elders in de stad liggende Raamgracht, Raamstraat, Raamsteeg en het Raamplein naar de lakenindustrie en de houten raamwerken waarop men in vroeger tijden geverfde lakense stoffen droogde, oprekte en bleekte.
Jeremias:
(1) ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1774 in Amsterdam met Kaatje ter Weijden [176], 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeremias en Kaatje: Caatje ter Weijden is bij huwelijk weduwe van Johannes de Munck.
Jeremias wordt bij ondertrouw geassisteerd door zijn moeder Giertje Hardas.
Kaatje is geboren in april 1733 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 26 april 1733 in Nieuwekerk Amsterdam. Kaatje is overleden op zondag 30 januari 1780 in Amsterdam, 46 jaar oud. Zij is begraven in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
(2) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1780 in Amsterdam met Alberta Struijkenkamp [178], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeremias en Alberta: Alberta was weduwe van Jan Hengsel.
Alberta is geboren in november 1752 in Amsterdam. Zij is gedoopt op woensdag 29 november 1752 in Nieuwekerk Amsterdam. Alberta is overleden na 1809, minstens 57 jaar oud.
Kind van Jeremias en Kaatje:
1 Hendrik Plomp [177], geboren in mei 1775 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.1.
177_doop_hendrik_plomp_1775.jpg 177_huweloijk_plomp-dupree_1801.jpg
61 doop Hendrik Plomp 1775
62 huweloijk Plomp-Dupree 1801
1.1.4.6.1 Hendrik Plomp [177] (afb. 61 en 62) is geboren in mei 1775 in Amsterdam, zoon van Jeremias Plomp [174] (zie 1.1.4.6) en Kaatje ter Weijden [176]. Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1775 in Nieuwekerk Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Getuigen: Hendrik Plomp en Susanna Wijdemans (broer en schoonzus van vader Jeremias).
Hendrik is overleden. Hendrik ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op vrijdag 13 maart 1801 in Amsterdam met Johanna Dupree [179], 27 jaar oud. Johanna is geboren in februari 1774 in Amsterdam. Zij is gedoopt op donderdag 10 februari 1774 in Amsterdam. Johanna is overleden op zondag 21 januari 1866 in Amsterdam, 91 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Louisa Maria Plomp [180] [1.1.4.6.1.1], geboren in oktober 1802 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 24 oktober 1802 in Amstelkerk, Amsterdam. Louisa is overleden op dinsdag 15 maart 1803 in Amsterdam, 5 maanden oud. Zij is begraven in Karthuizer kerkhof, Amsterdam.
2 Antoonie Plomp [181] [1.1.4.6.1.2], geboren in november 1804 in Amsterdam. Hij is gedoopt op maandag 12 november 1804 in Eilandskerk, Amsterdam. Antoonie is overleden.
3 Alberta Plomp [182] [1.1.4.6.1.3], geboren op dinsdag 21 november 1809 in Amsterdam. Zij is gedoopt op dinsdag 28 november 1809 in Nieuwekerk Amsterdam. Alberta is overleden op zondag 13 augustus 1871 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Notitie bij Alberta: Na het overlijden van haar vader Hendrik Plomp heeft zij geleefd met haar moeder Johanna Dupree.
Zij zijn een aantal keren samen verhuisd binnen Amsterdam.
Alberta bleef ongehuwd.
Beroep:
naaister
175_doop_cornelia_plomp_1754.jpg 175_huwelijk_verleuren-plomp_1774.jpg
63 doop Cornelia Plomp 1754
64 huwelijk Verleuren-Plomp 1774
1.1.4.7 Cornelia Plomp [175] (afb. 63 en 64) is geboren in september 1754 in Amsterdam, dochter van Frederik Plomp [113] (zie 1.1.4) en Giertje Hardas [170]. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1754 in Nieuwekerk Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Getuigen: Jacobus Hardas en Willemijntje van der Linde.
Predikant: ds. Peijffers.
Cornelia is overleden op maandag 30 augustus 1813 in Amsterdam, 58 jaar oud. Cornelia:
(1) ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op vrijdag 7 januari 1774 in Amsterdam met Johannes Verleuren [183], ongeveer 20 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1754 in Amsterdam. Johannes is overleden vóór 1779 in Amsterdam, ten hoogste 25 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1779 in Amsterdam met Harmanus van der Hage(n) [239], ongeveer 20 jaar oud. Harmanus is geboren omstreeks 1759 in Amsterdam. Harmanus is overleden vóór 1813, ten hoogste 54 jaar oud.

Top

Index (238 personen)

Niet publiceren [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8.4.1]  1.1.4.3.3.5.1.8.4.1
Niet publiceren [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8.4.2]  1.1.4.3.3.5.1.8.4.2
Niet publiceren [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1.8.4]  1.1.4.3.3.5.1.8.4.3
Niet publiceren [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8.4.4]  1.1.4.3.3.5.1.8.4.4
Niet publiceren [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8.4.1]  1.1.4.3.3.5.1.8.4.1
Niet publiceren [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8.4.2]  1.1.4.3.3.5.1.8.4.2
Niet publiceren [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8.4.4]  1.1.4.3.3.5.1.8.4.4
Niet publiceren [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.3.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.3.1
Niet publiceren [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.1.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.1.1
Niet publiceren [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.3.4]  1.1.4.3.3.5.1.3.4.2
Niet publiceren [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.2
Niet publiceren [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3]  1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3
Niet publiceren [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3]  1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3
Agteren, Aaltje van (*13-08-1836, †27-01-1908) [Partner van 1.1.4.3.3.1.4]  1.1.4.3.3.1.4
Bains, Lilian Amelia Catherine (*01-04-1903, †10-02-2000) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.2]  1.1.4.3.3.5.1.3.2
Bakker, Johanna Grietje (*10-09-1907) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.5]  1.1.4.3.3.5.3.5.5
Balster, Hendrika (*06-05-1873, †21-11-1940) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5]  1.1.4.3.3.5.3.5; 1.1.4.3.3.5.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.4; 1.1.4.3.3.5.3.5.5; 1.1.4.3.3.5.3.5.6
Blok, Geertruida Johanna (*28-09-1884, †11-07-1975) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.12]  1.1.4.3.3.5.3.12; 1.1.4.3.3.5.3.12.1; 1.1.4.3.3.5.3.12.2; 1.1.4.3.3.5.3.12.3
Boerrigter, Agnesa Catharina (*31-10-1904, †02-09-2002) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.2.9]  1.1.4.3.3.5.1.2.9
Boerrigter, Antonia Elizabeth (*05-08-1896, †14-09-1896) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.1.2.6
Boerrigter, Antonius Egbertus (*30-08-1899, †23-10-1968) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.2.8]  1.1.4.3.3.5.1.2.8
Boerrigter, Berend (Ben) (*06-04-1861, †24-08-1945) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.1.2; 1.1.4.3.3.5.1.2.3; 1.1.4.3.3.5.1.2.4; 1.1.4.3.3.5.1.2.5; 1.1.4.3.3.5.1.2.8; 1.1.4.3.3.5.1.2.9; 1.1.4.3.3.5.1.2.10
Boerrigter, Berend Jan (*20-10-1891, †11-09-1984) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.2.4]  1.1.4.3.3.5.1.2.4
Boerrigter, Evert Antonie (*11-08-1906, †11-06-1991) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.2.10]  1.1.4.3.3.5.1.2.10
Boerrigter, Hendrikje (*23-02-1889, †09-05-1893) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.1.2.2
Boerrigter, Hendrikje (*11-05-1893, †01-03-1984) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.2.5]  1.1.4.3.3.5.1.2.5
Boerrigter, Jan Antonie (*03-05-1888, †11-05-1888) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.1.2.1
Boerrigter, Jan Antonie (*13-09-1890, †03-11-1879) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.2.3]  1.1.4.3.3.5.1.2.3
Boerrigter, NN (levenloos *22-07-1897) [Kind van 1.1.4.3.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.1.2.7
Bouwhuis, Aleida (*±1928, †11-08-2020) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.2.2]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.2
Branden, Johanna van den (*±1723) [Partner van 1.1.4.3]  1.1.4.3
Bruger, Maria (*13-11-1823, †<1902) [Partner van 1.1.4.5.1.2.1]  1.1.4.5.1.2.1
Crowley, Inazal (*21-09-1881, †29-01-1969) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.10]  1.1.4.3.3.5.1.2.10
De Shazo, Susan Allene (*27-06-1888, †?-04-1971) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.3]  1.1.4.3.3.5.1.2.3
Dekker, Jacob (*1909, †1998) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.6]  1.1.4.3.3.5.1.3.6
Dekker, Maria Elizabeth (*13-11-1915) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.6]  1.1.4.3.3.5.3.5.6
Deroos, Abylynne (*05-07-1929, †15-09-2010) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.4.1; 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3
Donkelaar, Evert Jan ten (*29-11-1864, †23-01-1954) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.4]  1.1.4.3.3.5.1.4
Droste, Gerhard Christoffer (*12-03-1798, †06-06-1834)  1.1.4.3.3.5
Drosten, Anthonie (*22-06-1802, †16-07-1849) [Schoonvader van 1.1.4.3.3.5.1]  1.1.4.3.3.5; 1.1.4.3.3.5.1
Drosten, Antonetta Elizabeth (*24-06-1845, †09-02-1921) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1]  1.1.4.3.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.1.2; 1.1.4.3.3.5.1.3; 1.1.4.3.3.5.1.4; 1.1.4.3.3.5.1.5; 1.1.4.3.3.5.1.8
Dupree, Johanna (*?-02-1774, †21-01-1866) [Partner van 1.1.4.6.1]  1.1.4.6.1
Dyke, Jennie van (*02-11-1900, †10-08-1930) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.3]  1.1.4.3.3.5.1.3.3
Eijsen, Pieter van (*25-10-1823, †02-05-1908) [Partner van 1.1.4.3.3.1.1]  1.1.4.3.3.1.1
Ellik, Maria Magdalena (*05-04-1918, †09-12-2012) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8.1]  1.1.4.3.3.5.1.8.1; 1.1.4.3.3.5.1.8.1.1
Faber, Antonia (*27-04-1802, †11-03-1859) [Partner van 1.1.4.3.3.5]  1.1.4.3.3.5; 1.1.4.3.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.3
Falch, Lambertus (*21-07-1838, †>1904) [Partner van 1.1.4.5.1.1.2]  1.1.4.5.1.1.2
Falkema de Jong, Jan (*06-07-1824, †1873) [Partner van 1.1.4.5.1.2.2]  1.1.4.5.1.2.2
Forberger, Elizabeth Gerhardina (*27-11-1800, †16-12-1896) [Partner van 1.1.4.3.3.5]  1.1.4.3.3.5; 1.1.4.3.3.5.1
Fox, Ralph (*±1897, †?-01-1955) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.9]  1.1.4.3.3.5.1.2.9
Freel, Camille Katherine (*31-03-1918, †05-05-2003) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8.4]  1.1.4.3.3.5.1.8.4; 1.1.4.3.3.5.1.8.4.1; 1.1.4.3.3.5.1.8.4.2; 1.1.4.3.3.5.1.8.4.4
Geleijnse, Leendert (*26-09-1869) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.5]  1.1.4.3.3.5.1.5
Gortel, Alida van (*22-07-1774, †16-05-1837) [Partner van 1.1.4.5.1]  1.1.4.5.1; 1.1.4.5.1.1; 1.1.4.5.1.2; 1.1.4.5.1.3
Griffen, Helen (*1900, †06-12-1957) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.8]  1.1.4.3.3.5.1.2.8
Groen, Fijkje (*14-02-1882, †14-08-1965) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8]  1.1.4.3.3.5.1.8; 1.1.4.3.3.5.1.8.1; 1.1.4.3.3.5.1.8.2; 1.1.4.3.3.5.1.8.4
Haar, Grace ter (*25-10-1902, †15-02-1962) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.4]  1.1.4.3.3.5.1.3.4; 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1
Hage(n), Harmanus van der (*±1759, †<1813) [Partner van 1.1.4.7]  1.1.4.7
Hardas, Giertje (*14-11-1717, †?-04-1788) [Partner van 1.1.4]  1.1.4; 1.1.4.2; 1.1.4.3; 1.1.4.5; 1.1.4.6; 1.1.4.7
Hermans, Catharina (*±1774) [Partner van 1.1.4.5]  1.1.4.5
Heupel, Ruth Eva (*11-11-1892, †12-09-1949) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.3]  1.1.4.3.3.5.1.2.3
Hoek, Jacob Arriens (*25-10-1823, †28-10-1906) [Partner van 1.1.4.3.3.1.2]  1.1.4.3.3.1.2
Hofman, Maurice (Morris) (*07-01-1902, †16-11-1982) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.5]  1.1.4.3.3.5.1.3.5
Hoogland, Alberdina (*30-07-1845, †02-01-1909) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3; 1.1.4.3.3.5.3.4; 1.1.4.3.3.5.3.5; 1.1.4.3.3.5.3.8; 1.1.4.3.3.5.3.11; 1.1.4.3.3.5.3.12
Howe, Elizabeth Jane (*02-02-1917, †23-05-2005) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.10]  1.1.4.3.3.5.1.2.10
Janssen, Jacob (*±1740) [Partner van 1.1.4.2]  1.1.4.2
Jong, Hendrika de (*1769, †03-10-1825) [Partner van 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3; 1.1.4.3.3.1; 1.1.4.3.3.3; 1.1.4.3.3.5
Kamperman, Fennigje (*03-10-1919, †19-07-2011) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.12.3]  1.1.4.3.3.5.3.12.3
Kessler, Petrus (*14-02-1836) [Partner van 1.1.4.5.1.1.1]  1.1.4.5.1.1.1
Kesteren, Leendert van (*29-06-1836, †18-05-1882) [Partner van 1.1.4.3.3.1.5]  1.1.4.3.3.1.5
Kiefman, Jennigje (*23-01-1888, †02-05-1972) [Schoonmoeder van 1.1.4.3.3.5.3.5.2.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.1
Kohl, Reimer (*06-07-1834, †<1901) [Partner van 1.1.4.5.1.2.6]  1.1.4.5.1.2.6
Kool, Aagje (*11-02-1799, †>1867) [Partner van 1.1.4.3.3.3]  1.1.4.3.3.3
Lawrence [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8.1.1]  1.1.4.3.3.5.1.8.1.1
Maris, Wijtske (*11-09-1932, †16-03-1971) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.1.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.1.1
McLeod, Frances M. (†>1991) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.8.2]  1.1.4.3.3.5.1.8.2
Meilink, Franciscus Gerardus (*13-03-1841, †02-07-1905) [Partner van 1.1.4.5.1.3.4]  1.1.4.5.1.3.4
Mensink, Jan (*09-09-1889, †01-12-1956) [Schoonvader van 1.1.4.3.3.5.3.5.2.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.1
Mensink, Johan (John) (*27-07-1922, †01-07-2006) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.2.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.1
Menten, Elsje (*?-07-1799, †04-06-1837) [Partner van 1.1.4.5.1.1]  1.1.4.5.1.1; 1.1.4.5.1.1.1; 1.1.4.5.1.1.2
Merchelbach, Marija (*?-12-1774) [Partner van 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3
Nobbe, Jantien (*11-11-1867, †08-06-1938) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3]  1.1.4.3.3.5.1.3; 1.1.4.3.3.5.1.3.1; 1.1.4.3.3.5.1.3.2; 1.1.4.3.3.5.1.3.3; 1.1.4.3.3.5.1.3.4; 1.1.4.3.3.5.1.3.5; 1.1.4.3.3.5.1.3.6
Olsen, Johanne (*22-09-1850)  1.1.4.5.1.1.1
Oostlander, Arie (*±1908) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.12.1]  1.1.4.3.3.5.3.12.1
Plomp, Aaltje (Alice) (*13-11-1909, †15-12-1993) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.6]  1.1.4.3.3.5.1.3.6
Plomp, Agneta Catharina (*20-07-1876, †16-09-1896) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1]  1.1.4.3.3.5.1.7
Plomp, Alberdina (*19-07-1909) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.12.1]  1.1.4.3.3.5.3.12.1
Plomp, Albert (*±1922, †<2009) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.8]  1.1.4.3.3.5.1.8.7
Plomp, Albert Dirk (*02-06-1900, †09-02-1902) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.3.5]  1.1.4.3.3.5.3.5.3
Plomp, Albert Dirk (*10-08-1903, †06-10-1978) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.4]  1.1.4.3.3.5.3.5.4
Plomp, Alberta (*21-11-1809, †13-08-1871) [Dochter van 1.1.4.6.1]  1.1.4.6.1.3
Plomp, Albertus Hendrikus (Bats) (*19-04-1915, †09-05-1976) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.12.2]  1.1.4.3.3.5.3.12.2
Plomp, Alida (*04-10-1843, †08-05-1879) [Nummer 1.1.4.5.1.3.4]  1.1.4.5.1.3.4
Plomp, Alida Cornelia (*19-11-1831) [Nummer 1.1.4.5.1.1.1]  1.1.4.5.1.1.1
Plomp, Alida Elisabeth (*07-11-1881, †21-03-1883) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3.10
Plomp, Alida Hendrika (*09-10-1837, †20-12-1839) [Dochter van 1.1.4.5.1.3]  1.1.4.5.1.3.1
Plomp, Alida Jeanette (*20-09-1841) [Dochter van 1.1.4.5.1.2]  1.1.4.5.1.2.5
Plomp, Alida Margaretha (*08-09-1811, †16-07-1814) [Dochter van 1.1.4.5.1]  1.1.4.5.1.4
Plomp, Alida Margaretha (*18-09-1816, †08-12-1819) [Dochter van 1.1.4.5.1]  1.1.4.5.1.5
Plomp, Anna Christina (*21-10-1872) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.5]  1.1.4.3.3.5.1.5
Plomp, Anna Elizabeth (*12-05-1836, †30-03-1872) [Nummer 1.1.4.3.3.1.5]  1.1.4.3.3.1.5
Plomp, Annatje (*?-07-1740) [Nummer 1.1.4.2]  1.1.4.2
Plomp, Annetje (~05-09-1734) [Dochter van 1.1.2]  1.1.2.1
Plomp, Antonetta Alida Wilhelmina (Nettie) (*11-07-1908, †03-06-1986) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.5]  1.1.4.3.3.5.1.3.5
Plomp, Antonetta Elizabeth (Nettie) (*02-05-1909) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1.8]  1.1.4.3.3.5.1.8.3
Plomp, Antonia (*25-05-1866, †04-09-1959) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3.1
Plomp, Antonia (*16-04-1871, †04-12-1947) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.4]  1.1.4.3.3.5.1.4
Plomp, Antonius (*18-04-1913) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.6]  1.1.4.3.3.5.3.5.6
Plomp, Antoonie (*?-11-1804) [Zoon van 1.1.4.6.1]  1.1.4.6.1.2
Plomp, Arend (*15-03-1898, †15-09-1975) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.2]  1.1.4.3.3.5.3.5.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.2.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.2.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.2.3
Plomp, Arend (*18-02-1935, †04-03-2004) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.2.3]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.3
Plomp, Carl Bernard (*21-10-1875, †05-10-1960) [Zoon van 1.1.4.5.1.3.3]  1.1.4.5.1.3.3.1
Plomp, Christian (*28-03-1912, †25-04-2009) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8.4]  1.1.4.3.3.5.1.8.4; 1.1.4.3.3.5.1.8.4.1; 1.1.4.3.3.5.1.8.4.2; 1.1.4.3.3.5.1.8.4.4
Plomp, Cornelia (*?-09-1754, †30-08-1813) [Nummer 1.1.4.7]  1.1.4.7
Plomp, Cornelia Frederika (*08-12-1834, †12-09-1896) [Nummer 1.1.4.5.1.1.2]  1.1.4.5.1.1.2
Plomp, Cornelis (*24-11-1809) [Zoon van 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3.7
Plomp, Cornelis Jacobus (Casey) (*12-03-1907, †13-07-1991) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8.2]  1.1.4.3.3.5.1.8.2
Plomp, Daniel (*?-06-1748, †27-03-1801) [Nummer 1.1.4.5]  1.1.4.5; 1.1.4.5.1
Plomp, Daniel (*18-02-1776) [Zoon van 1.1.4.3]  1.1.4.3.5
Plomp, Daniel Geijsbertes (*19-03-1802, †21-08-1835) [Nummer 1.1.4.5.1.1]  1.1.4.5.1.1; 1.1.4.5.1.1.1; 1.1.4.5.1.1.2
Plomp, Daniel Gijsbertus (*01-01-1839) [Zoon van 1.1.4.5.1.2]  1.1.4.5.1.2.4
Plomp, Dirkje (*?-08-1745) [Dochter van 1.1.4]  1.1.4.4
Plomp, Egbertus (*09-02-1842, †30-07-1924) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3; 1.1.4.3.3.5.3.4; 1.1.4.3.3.5.3.5; 1.1.4.3.3.5.3.8; 1.1.4.3.3.5.3.11; 1.1.4.3.3.5.3.12
Plomp, Egbertus (*06-01-1879, †28-08-1975) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8]  1.1.4.3.3.5.1.8; 1.1.4.3.3.5.1.8.1; 1.1.4.3.3.5.1.8.2; 1.1.4.3.3.5.1.8.4
Plomp, Egbertus (*02-10-1895, †15-01-1946) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.1.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.1.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.1.3
Plomp, Egbertus (*?-03-1905) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.3.4]  1.1.4.3.3.5.3.4.1
Plomp, Elizabeth Gerhardina (*09-08-1867, †19-09-1910) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.1.2; 1.1.4.3.3.5.1.2.3; 1.1.4.3.3.5.1.2.4; 1.1.4.3.3.5.1.2.5; 1.1.4.3.3.5.1.2.8; 1.1.4.3.3.5.1.2.9; 1.1.4.3.3.5.1.2.10
Plomp, Fake (Fred) (*02-10-1901, †09-04-1980) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.4]  1.1.4.3.3.5.1.3.4; 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1
Plomp, Fanny (*±1919) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1.8]  1.1.4.3.3.5.1.8.6
Plomp, Femmetje (*04-01-1799, †27-10-1855) [Dochter van 1.1.4.5]  1.1.4.5.3
Plomp, Franciscus (Frank) (*08-08-1895, †17-01-1953) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.2]  1.1.4.3.3.5.1.3.2
Plomp, Frederica (*01-02-1831, †04-03-1911) [Nummer 1.1.4.3.3.1.3]  1.1.4.3.3.1.3
Plomp, Frederick (*30-07-1769, †21-08-1853) [Nummer 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3; 1.1.4.3.3.1; 1.1.4.3.3.3; 1.1.4.3.3.5
Plomp, Frederik (*18-06-1717, †?-04-1754) [Nummer 1.1.4]  1.1.4; 1.1.4.2; 1.1.4.3; 1.1.4.5; 1.1.4.6; 1.1.4.7
Plomp, Frederik (*23-06-1799, †30-11-1867) [Nummer 1.1.4.3.3.3]  1.1.4.3.3.3
Plomp, Frederik (*24-01-1831, †21-11-1901) [Nummer 1.1.4.5.1.2.1]  1.1.4.5.1.2.1
Plomp, Fredrik Hendrik (*?-09-1773, †18-11-1819) [Nummer 1.1.4.5.1]  1.1.4.5.1; 1.1.4.5.1.1; 1.1.4.5.1.2; 1.1.4.5.1.3
Plomp, Fredrik Hendrik (*08-04-1809, †09-08-1870) [Nummer 1.1.4.5.1.3]  1.1.4.5.1.3; 1.1.4.5.1.3.3; 1.1.4.5.1.3.4; 1.1.4.5.1.3.5
Plomp, Fredrik Hendrik (*21-08-1841, †22-07-1889) [Nummer 1.1.4.5.1.3.3]  1.1.4.5.1.3.3
Plomp, Geertruida Hendrika (*27-02-1884) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.11]  1.1.4.3.3.5.3.11
Plomp, Geertruy Susanna (*12-12-1812, †15-07-1879) [Dochter van 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3.8
Plomp, Geesje (Grace) (*1920, †2006) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.2.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.1
Plomp, Geijsbertis Jacobus (*10-06-1805, †27-12-1847) [Nummer 1.1.4.5.1.2]  1.1.4.5.1.2; 1.1.4.5.1.2.1; 1.1.4.5.1.2.2; 1.1.4.5.1.2.6
Plomp, Gerritje (*01-12-1832, †27-05-1905) [Nummer 1.1.4.5.1.2.2]  1.1.4.5.1.2.2
Plomp, Giertie (*22-05-1797, †15-03-1801) [Dochter van 1.1.4.5]  1.1.4.5.2
Plomp, Giertje (~22-09-1765) [Dochter van 1.1.4.3]  1.1.4.3.1
Plomp, Gijsbertus Jacobus (*05-01-1837, †15-07-1840) [Zoon van 1.1.4.5.1.2]  1.1.4.5.1.2.3
Plomp, Gijsbertus Jacobus (*29-04-1847) [Zoon van 1.1.4.5.1.2]  1.1.4.5.1.2.7
Plomp, Gregory Dale (*02-03-1951, †06-10-1984) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.1
Plomp, Hendrica Geertruij (*17-12-1824, †09-06-1885) [Nummer 1.1.4.3.3.1.1]  1.1.4.3.3.1.1
Plomp, Hendrik (*?-08-1742, †1794) [Nummer 1.1.4.3]  1.1.4.3; 1.1.4.3.2; 1.1.4.3.3
Plomp, Hendrik (*?-05-1775) [Nummer 1.1.4.6.1]  1.1.4.6.1
Plomp, Hendrik (*13-09-1778) [Zoon van 1.1.4.3]  1.1.4.3.6
Plomp, Hendrik (*05-04-1795, †01-12-1865) [Nummer 1.1.4.3.3.1]  1.1.4.3.3.1; 1.1.4.3.3.1.1; 1.1.4.3.3.1.2; 1.1.4.3.3.1.3; 1.1.4.3.3.1.4; 1.1.4.3.3.1.5
Plomp, Hendrika (Henny) (*05-01-1929, †26-09-2008) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.1.3]  1.1.4.3.3.5.3.5.1.3
Plomp, Hendrika Maria (*23-08-1846, †23-11-1929) [Nummer 1.1.4.5.1.3.5]  1.1.4.5.1.3.5
Plomp, Hendrikus (*07-11-1881, †02-05-1883) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3.9
Plomp, Hendrikus (*10-03-1887, †05-04-1961) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.12]  1.1.4.3.3.5.3.12; 1.1.4.3.3.5.3.12.1; 1.1.4.3.3.5.3.12.2; 1.1.4.3.3.5.3.12.3
Plomp, Hendrikus (*18-10-1928, †17-01-2004) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.2.2]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.2
Plomp, Hendrikus Gerhardus Johannes (*17-10-1917, †01-01-2006) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.12.3]  1.1.4.3.3.5.3.12.3
Plomp, Jacoba Cornelia (*1774) [Dochter van 1.1.4.3]  1.1.4.3.4
Plomp, Jacobus (*?-12-1737) [Zoon van 1.1.4]  1.1.4.1
Plomp, Jacobus (*19-12-1779) [Zoon van 1.1.4.3]  1.1.4.3.7
Plomp, Jacobus (Jack) (*15-02-1930, †19-07-2012) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.1.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.1.1
Plomp, Jan (*04-09-1925, †07-04-1988) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.3.5.1.2
Plomp, Jan Antonie (*24-08-1837, †04-05-1879) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1]  1.1.4.3.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.1.2; 1.1.4.3.3.5.1.3; 1.1.4.3.3.5.1.4; 1.1.4.3.3.5.1.5; 1.1.4.3.3.5.1.8
Plomp, Jan Antonie (*05-10-1876, †06-02-1956) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3.7
Plomp, Jan Antonie (*18-07-1894, †18-12-1968) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.1; 1.1.4.3.3.5.1.3.1.1
Plomp, Jan Antonie (John) (*05-02-1906, †16-12-1962) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8.1]  1.1.4.3.3.5.1.8.1; 1.1.4.3.3.5.1.8.1.1
Plomp, Jeanette Hendrina (*11-07-1844, †16-01-1928) [Nummer 1.1.4.5.1.2.6]  1.1.4.5.1.2.6
Plomp, Jennie [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.3.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.3.1
Plomp, Jeremias (*?-06-1751, †>1809) [Nummer 1.1.4.6]  1.1.4.6; 1.1.4.6.1
Plomp, Joan Mary (*05-04-1938, †15-11-2013) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.8.1.1]  1.1.4.3.3.5.1.8.1.1
Plomp, Johanna (*08-09-1767, †20-12-1846) [Nummer 1.1.4.3.2]  1.1.4.3.2
Plomp, Johanna (*11-11-1868, †13-12-1870) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3.3
Plomp, Johanna (*07-03-1879, †21-05-1956) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.8]  1.1.4.3.3.5.3.8
Plomp, Johanna Hendrika (*06-06-1875, †30-12-1875) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3.6
Plomp, Johanna Magdalena (*29-01-1826, †13-02-1901) [Nummer 1.1.4.3.3.1.2]  1.1.4.3.3.1.2
Plomp, Johannes (*?-07-1781) [Zoon van 1.1.4.3]  1.1.4.3.8
Plomp, Johannes (*09-09-1806) [Zoon van 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3.6
Plomp, Johannes (*11-10-1867, †31-10-1867) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.3]  1.1.4.3.3.5.3.2
Plomp, Johannes (*30-05-1873, †03-08-1934) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5]  1.1.4.3.3.5.3.5; 1.1.4.3.3.5.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.4; 1.1.4.3.3.5.3.5.5; 1.1.4.3.3.5.3.5.6
Plomp, Johannes (*15-08-1922, †16-02-2012) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.1.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.1.1
Plomp, Johannes Hendrikus (*20-12-1906) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.5.5]  1.1.4.3.3.5.3.5.5
Plomp, Lloyd John (*05-05-1941, †24-04-1997) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.8.1]  1.1.4.3.3.5.1.8.1.2
Plomp, Louisa Maria (*?-10-1802, †15-03-1803) [Dochter van 1.1.4.6.1]  1.1.4.6.1.1
Plomp, Maria (*26-10-1839, †30-10-1839) [Dochter van 1.1.4.5.1.3]  1.1.4.5.1.3.2
Plomp, Nellie (*±1914, †<2009) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1.8]  1.1.4.3.3.5.1.8.5
Plomp, NN (*?-08-1930, †12-08-1930) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1.3.3]  1.1.4.3.3.5.1.3.3.3
Plomp, Wilhelmina (*25-05-1875, †17-08-1875) [Dochter van 1.1.4.3.3.5.1]  1.1.4.3.3.5.1.6
Plomp, Willem (*11-12-1797, †30-01-1800) [Zoon van 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3.2
Plomp, Willem (*13-07-1801, †15-09-1801) [Zoon van 1.1.4.3.3]  1.1.4.3.3.4
Plomp, Willem (*21-06-1804, †06-04-1877) [Nummer 1.1.4.3.3.5]  1.1.4.3.3.5; 1.1.4.3.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.3
Plomp, Willem (*28-04-1833, †25-09-1910) [Nummer 1.1.4.3.3.1.4]  1.1.4.3.3.1.4
Plomp, Willem (*24-08-1839) [Zoon van 1.1.4.3.3.5]  1.1.4.3.3.5.2
Plomp, Willem (*08-08-1865, †19-07-1866) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1]  1.1.4.3.3.5.1.1
Plomp, Willem (William) (*23-09-1869, †18-05-1949) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3]  1.1.4.3.3.5.1.3; 1.1.4.3.3.5.1.3.1; 1.1.4.3.3.5.1.3.2; 1.1.4.3.3.5.1.3.3; 1.1.4.3.3.5.1.3.4; 1.1.4.3.3.5.1.3.5; 1.1.4.3.3.5.1.3.6
Plomp, Willem (*17-08-1870, †1948) [Nummer 1.1.4.3.3.5.3.4]  1.1.4.3.3.5.3.4
Plomp, Willem (*22-05-1897, †22-04-1975) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.3]  1.1.4.3.3.5.1.3.3; 1.1.4.3.3.5.1.3.3.1
Plomp, William (Bill) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.3.3]  1.1.4.3.3.5.1.3.3.2
Plomp, William (Bill) (*17-07-1927, †18-02-2016) [Nummer 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.4.1; 1.1.4.3.3.5.1.3.4.1.3
Plomp, William Franciscus (*1924) [Zoon van 1.1.4.3.3.5.1.3.2]  1.1.4.3.3.5.1.3.2.1
Plump, Ernst (*±1708, †?-03-1735) [Nummer 1.1.2]  1.1.2
Plump, Frerich (*?-10-1682) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.2; 1.1.4
Plump, Frerich (*?-11-1712, †<1717) [Zoon van 1.1]  1.1.3
Plump, Hinrich (†<1696) [Nummer 1]  1; 1.1
Plump, Johann Hinrich (~20-06-1706) [Zoon van 1.1]  1.1.1
Plump, Rindel (~22-06-1691) [Dochter van 1]  1.2
Riet, Mina Gezina van de (*21-04-1938, †07-01-1993) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.2.3]  1.1.4.3.3.5.3.5.2.3
Ruijter, Margaretha (Grietje) de (*12-10-1735, †?-12-1795) [Partner van 1.1.4.5]  1.1.4.5; 1.1.4.5.1
Schikkendans, Johanna Christina (*13-12-1793, †03-11-1867) [Partner van 1.1.4.3.3.1]  1.1.4.3.3.1; 1.1.4.3.3.1.1; 1.1.4.3.3.1.2; 1.1.4.3.3.1.3; 1.1.4.3.3.1.4; 1.1.4.3.3.1.5
Schipper, Tonia Johanna (*09-05-1898, †28-09-1987) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.1]  1.1.4.3.3.5.3.5.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.1.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.1.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.1.3
Schroder, Hendrina Margaretha (*16-04-1844, †13-11-1905) [Partner van 1.1.4.5.1.3.3]  1.1.4.5.1.3.3
Schuurman, Willemina (*10-01-1898, †24-09-1978) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.2]  1.1.4.3.3.5.3.5.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.2.1; 1.1.4.3.3.5.3.5.2.2; 1.1.4.3.3.5.3.5.2.3
Schwarting, Anna (*?-09-1675, †>1736) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.2; 1.1.4
Schwenke, Alice (*<1949, †<1985) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.3]  1.1.4.3.3.5.1.2.3
Segboer, Pietertje Levina (*07-09-1899, †1960) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.1]  1.1.4.3.3.5.1.3.1; 1.1.4.3.3.5.1.3.1.1
Sijbrandi, Susanna Magdalena (*03-04-1867, †1955) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.4]  1.1.4.3.3.5.3.4
Smit, Hendrika (*18-05-1922, †30-08-2000) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.12.2]  1.1.4.3.3.5.3.12.2
Soltauen, Rindel [Partner van 1]  1; 1.1
Spankeren, Johanna Charlotta Dirkjen van (*15-10-1785, †05-12-1839) [Partner van 1.1.4.3.3.3]  1.1.4.3.3.3
Stobbelaar, Hendrika Wilhelmina (*10-02-1932, †14-04-2017) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.1.2]  1.1.4.3.3.5.3.5.1.2
Straaten, Johanna van der (*24-10-1910) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.4]  1.1.4.3.3.5.3.5.4
Struijkenkamp, Alberta (*?-11-1752, †>1809) [Partner van 1.1.4.6]  1.1.4.6
Top, Albert (*1882, †15-05-1931) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.5]  1.1.4.3.3.5.1.2.5
Twilhaar, Egbert (*09-12-1876, †17-10-1958) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.8]  1.1.4.3.3.5.3.8
Urk, Joost van (*27-08-1881, †19-03-1953) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.11]  1.1.4.3.3.5.3.11
Vanmeele, Christiaan (*29-12-1769, †20-12-1846) [Partner van 1.1.4.3.2]  1.1.4.3.2
Veen, Jannetje van der (~04-06-1806, †1857) [Partner van 1.1.4.5.1.2]  1.1.4.5.1.2; 1.1.4.5.1.2.1; 1.1.4.5.1.2.2; 1.1.4.5.1.2.6
Verleuren, Johannes (*±1754, †<1779) [Partner van 1.1.4.7]  1.1.4.7
Vermeulen, Pieter (*30-04-1843, †22-01-1922) [Partner van 1.1.4.5.1.3.5]  1.1.4.5.1.3.5
Visscher, Minnie (*±1912, †1990) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.3.3]  1.1.4.3.3.5.1.3.3; 1.1.4.3.3.5.1.3.3.1
Visschers, Rebecka (*±1712) [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Vleck, Hendrika Maria (*15-06-1808, †29-04-1848) [Partner van 1.1.4.5.1.3]  1.1.4.5.1.3; 1.1.4.5.1.3.3; 1.1.4.5.1.3.4; 1.1.4.5.1.3.5
Weijdemans, Susanna (*24-07-1740, †15-07-1781) [Partner van 1.1.4.3]  1.1.4.3; 1.1.4.3.2; 1.1.4.3.3
Weijden, Kaatje ter (*?-04-1733, †30-01-1780) [Partner van 1.1.4.6]  1.1.4.6; 1.1.4.6.1
Westra, Thijs (*01-05-1926, †11-05-2000) [Partner van 1.1.4.3.3.5.3.5.1.3]  1.1.4.3.3.5.3.5.1.3
Wieskamp, Gertude Anna (*20-10-1896, †13-05-1977) [Partner van 1.1.4.3.3.5.1.2.4]  1.1.4.3.3.5.1.2.4
Zwak, Gerrit (*08-01-1828, †03-05-1894) [Partner van 1.1.4.3.3.1.3]  1.1.4.3.3.1.3

Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 06-12-2020

Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
| © 2020
JoopFreie.nl |